BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

13 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Fakulti

JABATAN SENIBINA

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. ARC3000 (0+5) ARC3013 (0+6) ARC3016 (0+6) ARC3103 (1+2) ARC3111 (1+1)

STUDIO REKABENTUK SENIBINA 1

STUDIO SENI BINA 3

STUDIO SENI BINA 6

GRAFIK SENI BINA

LUKISAN TEKNIK

Pra Syt : ARC3001 STUDIO REKABENTUK SENIBINA 2

Pra Syt : ARC3313 BAHAN DAN BINAAN BANGUNAN 3

Pra Syt : ARC3513 SISTEM KEMUDAHAN BANGUNAN 3

Pra Syt : ARC3015 STUDIO SENI BINA 5 Pra Syt : ARC3601 FIZIK PERSEKITARAN 2 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 50 50 50 50 I09-18,K15-17 STD.ARC1 IK09-16 STD.ARC2 IK09-16 STD.ARC3 K08 STD.ARC1 1 1 1 1 K09-15 STD.ARC 1 1 ROSLINA BINTI SHARIF ( DR. ) ( 5132 ) RAIHAN BINTI MASKURIY ( PUAN ) ( 580 )

AZNIDA BINTI AZLAN ( Ar. ) ( 32020 ) SHAFIZAL BIN MAAROF ( DR. ) ( 4319 )

(2)

Fakulti

JABATAN SENIBINA

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. ARC3112 (1+1) ARC3201 (2+0) ARC3220 (3+0) ARC3312 (2+0) ARC3500 (2+0)

REKA BENTUK BERBANTUAN KOMPUTER

SEJARAH & TEORI SENI BINA 2

SEJARAH SENIBINA ISLAM

BAHAN DAN BINAAN BANGUNAN 2

KEMUDAHAN BANGUNAN 1 6. 7. 8. 9. 10. 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 S08 STD.ARC1 S08 MF FRSB S16-18 BK02(FRS B) R11-14 STD.ARC3 I16-18 BK01(FRS B) 1 1 1 1 1 S09-12 STD.ARC 1 S09-12 MF FRSB 1 1 SHAFIZAL BIN MAAROF ( DR. ) ( 4319 )

SARLY ADRE BIN SARKUM

( Ar. ) ( 104496 )

MOHD SHAHRUDIN BIN ABD MANAN ( ENCIK ) ( 7475 ) SUMARNI BINTI ISMAIL ( DR. ) ( 3837 )

SARIZAL YUSMAN BIN YUSOFF

( Ar. ) ( 7489 )

(3)

Fakulti

JABATAN SENIBINA

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. ARC3601 (2+0) ARC3811 (3+0) ARC4002 (0+6) ARC4122 (1+2) ARC4620 (3+0) FIZIK PERSEKITARAN 2

AMALAN IKHTISAS SENI BINA

STUDIO SENIBINA LANJUTAN 3

SENI BINA MAYA

REKA BENTUK DALAMAN

Pra Syt : ARC3600 FIZIK PERSEKITARAN 1

Pra Syt : ARC4001 STUDIO SENIBINA LANJUTAN 2 11. 12. 13. 14. 15. 0 0 0 0 0 50 50 50 30 30 R09-11 STD.ARC2 R12-14 BK01(FRS B) S14-17 STD.ARC3 IK09-16 STD.ARC4 R08-14 MF FRSB 1 1 1 1 1

WAN MAZLAN BIN WAN HAMAT ( ENCIK ) ( 8679 )

NUR DALILAH BINTI DAHLAN

( ) ( 9601 )

MEOR MOHAMMAD FARED BIN MEOR RAZALI

( PROF. MADYA Ar. ) ( 9389 )

SARIZAL YUSMAN BIN YUSOFF

( Ar. ) ( 7489 )

ZAMRI BIN ISMAIL ( ENCIK )

(4)

Fakulti

JABATAN SENIBINA

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. ARC4801 (3+0) ARC4901 (0+12) ARC4902 (0+2) ARC4903 (0+2) ARC4911 (3+0)

AMALAN DAN PENGURUSAN SENIBINA 2

LATIHAN INDUSTRI

KAJIAN TOPIKAL

REKA BENTUK INTEGRASI

PENYELIDIKAN SENIBINA 2

Pra Syt : ARC3014 STUDIO SENI BINA 4

Pra Syt : ARC3015 STUDIO SENI BINA 5 16. 17. 18. 19. 20. 0 0 0 0 0 50 30 50 50 50 R10-13 DKU FRSB S09-12 STD.ARC4 LATIHAN INDUSTRI S08-14 STD.ARC3 I16-19 STD.ARC3 1 1 1 1 1

NOOR AZIZI BIN MOHD ALI ( ENCIK ) ( 6354 )

WAN SOFIAH BINTI WAN ISHAK ( Ar. ) ( 6771 )

NIK FAZLYSHAM BIN NIK MAT ( Ar. ) ( 26231 ) NANGKULA UTABERTA ( PROF. MADYA DR. ) ( 26379 )

IDA SURIANA BINTI ISMAIL

( PUAN ) ( 7055 )

(5)

Fakulti

JABATAN SENIBINA

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL.

Pra Syt : ARC4910 PENYELIDIKAN SENIBINA 1

Pra Syt : ARC4001 STUDIO SENIBINA LANJUTAN 2

0 30 S14-17 STD.ARC4

1 MOHAMMAD YAZAH BIN MAT RASCHID ( DR. )

(6)

Fakulti

JABATAN REKABENTUK PERINDUSTRIAN

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. IND3000 (1+3) IND3101 (1+2) IND3103 (1+2) IND3201 (1+2) IND3205 (1+2) IND3300 (2+0) ASAS-ASAS REKABENTUK

STUDIO REKA BENTUK KREATIF 1

STUDIO REKA BENTUK TEKNOLOGI

MAKMAL REKA BENTUK & REALISASI I

MAKMAL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN

SEJARAH DAN APRESIASI REKA BENTUK Pra Syt : IND3200 ERGONOMIK DAN TEKNOLOGI ASAS

Pra Syt : IND3202 MAKMAL REKA BENTUK DAN REALISASI II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 S08 STD IND 1 R09 STD IND 2 I09 STD IND 3 I09-10 STD IND 2 S08 STD IND 3 1 1 1 1 1 S09-15 STD IND 1 R10-14 STD IND 2 I10-14 STD IND 3 I10-14 STD IND 2 S09-13 STD IND 3 1 1 1 1 1

RONALDI SALEH BIN UMAR

( DR. ) ( 25181 )

RAJA AHMAD AZMEER BIN R.A. EFFENDI ( Y.M. )

( 2471 )

AHMAD RIZAL BIN ABDUL RAHMAN ( DR. )

( 7585 )

HASSAN BIN HJ ALLI ( DR. ) ( 9160 ) RUHAIZIN BIN SULAIMAN ( DR. ) ( 3706 )

(7)

Fakulti

JABATAN REKABENTUK PERINDUSTRIAN

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. IND3400 (1+2) IND3402 (1+2) IND3500 (2+0) IND3602 (0+2) IND3700 (2+0)

REKA BENTUK BERBANTU KOMPUTER 2D

REKA BENTUK BERBANTU KOMPUTER LANJUTAN

AMALAN PROFESIONAL

TEKNOLOGI PERTUKANGAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN

PEMASARAN PRODUK PERINDUSTRIAN Pra Syt : IND3401 REKA BENTUK

BERBANTU KOMPUTER 3D 7. 8. 9. 10. 11. 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 R08-10 STD IND 1 S09 MK2(FRS B) S14 MK2(FRS B) S09-11 STD IND 4 I09-13 BPK FRSB 1 1 1 1 1 S10-14 MK2(FRS B) S15-19 MK2(FRS B) 1 1

ZULKIFLI BIN MUSLIM ( DR. ) ( 5364 ) SHARUDDIN BIN AWANG KECHIL ( ENCIK ) ( 32011 )

AHMAD FAIRUZ BIN ARIFF

( ENCIK ) ( 25683 )

MOHD AZALI BIN ABD RAHIM

( ) ( 435 )

SAIFUL HASLEY BIN RAMLI

( DR. ) ( 760 )

(8)

Fakulti

JABATAN REKABENTUK PERINDUSTRIAN

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. IND3800 (1+2) IND3802 (3+0) IND3900 (0+2) IND3901 (3+0) IND4200 (1+4)

TEKNOLOGI PLAN DAN KEMASIAPAN

TEKNOLOGI BAHAN DAN PEMBUATAN II

PENYELIDIKAN PERINDUSTRIAN

DIALOG PERINDUSTRIAN

PROJEK REKA BENTUK PERINDUSTRIAN I 12. 13. 14. 15. 16. 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 S14-16 STD IND 4 K09 STD IND 1 R09-12 STD IND 3 K09-12 STD IND 3 K08-11 STD IND 4 1 1 1 1 1 K10-14 STD IND 1 1

MAT RASUL BIN SIDEK ( ENCIK )

( 25189 )

GOLNAR KIANI ( DR. )

( 189730 )

INDASTRI BIN SAION ( ENCIK ) ( 8764 ) NAZLINA BINTI SHAARI ( PROF. MADYA DR. ) ( 104485 )

KHAIRUL AIDIL AZLIN BIN ABD RAHMAN ( Y. BHG.

