Laporan Aktiviti membaik pulih buku teks

Teks penuh

(1)

Laporan Aktiviti membaik pulih buku teks

1. Aktiviti Membaikpulih buku teks. 1.1. Pengenalan

1.1.1.Program membaikpulih buku teks dilakukan semasa perjumpaan kokurikulum yang dijalankan setiap hari Rabu mengikut jadual yang telah ditetapkan.

1.2. Matlamat

1.2.1.Memberi pendedahan ahli kelab tentang kepentingan penjagaan buku teks dan cara pemuliharaan buku.

1.3. Objektif

1.3.1.Memberi pendedahan serta meningkatkan kemahiran ahli tentang cara terbaik membaikpulih buku yang telah rosak.

1.3.2.Mewujudkan semangat kerjasama dan menjalin kemesraan dalam kalangan ahli kelab. 1.4. Sasaran

1.4.1.Ahli kelab BOSS.

(2)

Proses membaikpulih buku teks( ahli kelab BOSS)

Ulasan:

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...