• Tidak ada hasil yang ditemukan

6. Aksi Kreatif Saya

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "6. Aksi Kreatif Saya"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Gimnastik Asas

Tajuk Aksi Kreatif saya

Standard Kandungan 1.5, 2.5, 5.3

Standard Pembelajaran 1.5.1, 1.5.2, 2.5.1, 5.3.2

Fokus Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakanmengikut irama.

Objektif Pembelajaran

1. Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

2. Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

3. Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

4. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM CD1 DuniaMuzik Tahun 2;Trek 18 Mari Mencari, Kad rangsangan dan pemain cakera padat. Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Referensi

Dokumen terkait

Secara lengkap jadual pelaksanaan ter tuang dalam aplikasi SPSE paket peker jaan ini. Dokumen Pengadaan dapat diambil dengan car a diunduh

Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi Unit Organisasi. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Ketua. Nanang

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran pelelangan pekerjaan dan evaluasi terhadap 6 (enam) peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran, sesuai

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum

Mahasiswa dapat m en ciptakan pelan ggan n ya sen diri un tuk m em asarkan produk yan g ada.5. Stan dar kom

29.778.538.954,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) di

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum