Unit 6 Buku Segalanya

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Buku Segalanya

Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Standard

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap; iii) pesanan

Aktiviti Sampaikan Pesan

(Buku Teks: 31)

1. Murid mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap pesanan.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid mendengar dan memahami pesanan. 4. Murid memberikan respons terhadap pesanan.

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(Buku

Aktiviti: 35)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menjana idea

Pembelajaran Kontekstual Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Hemah tinggi BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Buku Segalanya

Kemahiran Bahasa Membaca Standard

Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.2 (iii)

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami; iii) ayat

Aktiviti Perpustakaan Mini Pak Cik Lokman

(Buku Teks: 32)

1. Murid membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang

sesuai dan memahami teks.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid membaca dengan sebutan yang betul dan

4. Murid mencadangkan masa hadapan Pak Cik Lokman terhadap perpustakaannya.

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(Buku

Aktiviti: 36)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menghubungkaitkan Kajian masa hadapan Pendekatan Tematik Kemasyarakatan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Baik hati BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi

Pada akhir pengajaran;

(3)

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Buku Segalanya

Kemahiran Bahasa Menulis Standard

Kandungan

3.2

Standard Pembelajaran

3.2.1 (iii)

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1.

Membina dan menulis iii) ayat

Aktiviti Buku Merapatkan Kita

(Buku Teks: 33)

1. Murid membina dan menulis ayat dengan betul.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid membina ayat berdasarkan gambar menggunakan kata kerja untuk melengkapkan cerita.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(Buku

Aktiviti: 37-38)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menjana idea Konstruktivisme Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Tanggungjawab BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

(4)

-Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Buku Segalanya

Kemahiran Bahasa Seni Bahasa – Melafazkan Pantun Standard

Kandungan

4.2

Standard Pembelajaran

4.2.1 (ii)

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1.

Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; ii) pantun empat kerat

Aktiviti Melafazkan Pantun

(Buku Teks: 34)

1. Murid melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(Buku

Aktiviti: 39)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

(5)

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Mengecam Verbal Linguistik Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Semangat Bermasyarakat

BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Buku Segalanya

Kemahiran Bahasa Tatabahasa Standard

Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1 (iv)

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1.

Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks; iv) penjodoh bilangan

Aktiviti Padankan Saya

(Buku Teks: 35)

1. Murid mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

(6)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(Buku

Aktiviti: 39)

Sistem Bahasa Penjodoh bilangan Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Mencirikan

Pembelajaran Kontekstual Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Semangat Kerjasama

BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Buku Segalanya

Kemahiran Bahasa Tatabahasa Standard

Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.2 (i)

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

(7)

Aktiviti Hargai Buku

(Buku Teks: 36)

1. Murid memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan cerita dengan menggunakan kata kerja aktif transitif.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(Buku

Aktiviti: 39)

Sistem Bahasa Kata kerja aktif transitif Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menjana Idea

Pembelajaran Kontekstual Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kerjasama BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pemulihan Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Pengayaan Permainan membina perkataan

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……..

(8)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :