• Tidak ada hasil yang ditemukan

RPH PJ Tahun 5 - Sumber Pendidikan 11. Pantas Kelecek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RPH PJ Tahun 5 - Sumber Pendidikan 11. Pantas Kelecek"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran (Kategori Serangan)

Tajuk 11. Pantas Kelecek

Fokus Berkebolehan mengelecek bola melepasi pemain lawan dan mengawal bola.

Standard Kandungan 1.6, 2.6, 5.2

Standard Pembelajaran 1.6.3, 2.6.3, 5.2.4, 5.2.5

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengelecek bola melepasi pemain lawan dan

mengawal bola daripada direbut.

2. Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk mengelecek. 3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa

melakukan aktiviti.

4. Menerima keputusan dalam permainan secara positif.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Skital, gelung, dan bola getah pelbagai saiz.

Penilaian P&P Murid dapat melakukan mengelecek bola melepasi pemain lawan dan mengawal bola.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ....

Referensi

Dokumen terkait

Secara lengkap jadual pelaksanaan ter tuang dalam aplikasi SPSE paket peker jaan ini. Dokumen Pengadaan dapat diambil dengan car a diunduh

Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi Unit Organisasi. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Ketua. Nanang

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran pelelangan pekerjaan dan evaluasi terhadap 6 (enam) peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran, sesuai

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum

Mahasiswa dapat m en ciptakan pelan ggan n ya sen diri un tuk m em asarkan produk yan g ada.5. Stan dar kom

29.778.538.954,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) di

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum