• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal UTS Kelas 1 SD B.Sunda Semester 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal UTS Kelas 1 SD B.Sunda Semester 2"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI PAMALAYAN TAHUN PELAJARAN 2015-2016

Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Nama :

Kelas : I (Satu) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 Guru Orang Tua

Waktu : 30 Menit

Perpustakaan

Di sakola Yadi aya perpustakaan Yadi sok ka perpustakaan

Di perpustakaan loba buku Aya buku pangajaran Jeung buku carita

Yanti jeung Uli aya di perpustakaan Keur maca buku carita

Di perpustakaan teu kenging rebut Ngaganggu ka nu keur maca

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Di sakola Yadi aya ….

A.kantin B. perpustakaan C. warung

2. Nu sok ka perpustakaan nyaeta …

A. Yadi B. Yati C. Yani

3. Di perpustakaan aya buku pangajaran jeung buku ….

A. komik B. carita C. dongeng

4. Nu aya di perstakaan nyaeta ….

A. Yani jeung Yati B. Yati jeung Uli C. Yanti jeung Uli 5. Yanti jeung Uli keur maca buku ….

A. carita B. pengajaran C. komik]

6. Ngaran kaulinan nu aya dina gambar nyaeta ….

A. sondah B. beklen C. congklak

7. 7. Faza nuju latihan

▸ Baca selengkapnya: soal uts kelas 2 semester 1 bahasa sunda

(2)

8. Gambar sato di gigir ngarana …. A. kuda

B. unta C. jerapah

9. Dariuk kecap asalna dina ….

A. calik B. diuk C. diukan

10.Abdi mah tos neda, dupi bapa parantos ….

A. neda B. tuang B. emam

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar ! 1. Bedog paranti ………..

2. Gajah tulalena meuni ……….

Gambar

Gambar sato di gigir ngarana ….

Referensi

Dokumen terkait

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017.. Alamat

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SD NEGERI BALEWANGI I. ULANGAN TENGAH

KISI – KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER 2 SDN DERWATI 1 TAHUN PELAJARAN 2012-2013 MATA PELAJARAN : IPA KELAS/SEMESTER : 4 (EMPAT)/ 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEKOLAH DASAR SEMESTER II SD NEGERI SAMUDRAJAYA.. TAHUN

ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEKOLAH DASAR SEMESTER II SD NEGERI SAMUDRAJAYA.. TAHUN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 Satuan Pendidikan : SD/MI Mata Pelajaran : Bahasa Daerah (Sunda) Kelas/Semester :

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP ( UTS ).. MATA PELAJARAN :

Soal ulangan tengah semester mata pelajaran TIK kelas 1 sekolah SD Swasta Bonapasogit