PROFESOR DR. ) ( 192614 )

(9)

Fakulti

JABATAN REKABENTUK PERINDUSTRIAN

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL.

Pra Syt : IND3103 STUDIO REKA BENTUK TEKNOLOGI

Pra Syt : IND3205 MAKMAL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN

0 50 I08 STD IND 4

1 I09 STD IND 4

1 MOHD SHAHRIZAL BIN DOLAH

( ) ( 8402 )

(10)

Fakulti

JABATAN SENIBINA LANDSKAP

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. LAN3001 (0+6) LAN3003 (0+6) LAN3100 (0+3) LAN3200 (2+0) LAN3201 (2+0) LAN3300 (2+1)

STUDIO REKABENTUK LANDSKAP

STUDIO PERANCANGAN LANDSKAP

GRAFIK ASAS

PENGENALAN SENIBINA LANDSKAP

SEJARAH SENIBINA LANDSKAP

SAINS TUMBUHAN LANDSKAP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 0 0 0 0 0 52 45 50 45 51 IK08-14 STD.LAN2 IK08-14 STD.LAN 3 I08-14 STD.LAN1 J10-12 BK01(FRS B) J15-17 BK01(FRS B) 1 1 1 1 1

SHUREEN FARIS BINTI ABD SHUKOR ( ) ( 7487 ) NORSIDAH BINTI UJANG ( ) ( 1474 )

SHAMSUL BIN ABU BAKAR ( DR. ) ( 1475 ) NORHUZAILIN BINTI HUSSAIN ( DR. ) ( 6464 )

SUHARDI BIN MAULAN ( LAr. DR. )

(11)

Fakulti

JABATAN SENIBINA LANDSKAP

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. LAN3301 (2+0) LAN3500 (0+2) LAN3501 (2+1) LAN3504 (1+2) LAN3702 (0+2) REKABENTUK TANAMAN LUKISAN TEKNIK

KAJIUKUR DAN KEJURUTERAAN TAPAK

DOKUMENTASI PEMBINAAN LANDSKAP

PENGHAYATAN ALAM 7. 8. 9. 10. 11. 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 0 0 0 0 0 50 51 50 51 45 S08-10 BK2 JSL S11-13 BK1 JSL K08-12 STD.LAN1 R08-10 DKU FRSB S08 STD.LAN 3 1 1 1 1 1 S10-12 BK2 JSL R10-12 S09-12 STD.LAN 3 1 1 1

EMRAN @ ZAHRIN BIN MOHAMAD TARAM ( )

( 5091 )

SHUREEN FARIS BINTI ABD SHUKOR

( ) ( 7487 )

NOOR AZIZI BIN MOHD ALI ( ENCIK ) ( 6354 )

ABD AZIZ BIN OTHMAN ( LAr. ) ( 3020 )

ASRAF BIN ABDUL RAHMAN

( ) ( 2273 )

(12)

Fakulti

JABATAN SENIBINA LANDSKAP

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL. LAN3904 (0+2) LAN4103 (0+2) LAN4401 (3+0) LAN4701 (2+0) LAN4703 (0+3)

PERTANDINGAN REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP

KOMPUTER DALAM REKABENTUK LANDSKAP

EKOLOGI LANDSKAP

PENILAIAN SUMBER LANDSKAP

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM SENI BINA LANDSKAP

12. 13. 14. 15. 16. 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 70 BSL/ 0 0 0 0 0 45 20 40 51 45 R08-12 STD.LAN 3 J15-17 STD.LAN 3 J08-14 MK2(FRS B) S08-11 BK02(FRS B) S14-16 BK2 JSL 1 1 1 1 1 NORHUZAILIN BINTI HUSSAIN ( DR. ) ( 6464 )

ABD AZIZ BIN OTHMAN ( LAr. ) ( 3020 )

SHAMSUL BIN ABU BAKAR

( DR. ) ( 1475 )

MOHD FAIRUZ BIN SHAHIDAN ( DR. ) ( 368 )

MOHD NAZRI BIN SAIDON

( LAr. ) ( 7473 )

(13)

Fakulti

JABATAN SENIBINA LANDSKAP

Jabatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS KOD PROGRAM/

MAJOR/ KLASIFIKASI BIL. PELAJAR KUOTA KULIAH/ TEMPAT NO. KUMP. KULIAH AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI ID PENYELARAS/ PENGAJAR :

: FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

BIL.

LAN4901 (0+12)

LATIHAN INDUSTRI

Pra Syt : LAN4800 AMALAN IKTISAS DAN PERUNDANGAN LANDSKAP 17. 70 BSL/ 0 0 20 45 J08-14 MK1( FRSB) ADK 1 1

MOHD JOHARI BIN MOHD YUSOF ( )

( 4571 )

MOHD YAZID BIN MOHD YUNOS ( DR. )

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :