TAMADUN ISLAM

91 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

TAMADUN ISLAM

TAMADUN ISLAM

(2)

PENGENALAN

PENGENALAN

Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama

Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama

iaitu Adam a.s. Ia merupakan pemberitahuan dan

iaitu Adam a.s. Ia merupakan pemberitahuan dan

peraturan yang diwahyukan oleh Allah

peraturan yang diwahyukan oleh Allah

S.W.T.

S.W.T.

Kemudian wahyu itu

Kemudian wahyu itu

diperkuatkan dengan perlantikan

diperkuatkan dengan perlantikan

rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.s dan

rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.s dan

berakhir dengan Nabi Muhammad s.a.w. Risalah Islam

berakhir dengan Nabi Muhammad s.a.w. Risalah Islam

yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai

yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai

dengan zaman, jumlah manusia dan

dengan zaman, jumlah manusia dan

kebudayaan umat

kebudayaan umat

ketika itu. Islam

ketika itu. Islam

diturunkan kepada manusia untuk

diturunkan kepada manusia untuk

membimbing mereka ke jalan yang benar supaya

membimbing mereka ke jalan yang benar supaya

mereka mencapai kesejahteraan hidup, dunia dan

mereka mencapai kesejahteraan hidup, dunia dan

akhirat.

(3)

PENGENALAN

PENGENALAN

Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama

Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama

iaitu Adam a.s. Ia merupakan pemberitahuan dan

iaitu Adam a.s. Ia merupakan pemberitahuan dan

peraturan yang diwahyukan oleh Allah

peraturan yang diwahyukan oleh Allah

S.W.T.

S.W.T.

Kemudian wahyu itu

Kemudian wahyu itu

diperkuatkan dengan perlantikan

diperkuatkan dengan perlantikan

rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.s dan

rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.s dan

berakhir dengan Nabi Muhammad s.a.w. Risalah Islam

berakhir dengan Nabi Muhammad s.a.w. Risalah Islam

yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai

yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai

dengan zaman, jumlah manusia dan

dengan zaman, jumlah manusia dan

kebudayaan umat

kebudayaan umat

ketika itu. Islam

ketika itu. Islam

diturunkan kepada manusia untuk

diturunkan kepada manusia untuk

membimbing mereka ke jalan yang benar supaya

membimbing mereka ke jalan yang benar supaya

mereka mencapai kesejahteraan hidup, dunia dan

mereka mencapai kesejahteraan hidup, dunia dan

akhirat.

(4)

Penganut Islam wajib beriman kepada

Penganut Islam wajib beriman kepada

Allah Yang Maha Esa selaku pencipta

Allah Yang Maha Esa selaku pencipta

alam semesta dan mematuhi segala

alam semesta dan mematuhi segala

suruhan dan menjauhi laranganNya.

suruhan dan menjauhi laranganNya.

Tanpa petunjuk dari Allah S.W.T, manusia

Tanpa petunjuk dari Allah S.W.T, manusia

akan sesat kerana akal fikiran dan

akan sesat kerana akal fikiran dan

pengalaman manusia amat terbatas.

(5)

• Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk

memahami masalah ketuhanan, kehidupan

selepas mati, perkara-perkara ghaib seperti

malaikat, syurga dan neraka, pembalasan amal

dan sebagainya, kerana itulah Allah S.W.T

mengutus dan mengangkat ratusan ribu nabi

dan rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.s

dan diakhiri dengan Nabi Muhammad s.a.w.

Secara umumnya tugas rasul-rasul dan

nabi-nabi dalam menyampaikan ajaran keimanan

adalah sama walaupun ada perbezaan dari segi

syariat dan hukum di antara mereka selaras

(6)

• Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang

panjang, ramai manusia yang terus-menerus menentang

serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S.W.T

yang dibawa oleh utusan Allah S.W.T, lalu dengan kasih

sayang dan belas kasihan Allah S.W.T, Dia telah

menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca,

memahami dan melaksanakan segala arahanNya.

Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid

(kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa),

menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S.W.T,

terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar 

mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S.W.T

(7)

• Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan

yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk

satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat

manusia, menuju kesejahteraan hidup, dunia dan

akhirat. Tamadun Islam telah muncul dan menempa

kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran

kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang

menjadi intipati kepada Tamadun Islam. Akhirnya

Tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan

menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia

sehinggalah ke hari ini.

(8)

Rangkuman sejarah tamadun islam

dari mula hingga berakhir khilafah

(9)

Jahiliyyah

Ibrahim

Ishaq Ismail

 Yaaqub  Yusuf  Musa&Harun

Daud Sulaiman Zakaria  Yahya Isa Muhammad SAW

Palestin

Mesir 

Kan’an

610 tahun Jahiliah MEKAH

(10)

Era Mekah (610 – 623M = 13 Tahun)

-300 masuk Islam dari 10,000 penduduk Mekah

(11)

ERA MADINAH (623-633m = 10 tahun)

- Tertubuh Daulah Islam Pertama -Nabi Muhammad ketua Negara

- Kesatuan Muslim & Non-Muslim di bawah Perlembagaan Pertama Madinah

-124,000 orang masuk Islam -Rasulullah wafat

(12)

Era Khulafa’ al-Rasyidin (633-661m)

-Abu Bakar:Hantar tentera Usamah memerangi golongan murtad, negara kembali stabil

- Umar: Membuka Iran(Parsi), Iraq, Jazirah, Khurasan, Baluchistan, Syira, Palestin, Mesir ke Armenia,

mewujudkan kementerian & jabatan.

-, Uthman: sebarkan dakwah Islam sampai ke India & China, salin semula al-Quran dan perbanyakkan salinan. - Ali: dakwah sampai ke Afrika dan berhadapan dgn isu dalaman

(13)

Era Umawiyyah (661-750m)

-mengamalkan monarki

-Meneruskan usaha dakwah & peluasan -berjaya menguasai utara Afrika, Sepanyol (Andalus), dan Khurasan.

-Mencuba untuk membuka kota

Constantinople (Ibu negeri Bayzantine) - Paling cemerlang zaman Umar bin Abdul Aziz: berjaya basmi kemiskinan.

(14)

Bani Umayyah: Senarai Khulafa’

Rumpun Quraisy Qusayy Abdul Manaf  Hisham Abd Syams Abdul Mutalib Umaiyah Abu al-’As Harb Al-Hakam Abu Sufyan Affan

1) Muawiyah Uthman

2) Yazid

4) Marwan 3) Muawiyah II

5) Abdul Malik Abdul Aziz Muhammad

6) Al-Walid 7) Sulaiman 9) Yazid II 10) Hisham 8) Umar 13) Marwan

12)YazidIII Muawiyah III

Abd Rahman ad-Dakhil 11) al-Walid II

(15)

Pemerintahan Islam di Andalus (711 – 1492M)

- Zaman kemuncak, iaitu 756 – 1031M: setiap lapisan masyarakat diperkenalkan dengan sistem pembelajaran yang komprehensif dalam semua bidang. pemerintah telah menaja pelajar-pelajar  untuk mendalami semua bidang ilmu yang boleh membina masyarakat

- Khalifah Abdul Rahman al-Ausat membina universiti dan menaungi ulamak dengan elaun-elaun yang tertentu.

- Khalifah al-Hakam telah mengambil iniasiatif dengan mendirikan perpustakaan dan membeli buku-buku rujukan.

- Hampir seluruh Andalus mempunyai pusat pengajian dan universiti, antaranya di Seville, Granada, Toledo, Valencia dan Cordova yang muncul sebagai pusat intelektual yang terpenting di Eropah. -Pemerintah Andalus juga telah membuka ruang kepada wanita untuk menimba ilmu dan terlibat dengan urusan intelektual. Sejarah telah mencatatkan tidak kurang dari 100 orang wanita Andalus telah terlibat dalam penulisan mashaf ketika itu.

-khalifah memberi pengiktiran kepada cendikiawan bukan Islam, antaranya ialah Moses bin Maimon dan Salomón ben Gabirol dari bangsa Yahudi (ahli falsafah & penterjemah)

ANDALUS

ANDALUS

(16)

Era Abbasiah(750-1453m) (3 Fasa)

-Kemuncak ketamadun Islam khususnya zaman Khalifah Harun al-Rashid & al-Ma’mun.

- Lahir ilmuan Islam dlm pelbagai bidang

(iv) Perundangan Islam: Abu Hanifah,Malik, Syafie, Ahmad dll.

(v) Hadith: Imam Bukhari,Muslim,Turmizi,An-Nasaie, Abu Daud, Ibn Majah.\

(vi) Sains & Teknologi:Ibn Sina al-Razi Al-Farabi Khawarizmi, Al Biruni,Omar Khayyam Ibn Batuttah dll

(vii) Penubuhan Universiti: Andalus: Universiti Cordoba 968M (begitu  juga di Seville, Malaga, Lisbon dan Toledo), Mesir: Universiti

Al-Azhar 988M

- (Universiti-universiti di Eropah hanya bermula pada 1088M Universiti Bologna, 1150M Universiti Paris dan 1167M Oxford University)

(17)

Kerajaan Bani Abbasiyah

Fasa Pertama (749-847M)

Pemerintahan oleh Khalifah

Fasa Kedua (847-1194M)

Pemerintahan oleh khalifah Fasa Ketiga (1194-1258M)

Pemerintahan oleh kerajaan kecil

Antara Khalifah yang terkenal

Abu Abbas Al-Saffah (750-754M) Abu Jaafar al-Mansur (754-775M)

Harun al-Rasyid (786-809M) Abdullah al-Makmun (813-833M) Turki 847-946M Bani Buwayh 946-1055M Bani Saljuk 1031-1157M

Bani Abbasiah:

Fasa-fasa Pemerintahan

(749M-1258M)

(18)

Barat bertemu Islam di Andalus. Mrk belajar dr org Islam dlm pelbagai bidang- terbentuk tamadun baru -Zaman al-Mu’tasim: Serangan Monggol -Perang Salib

- Akhirnya, tentera Mesir kalahkan Hulago dan balanya. Hulago memeluk Islam(orang menyerang masuk agama orang yang diserang)

-Akhirnya Monggol kalah ditangan Sultan Baybar I di dalam peperangan Ain Jalut (1290M)

(19)
(20)

Barat bertemu Islam di Andalus. Mrk belajar dr org Islam dlm pelbagai bidang- terbentuk tamadun baru

(21)

Barat bertemu Islam di Andalus. Mrk belajar dr org Islam dlm pelbagai bidang- terbentuk tamadun baru

Solehuddin al-Ayyubi kalahkan tentera salib dan

buka semula Palestin

(22)

Barat bertemu Islam di Andalus. Mrk belajar dr org Islam dlm pelbagai bidang- terbentuk tamadun baru

Empayar Othmaniah (1453-1924m)

-Fasa pembinaan asas Khilafah Uthmaniah bermula dengan pemerintahan Othman I (Othman Ghazi) dan berakhir dengan Murad bin Orkhan

-menguasai Austria, Hungary, Romania, Bulgaria, Czech, Yugoslavia dan Albania.

-Pembukaan Kota Constantinople (Istanbul) oleh Sultan Muhd al-Fateh, buat meriam besar danmengarahkan 14 buah kapal diangkat melalui jalan darat dari Selat Bosphorus ke Golden Horn. menguasai Se latan Greek (kemudiannya, seluruh Kepulauan Greek), Albania dan Crimea (Ukraine).

(23)

Wasiat Louis IX: Wasiat Louis IX:

- “Tiada jalan untuk mengalahkan dan menguasai

orang-orang Islam melalui jalan perang. Agama mereka mendorong mereka untuk melawan, berjihad,

mengorbankan jiwa …. Kita mesti lakukan jalan lain; iaitu mengubah pemikiran Islam dan menjinakkan orang-orang Islam melalui serangan pemikiran. Cendekiawan Eropah harus mengkaji tamadun Islam dan mencipta senjata untuk merosakkan pemikiran orang-orang Islam.”

- Serangan sosial dgn memasukkan pelbagai jenis

hiburan hingga akhirnya umat Islam terleka dan terlupa dari peranan sebenar mereka.

(24)

Khalifah Islam Terakhir 

(25)

3 Mac 1924/ 26 Rejab 1342 H

- Bapa sekular Turki Mustafa Kamal Atartuk isytiharkan pembubaran Khilafah Islamiah dan Turki bertukar menjadi Sekular 

(memisahkan agama dari pemerintahan) - Negara-negara Islam akhirnya dijajah oleh barat dan dibahagi-bahagikan.

(26)

Uthmaniah

(27)

1.

Afrika Utara (Maghribi, Algeria dan Tunis)menjadi

 jajahan Perancis. Diselang seli dengan Tanger yang

berada di bawah kuasa antarabangsa dan jajahan

Sepanyol di kampung-kampung.

2.

Libya di jajah oleh Itali. Itali tidak mahu langsung

kesan-kesan Islam kekal wujud di situ. Ia telah

memaksa penduduk di situ menjadi warganegara

Itali dan dinamakannya sebagai Itali selatan. Di situ

 juga dicampakkan beribu-ribu orang tawanan yang

berkebuluran dan manusia-manusia jahat.

3.

Mesir dan Sudan di bawah naungan Inggeris.

4.

Palestin berada di bawah jajahan Inggeris untuk

dijualkan kepada Yahudi bagi mendirikan negara

kebangsaan mereka.

5.

Syria di bawah jajahan Perancis.

6.

Iraq menjadi tanah jajahan Inggeris

(28)

1.

Hijaz (Mekah dan Madinah) menjadi sebuah kerajaan yang

sangat lemah sentiasa menunggu sedekah dan mengharap

kepada janji-janji palsu dan perjanjian-perjanjian yang tidak

laku dari Eropah.

2.

Yaman pula sebuah kerajaan yang tinggal hanya

rangka-rangka, rakyatnya papa dan terancam dengan peperangan

di setiap tempat dan masa.

3.

Di bahagian lain dari seluruh semenanjung Arab pula, yang

tinggal hanya negeri-negeri yang kecil di mana

amir-amirnya hidup di bawah ketiak konsol-konsol Inggeris.

Mereka berjuang dengan cebisan-cebisan makanan dari

meja makan Inggeris. Sesama mereka penuh menyala

hasad dengki dan benci. Kuasa Berikat telah memberikan

 janji kemerdekaan kepada bekas Raja Semenanjung Arab;

Malik Husin dengan syarat menolong mereka

menghapuskan kuasa khalifah Othmaniah.

4.

Iran dan Afghanistan adalah kerajaan-kerajaan yang

sentiasa bergolak dan menjadi rebutan sesama mereka.

5.

India menjadi jajahan Inggeris.

6.

Turkistan dan sekitarnya menjadi jajahan Rusia yang

ditekan dengan dahsyatnya.

(29)

Negara-negara di nusantara?

• Kejatuhan negara Islam pertama bermula dengan kejatuhan Kesultanan Islam Melayu Melaka[1] ke tangan Portugis pada tahun 1511.

• Selepas lebih kurang 130 tahun kejatuhan Melaka ke atas Portugis,

Melaka kemudiannya ditawan dan diambil alih oleh Belanda pada tahun 1641 dengan bantun kesultanan Johor.

• Pada tahun 1786, Francis Light datang membuka dan menjajah Pulau Pinang. Perselisihan yang berlaku antara Francis Light dan Belanda

(disebabkan oleh persaingan untuk merebut, mengawal dan menguasai pintu masuk ke Selat Melaka) berakhir dengan termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 menyebabkan kepulauan Melayu terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

i) Semenanjung Tanah melayu dan Borneo di bawah pemerintahan Inggeris.

ii) Kepulauan Indonesia di bawah pemerintahan Belanda • Kawasan-kawasan Asia Tenggara lain yang dijajah :

i) Portugis – Pulau Timur Timor (Timor Leste) ii) Perancis – Kemboja, Vietnam

iii) Sepanyol – Filipina •

[1] Kesultanan Islam Melayu Melaka merupakan kerajaan yang bernaung di bawah Kerjaan Turki ‘Uthmaniyyah. Sistem perundangan Islam

(30)

FAKTOR PEROSAK DLM STRUKTUR NEGARA

ISLAM

1. Percakaran politik & sikap fanatik selain perebutan kuasa

& pangkat.

2. Perselisihan dlm soal furu agama & mazhab dan suka

berdebat

3. Tenggelam dlm pelbagai bentuk kemewahan dan hanyut

dlm keseronokan & syahwat khususnya di klgn

pemimpin.

4. Perpindahan kuasa kpd bukan Arab (Parsi, Dailam,

Mamluk, Turki & sbg)

5. Abaikan ilmu berbentuk praktikal & dunia (sains &

teknologi), membazir masa dlm falsafah yg berbentuk

teori & fantasi

6. Para pemimpin leka dgn kuasa dan lupa melihat

perkembangan bangsa. Bangsa lain terkehadapan

potensi/kebolehan dan boleh serang Islam bila2.

7. Terpesona dgn helah musuh, cara hidup musuh dan

seterusnya meniru budaya hidup mereka.

(31)

PANDANGAN HIDUP ISLAM

• Islam adalah Ad-Din yang diturunkan oleh

Allah S.W.T melalui perantaraan al=Rasul

s.a.w. Ia merujuk kepada satu cara hidup

yang lengkap merangkumi semua aspek

hidup manusia. Islam merangkumi aspek

akidah, syariah dan akhlak. Kesemuanya

telah dihuraikan malah dipraktikkan oleh

Rasulullah s.a.w semasa hayat baginda

dan diikuti oleh para sahabat serta umat

Islam seluruhnya.

(32)

PENGERTIAN ISLAM

• Dari segi bahasa kalimah Islam mengandungi

tiga perkara utama iaitu:

2. Tulin, suci dari sebarang kecacatan zahir dan

batin

3. Damai, aman atau sejahtera

4. Taat dan menyerah

• Pengertian Islam dari segi syarak ialah

mentauhidkan Allah S.W.T, patuh dan tunduk

kepadaNya serta beriman dengan ajaran yang

dibawa oleh para rasul yang diutuskan oleh

Allah S.W.T sejak dari Nabi Adam a.s hinggalah

kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi

(33)

• Justeru itu sesiapa yang mengikuti agama selain dari

apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w sesudah

kedatangannya tidak akan diterima oleh Allah S.W.T.

Islam yang dibawa oleh Muhammad s.a.w telah

disempurnakan ajarannya oleh Allah S.W.T dan dia telah

meredhaiNya untuk diikuti. Firman Allah S.W.T dalam

Surah Ali Imran ayat 85 yang bermaksud :

”Sesiapa yang mencari din (agama) selain daripada din

(agama) Islam maka dia termasuk dalam golongan

mereka yang rugi di akhirat nanti" 

• Allah S.W.T juga berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat

5 yang bermaksud :

”Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu 

iaitu Islam dan Aku kurniakan nikmat kepada kamu dan

 Aku reda Islam itu agama kamu”.

(34)

KANDUNGAN ISLAM

1) AKIDAH

• Akidah merupakan dasar terpenting dalam Islam. Baik atau buruk natijah hidup seseorang di sisi Allah S.W.T adalah bergantung kepada akidah yang dianuti oleh mereka. Akidah dalam Islam merupakan kepercayaan atau

keimanan kepada hakikat dan nilai-nilai mutlak, tetap dan kukuh dalam jiwa setiap Muslim.

• Berdasarkan maklumat wahyu, Muslim dapat mengenali Allah S.W.T secara tepat. Allah S.W.T mempunyai kuasa mutlak dalam kehidupan makhluk. Dialah yang mencipta manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dialah  juga yang mencipta langit dan bumi serta segala isi kandungannya dan

seluruh makhluk di langit dan di bumi memerlukan rahmat dan pertolonganNya untuk terus hidup.

• Berasaskan akidah tauhid ini manusia dapat membebaskan dirinya dari tunduk dan patuh kepada sesuatu yang bersifat makhluk, sama ada dalam bentuk berjirim ( benda) atau roh yang telah menguasai diri manusia

sepanjang sejarah. Dengan keyakinan ini manusia meletakkan tempat pergantungan, perlindungan dan pengabdian hanya kepada Allah S.W.T semata-mata.

(35)

Asas-asas akidah Islam ialah:

(ii) Beriman kepada Allah

(iii) Beriman kepada Malaikat

(iv) Beriman kepada Kitab-Kitab

(v) Beriman kepada Rasul-rasul

(vi) Beriman kepada Hari Akhirat

(vii)Beriman kepada Qadha’ dan Qadar 

Akidah Islam membebaskan manusia daripada

kecelaruan hidup, yang tidak mempunyai matlamat

kehidupan yang jelas. Akidah Islam membimbing

manusia kepada matlamat kehidupan yang benar iaitu

keredhaan Allah S.W.T.

(36)

• Akidah Islam akan melahirkan tamadun yang mantap. Akidah Islam yang telah meresap ke dalam jiwa dan lubuk hati seseorang akan menimbulkan kesan-kesan positif di antaranya dapat kita gariskan seperti berikut:

2. Akidah Islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah S.W.T Yang Maha Esa. Keyakinan itulah yang menggerakkan seluruh

tingkah-lakunya, percakapannya dan gerak-gerinya untuk mencari keredhaan Allah S.W.T.

3. Akidah Islam melahirkan insan yang mempunyai akhlak cemerlang dan terpuji dan tersisih dari sifat-sifat buruk.

4. Akidah akan melahirkan seseorang yang optimis dan yakin kepada diri sendiri untuk bekerja bagi mencapai kejayaan di dunia dan tidak lupa mencari keredhaan Allah S.W.T supaya mendapat kebahagiaan di akhirat.

5. Akidah Islam melahirkan insan dan masyarakat yang teguh

pendiriannya, mempunyai prinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran yang mengancam nilai dan akhlak manusia terutama

dengan pelbagai pengaruh hasil kemajuan teknologi maklumat di zaman ini. Ia mampu membeza dan memilih nilai-nilai yang positif dan menolak nilai-nilai yang negatif yang boleh merosakkan keperibadian insan dan masyarakat.

6. Akidah Islam yang teguh mampu membawa manusia dan masyarakat maju ke hadapan dalam segala bidang. Sejarah membuktikan

masyarakat Arab telah berubah daripada satu masyarakat yang tidak dikenali kepada sebuah masyarakat yang digeruni. Akidah Islam telah mengangkat darjat mereka. Mereka menguasai hampir separuh dari bumi ini. Mereka menguasai pentadbiran dan maju dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahua

(37)

1. Akidah Islam membentuk manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini akan melahirkan

masyarakat yang harmoni dan aman tenteram. Tiada jenayah atau pencerobohan ke atas sesiapa disebabkan mereka yakin kepada hari pembalasan.

2. Akidah Islam akan melahirkan manusia yang tidak mudah putus asa atau hilang harapan. Iman di dalam hati akan memberi ketenangan yang luar  biasa.

3. Akidah Islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad ke jalan Allah S.W.T walaupun harta dan nyawa menjadi taruhan. Bilal bin Rabah sanggup mati kerana mempertahankan akidahnya begitu juga dengan keluarga Ammar bin Yasir. Demikianlah para sahabat yang lain, sanggup mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini adalah kesan dari akidah Islam yang meresap di dalam jiwa dan lubuk hati mereka.

4. Akidah Islam yang ada dalam hati umat Islam kini mungkin tidak begitu mantap menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kegemilangan sebagaimana umat Islam di zaman Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat. Umat Islam pada hari ini begitu rapuh akidahnya. Lantaran itu mereka mudah terpengaruh dengan berbagai-bagai unsur negatif.

Kemunduran umat Islam kini kerana mereka semakin jauh dari menghayati akidah Islam yang sebenar.

5. Akidah Islam melahirkan insan soleh. Insan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T dan meninggalkan segala jenayah dan kemungkaran.

(38)

SYARIAH

syariah ialah segala perintah Allah S.W.T dalam bentuk hukum atau

peraturan yang bersifat menyeluruh dan sangat luas bidang

kuasanya. la merangkumi seluruh titah perintah dan ketentuan Allah

S.W.T yang diwahyukan samada yang ditegaskan di dalam

al-Quran ataupun yang berasaskan kepada al-Sunnah. Di dalamnya

terdapat aspek-aspek

i'tiqadiyyah

atau

batiniyyah

(hal-hal yang

berkaitan dengan akidah dan keimanan),

'amaliyyah

(hal--hal yang

berkaitan dengan ibadat, muamalat, munakahat dan jenayah iaitu

hal-hal yang menyentuh mengenai perbuatan atau perlakuan

lahiriah manusia dalam konteks hubungan atau interaksi mereka

dengan Allah S.W.T, sesama manusia, dan alam lain) dan juga

aspek

akhlaqiyyah

(yang membahaskan mengenai budi pekerti atau

moral manusia sebagai individu dalam bermasyarakat dan

(39)

• Secara umumnya, keseluruhan isi kandungan syariah Islam dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu dari segi skop, perlaksanaan dan penguatkuasaan. Dari segi skopnya, syariah Islam menaungi perkara-perkara berikut:

i. Hubungan antara manusia dengan Allah S.W.T dan alam ghaib yang lain. ii. Hubungan antara manusia sesama manusia.

iii. Hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini sama ada haiwan, benda-benda atau tumbuh-tumbuhan.

• Dalam aspek perlaksanaan kepada perintah dan larangan Allah S.W.T pula, syariah

• Islam terbahagi kepada tiga iaitu :

i. Kewajipan yang menjadi tanggungjawab individu serta harus dilaksanakan di peringkat individu. Contohnya ialah perintah-perintah yang khusus ditujukan kepada individu terutama sekali dalam konteks hubungan langsung seseorang hamba dengan Penciptanya iaitu ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa dan lain-lain.

ii. Perintah perlaksanaan yang dianjurkan supaya dilakukan secara kolektif atau berjamaah. Seluruh perintah dalam al-Quran yang ditujukan secara kolektif  dikategorikan sebagai tanggungjawab bersama setiap umat Islam. Contohnya ialah seperti perintah melakukan dakwah, jihad, menegakkan amar makruf dan nahi mungkar serta tuntutan-tuntutan fardhu kifayah yang lain.

iii. Perintah yang tidak mampu atau tidak boleh dilaksana di peringkat individu mahupun kolektif tetapi ia menjadi tugas serta kewajipan pemerintah. Perintah ini adalah berkaitan dengan perlaksanaan hukuman bagi kesalahan jenayah seperti hudud, qisas dan takzir.

(40)

AKHLAK

• Akhlak dalam Islam bukan suatu teori, kerana

konsepnya tidak sama dengan konsep etika

yang dibawa oleh Barat. Akhlak dalam Islam

ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah

laku (perbuatan) manusia terhadap Allah S.W.T,

terhadap diri sendiri dan makhluk lain, sesuai

dengan suruhan dan larangan serta petunjuk

al-Qur’an dan Hadis. Nilai yang baik disebut akhlak

mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak

(41)

• Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik

kejadian). Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan

batiniah (spiritual – dalaman) diri manusia. Keindahan ciptaan

fizikal diistilahkan sebagai

al-khalq

seperti raut muka, warna

kulit, tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya. Sementara

keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah

al-khuluq

yang menggambarkan keindahan jiwa, meliputi

kehendak, inspirasi dan sebagainya. Oleh itu apabila

seseorang dikatakan baik

khuluq

dan

khalq

nya, ia bermaksud

orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniah nya.

• Dari sudut istilah, Imam al-Ghazali mendefinisikan akhlak

sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan

darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa

memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Apabila

keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji

menurut akal dan syariah, ia dinamakan akhlak yang baik.

Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk, ia

(42)

CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN ISLAM

Islam adalah al-din yang diturunkan oleh Allah S.W.T yang bersifat

Maha Sempurna, sunyi dari sebarang bentuk kekurangan dan

kelemahan. Justeru peraturan yang diturunkanNya mempunyai

ciri-ciri keistimewaannya yang tersendiri yang membezakannya

dengan peraturan dan agama ciptaan manusia. Antara ciri-ciri

keistimewaannya ialah :

Rabbani.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T. Syari’at

yang ada didalamnya adalah wahyu, bukan ciptaan manusia

bahkan bukan juga rekaan Nabi (Yunus:15). Ini bermakna Islam

adalah agama untuk seluruh ummat manusia di mana juga mereka

berada dan hingga ke akhir zaman (al-Anbiya’:107).

(43)

• Sesuai dengan fitrah dan akal manusia.

• Segala hukum yang telah diturunkan oleh Allah S.W.T tidak

bertentangan dengan akal manusia, bahkan akal tersebut jika betul-betul digunakan ia akan menemukan keagungan dan keesaan Allah S.W.T. Adapun yang nampak bertentangan ialah kerana akal manusia (kerana keterbatasannya) tidak dapat memahami dan mentafsirkan apa yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Allah S.W.T. Segala apa yang disyari’atkan itu pada hakikatnya sesuai dan menepati fitrah manusia, kerana Allah S.W.T sajalah yang amat mengetahui hakikat dan kejadian manusia (al-Rum:30,al-Baqarah:164).

• Tidak Membebankan

• Allah tidak mensyari’atkan sesuatu perintah yang diluar kemampuan manusia, disamping itu juga Allah S.W.T telah memberikan keringanan (rukhsah) pada keadaan-keadaan tertentu. Di dalam Islam tidak ada sesuatu yang sulit difahami kerana kerumitannya. Asas tauhid Islam  jelas kerana segalanya telah diterangkan oleh al-Qur’an, tidak

ditokok-tambahkan oleh golongan tertentu, sebagaimana yang terjadi pada

sebahagian agama. Seseorang itu mempunyai akses langsung kepada Allah S.W.T tanpa perlu adanya perantara, semua orang sama taraf  disisi Allah S.W.T.

(44)

• Menyeluruh

• Ini bermakna bahwa Islam memberikan teori yang lengkap dan

mendalam tentang alam semesta bagaimana ia diciptakan, ciri-cirinya dan bagaimana ia berjalan mengikuti ketetapan Allah S.W.T. Begitu  juga tentang penciptaan manusia dan kehidupan.

• Sederhana dan seimbang.

• Posisi Islam tidak terlalu menumpukan pada ruhaniyyah sehingga melupakan material, Islam merangkumi dunia dan akhirat tidak

menumpukan pada akhirat sehingga melupakan dunia dan Islam juga tidak menghinakan dunia, akan tetapi menempatkannya pada tempat yang betul.

• Positif 

• Islam adalah agama yang positif. Islam memberikan kesan yang positif  dalam kehidupan manusia, hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan Allah S.W.T akan semakin erat. Ini dapat

dibuktikan dengan kehidupan seorang muslim yang lebih tenang dan bahagia dibanding dengan orang tidak beragama atau yang beragama lain. Seorang muslim tahu akan kebahagiaan sebenar yang jauh dari materialistik, ia selalu merasa adanya perlindungan dan rahmat Allah S.W.T.

(45)

Sesuai untuk sepanjang zaman.

Setiap hukum dalam Islam mengambil kira keadaan manusia dan

memberikan keringanan bila berhalangan. Oleh kerana itu tidak

boleh dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kerana

fiqih Islam sebenarnya dapat menjawab segala

masalah/perkembangan baru dalam kehidupan manusia, selama

pintu ijtihad masih terbuka kepada mujtahid.

