Teks penuh

(1)

(LPM/AM (17) - Pin. 10/2004)

1. Nama Penuh 2. No. Kad Pengenalan

(Dalam Huruf Besar)

3. No. Fail Cukai Pendapatan

4. Jawatan 5. Gred 6. Gaji 7. No. Akaun Bank

DGA32 Pokok :

9. No. Tel : 7.1 Nama Bank

10. Alamat Rumah 9.1 Alamat E-mail : 7.2 Cawangan Bank

11. Nama Matapelajaran 12. Kod Kertas 13. Nombor Kod Pemeriksa

14. Nama Pusat/Tempat* 15. No. Pusat

(Untuk diisi oleh semua Pengawas)

16. Bayaran Pengelola Kod

16.1. Bayaran bagi lain-lain perlantikan RM 16.2. Bayaran bagi Ketua Pengawas

Jumlah Kecil (16.1 + 16.2) A

17. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir B

18. Perbelanjaan pos surat-surat

18.1. Belanja setem bagi surat-surat berdaftar (dengan resit) RM (seperti borang LPM/AM (17A)) 18.2. Belanja setem bagi surat-surat biasa RM (seperti borang LPM/AM (17B))

Jumlah Kecil (18.1 + 18.2) C

19. Belanja setem menghantar bungkusan-bungkusan (dengan resit-resit seperti borang LPM/AM (17C)) D 20. Bayaran Pemeriksaan

20.1 kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar - RM senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan) - RM 20.1.1 kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar - RM

senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan) - RM

20.2 kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar - RM senaskah (seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LPM/AM (19)) - RM 20.2.1 kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar - RM

Jumlah Kecil (20.1 + 20.2) E

21. Bayaran Ketua Pemeriksa/Ketua Pemeriksa Bersama

21.1 Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM bagi setiap Pasukan - RM 21.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelajaran yang mempunyai seorang sahaja Pemeriksa - RM 22. Bayaran Ketua Pasukan

Penolong Pemeriksa di bawah jagaan saya dengan kadar RM bagi setiap Penolong Pemeriksa

23. Jumlah Tuntutan Elaun Perjalanan (seperti dalam borang LPM/AM (18)) JAN + JAN + APR H 1 0 1 3 0 0 24. Bayaran bagi Panggilan Telefon (seperti borang LPM/AM (17D)) I

25. Bayaran untuk membeli alat-alat tulis/bahan peperiksaan (dengan resit seperti borang LPM/AM (17E)) J

26. Bayaran Elaun Kerani/Pegawai Sambilan K 5 2 0 0

27. Jumlah perbelanjaan minuman mesyuarat (dengan resit atau surat akuan) L 28. Jumlah tuntutan dengan perkataan

29. Saya mengaku bahawa butir-butir yang tersebut di atas ialah bayaran-bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar.

Tandatangan yang membuat tuntutan

Tarikh 30. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar

Disemak oleh ………..

Tandatangan ( ) Nama :

Jawatan :** Tarikh Tarikh ………

* Potong yang tidak berkenaan wmzakey@yahoo.com

** Nyatakan sama ada Pengarah Pendidikan/Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Penyelia Kawasan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab.

4.12.2007

5 0 Jumlah

Tuntutan

UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LPM

0 1

( MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH )

0 6

Ringgit Malaysia Seribu Enam Puluh Lima Sahaja

---8.

0

SMK. TG MAHMUD II, ALOR LINTANG, BESUT 22200,

LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300, BESUT, TERANGGANU.

---MOHD AL ZAHARI BIN

ABDULLAH 641222035381 SG 604089404 GURU PENOLONG RM 2907.61 1111029835395606 F G

BANK SIMPANAN NASIONAL JERTIH Sen XXX Ringgit ---0199175040 Alamat Ibu Pejabat/Sekolah

0

RM LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TUNTUTAN BAGI BAYARAN-BAYARAN DAN PERBELANJAAN

PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

(2)

LAMPIRAN D

BORANG JANM07

( Pindaan No. 0/1 Ogos 2003 )

No Kad No Kad Pengenalan Lama :

1 Pengenalan Baru :

Kod Bahagian :

1 Kod Jab Bayar 1 Kod PTJ Bayar :

1 Nama : MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH

Gelaran :

Alamat :

No Telefon : 0199175040 Sambungan : No Faks :

Emel :

1 No. Gaji Tangga Gaji :

Kod Bank : 1

Akaun Bank :

1 Nama Bank :

2 Status : Bujang, Kahwin, Cerai, Janda, Duda 2 Bangsa : Melayu, Cina, India, Lain-lain

2 Jantina : Lelaki, Perempuan

Warga : MALAYSIA Agama :

Tarikh Lahir : No Pusat

NOTA

Jika permohonan melibatkan perubahan maklumat bank, sila sertakan sesalinan mukasurat hadapan buku bank/penyata akaun yang disahkan.

