RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 12. Pandai Kelecek

10  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran Asas Permainan

Tajuk 12. Pandai Kelecek

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran asas mengelecek bola denganmenggunakan tangan, kaki, dan alatan. Standard Kandungan 1.6, 2.6, 5.2

Standard Pembelajaran 1.6.3, 2.6.2, 5.2.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan

alatan.

2. Menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. 3. Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan

menerima bola.

4. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Kayu hoki, bola pelbagai saiz , dan skital. Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi