RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 2. Dirian Tangan

10  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Gimnastik Asas

Tajuk 2. Dirian Tangan

Standard Kandungan 1.2, 2.2, 5.1, 5.4

Standard Pembelajaran 1.2.2, 2.2.1, 5.1.5, 5.4.1

Fokus Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukankawalan badan dan sokongan.

Objektif Pembelajaran

1. Melakukan dirian tangan dengan sokongan.

2. Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.

3. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

4. Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Tilam gimnastik dan skital

Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References