Tanpa petunjuk, maklumat tidak wajib diisi.

Petunjuk 1. Wajib diisi 2. Sila potong mana yang berkenaan

Salah satu maklumat alamat, nombor faks dan emel wajib diisi bagi tujuan maklumat pembayaran secara EFT.

641222035381

1111029835395606

22 - 12 - 64

LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300, BESUT, TERANGGANU.

0 0

BORANG

PEWUJUDAN MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN PERSEORANGAN/INDIVIDU - eSPKB

BSNAMYK1

XXX

0

P1 T7

BANK SIMPANAN NASIONAL

ISLAM

_______

____ ____ ______

(3)

SSM SSB (SEKARANG) (DULU)

Gred Utama/Khas 'A' dan ke atas Jusa 'A'

Gred Utama 'B' dan 'C'

Kat.iii Bergaji RM3,080.66 - 3,095.87 Kat.iv BergajiRM3,017.74 dan ke atas

Kat.iv Bergaji RM3,017.73 dan ke bawahRM3017.73 dan ke bawah DG34, DG32 DGA4, DGA5 Kat.v dan vi

N32, F29 N5, F4 DG29, DGA6, Kat.vii N27, W27 N6, W6 N22, W22 N7 dan W7 Kat.viii N17, W17 N9 dan W8 Kat.ix N14 N10 dan W9 Kat. X N11, N1, F11N11, N13, F9, Kat. Xi R3, R1 R10, R11

Kat.iii Bergaji RM3,080.65 dan ke bawah Kat.iv Bergaji RM3,017.73 dan ke bawah Kat.i Bergaji RM4,794.02 dan ke atas. Kat.ii Bergaji RM4,794.01 dan ke bawah.

M Hotel L M M Hotel L M Hotel L 80 200 70 65 170 60 115 B/B 75 115 B/B 75 85 S/S 165 130 B/S 80 60 145 60 45 130 55 70 B/B 70 70 B/B 70 90 90 B/B 75 80 B/B 120 120 90 65 65 90 55 55 55 80 65 30 50 50 55 80 35 80 35 65 30 130 55 80 35 80 35 65 170 60 35 35 40 40 40 40 45 55 120 40 55 120 40 55 120 40 55 120 40 50 100 35 50 100 35 35 80 30 35 80 30 40 100 35 40 100 35 160 55 40 100 35 40 100 35 B/B 70 180 60 45 160 55 S/S 80 100 B/S 75 B/B 70 115 85 60 45 DG48 DG2 DG41, DG44 DG3 85 Kat.ii dan iii Bergaji RM3,905.88 dan ke atas.

DG54 DG1

DG54 DG1

DG41, DG44 DG3

Selatan Thailand Selatan Thailand Menjalankan

Perbendaharaan 3/2003

Berkursus Perbendaharaan 4/92 Sem. Malaysia Sabah & Kalimantan & Sarawak Kalimantan & Sarawak

KADAR TUNTUTAN ELAUN MULAI 01/01/2006

Kadar Tuntutan Semasa Kadar Tuntutan Semasa Tugas Rasmi Mengikut Pekeliling Mengikut Pekeliling

(4)

Hotel L B/B B/B B/B 70 140 140 B/B 60 160 100 40 100 40 100 40 100 85 80 60 40 75 80 75 35 80 35 Berkursus Perbendaharaan 4/92 Sabah & Sarawak

KADAR TUNTUTAN ELAUN MULAI 01/01/2006

Kadar Tuntutan Semasa Mengikut Pekeliling

(5)