Tetap dan Anjal

Syari’at yang Allah tetapkan tidak akan berubah, ini berbeza

dengan undang-undang manusia yang selalu berubah dan dipinda.

Tidak ada yang kurang lengkap atau yang salah dalam Syariat

Allah, adapun yang berkembang dalam fiqih Islam itu adalah Ijtihad,

masing-masing ulama berijtihad sesuai dengan keadaan dan

perkembangan semasa, dengan syarat tidak bercanggah dengan

nas yang telah ada dalam Qur’an dan Sunnah.

(46)

PRINSIP DAN MATLAMAT

TAMADUN ISLAM

• Tamadun Islam dibina berdasarkan kepada prinsip-prinsipnya yang luhur  yang merangkumi matlamat yang jelas. Ia menekankan kepada

pembangunan hidup manusia di dunia dan kesejahteraan hidup di

akhirat. Pada umumya prinsip dan matlamat Tamadun Islam merangkumi 2. Pengabdian diri kepada Allah S.W.T di dalam seluruh kegiatan hidup

3. Berorganisasi atas asas akidah yang menjamin dari sifat menyeleweng dan kezaliman

4. Keagungan dan keluhuran nilai kemanusiaan berbanding dengan nilai kebendaan

5. Berfungsinya nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan berkembangnya sifat kemanusiaan ”manusiawi” bukan sifat ”kebinatangan”

6. Kesucian dan keharmonian hidup keluarga

7. Melaksanakan tugas khilafah di bumi Allah dengan mengikut panduan Allah S.W.T dan sentiasa memegang janji dan amanah Allah

8. Matlamat Tamadun Islam juga ialah untuk memartabatkan Islam sebagai AI-Din iaitu satu cara hidup yang yang lengkap selaras dengan fitrah

(47)

Tamadun Islam pelihara 3 hubungan:

• Hubungan Manusia Dengan Allah

• Hubungan manusia dengan Pencipta iaitu Allah S.W.T ialah beribadat mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Allah S,W.T dan Rasulnya Nabi Muhammad s.a.w. Ia melibatkan hubungan antara hamba dengan

Penciptanya.

• Hubungan tersebut merupakan hubungan paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia, mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain.

• Hubungan Manusia Sesama Manusia

• Manusia dijadikan oleh Allah S.W.T dari asal keturunan yang satu iaitu Adam a.s.

• Oleh yang demikian hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah sebagai sebuah keluarga yang berasal dari jiwa yang satu. Justeru dalam perhubungan mereka seharian perlulah mengikut aturan yang telah

ditentukan oleh Allah S.W.T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman, perseteruan malah hubungan yang wujud dalam setiap lapangan kehidupan samada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan

tolong menolong dan hormat menghormati.

• Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang berbentuk sejagat, tidak bersifat perkauman, tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan

(48)

• Bagi masyarakat muslim, hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah Yang Maha Mencipta iaitu ketakwaan kepadaNya, di samping berbuat baik

kepada sesama manusia. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud :

” Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki  dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku  (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya” 

• Hubungan Manusia Dengan Alam

• Allah S.W.T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya Manusia sebagai khalifah Allah S.W.T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini. Allah S.W.T telah

memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam. Firman Allah S.W.T dalam Surah al-A’raf ayat 56 yang bermaksud :

”Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan

 perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima). Sesungguhnya rahmat Allah itu  dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan.” 

• Menurut Islam, manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S.W.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah.

• Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S.W.T atau sunnatullah.

(49)

MANIFESTASI DAN

SIFAT-SIFAT TAMADUN ISLAM

• Manifestasi Tamadun Islam adalah untuk

melindungi dan memelihara lima perkara

yang dianggap darurat dalam tamadun

manusia iaitu :

(50)

1.

Memelihara Agama

• Sikap Islam; memberikan kebebasan beragama dan tidak

memaksa org lain untuk menerima Islam. Firman Allah:

Tidak ada paksaan dalam (memasuki) ugama (Islam),

kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran dari kesesatan.

Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah

berpegang kepada simpulan (tali ugama) yang teguh yang 

tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi 

Maha Mengetahui.: (al-Baqarah: 256)

• Namun apabila telah Islam, ia tidak boleh keluar (murtad)

dari agama Islam. Itu satu pengkhianatan dan jenayah yg

besar: Firman Allah:

“dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah)

dari ugamanya (ugama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap

kafir, maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah

amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan

mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya

(selama-lamanya). (al-Baqarah:217)

(51)

Islam jg memberikan kebebasan berfikir, memberi

Islam jg memberikan kebebasan berfikir, memberi

pendapat & lain2 dan tertakluk kpd

pendapat & lain2 dan tertakluk kpd

keizinan Allah dan

keizinan Allah dan

ia boleh ditarik balik andainya ia menggugat hak

ia boleh ditarik balik andainya ia menggugat hak

dan

dan

kepentingan manusia lain.

kepentingan manusia lain.

Islam juga m

Islam juga m

elalui akidahnya membebaskan manusia

elalui akidahnya membebaskan manusia

dari pengabdian dan penyembahan kpd sesuatu yg

dari pengabdian dan penyembahan kpd sesuatu yg

berbentuk manusia, benda, hawa nafsu, sy

berbentuk manusia, benda, hawa nafsu, sy

aitan, iblis,

aitan, iblis,

 jin, ruh dan sebagainya.

(52)

1

1

.

.

M

M

e

e

m

m

e

e

l

l

i

i

h

h

a

a

r

r

a

a

N

N

y

y

a

a

w

w

a

a

Hak menghidup dan mematikan adalah hak Allah. Hanya

Hak menghidup dan mematikan adalah hak Allah. Hanya

Allah yg sebenar-benarnya berkuasa menentukan hidup dan

Allah yg sebenar-benarnya berkuasa menentukan hidup dan

mati seseorang. Tiada sesiapa berhak mencabar hak

mati seseorang. Tiada sesiapa berhak mencabar hak

tersebut.

tersebut.

Islam mengharamkan pembunuhan orang lain kecuali

Islam mengharamkan pembunuhan orang lain kecuali

melalui

melalui

  jalan

  jalan

yang

yang

hak;

hak;

contoh;

contoh;

mempertahankan

mempertahankan

diri

diri

&

&

hukum

hukum

bunuh. Firman Allah swt:

bunuh. Firman Allah swt:

“ 

“ 

“Sesiapa yang membunuh orang tanpa kesalahan atau 

“Sesiapa yang membunuh orang tanpa kesalahan atau 

berbuat kerosakan di bumi, maka seolah-olah ia membunuh

berbuat kerosakan di bumi, maka seolah-olah ia membunuh

manusia seluruhnya” (Surah al-Maaidah: 32)

manusia seluruhnya” (Surah al-Maaidah: 32)

Juga haram bunuh diri sendiri. Firman Allah:“

Juga haram bunuh diri sendiri. Firman Allah:“

“Jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya

“Jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya

  Allah itu amat pengasih kepada kamu. Sesiapa yang 

  Allah itu amat pengasih kepada kamu. Sesiapa yang 

melakukan demikian itu secara ceroboh dan zalim, maka

melakukan demikian itu secara ceroboh dan zalim, maka

kami (Allah) akan membakarnya dengan api neraka, yang 

kami (Allah) akan membakarnya dengan api neraka, yang 

demikian itu amat mudah bagi Allah” (Surah al-Nisa’ : 29

demikian itu amat mudah bagi Allah” (Surah al-Nisa’ : 29

&30)

(53)

Cara-cara Islam dalam menjaga hak-hak hidup:

Cara-cara Islam dalam menjaga hak-hak hidup:

2

2

)

)

K

K

aw

aw

al

al

an

an

ke

ke

si

si

ha

ha

t

t

an

an

&

&

me

me

l

l

aw

aw

a

a

n

n

p

p

en

en

y

y

ak

ak

i

i

t

t

3

3

)

)

P

P

en

en

g

g

ha

ha

ra

ra

ma

ma

n pe

n pe

rk

rk

ar

ar

a yg m

a yg m

e

e

mu

mu

d

d

ha

ha

ra

ra

tk

tk

an (

an (

da

da

da

da

h,

h,

arak dll)

arak dll)

4)

4)

Pe

Pe

ng

ng

ha

ha

ru

ru

sa

sa

n

n

se

se

ti

ti

ap

ap

pe

pe

rk

rk

ar

ar

a

a

ya

ya

ng

ng

be

be

rm

rm

at

at

la

la

ma

ma

tk

tk

an

an

kehidupan spt. makan, minum, pakaian &

kehidupan spt. makan, minum, pakaian &

sebagainya. Firman Allah swt:

sebagainya. Firman Allah swt:

“Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan

“Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan

melam

melam

paui batas” (Surah

paui batas” (Surah

al-Al-Araaf: 31).

al-Al-Araaf: 31).

6

6

)

)

Me

Me

ng

ng

h

h

ar

ar

u

u

sk

sk

a

a

n m

n m

ak

ak

an

an

da

da

n m

n m

i

i

nu

nu

m s

m s

e

e

su

su

at

at

u y

u y

a

a

ng

ng

asalnya haram dalam keadaan dharurat.

(54)

1.

Memelihara Akal Fikiran

Pemeliharaan akal wajib; kerana akal

lambang kesempurnaan manusia berbanding

makhluk yg lain.

Antara cara memelihara akal:

Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu

bagi membentuk pemikiran.Sabda Nabi

Muhammad saw: “Tuntutlah ilmu dari dalam

buaian hingga ke liang lahad” (HR Muslim).

Pemeliharaan Akal: Islam mengharamkan

makanan & minuman yang memabuk dan

mengkhayalkan;

mabuk

menukarkan

manusia menjadi seperti binatang.

(55)

1

1

.

.

M

M

e

e

m

m

e

e

l

l

i

i

h

h

a

a

r

r

a

a

k

k

e

e

t

t

u

u

r

r

u

u

n

n

a

a

n

n

d

d

a

a

n

n

k

k

e

e

h

h

o

o

r

r

m

m

a

a

t

t

a

a

n

n

.

.

Nabi Muhammad menerangkan:

Nabi Muhammad menerangkan:

Wahai Manusia sesungguhnya tuhan kamu satu (tunggal)

Wahai Manusia sesungguhnya tuhan kamu satu (tunggal)

dan kamu berasal daripada Adam dan Adam berasal dari 

dan kamu berasal daripada Adam dan Adam berasal dari 

tanah”.

tanah”.

(HR al-Bukhari & Muslim)

(HR al-Bukhari & Muslim)

Sabda Nabi Muhammad saw dalam pidato terakhirnya di

Sabda Nabi Muhammad saw dalam pidato terakhirnya di

Padang Arafah:

Padang Arafah:

Sesungguhnya nyawa, harta dan kehormatan kamu 

Sesungguhnya nyawa, harta dan kehormatan kamu 

adalah suci…”(HR Bukhari).

adalah suci…”(HR Bukhari).

Islam memelihara keturunan manusia:

Islam memelihara keturunan manusia:

 –

 –

Kawalan:

Kawalan:

Islam

Islam

mensyariatkan

mensyariatkan

perkahwinan

perkahwinan

&

&

meletakkan Undang-undangnya yg terperinci.

meletakkan Undang-undangnya yg terperinci.

 –

 –

Pencegahan: Islam haramkan Khalwat, zina, seks

Pencegahan: Islam haramkan Khalwat, zina, seks

bebas, luar tabii dsb.

(56)

1

1.

.

M

Me

em

me

el

li

ih

ha

ar

ra

a

H

Ha

ar

rt

ta

a

B

Be

en

nd

da

a

Kekayaan bumi bukan milik tertentu, setiap orang berhak

Kekayaan bumi bukan milik tertentu, setiap orang berhak

menurut usaha dan

menurut usaha dan

kemampuannya.

kemampuannya.

Firman Allah:

Firman Allah:

 Allah yang telah memudahkan bagi kamu lautan, supaya

 Allah yang telah memudahkan bagi kamu lautan, supaya

kamu boleh belayar padanya dengan kapal-kapal dengan

kamu boleh belayar padanya dengan kapal-kapal dengan

izinnya, dan supaya kamu mencari daripadanya

izinnya, dan supaya kamu mencari daripadanya

kekayaannya, dan supaya kamu berterima kasih, dan ia

kekayaannya, dan supaya kamu berterima kasih, dan ia

memudahkan bagi kamu apa yang di langit dan

memudahkan bagi kamu apa yang di langit dan

apa-apa yang di

apa yang di

bumi semuanya” (Surah al-Jaathiyah:12-13)

bumi semuanya” (Surah al-Jaathiyah:12-13)

Hak pegangan dipelihara dalam Islam; Rasulullah saw

Hak pegangan dipelihara dalam Islam; Rasulullah saw

bersabda:

bersabda:

Sesiapa

Sesiapa

yang

yang

terbunuh

terbunuh

kerana

kerana

mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid 

mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid 

”(HR

”(HR

Bukhari).

Bukhari).

Islam juga mengiktiraf hak pegangan harta org bukan

Islam juga mengiktiraf hak pegangan harta org bukan

Islam dlm negara Islam dan memberi mrk kebebasan dlm

Islam dlm negara Islam dan memberi mrk kebebasan dlm

bidang ekonomi sama spt hal org Islam.

bidang ekonomi sama spt hal org Islam.

Penjagaan Islam terhadap hak harta:

Penjagaan Islam terhadap hak harta:

 –

 –

Kawalan: Undang-undang Ekonomi & Muamalat Islam.

Kawalan: Undang-undang Ekonomi & Muamalat Islam.

 –

(57)

SIFAT

SIFAT

2

2

TAMADUN ISLAM

TAMADUN ISLAM

Tamadun Islam yg

Tamadun Islam yg

berasaskan wahyu memiliki

berasaskan wahyu memiliki

sifat2 khusus yg menjadikan

sifat2 khusus yg menjadikan

ia mampu bertahan tanpa

ia mampu bertahan tanpa

mengira sempadan masa dan

mengira sempadan masa dan

geografi. Antara sifat

geografi. Antara sifat

tersebut:

(58)

1) kesejagatan

• Maksud: Tamadun Islam dapat dikesan di

mana sahaja di muka bumi tanpa

sempadan geografi asalkan menjadikan

Islam sebagai

al-din

.

• Ia juga tidak terikat dengan bangsa

tertentu.

(59)

2) Keterbukaan

• Maksud; Tamadun Islam dapat menerima

malah menggalakkan penerusan unsur2

baik yg terdapat pd tamadun lain selagi

tidak bertentangan dgn syariat Islam.

• Keterbukaan Tamadun Islam

membolehkan ia mudah diterima oleh

kebanyakan manusia.

(60)

3) Sepanjang Zaman

Tamadun Islam bermula dgn turun wahyu

pertama (surah al-’Alaq) kpd nabi terakhir,

Nabi Muhammad di Gua Hira’ pada 17

Ramadhan/ 6 ogos 610M.

Satu2nya tamadun yg dpt ditentukan dgn tepat

tarikh kelahirannya dgn terbentuknya Negara

Islam pertama di Madinah selepas Hijrah pd

tahun 622 M.Tamadun Islam terus wujud

tanpa sempadan masa.

(61)
(62)

4) Toleransi

• Salah satu elemen yang membolehkan Tamadun Islam

berkembang tanpa sempadan masa dan geografi adalah

sifat toleransi serta keterbukaannnya terhadap agama

dan budaya lain.

• Tamadun Islam berkembang ke luar dari Semenanjung

Tanah Arab dan dapat diterima dengan mudah oleh

masyarakat tempatan. Ini kerana Islam menjamin

hak-hak asasi masyarakat tempatan, sama ada beragama

Islam ataupun bukan Islam. Bagi masyarakat tempatan

yang menganut Islam, mereka masih boleh terus

mengamalkan budaya serta adat resam mereka selagi

tidak bertentangan dengan batasan syarak.

