Soal UAS PAI Kelas 8 SMP MTs Semester 1 (Ganjil)

12  52 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)
(2)

"""'1

Ila' ... - - -,... -., - olOn ...

11

,

,,... W""""

lllolo'

l.

OOri

_dl

.,

.,Vffll ... -

clo

,

ldrl

U

_

b 1-3-6

J Dori-di .,.,,..,., ..

..._

,:1.,1 drl

U"'4"-

-.. 1-)-� <. l-+-i

8ocNr. QS .o.l M,� ... oloh "'fot 11 di

-a.

I !om .. IU.lm I IMI. IMqlci

b. I

lom ..

IU.lm 2

!om

,

...,

0

,. ,..., - Ion. -·

<. 21om..-11omta,rq1�

4,

l lom ... 2 lo<n

,....,k,

J

.

So

t 1,11

°'

""' ""

"'-

bf,I,, ...

Oo,tt: Al

°"""" "

'"'.. I

...

._

,

..

I

ool

..

...

... - ...

...

, ...

llltov>

b -�jlOOU"fl' ,.. ,._ ... tl.AIQur'-.

<. "'"" p&.C"'fl' l.llob ...

"°"I'"-""

Qur'-.

d -·"' Qur'.. - Wltb - -. -· _, .

o,o,a�olojo<l"l'O ... r-lllr -',O

10. ---NflloL.01111:

-

·tt

b

5ud

. L ,..,...

(3)

·

1

-

t.1

-

a.t

-

c.

-o

I>.

1

-

t.l

-

O.

J

-

C.

•-

<.

l

-

[

.

l-

C.

l-

1,•-•

d.

1

-

0.l

-

l.

l-

C.

-

II.

0.-i..i·...

---AI-Our" .... IO<M

bo<-a; •

odalol,_

.

.

..,,

...

-...,....-

....

,

b

u

,,.

..,..,...-11.,.;,...."""*'"'.ods

.a.w

c.

...,;...,...,._..._..

s

.a.

w

ll. l

=

(at>b

-

- - - - -· - ...., hlO.mola. - "'""'""' -- -�

b ,...

13. loril<utlfli

v...

""*""

1111- t.ul> Al

eu-

...

odaloh

-•· "'"" ,, .... _.,...,, I aMha+. ....

,.,..i.t<lon

'"

"""""'

d

p

v

,

o

-

t

._

-,..,...

_

,

, -- - donpn ... ilt>b � djpu<-

10.

---

lol

:

AIQut"Ml"""llllll� ... ,;111' ... .._ AI-Q,r"M_-...1;

,

.,,..

,.,l

t•

t,t-lUf

:

AIQ,r"M.a .. ,4

(4)
(5)

.

-

-""""'

.

..

_'"""' ,....,, ,,.... Ml •

.

-.

1w;

w1, clorl!>odoonlMl\'•lopado,...

to.

,-...-

-

.,

-

,_

_ ... """"""""' -

"""'

di

... .., ...

.

....,._

-.. _.,,dltliopado ... - ... """" ... ,,

--•

.

"

**

•-...,

-u.,; """"....,

io.htlao...., pa1<ah M'pOdo Mat,

....

.

.

...

.

... ·- owlny• .,... - ... -·

d

n

o,,.,.,,

.., ...

I>. ,...,., loMlalulfflq ...

lM>nlhock.fa

.

-

.

•.

.

...

_

...

""""

...

.

.

.,

....

1J. -... - ....

,

1

111aillla,liclo

·

---puWI ...

,,

,., ... _

....

..

-I>. ...

2

-..ilnl-twau

w,•.-oon:.>:u...,..;,,

oh

_h

_

.

a.

....,.

,

-.

.,...,..,...,

....,,,.,;oda-

u- ...

I>. weM..,,;1,U ..

"°"SMl._.

t

o,unnya.

m

o1:.1

-...,,...,._ ...

,..l>orl,,ioN

-

..---.

(6)

t

..