Kategori Pengawas Peperiksaan Asas Pusat Calon Sessi Sidang Hari 1 . UPSR 80 10 P 2 S PMR 100 10 P 2 S SPM STAM 300 10 P 2 S SPM(U) 45 10 P 2 S SPM(AV) 50 10 P 2 S 2 . UPSR 70 0.25 C 2 S PMR 90 0.25 C 2 S SPM STAM 240 0.25 C 2 S SPM(U) 40 0.25 C 2 S SPM(AV) 70 0.25 C 3 . UPSR 60 PMR 100 SPM STAM 240 SPM(U) 40 SPM(AV) 4 . UPSR 45 1 S PMR 75 1 S SPM 1 S STAM 150 1 S SPM(U) 35 1 S SPM(AV) 10 D 5 . UPSR 20 2 H PMR 20 2 H SPM 2 H STAM 20 2 H SPM(U) 20 2 H SPM(AV) 0 6 . UPSR 70 PMR 70 SPM STAM 70 SPM(U) 70 SPM(AV) 70 Kadar Pengemas Bilik Elaun Khas (Kawasan Sukar Di Pedalaman/Persisiran) Penyelia Kawasan Ketua Pengawas

Timbalan Ketua Pengawas

(6)
(7)

Elaun Khas Jarak 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM

(8)
(9)

RUMUSAN TUNTUTAN (LPM/AM(22)pin.2/89 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

TAHUN: 2012

BIL. NAMA Alamat Sekolah/

Pejabat Mata Pelajaran / Pusat Elaun Makan / Harian 21101 Elaun Loging / Hotel 21102 Pengangkutan dan Perjalanan 21104 Bayaran Tambang Bot 21105 Bayaran Alatulis 27199 Bayaran Peperiksaan/ Pengawasan/ Pengemas Bilik 29199 Bayaran Makan Minum 29401 Jumlah bayaran yg. Dituntut

MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH SMK. TG MAHMUD II, ALOR LINTANG, BESUT 22200, TERANGGANU0 40.00 0.00 77.00 #REF! 896.00 #REF!

0.00 0.00 0.00 #REF! 896.00

0.00 0.00 35.00 0.00

40.00 0.00 42.00 52.00 0.00

2012

(10)

RUMUSAN TUNTUTAN (LPM/AM(22)pin.2/89 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

TAHUN: 2012

BIL. NAMA Alamat Sekolah/

Pejabat Mata Pelajaran / Pusat Elaun Makan / Harian 21101 Elaun Loging / Hotel 21102 Pengangkutan dan Perjalanan 21104 Bayaran Tambang Bot 21105 Bayaran Alatulis 27199 Bayaran Peperiksaan/ Pengawasan/ Pengemas Bilik 29199 Bayaran Makan Minum 29401 Jumlah bayaran yg. Dituntut

1 AB.RAHMAN BIN MAMAT

SMK DEWAN BETA

KOTA BHARU,

KELANTAN DA 020 270.00 0.00 825.20 #REF! 0.00 #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 270.00 0.00 825.20 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! Diakui betul: 21101 : 270.00 21102 : 0.00 21104 : 825.20 Tarikh: 21105 : 0.00

Ketua pengawas/Penyelia kawasan 27199 : 0.00

29199 : #REF!

29401 : 0.00

JUMLAH BESAR : #REF! JUMLAH:

2012

(11)

Profil Pegawai

Nama Pegawai No. K.Pengenalan Rumah Sekolah

1 1 we 000000-00-0022

2 2 RAJA MAMAT B. RAJA ALI 561109-03-5497 3 3 we 4 4 ew 5 5 we 6 6 we 6 6 7 7 WQW 7 7 7 7 7 7 7 7 8 No. Telefon

(12)

Kategori Jawatan Gaji Elaun No. Akaun Nama Alamat Model

Kenderaan Bank

(13)

CC No. Daftar Pejabat Jarak rumah Jarak Alamat dan Jarak dari Tempat Kursus Kenderaan

(14)

Bulan ini (APRIL)

Bulan Lepas (JANUARI)

Bulan sebelum bulan lepas

(JANUARI)

rajamamat@yahoo.com

017-9882080 www.mmwallet4u.net/index.php?id=cakna07 Nama Peperiksaan Nama Pusat: E mail: www.mmwallet4u.net/index.php?id=cakna07 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

No. Fail Cukai

Pendapatan: SG 604089404

RUMUSAN PPD

(15)

LPM17

(Klik di sini)

eSPKB

(Klik di sini)

Info

(Klik di sini)

Bayaran Peperiksaan

(Klik Di Sini)

31/12/08 ########

Ketua Pengawas 2 ramajlick

No. Pusat Sessi XXX

Bil. Calon Sidang XXX

Bil. Pusat XXX

Password ppdkb Sila taip password

Password ppdkb Sila taip password

Tempoh

Penggunaan

sudah tamat,

RUMUSAN Pusat

(16)
(17)
(18)

DGA32 P1 T6 P1 T 6 RM 2907.61 T 6 P1 2907.61 2416.06 2514.37 1 DGA29 P1 2612.68 2 DGA32 P2 2710.99 3 DGA34 P3 2809.30 4 DGA38 2907.61 5 DG41 3005.92 6 DG44 3104.23 7 DG48 3202.54 8 DG52 3300.85 9 DG54 3399.16 0

RM 2907.61

(19)

1 2 2 DGA32 1 P1 P2 T 1 2416.06 2626.30 T 2 2514.37 2733.69 T 3 2612.68 2841.08 T 4 2710.99 2948.47 T 5 2809.30 3055.86 T 6 2907.61 3163.25 T 7 3005.92 3270.64 T 8 3104.23 3378.03 T 9 3202.54 3485.42 T 10 3300.85 3592.81 T 11 3399.16 3700.20 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19 T 20 T 21 T 22 T 23 T 24 T 25 T 26 T 27 T 28

(20)

3 1 2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 T1 1405.71 1494.95 1587.21 2416.06 2626.30 65.04 T2 1470.75 1563.01 1658.30 2514.37 2733.69 98.31 T3 1535.79 1631.07 1729.39 2612.68 2841.08 68.06 T4 1600.83 1699.13 1800.48 2710.99 2948.47 102.85 T5 1665.87 1767.19 1871.57 2809.30 3055.86 71.09 T6 1730.91 1835.25 1942.66 2907.61 3163.25 107.39 T7 1795.95 1903.31 2013.75 3005.92 3270.64 98.31 T8 1860.99 1971.37 2084.84 3104.23 3378.03 107.39 T9 1926.03 2039.43 2155.93 3202.54 3485.42 98.31 T10 1991.07 2107.49 2227.02 3300.85 3592.81 107.39 T11 2056.11 2175.55 2298.11 3399.16 3700.20 98.31 T12 2121.15 2243.61 2369.20 163.35 T13 2186.19 2311.67 2440.29 107.39 T14 2251.23 2379.73 2511.38 176.96 T15 2316.27 2447.79 2582.47 90.45 T16 2381.31 2515.85 2689.86 90.90 T17 2446.35 2618.70 2797.25 150.28 T18 2544.66 2721.55 2904.64 94.62 T19 2642.97 2824.40 3012.03 155.85 T20 2741.28 2927.25 3119.42 98.8 T21 2839.59 3030.10 3226.81 131.81 T22 2937.90 3132.95 3334.20 162.81 T23 3036.21 3235.80 3441.59 T24 T25 T26 T27 DGA29 DGA32

(21)

3 4 5 6 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 3005.94 3216.18 3058.88 3269.12 1695.85 1790.47 1889.27 2982.99 3104.25 3323.57 3157.19 3376.51 1786.30 1885.09 1988.07 150.28 3133.27 3202.56 3430.96 3255.50 3553.47 1876.75 1979.71 2086.87 162.81 3283.55 3300.87 3538.35 3353.81 3730.43 1967.20 2074.33 2185.67 3433.83 3399.18 3645.74 3517.16 3907.39 2057.65 2168.95 2284.47 3584.11 3497.49 3753.13 3680.51 4084.35 2148.10 2263.57 2383.27 3734.39 3595.80 3860.52 3843.86 4261.31 2238.55 2358.19 2482.07 3884.67 4007.21 4438.27 2329.00 2452.81 2580.87 4034.95 4170.56 4615.23 2419.45 2547.43 2679.67 4185.23 4333.91 4792.19 2509.90 2642.05 2778.47 4335.51 4497.26 4969.15 2600.35 2736.67 2877.27 4485.79 2690.80 2831.29 2976.07 4636.07 2781.25 2925.91 3074.87 4786.35 2871.25 3020.53 3173.67 4936.63 2962.15 3115.15 3272.47 3052.60 3209.77 3466.28 3143.05 3365.62 3598.09 3293.33 3521.47 3760.90 3443.61 3677.32 3923.71 3593.33 3833.17 4086.52 3744.17 3989.02 4249.33 3894.45 4144.87 4412.14 4044.73 4300.72 4574.95 4195.01 4456.57 4737.76 4345.29 4612.42 4900.57 4495.57 4768.27 4563.38 4645.85 4924.12 5226.19 DGA34 DGA38 DG41 DG44

(22)

7 8 8 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 3301.65 4355.00 4786.37 4900.47 5365.23 5167.64 3464.46 203.16 4558.16 5006.23 203.16 5103.63 5585.09 203.16 5370.80 3627.27 219.86 4761.32 5226.09 219.86 5306.79 5804.95 244.90 5573.96 3790.08 4964.48 5445.95 5509.95 6024.81 5777.12 3952.89 5167.64 5665.81 5713.11 6244.67 5980.28 4115.70 5370.80 5885.67 5916.27 6464.53 6183.44 4278.51 5573.96 6105.53 6119.43 6684.39 6386.60 4441.32 5777.12 6325.39 6322.59 6904.25 6589.76 4604.13 4766.94 4929.75 5092.56 5255.37 5418.18 DG44 DG48 DG52 DG54

(23)

P2 P3 5624.05 5868.95 6113.85 6358.75 6603.65 6848.55 7093.45 7338.35 DG54

(24)

(LPM/AM 18 PIN 1/05)

Lampiran "A"

BAGI BULAN

2012

(Tahun)

Nama ( Huruf Besar)

:

Sekolah

:

Rumah

:

Gred/Kategori/

[Kumpulan(*)]

Jawatan

:

Gaji

:

RM

Pendapatan(RM) Elaun-Elaun

:

RM

Jumlah

:

RM

Alamat Bank :

Jenis/Model

:

Kuasa (C.C)

:

1500 cc

No. Pendaftaran :

Kelas Tuntutan

:

A

Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Mesyuarat Profesionalisme Pengoperasian PBS

Kemahiran Hidup Bersepadu (Kemahiran Teknikal)

PMR 2008-LP.PMR.169/1/2008(96)

Tarikh: 7-11.April 2008

Tempat : SEAVIEW LANGKAWI, KEDAH.

7.4.2008

07.15 pg 10.00 pg Bertolak dari rumah ke Lapangan Terbang Sultan

Ismail Kota Bharu ke KLIA Kuala Lumpur.

12.50 tgh 1.50 tgh Bertolak dari KLIA Kuala Lumpur Ke Lapangan

Terbang Langkawi untuk menginap di Sea View

Hotel di Langkawi.

11.4.2008

12.30tgh 3.15 ptg Bertolak dari Lapangan Langkawi ke KLIA

Kuala Lumpur.

04.30 ptg 05.30 ptg Bertolak dari KLIA Kuala Lumpur Ke Lapangan

Terbang Sultan Ismail Kota Bharu untuk pulang

ke rumah.

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

APRIL

MAKLUMAT PEGAWAI

(Bulan)

MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH

:

GURU PENOLONG

2907.61

560.00

No. Akaun :

Nama Bank :

LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300,

BESUT, TERANGGANU.

610 kilometer.

SMK. TG MAHMUD II, ALOR

LINTANG, BESUT 22200,

TERANGGANU

JERTIH

Waktu

KENYATAAN TUNTUTAN

Tarikh

3467.61

Alamat Rumah

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

1111029835395606

BANK SIMPANAN NASIONAL

DGA32

No. Kad Pengenalan

:

641222035381

No. Tel

096957158

0199175040

PROTON SAGA

Kenderaan

TQ 1488

Alamat Pejabat

600 kilometer.

(25)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tuntutan Tambang Gantian

Kota Bharu - Kuala Lumpur (PERgi Balik)

RM 398

Kuala Lumpur - Langkawi (Pergi Balik)

RM 498

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

(26)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

(27)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

(28)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

(29)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

0km

Jarak/Tmbg

Tujuan/ Tempat

Waktu

Tarikh

(30)

Jenis kenderaan No. Pendftran : TQ 1488 Kuasa : 1500 cc Bagi

500 km pertama km x Sen/km RM

501 hingga 1000 km km x Sen/km RM

1001 hingga 1700 km km x Sen/km RM

1701 km dan seterusnya km x Sen/km RM

Jumlah RM

Teksi [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Bas [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Kereta api [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Feri [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

……… (No Resit : ) RM

Jumlah RM

X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

Jumlah RM

X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari (No. Resit : ) RM

X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM /hari (No. Resit : ) RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan RM

X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

Jumlah RM

Tol [ Resit ] ...………(No Resit : ) RM

Tempat Letak Kereta [ Resit ] ………..……. (No Resit : ) RM

Dobi [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

………. (No Resit : ) RM

Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……….. (No Resit : ) RM

Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……….. RM

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

Jumlah RM

Jumlah Tuntutan RM

0.00 TUNTUTAN PELBAGAI

896.00 TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM*

ELAUN GANTIAN KAPAL TERBANG 896.00

: PROTON SAGA

Pos [ Resit ] ………

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING Lain-lain

0.00 0.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN

0.00 896.00

(31)

Saya mengaku bahawa

(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 896.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.

(d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

(Tandatangan)

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh : ( Tandatangan ) (Nama) (Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal Pendahuluan diri RM

Tolak tuntutan sekarang RM

Baki dituntut / Baki dibayar balik RM

Catatan:

( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB

(**) – potong mana yang tidak berkenaan wmz

ak ey @ ya ho o. co m PENGAKUAN

PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) 12.4.2008

(32)

(LPM/AM 18 PIN 1/05)

Lampiran "A"

BAGI BULAN

2012

(Tahun)

Nama ( Huruf Besar)

:

Sekolah

: 096957158

Rumah

:

0199175040

Gred/Kategori/

[Kumpulan(*)]

Jawatan

:

Gaji

:

RM

1111029835395606

Pendapatan(RM) Elaun-Elaun

:

RM

Jumlah

:

RM

Alamat Bank :

Jenis/Model

:

Kuasa (C.C)

:

1500 cc

No. Pendaftaran :

Kelas Tuntutan

:

A

Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

6.2.2008

01.30 ptg 02.20 ptg Dari sekolah ke PPD Pasir Mas Tumpat

25 km

untuk menghadiri taklimat kejohanan Merentas

Desa MSSK Pasir Mas- Tumpat 2008.

04.40 th

05.30 ptg dan balik.

25 km

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

JANUARI

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

MAKLUMAT PEGAWAI

(Bulan)

BANK SIMPANAN NASIONAL

DGA32

No. Kad Pengenalan

:

PROTON SAGA

Kenderaan

Alamat Pejabat

600 kilometer.

TQ 1488

SMK. TG MAHMUD II, ALOR

LINTANG, BESUT 22200,

TERANGGANU

LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300,

BESUT, TERANGGANU.

MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH

641222035381

No. Telefon

JERTIH

Waktu

KENYATAAN TUNTUTAN

Tarikh

3467.61

Alamat Rumah

610 kilometer.

:

GURU PENOLONG

2907.61

560.00

No. Akaun :

Nama Bank :

JUMLAH 50 km

(33)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

(34)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Waktu

Tujuan/ Tempat

Tarikh

Jarak/Tmbg

(35)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Jarak/Tmbg

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

(36)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Jarak/Tmbg

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

(37)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

50km

Jarak/Tmbg

(38)

Jenis kenderaan No. Pendftran : TQ 1488 Kuasa : 1500 cc Bagi

500 km pertama 50 km x 70 Sen/km RM

501 hingga 1000 km km x Sen/km RM

1001 hingga 1700 km km x Sen/km RM

1701 km dan seterusnya km x Sen/km RM

Jumlah RM

Teksi [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Bas [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Kereta api [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Feri [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

……… (No Resit : ) RM

Jumlah RM

X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

Jumlah RM

X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari (No. Resit : ) RM

X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM /hari (No. Resit : ) RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan RM

X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

Jumlah RM

Tol [ Resit ] ...………(No Resit : ) RM

Tempat Letak Kereta [ Resit ] ………..……. (No Resit : ) RM

Dobi [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

………. (No Resit : ) RM

Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……….. (No Resit : ) RM

Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……….. RM

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

Jumlah RM

Jumlah Tuntutan RM

35.00

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING Lain-lain

0.00 0.00 TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN

: PROTON SAGA

35.00

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*

0.00 TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM*

TUNTUTAN PELBAGAI

0.00

Pos [ Resit ] ………

(39)

Saya mengaku bahawa

(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 35.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.

