RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 31. Rejaman

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran Asas Permainan

Tajuk 26. Kejar Mengejar

Fokus Berkebolehan melakukan aktiviti kelajuan. Standard Kandungan 1.9, 2.9, 5.3

Standard Pembelajaran 1.9.1, 2.9.1, 2.9.2, 5.3.2

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Berlari dalam pelbagai kelajuan.

2. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari.

3. Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.

4. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Skital, kad huruf, kotak, pundi kacang, baton, dan bola besar.

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References