A.3.7 BUKU MUTASI SISWA PAUD TK KB

902  Download (11)

Teks penuh

(1)

YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

TK PAUD JATENG TERPADU

KEL. TAMAN BERMAIN KEC. ANAK BELAJAR PINTAR KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Pemuda No. 138 HP. 081234567xxx Semarang 50134 Email :paudjateng@yahoo.com –Website :http://paudjateng.blogspot.com

MUTASI PESERTA DIDIK

TAHUN AJARAN

:

....

……

/

.

………

BULAN KELOM-POK

JML SISWA PADA AWAL

BULAN

PINDAHAN MASUK

MENINGGALKAN SEKOLAH JML SISWA PADA AKHIR

BULAN PINDAH SEKOLAHPUTUS MENINGGAL

L P L P L P L P L P L P

Semarang,………

Kepala TK

………

(2)

YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

KB PAUD JATENG TERPADU

KEL. TAMAN BERMAIN KEC. ANAK BELAJAR PINTAR KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Pemuda No. 138 HP. 081234567xxx Semarang 50134 Email :paudjateng@yahoo.com –Website :http://paudjateng.blogspot.com

MUTASI PESERTA DIDIK

TAHUN AJARAN

:

....

……

/

.

………

BULAN

JML SISWA PADA AWAL

BULAN

PINDAHAN MASUK

MENINGGALKAN SEKOLAH JML SISWA PADA AKHIR

BULAN PINDAH SEKOLAHPUTUS MENINGGAL

L P L P L P L P L P L P 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JULI 20…..

AGUSTUS 20…..

SEPTEMBER 20…..

OKTOBER 20…..

NOPEMBER 20…..

DESEMBER 20…..

JANUARI 20…..

FEBRUARI 20…..

MARET 20…..

APRIL 20…..

MEI 20…..

JUNI 20…..

Semarang,………

Kepala KB PAUD JATENG

Figur

Memperbarui...

Referensi