RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 16. Terima Servis

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Jaring

Tajuk Terima Servis

Standard Kandungan 1.7, 2.7, 5.1 Standard

Pembelajaran 1.7.3, 2.7.1, 5.1.4

Fokus Berkebolehan menerima servis menggunakananggota badandengan lakuan yang betul.

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.

2. Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima, dan menghantar bola.

3. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan/Permainan Kecil

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Jaring, gelung, dan bola pelbagai jenis dan saiz Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References