.

. -l)(ln.-

1o1

-

p

.

r' .,

u

--

,

'""'

26. - dot.I boriwt lnl:

I

'

.

.

kml<I,

po,,til .... � ... _ ... btfjidl

... , ... , 1tl+M -· Olfwdon

m,,.,,.

pw_ ·

- ma

,

.

,....,.,.._

.

d.ridonop.,_,.,....n

tur

...,

,

...,w..,

.

,. ,.._....-.,..,.,. •• pr1o.,. ...

,,...,,-..-Mptlf

.

Dari ... di ... .,... tornu<ul< <M•

"

'"•'lhi..datl

kl.. H

-• ldon

l

27. -dottbtt,l;utlol:

'

110, 1 I ••• �" m-u

lltfl I lnt,opol<,i I

l...

loi>Ml

dodo

don ... hme<nNfkao ...

i-.

J . ...,,,,...,_ Al ...

"'"'

ch-

1t.'Ufld.ridorit ... ,.,,,,,.. ... -...

,

...

"""'

.

ldonl

b

l

don

J

d ]don'

ll. -....-.....

-

colo!.

....

,.Do>o ..,

,.

••

,

,.. ....

,..

.-...-...,�t<<J°""'llil•t THU!•

s.,

.,

,

.,...,...,

.+,rt,f

.

·

..

Q

.

t

.

M

.

d

.

>

.

-n

---

·

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

-•· 1.Z.l

WH

IM'-'""'"''"'

1 ... -.,,

o

f_.tlOMI .... ,.,,.

L,._,S,,,ow..

-.

r

_.iu

.

a.

.

1s....,...,

• ...

..

,

_..,

•• ... _ ... o..,,,.rioll

,

.

,11ot1

.., ...

,Itri

•.111.11,U.UOnolll,lolt

,... , ...

-.rdo<ldMocl--OS. --->tNobllllw>vllMul.llffl.dit« ... Ull-.trc= ,-..,.,._. ... I ... ol,t, ><11,lot,

-•

.

.,.,..._ciow,,.,.,

b. . . doll.lpu,kon<lo>onyoMl.,,...l,-..,a1N..,...,_.., _ _,,_-...,

, ... d, .. ,

... ...,.. ...

06. lok,11 - I ,.... �ka.o ... luoloh zllcot fltroll Oflinyo

-b. IOko

t--

fobd.ktlwrbnoltlt..U.O"""'IKIMl....,.can...,..._.,,bollon

d uhtunl..tn,., a.c.'<onll.lrtobond.:10pe,tl . ..._po,>lc.H-11 ,.,..._,_,_ ..

1

.

,--c1o ..

-�utlnl

1

1,.u,m1s.11n

51!•

=+

·

(12)

·-

-

·

�ookkodl

0, ......

"""Po

I

OM!dmdl ...

¥, .

...

,... - ...

.

..

...

c. J.•. .6.1�

... , po

1o,

,

,._ , -...

)D(l.ll(l(l.(Xl(),(ID ...

!

_

Oh

.

u

.

n

.

m

..

1

,

1

..

.

t

M

•u••

;

rillol--

_

000.GIL

-

ll

l'!

mol;o....,y...

l>orvldi

•· llp 1.!IOO.<Dl.OCI b ... 10.000.IOl.00

c.

u

.

ooo

CDl.00

ti. 10.000 000.00

0,. (lakw•hN>bid,-11 ....

--...-dft> ....

1>1 IM, --

. _

·hN

,

>

_

t>id

.

l

,

b

..

id

..

v

..

c

,

-

_."

-

'61

• .... -·

b --mMjldNt � ... I'""

M

.,._,.

..

+

-

1..

-

-

.

--n,t,ji,I

N

-.moa

,,..

bootu

""""""'°"

Nlbi -

p

o

H ...

*

o,

,-

di ...0

-•

.

yo

-

n\

-

'

--.. "'"

---... --<W...

-bo<

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...