• Manakala bagi masyarakat bukan Islam, hak-hak

kemanusiaan mereka terus terpelihara, sama ada dari

sudut kebebasan beragama, berbudaya, keselamatan

dan sebagainya. Melalui sifat toleransi tersebut,

keharmonian serta keamanan dapat dikekalkan dalam

masyarakat setempat.

(63)

5) Kesatuan Dlm Kepelbagaian

• Akidah (keimanan kpd Allah) adalah titik

tolak yg mendasari tamadun Islam.

• Pelbagai penemuan, pencapaian dan

perkembangan kemajuan yg sentiasa

berlaku dlm Tamadun Islam merupakan

manifestasi keinginan umat Islam

(64)

6) Keseimbangan antara rohani &

 jasmani.

• Islam sentiasa mengajar umatnya

agar

sentiasa

wujudkan

keseimbangan

antara

rohani

&

  jasmani, spiritual & fizikal krn Islam

mengiktiraf kewujudan manusia dlm 2

entiti utama (roh dan jasad).

• Kejayaan tamadun manusia tercapai

apabila kedua entiti dpt diseimbang

dan disepadukan.

(65)

SUMBER TAMADUN ISLAM

• Tamadun Islam mempunyai

sumber-sumbernya tersendiri yang memungkinkan

ia berkembang dan mampu memenuhi

(66)

(1) Al-Quran

Sumber utama Tamadun Islam ialah al-Quran. Kitab yang

diturunkan oleh Allah S.W.T adalah suci mengandungi nilai mukjizat

yang tinggi samada dari sudut akidah, syariah, akhlak dan moral,

bahasa, persejarahan, pemikiran dan intelektual, ketamadunan,

rahsia alam semesta dan sebagainya. Ia sesuai sepanjang zaman

dan lengkap, sesuai dengan tahap manusia dan ketamadunan.

Kandungannya menggalakkan manusia berfikir untuk mencapai

kesejahteraan hidup, memberi dorongan dan semangat mereka

untuk meneroka alam di segenap bidang. Segala kegiatan dan

kemajuan yang dicipta dikehendaki mengikuti lunas-lunas yang

telah ditetapkan.

Merupakan kitab samawi terakhir bagi manusia selepas turunnya

Taurat, Zabur dan Injil.

Merupakan wahyu dari Allah swt. Ianya terpelihara semenjak

diturunkan:

1. Ditulis semenjak diwahyukan; penulis-penulis Wahyu

Rasulullah saw- Zaid bin Thabit, Ubai b. Kaab, Muaz bin

Jabal, Muawiyyah b. Abi Sufyan dan 4 Khulafa’ al-Rasyidin.

2. Dihafaz oleh para sahabat, generasi seterusnya dan hingga

(67)

PENDEKATAN ALQURAN DLM MERUBAH M’KAT

Al-Quran turun berperingkat selama 22 tahun

-ikut keperluan

-keadaan

-peristiwa

Dasar2 perubahan m’kat:

(1) Rabbani

(2) angkat martabat manusia

(3) hari pembalasan

(4) persaudaraan seluruh manusia

(5) ajak lelaki wanita bangkit bersama, kerjasama &

kesaksamaan.

(6) kawal 2 naluri: nyawa & zuriat, atur 2 keperluan: mulut & seks

(7) perangi jenayah

(8)perpaduan Islam (ukhuwwah)

(9)kewajipan jihad

(68)

(2)

Al-Sunnah

• Maksud: Segala yang disandarkan kpd Rasulullah saw sama ada

perkataan, perbuatan dan pengakuan(taqrir) serta sifat kejadian,

akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah

baginda dilantik menjadi Rasul. Cuma sunnah yg menjadi

sandaran hukum; sesudah menjadi rasul.

• Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas, kemudian dihurai

dan diperincikan oleh al-Sunnah. Ia merupakan sumber inspirasi

umat Islam untuk membentuk, membangun dan

mengembangkan tamadun mereka.

• Sesuatu pembaharuan yang dibuat, boleh dikatakan tamadun,

tetapi tidak boleh digolongkan sebagai Tamadun Islam kalau

bertentangan dengan sumber-sumber ini. Ringkasnya, semua

sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan Quran dan

al-Sunnah. Daripada al-Quran dan al-Sunnah dicerakinkan akidah,

syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan

manusia. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.

dan para ulama selepas baginda.

(69)

(3) Ijtihad

• Dalam tamadun manusia banyak perkembangan

baru berlaku . Sebahagian daripada

pembaharuan itu tidak jelas dari segi hukumnya,

kerana tidak terdapat secara nyata dalam

Al-Quran dan Al-Sunnah.

• Oleh itu menjadi peranan ulama atau

cendikiawan Muslim untuk mengolah hukum

terhadap perkara-perkara baru berdasarkan

keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk

kepada sumber Al-Quran dan al-Sunnah.

(70)

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA

PERADABAN DUNIA

Selama lapan abad (897M-1492M) orang-orang Islam menjadi

perintis dan pelopor tamadun di Andalus (Sepanyol).

Faktor-Faktor Kecemerlangan mereka di Andalus adalah:

iv.

Gesaan al-Quran dan al-Sunnah

Ajaran al-Quran dan al-Sunnah yang tertanam kukuh di jiwa umat

Islam ketika itu menjadikan mereka orang-orang yang cintakan

ilmu dan berusaha mengembangkannya kepada penduduk

Andalus. Dengan kerjasama dari pemerintah telah membina

sekolah dan bandar. Kanak-kanak dari keluarga miskin diberikan

pendidikan secara percuma. Ini membangkitkan kesedaran yang

tinggi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan kepada

masyarakat Andalus yang selama ini diabaikan dari aspek

pendidikan.

Umat Islam telah mengembangkan ilmu tradisi seperti tafsir,

hadis, fekah, ilmu-ilmu moden yang mencakupi matematik,

astronomi, geografi dan lain-lain. Sejarah telah mencatatkan

bahawa di bawah pemerintahan dan pentadbiran Islam, hampir 

tidak ada rakyat Andalus yang buta huruf.

(71)

ii. Galakan Pemerintah

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalus (711 – 1492M)

fenomena naungan politik para pemerintah terhadap kegiatan

intelektual menjadi sebahagian daripada pencapaian Umat Islam di

Eropah.

zaman kemuncak, iaitu 756 – 1031M setiap lapisan masyarakat

diperkenalkan dengan sistem pembelajaran yang itensif dan

komprehensif dalam semua bidang.

Buku-buku dan guru-guru serta sarjana islam telah dibawa masuk

ke Andalus dan di masa yang sama pemerintah telah menaja

pelajar-pelajar untuk mendalami semua bidang ilmu yang boleh

membina masyarakat.

Khalifah Abdul Rahman al-Ausat - telah membina universiti dan

menaungi ulamak dengan ganjaran yang sewajarnya dengan

elaun-elaun yang tertentu.

Khalifah al-Hakam telah mengambil iniasiatif dengan mendirikan

perpustakaan dan membeli buku-buku rujukan serta mengumpulnya

dengan tujuan mempercepatkan lagi usaha pendemokrasian ilmu di

kalangan masyarakat. Beliau turut mengundang para cendikiawan

dari setiap pelusuk negara seperti Baghdad, Damsyik dan

Iskandariah. Masjid dan istana turut dijadikan tempat menyebarkan

ilmu.

Hampir seluruh Andalus mempunyai pusat pengajian dan universiti,

(72)

iii. Kestabilan Andalus

Kestabilan politik, ekonomi dan social di Andalus turut menjadi

penyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan.

Keistimewaan masyarakat Andalus yang bersifat majmuk seperti

Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan daya saing dan

budaya ilmu yang memberangsangkan. Ia juga melahirkan ulama

dan ahli fekah dari pelbagai bangsa.

Pemerintah Andalus juga telah membuka ruang kepada wanita

untuk menimba ilmu dan terlibat dengan urusan intelektual.

Sejarah telah mencatatkan tidak kurang dari 100 orang wanita

Andalus telah terlibat dalam penulisan mashaf ketika itu.

Selain dari orang Islam, khalifah telah memberi pengiktiran kepada

cendikiawan bukan Islam, antaranya ialah Moses bin Maimon dan

Salomón ben Gabirol dari bangsa Yahudi. Kedua-dua mereka

terdiri dari ahli falsafah dan banyak mencurahkan tenaga dalam

aktiviti penterjemahan.

iv Kerjasama Para Ulama dan Cendikiawan

Faktor yang mempercepatkan perkembangan ilmu pengetahuan di

Andalus ialah kerjasama dan usaha tanpa mengenal jemu oleh

para ulama dan cendikiawan. Semasa pembukaan Andalus, para

cendikiawan dan ulama telah bersama-sama ke Andalus sebagai

tentera. Mereka datang ke Andalus bersama ilmu dan

pengetahuan yang disebarkan kepada penduduk Andalus dengan

meyebarkan akidah Islam dan menyelesaikan permasalahan

(73)

PENGALIRAN ILMU KE BARAT &

KEMUNCULAN TAMADUN EROPAH

i. Peranan Orang-Orang Mozarrab

Mozarrab adalah panggilan kepada

masyarakat Kristian, ia diambil dari

bahasa Arab, ‘Musta’ribun’

(Orang-orang yang diarabkan), iaitu (Orang-

orang-orang Kristian yang tertarik dan

mengamalkan

beberapa

aspek

(74)

ii. Hubungan Diplomatik

• Sejarah telah mencatatkan bahawa telah wujud

hubungan diplomatik di antara negara-negara Eropah

dan Andalus lantaran sikap mereka yang berhasrat

memajukan

Eropah

setanding

dengan

Andalus,

antaranya England, Perancis, Jerman dan Belanda.

Mereka telah menghantar delegasi yang terdiri dari

pelajar-pelajar ke Andalus untuk menuntut ilmu seperti

sains, kesenian, pertukangan dan lain-lain. Mereka juga

telah menghantar pembesar dan putera raja mereka

untuk melanjutkan pelajaran di Andalus bagi mendalami

dan mempelajari setiap aspek kemajuan yang dimiliki

oleh orang-orang Islam.

• Ketika itu Universiti Cordova yang diasaskan oleh Abdul

Rahman sebagai universiti yang terkemuka ketika itu. Ia

menampung bukan sahaja pelajar-pelajar Islam, malah

pelajarnya juga terdiri dari orang-orang Kristian dan

Yahudi dari seluruh dunia termasuk dari Eropah, Afrika

dan Asia.

(75)

i.

Aktiviti Penterjemahan

Seiringan dengan kemasukan pelajar-pelajar 

dari seluruh dunia, aktiviti penterjemahan

semakin

giat

dilakukan.

Antara

pusat

penterjemahan yang masyhur ketika itu

ialahToledo yang telah berjaya melahirkan

cendikiawan yang pakar dalam pelbagai

bidang.

Buku-buku yang sering diterjemahkan meliputi

bidang

matematik,

astronomi,

mantik,

perubatan, kimia dan botani. Penterjemahan

berlaku dari bahasa Arab ke Bahasa Latin dan

sebaliknya. Dengan aktiviti penterjemahan ini,

berlaku pemindahan ilmu secara aktif dan

meluas.

(76)

i.

Pembukaan Sicily

Setelah berada di bawah kekuasaan Islam selama

800 tahun, Sicily berperanan secara langsung dalam

pemindahan ilmu ke Eropah. Kedudukannya yang

strategik, ditengah-tengah perjalanan antara Eropah

dan Afrika, mendorong ia menjadi pusat intelektual

yang penting ketika itu.

Ulama Islam telah muncul di Sicily antaranya ialah

Hamzah al-Basri, seorang ahli filologi dan sasterawan

dan Muhammad bin Khurasan, seorang yang mahir 

dalam bidang qira’at. Tokoh-tokoh lain ialah Abdul

Haq bin Muhammad dan Ibnu Zaraf yang pakar 

dalam bidang llmu Kalam, Asad bin al-Furut dalam

bidang ilmu fekah.

(77)

TAMADUN ISLAM ERA PASCA

PENJAJAHAN

• Pada era kolonial Barat, banyak negara-negara Islam

yang dijajah mula mengalami kemunduran dan

keruntuhan akibat serangan dan kongkongan dari

kuasa-kuasa besar dunia seperti Eropah, Rusia, Amerika dan

sebagainya.

• Kejatuhan dan kelemahan masyarakat Islam adalah

disebabkan oleh serangan yang kuat dari pihak kolonial

di samping ketiadaan semangat jihad di dalam jiwa

masyarakat Islam serta pemimpin-pemimpinnya.

• Dr. Yusuf al-Qardhawi, sarjana Islam kontemporari telah

merumuskan empat medium utama ke arah penguasaan

Barat ke atas umat Islam melalui :

(78)

i.

Sistem Pengajaran dan

Pendidikan

• Kolonial Barat menggunakan sistem pendidikan dengan

membina sekolah dan institusi pendidikan yang

mengguna pakai sistem pendidikan Barat yang

menekankan kepada aspek kebudayaan Barat dengan

matlamat menjauhkan umat Islam yang dijajah, dari

ajaran Islam yang sebenar.

• Ziya Gokalp (1875 -1924) Bapa Nasionalisme Turki.

merupakan seorang pemuja Tamadun Barat.

Berlandaskan pemikiran sekular, beliau mengganggap

agama hanya merupakan satu kepercayaan atau ritual

sahaja. Dengan itu, ilmu pengetahuan seperti psaikologi,

sosiologi, biologi, fizik, matematik tidak ada hubungan

sama sekali dengan agama.

(79)

ii. Akhbar dan Media Massa

• Akhbar dan media massa memainkan peranan

yang besar dalam penerapan ideologi dan gaya

hidup Barat kepada masyarakat Islam di negara

yang dijajah.

• . H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul

Modern Trends In Islam

menyatakan bahawa

institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup

untuk menyebarkan fahaman Barat, malah ia

 juga perlu disampaikan kepada masyarakat

(80)

iii. Serangan sosial

• Serangan sosial berlaku secara langsung dan tidak

langsung yang menyerap dalam masyarakat Islam dan

mengakibatkan rasa kekaguman yang melampau kepada

cara hidup Barat dengan mengenepikan sistem hidup

Islam yang dipandang kolot dan ketinggalan zaman.

• Menurut Malik Ben Nabi, aliran pengkaguman Barat yang

disebut modernist ini merupakan tiruan tanpa keaslian.

• Rentetan daripada pengaruh Amerikanisasi serta Zionisasi

dalam sosial, hasilnya berleluasa budaya hedonistik di

kalangan generasi Muslim. Budaya hedonistik ialah

budaya seronok di mana mereka berpegang kepada

falsafah hidup untuk menikmati keseronokan dan mereka

akan memburu keseronokan hidup dengan apa jua cara.

Budaya ini berkait rapat dengan hiburan, pornografi,

(81)

iv. Pengaruh Sekularisme

• Menurut sejarah, sekularisme bermula pada zaman

Renaisans ketika memuncaknya pergerakan sosial

humanisme yang menonjolkan kehebatan manusia

.Pergerakan sosial ini timbul ekoran bantahan dan

tentangan terhadap fahaman keagamaan pada era

zaman pertengahan. Dengan meresapnya unsur 

sekularisme dalam peradaban Barat, maka wujudlah

pemisahan antara alam tabii dengan alam ghaib. Dalam

hal ini, sekularisme dikaitkan dengan pemisahan antara

agama dengan kehidupan secara keseluruhannya.

• Melalui proses penjajahan, sekularisme diterap masuk

ke dalam negara umat Islam dalam semua aspek hidup

terutama sistem pentadbiran dan ianya berterusan

sehingga ke hari ini walaupun negara umat Islam

telahpun mencapai kemerdekaan.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :