Unit 26 ( Lestarikan Alam Kita )

26  Download (0)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Lestarikan Alam Kita

Standard Kandungan

1.6

Standard

Pembelajaran

1.6.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat

dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aktiviti

1. Murid membaca dan berbincang tentang maklumat tersirat

yang terdapat dalam bahan

2. Murid menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk

karangan

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(2)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKAYT BERTUAH

Tajuk

Lestarikan Alam Kita

Standard Kandungan

2.4

Standard

Pembelajaran

2.4.3

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat

dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan

untuk membuat penilaian dengan betul.

Aktiviti

1. Murid membaca teks dan bahan grafik

2. Murid mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat

berdasarkan teks dan bahan grafik

3. Murid berbincang dan mmengemukakan pendapat

tentang maklumat dalam teks dan gambar

4. Murid mencari maklumat tentang tenaga solar

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(3)

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Lestarikan Alam Kita

Standard Kandungan

3.7

Standard

Pembelajaran

3.7.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup

dalam penulisan kreatif dengan betul.

Aktiviti

1. Murid meneliti gambar dan berbincang untuk

membina rangka karangan

2. Murid berbicara untuk mendapakan maklumat yang

terdapat dalam teks dan gambar

3. Murid menghasilkan karangan kreatif

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(4)

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Lestarikan Alam Kita

Standard Kandungan

4.2

Standard

Pembelajaran

5.2.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Memahami dan menggunakan kata ganda separa

dengan betul dalam pelbagai situasi.

Aktiviti

1. Murid membaca teks dan melengkapkan kata ganda

separa berimbuhan

2. Murid menyenaraikan kata ganda separa berimbuhan

berdasarkan teks

3. Murid bercerita tentang bahan menggunakan ayat

yang mengandungi wacana

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

(5)

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk

Lestarikan Alam Kita

Standard Kandungan

5.1

Standard

Pembelajaran

5.1.6

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Memahami dan menggunakan kata hubung

pancangan keterangan dengan betul mengikut

konteks.

Aktiviti

1. Murid membaca teks yang mengandungi kata

hubung pancangan keterangan

2. Murid membina ayat menggunakan kata hubung

pencangan keterangan

3. Murid bercerita tentang rumah lindungan tanaman

dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References

Related subjects : Kreativiti Dan Keusahawanan