11. Rajin membawa jaya

Teks penuh

(1)

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan ciri-ciri kerajinan dalam diri

b) Menyedari kebaikan mengamalkankerajinan

Aktiviti Konsep (Buku teks : 73 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Jelaskan amalan sikap kerajinan yang ditunjukkan

dalam teks .

4. Bimbing murid berkongsi pengalaman semasa mengamalkan nilai kerajinan

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 74 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menyanyikan lagu kemudian kaitkan seni kata

lagu dengan nilai kerajinan

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyedari kebaikan mengamalkan kerajinan

b) Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 75 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bincangkan sikap kerajinan dengan murid

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyedari kebaikan mengamalkan kerajinan

b) Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian

Aktiviti Aktiviti Pengayaan(Buku teks : 76 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid melengkapkan jadual waktu belajar

dan menerangkan kebaikkannya

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(5)

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan ciri-ciri kerajinan dalam diri

b) Menyedari kebaikan mengamalkankerajinan

Aktiviti Aktiviti Pengayaan(Buku teks : 77 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid bertanya kepada ahli keluarga tentang

cara-cara untuk mencapai kejayaan . Kemudian bimbing murid mencontontohi sikap kerajinan

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(6)

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KERAJINAN

Tajuk RAJIN MEMBAWA JAYA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

Aktiviti Aktiviti Penilaian (Buku teks : 78 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Sesi soal jawab

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(7)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects : buku latihan