(d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

(Tandatangan)

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh : ( Tandatangan ) (Nama) (Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal Pendahuluan diri RM

Tolak tuntutan sekarang RM

Baki dituntut / Baki dibayar balik RM

Catatan:

( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB

(**) – potong mana yang tidak berkenaan wmz

ak ey @ ya ho o. co m PENGAKUAN

PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) 2.3.2008

(40)

(LPM/AM 18 PIN 1/05)

Lampiran "A"

BAGI BULAN

2012

(Tahun)

Nama ( Huruf Besar)

:

Sekolah

: 096957158

Rumah

:

0199175040

Gred/Kategori/

[Kumpulan(*)]

Jawatan

:

Gaji

:

RM

1111029835395606

Pendapatan(RM) Elaun-Elaun

:

RM

Jumlah

:

RM

Alamat Bank :

Jenis/Model

:

Kuasa (C.C)

:

1500 cc

No. Pendaftaran :

Kelas Tuntutan

:

A

Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

26.10.2007

8.00 pg

8.30 pg

Bertolak dari rumah ke Bilik Kebal Zainab 1

15 km

untuk operasi OBK

12.30 th

Dari bilik kebal ke rumah - kembali dari bertugas

15 km

28.10.2007

7.30 pg

8.00 pg

Bertolak dari rumah ke PPD Kota Bharu

15 km

untuk taklimat pengawasan peperiksaan SPM

2007

9.00 pg

3.30 ptg Bertolak dari PPD Kota Bharu ke Hotel Seri

Harian (R)

Malaysia, Sungai Petani, Kedah untuk taklimat

pengawasan SPM 2007

(Bas disediakan)

:

GURU PENOLONG

2907.61

560.00

No. Akaun :

Nama Bank :

Waktu

KENYATAAN TUNTUTAN

Tarikh

:

MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH

641222035381

No. Telefon

JERTIH

3467.61

TQ 1488

BANK SIMPANAN NASIONAL

DGA32

No. Kad Pengenalan

Alamat Rumah

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

JANUARI

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

MAKLUMAT PEGAWAI

(Bulan)

Kenderaan

Alamat Pejabat

600 kilometer.

SMK. TG MAHMUD II, ALOR

LINTANG, BESUT 22200,

TERANGGANU

1.40 ptg

LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300,

BESUT, TERANGGANU.

610 kilometer.

PROTON SAGA

(41)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

30.10.2007

11.30 pg 8.30 mlm Bertolak dari Hotel Seri Malaysia ke Kota Bharu

Harian (R)

- balik dari taklimat pengawasan SPM 2007

(Bas disediakan)

8.45 mlm 9.20 mlm Dari Kota Bharu ke rumah

15 km

(Balik dari taklimat SPM 2007)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Jarak/Tmbg

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

Waktu

Tujuan/ Tempat

(42)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

(43)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Tarikh

Waktu

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg

(44)
(45)

Elaun

Bertolak Sampai

km/ RM

Sara Hidup

Jarak/Tmbg

Tujuan/ Tempat

Waktu

Tarikh

60km

(46)

Jenis kenderaan No. Pendftran : TQ 1488 Kuasa : 1500 cc Bagi

500 km pertama 60 km x 70 Sen/km RM

501 hingga 1000 km km x Sen/km RM

1001 hingga 1700 km km x Sen/km RM

1701 km dan seterusnya km x Sen/km RM

Jumlah RM

Teksi [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Bas [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Kereta api [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

Feri [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

……… (No Resit : ) RM

Jumlah RM

X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

2 X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak RM 20.00 /hari RM

X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

Jumlah RM

X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari (No. Resit : ) RM

X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM /hari (No. Resit : ) RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan RM

X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak RM /hari RM

X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM /hari RM

Jumlah RM

Tol [ Resit ] ...………(No Resit : ) RM

Tempat Letak Kereta [ Resit ] ………..……. (No Resit : ) RM

Dobi [ Resit ] ……… (No Resit : ) RM

………. (No Resit : ) RM

Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……….. (No Resit : ) RM

Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……….. RM

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

Jumlah RM Jumlah Tuntutan RM 0.00 40.00 0.00 TUNTUTAN PELBAGAI

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM*

82.00 0.00 : PROTON SAGA

42.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN

Pos [ Resit ] ………

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING Lain-lain

42.00

(47)

Saya mengaku bahawa

(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 42.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.

(d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

(Tandatangan)

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh : ( Tandatangan ) (Nama) (Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal Pendahuluan diri RM

Tolak tuntutan sekarang RM

Baki dituntut / Baki dibayar balik RM

Catatan:

( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB

(**) – potong mana yang tidak berkenaan wmz

ak ey @ ya ho o. co m PENGAKUAN

PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) 4.12.2007

Figur

Memperbarui...

Related subjects :