• Tidak ada hasil yang ditemukan

RPH PJ Tahun 1 - Sumber Pendidikan 5. Berjalan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RPH PJ Tahun 1 - Sumber Pendidikan 5. Berjalan"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tajuk Unit 5: Berjalan

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran berjalan. Standard

Kandungan 1.2, 2.1, 5.2 Standard

Pembelajaran 1.2.1, 2.1.4, 5.2.1, 5.2.2

Objektif

Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Melakukan pergerakan berjalan.

2. Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah.

3. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.

4. Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Skital, bangku panjang, tilam, kayu panjang dan tali. Penilaian P&P

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

(2)

………

Referensi

Dokumen terkait

Secara lengkap jadual pelaksanaan ter tuang dalam aplikasi SPSE paket peker jaan ini. Dokumen Pengadaan dapat diambil dengan car a diunduh

Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi Unit Organisasi. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Ketua. Nanang

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran pelelangan pekerjaan dan evaluasi terhadap 6 (enam) peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran, sesuai

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum

Mahasiswa dapat m en ciptakan pelan ggan n ya sen diri un tuk m em asarkan produk yan g ada.5. Stan dar kom

29.778.538.954,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) di

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum