Kumpulan Contoh Surat Dinas Sekolah dalam 1 File

51 

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 2 PAMEUNGPEUK

Jalan Raya Pameungpeuk – Cisompet KM. 3 ( Cigadog ) TLp. ( 0262) 522132

E-maiL : Smp2pameungpeuk@gmai

l .com

SURAT IZIN CUTI BERSALIN

Nomor : 850/009/SMPN2PMPK/VIII/2015

1. Diberikan cuti bersalin kepada Pegawai di lingkungan SMP Negeri 2 Pameungpeuk:

Nama : RIKA NURKAMILATI, S.Pd.

Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 8 April 1985

NUPTK :

-,-Jabatan : Guru Mata Pelajaran IPA

terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 2 (dua) bulan setelah persalinan,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya

atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukan tanggal persalinan kepada

pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. setelah menjalankan cuti bersalin wajib melapor kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali

sebagaimana mestinya.

2. Demikian surat cuti bersalin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pameungpeuk, 31 Agustus 2015 Kepala Sekolah

Yaya Sunarya , S.Pd., M.Pd.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :