Unit 27 ( Sayangi Alam Sekitar )

43  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Sayangi Alam sekitar

Standard Kandungan

1.7

Standard

Pembelajaran

1.7.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang

sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan

menggunakan ayat yang gramatis secara

bertatasusila.

Aktiviti

1. Murid membaca dan meneliti maklumat dalam bahan

2. Murid berbincang untuk mengemukakan pendapat

3. Murid membaca dan memahami maklumat untuk

membuat penilaian

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Sayangi Alam Sekitar

Standard Kandungan

2.5

Standard

Pembelajaran

2.5.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat

dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.

Aktiviti

1. Murid membaca teks dan menjawab soalan

2. Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang

tersurat dan tersirat daripada teks

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(3)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Sayangi Alam Sekitar

Standard Kandungan

3.7

Standard

Pembelajaran

3.7.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif

dan deskriptif dengan betul

Aktiviti

1. Murid membaca isi karangan

2. Murid berbicang untuk melengkapkan isi karangan

3. Murid bercerita menggunakan ayat yang

mengandungi wacana

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(4)

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Sayangi Alam Sekitar

Standard Kandungan

5.2

Standard

Pembelajaran

5.2.3

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk

yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai

situasi.

Aktiviti

1. Murid membaca teks

2. Murid menyenaraikan kata majmuk mantap yang lain

dengan bimbingan guru

3. Murid menyampaikan maklumat berdasarkan teks

menggunakan ayat yang gramatis

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects : Kreativiti Dan Keusahawanan