23. Saya dan Keluarga

35 

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Tema Hidup Positif

Tajuk Saya dan keluarga

Standard Kandungan 2.2 Standard Pembelajaran 2.2.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan.

Aktiviti

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Sesi soal jawab: i) Menyatakan peranan keluarga

dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreatif dan Inovatif

BBM Buku teks, buku latihan/buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :