BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM

10  Download (0)

Teks penuh

(1)

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

PERATURAN PEMARKAHAN

SOALAN BERFORMAT SET 2

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

(2)

PERATURAN PEMARKAHAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A 1 C 2 C 3 D 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 B 10 C 11 A 12 B 13 C 14 C 15 A 16 B 17 A 18 D 19 B 20 B BAHAGIAN B 21 Sanad 22 Thiqah 23 Wakaf 24 Ar Rahim 25 Hakim 26 Hudud 27 Keadilan 28 Hadis 29 Y 30 X 31 X 32 Y 33 X 34  35  36  37 X 38 Pemberian kerajaan 39 Kerja sendiri

(3)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 1 (a) (i) Maksud fitrah beragama :

Naluri semula jadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT

1 X 2m = 2m

(ii) Dua peranan agama dalam membina tamadun Islam:

- Menuntut penganutnya beramal/ berusaha (1m) untuk memajukan diri/ bangsa/ negara (1m)

- Mewajibkan umatNya menuntut/ mendalami ilmu (1m) dalam pelbagai bidang (1m)

- Menuntut umat Islam berfikir (1m) secara kreatif/ inovatif (1m) - Mengatur peradaban/ akhlak (1m) agar dapat hidup bahagia di

dunia/akhirat (1m)

2x2m=4m

(b) Keistimewaan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW:

- Memansuhkan syariat-syariat terdahulu (1m) yang diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu (1m)

- Syariat yang dibawa lengkap/ sempurna (1m) merangkumi semua aspek kehidupan (1m)

- Sesuai dengan fitrah manusia (1m) tanpa mengira bangsa/ tempat/ zaman (1m)

- Syariat yang dibawa terpelihara daripada dipalsukan (1m) oleh golongan yang tidak bertanggungjawab (1m)

- Kebenaran syariat yang dibawa bersifat mutlak (1m) dari sebarang kesilapan (1m)

- Syariat yang dibawa tetap/ kekal (1m) dari sebarang perubahan (1m) - Hanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah diiktiraf Allah swt (1m)

sehingga kiamat (1m)

2x2m=4m

(c) (i) Dua ciri hadis dhaif:

- Diriwayatkan oleh seseorang yang pendusta/ fasik/ pelupa - Gugur seorang perawi dari sanadnya/ nama perawi tidak disebut

dengan jelas

- Terdedah kepada kecacatan

- Bertentangan dengan hadis yang thiqah

2x1m=2m

(ii) Kesan kepada individu sekiranya menolak hadis sebagai sumber sesuatu hukum:

- Tergelincir aqidah/ terkeluar Islam(1m) kerana menolak perintah Allah SWT (1m)

- Hidup tidak diberkati/ diredai Allah SWT(1m) kerana menafikan kebenaran hadis (1m)

- Ibadat yang dikerjakan menjadi sia-sia (1m) kerana tidak mengikut syariat yang sebenar (1m)

- Hidup porak peranda/ tidaktenang (1m) kerana mengikut jalan yang

(4)

(d) Cara al-Quran memandu akal agar dapat berfikir mengikut syariat: - Berfikir yang menjurus ke arah mencari kebenaran (1m) seperti

berfikir tentang kebesaran Allah SWT (1m)

- Berfikir untuk memajukan/ memakmurkan alam (1m) agar kehidupan lebih harmoni (1m)

- Berfikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (1m) agar hidup lebih diberkati (1m)

- Berfikir perkara-perkara yang positif (1m) untuk mengelak daripada perbalahan (1m)

- Berfikir secara rasional (1m) seperti keputusan Saidina Uthman bin Affan untuk membukukan al-Quran(1m)

- Berfikir untuk memajukan diri/ keluarga/ agama/ bangsa (1m) demi kesejahteraan hidup (1m)

- Berfikir untuk mencipta/ mereka sesuatu peralatan (1m) agar dapat dimanfaatkan manusia sejagat (1m)

(5)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 2 (a) (i) Maksud ‘Alamiyyah:

Islam agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa/ tempat/ zaman

1x2m=2m

(ii) Duacara Islam memeliharakehormatandiri:

- Islam mewajibkan menutup aurat (1m) agar kehormatan terjaga (1m) - Islam membataskan pergaulan(1m) antara lelaki dan perempuan (1m) - Islam memerintahkan umatnya sentiasa berakhlak mulia(1m) dalam

pergaulan seharian(1m)

- Islam mencegah dari perbuatan mungkar(1m) seperti zina(1m)

2x2m=4m

(b) (i) Empat ciri agama budaya (wad’ie): - Agama ciptaan manusia

- Untuk bangsa tertentu sahaja - Konsep ketuhanan yang kabur - Ajarannya sering berubah-ubah

- Bersumberkan pemikiran/pengalaman pengasasnya - Tidak mempunyai kitab suci

- Menyalahi fitrah semulajadi manusia

4x1m =4m

(ii) Dua sebab agama tersebut tidak diterima Allah SWT:

- Tidak mempunyai asas-asas / pegangan yang sebenar (1m) kerana ajarannya kabur (1m)

- Bertentangan dengan fitrah manusia (1m) seperti larangan berkahwin kepada paderi (1m)

- Tidak lengkap (1m) kerana tidak mencakupi aspek kehidupan manusia (1m)

- Agama tersebut ciptaan manusia (1m) yang akan binasa bila-bila masa (1m)

2x2m=4m

(c) (i) MaksudThabat:

Islam ajaran yang tetap/ teguh/ tidak berubah

1x2m=2m

(ii) Duaaspekthabatdalam Islam:

- Aqidah (1m) iaitu kepercayaan terhadap Allah SWT yang Maha Esa (1m)

- Ibadat (1m) Pelaksanaan ibadat khusus telah ditetapkan caranya seperti solat (1m)

- Ketetapan hukum syariah (1m) hukum yang telah ditetapkan tidak boleh diubah seperti hukum haram (1m)

(6)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 3 (a) (i) Dua prinsip kehakiman dalam Islam:

- Bersifat Rabbani/ bersumberkan al-Quran/ hadis(1m) dalam menentukan sebarang keputusan/ tindakan(1m)

- Menegakkan keadilan (1m) bagi menjamin kesejahteraan/ keharmonian hidup (1m)

- Menghapuskan kezaliman (1m) agar tiada yang teraniaya (1m)

- Menyeru kebaikan/ mencegah kemungkaran (1m) melalui pelaksanaan hukuman yang bersifat memberi pengajaran (1m)

- Mengamalkan akhlak mulia (1m) sesama manusia dalam kehidupan seharian (1m)

2x2m=4m

(ii) Akibat terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak adil:

- Berlaku hura hara/ porak peranda (1m) kerana masyarakat tidak berpuas hati (1m)

- Jenayah berleluasa (1m) kerana pesalah tidak mendapat hukuman yang sewajarnya (1m)

- Perpaduan sukar dipupuk (1m) kerana masing-masing bertindak mengikut haluan sendiri (1m)

2x2m=4m

(b) (i) Empat ciri sistem sosial Islam: - Perhubungan atas dasar takwa.

- Pergaulan mengikut lunas-lunas Islam. - Mengamalkan akhlak mulia.

- Perhubungan berpandukan al-Quran dan hadis. - Mengutamakan kepentingan umum dari individu.

4 x 1m=4m

(ii) Dua implikasi jika tanggungjawab sosial diabaikan:

- Perbalahan/ perpecahan keluarga (1m) menyebabkan terlerai kasih sayang (1m)

- Gejala sosial/ kemungkaran berleluasa (1m) kerana tiada kerjasama(1m) - Keharmonian masyarakat tergugat (1m) kerana tidak menghormati

anatara anggota masyarakat (1m)

- Kemunduran negara dalam pelbagai aspek (1m) kerana masing-masing mementingkan diri sendiri (1m)

- Penyelewengan tanggungjawab/ amanah (1m) seperti rasuah

2x2m=4m

(c) Dua contoh ibadat umum dalam kehidupan seharian:

- Menuntut ilmu (1m) secara formal atau tidak formal (1m) - Menolong ibubapa (1m) secara ikhlas (1m)

- Bekerja (1m) untuk memenuhi keperluan hidup (1m) - Berjihad (1m) untuk mempertahankan negara (1m)

(7)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 4 (a) (i) Maksud mencerobohi harta

- Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran yang sah disisi syarak Contoh pencerobohan harta

- Mencuri - Rasuah - Merompak

- Menipu dan sebagainya

2 isi X 2m [ 4 markah ]

(ii) Punca berlaku pencerobohan harta

- Terpengaruh dengan kemewahan dunia (1m) hingga sanggup mencuri (1m)

- Mengenepikan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian (1m) menyebabkan mudah melakukan dosa (1m)

- Wujudnya perasaan tamak dan ingin cepat kaya (1m) tanpa melakukan usaha yang lebih (1m)

2 isi X 2m [ 4 markah ]

Isi + H (b) (i) Ciri pekerjaan yang digalakkan dalam islam

- pekerjaan yang halal dan tidak melanggar peraturan syarak

- tidak mengganggu ketenteraman awam dan mencemar alam sekitar - tidak membahayakan diri sendiri dan orang ramai

- tidak melalaikan diri seseorang daripada beribadat kepada Allah

2 isi X 2m [ 4 markah ]

(ii) Langkah untuk meningkatkan kualiti kerja dalam islam

- Sentiasa ikhlas bekerja (1m) kerana Allah swt. (1m)

- Sentiasa membuat perancangan rapi sebelum melakukan sebarang pekerjaan (1m) supaya kerja sempurna (1m)

- Sentiasa berdisiplin dalam melakukan sebarang pekerjaan (1m) agar mudah melaksanakannya / berjaya (1m)

- Sentiasa menilai hasil kerja (1m) dengan memperbaiki kelemahan yang ada (1m).

2 isi X 2m [ 4 markah ]

Isi + H

(c) Keperluan kepelbagaian muamalah islam

- manusia dapat saling mengenali antara sesama sendiri (1m) agar perpaduan dapat diperkukuh (1m)

- manusia dapat saling tolong menolong (1m) agar kehidupan harmoni (1m)

- manusia dapat saling berhubung sesama mereka (1m) untuk memajukan taraf hidup (1m)

- manusia dapat meniknati kurniaan Allah SWT (1m) dengan lebih adil (1m)

2 isi X 2m [ 4 markah ]

(8)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 5 (a) (i) Faedah mengamalkan perundangan islam kepada masyarakat

- Mengelakkn drpd perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat - Mungukuhkan hubungan silaturrahim tanpa mengira agama dan budaya - Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera

2 isi X 2m [ 4 markah ] (ii) Cara mencapai matlamat perundangan islam

- Berpegang teguh dengan peraturan Allah (1m) berdasarkan al Quran dan hadis (1m)

- Bertindak mengikut ajaran Islam (1m) agar mendapat keredaan Allah (1m)

- Mengamalkan cara hidup Islam (1m) agar hidup tenang (1m) - Menyintai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat (1m) dengan

berusaha mendapatkannya (1m)

- Melaksanakan perundungan islam dalam kehidupan (1m) agar hidup diberkati (1m)

- Berfikir,mengkaji kebenaran ajaran Islam (1m) untuk mempertingkat kualiti kehidupan (1m) 2 isi X 2m [ 4 markah ] Isi + H (b) Hikmahpenetapanhukuman haram - memastikankepentingandirimanusiaterpelihara(1m) sepertipengharamanzinakeranaperbuatantersebutbolehmerosakkanketuru nanmanusia (1m) - memastikankehidupanmanusialebihamandansejahtera (1m) keranajenayahdapatdibendung (1m) - memastikanmanusiatidakmelakukankerosakkandanpenindasan (1m) keranaadahukuman yang setimpal (1m)

- memastikanmanusiasentiasaberdisiplin / menjauhiperkara-perkara yang merosakkan (1m) agar hidupaman (1m)

- mengawalnafsumanusiadrpdmelakukanperkara-perkara yang

bolehmerosakkankehidupanmereka (1m) agar hidupdiberkati Allah (1m)

2 isi X 2m [ 4 markah ]

Isi + H

(c) (i) Maksud diat ;

- harta benda yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukum kisas yang tidak dapat dilaksanakan

Contoh hukuman diat

- seseorang yang menembak burung di hutan,lalu tertembak orang dan meninggal dunia 2 isi x 2m [4 markah ] (ii) Kepentinganhukumdiatkepadamasyarakat. - memberikanpengajarankepadamasyarakat (1m) supayamenjauhiperbuatanjenayah (1m). - memberijaminansosialkepadamasyarakatdalamsoalgantirugi (1m) agar keadilandapatditegakkan (1m) 2 isi X 2m [ 4 markah ] Isi + H

(9)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 6 (a) Amalan yang perlu dalam penyelesaian masalah

- Melalui al-Quran dengan menghayatinya dalam kehidupan - Melalui hadis sebagai panduan hidup

- Melalui tindakan pemerintah - Melalui nasihat yang bijaksana - Melalui pendidikan

- Melalui doa

- Melalui kesungguhan bekerja

- Melalui pegangan agama Islam yang teguh

4 isi X 1m [ 4 markah ]

(b) (i) Maksud muhasabah;

 Perbuatan menilai diri sendiri Maksud Jaminan keselamatan

 Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama,nyawa,akal ,harta, maruah dan negara

2 isi X 2m [ 4 markah ]

(ii) Kepentingan muhasabah dalam usaha penyelesaian masalah;

- Memperbaiki kelemahan diri (1m) agar lebih berjaya dalam kehidupan (1m)

- Memberi motivasi diri (1m) untuk lebih berusaha dalam menyelesaikan masalah (1m)

- Mengelakkan diri dari sifat putus asa (1m) agar tidak terjerumus ke lembah maksiat (1m)

- Mempertingkatkan kualiti kerja (1m) dengan bekerja bersungguh-sungguh (1m).

2isi X 2m [ 4 markah ]

Isi + H

(c) Cadanganuntukmembanterasmasalahkejahilan.

- Menguatkuasakan kewajiban menuntut ilmu ke atas semua rakyat dalam negara (1m) agar taraf hidup meningkat (1m)

- Menyahut cabaran melaksanakan pendidikan seumur hidup(1m) agar wujudnya budaya ilmu dalam masyarakat (1m)

- Melakukan penyelidikan dan kajian dalam pelbagai bidang (1m) untuk mempertingkat kualiti hidup (1m)

- Memberi insentif pelajaran seperti biasiswa (1m) agar rakyat berminat meningkatkan ilmu (1m)

- Peranan ibubapa memberi kesedaran terhadap kepentingan menuntut ilmu (1m) agar anak-anak lebih maju (1m)

- Menyediakan prasarana pembelajaran yang mencukupi (1m) untuk mempertingkat keberkesanan ilmu (1m)

- Mengawal budaya luar seperti hiburan yang keterlaluan (1m) agar tidak melalaikan rakyat (1m)

2 isi X 2m [ 4 markah ]

Isi + H

(d) Kesan terhadap Negara sekiranya masalah jatidiri ummah dapat diatasi; - Negara akan dihormati dan digeruni oleh negara lain (1m) kerana

mempunyai rakyat yang berkualiti (1m)

- Negara Islam akan menjadi sebuah negara yang maju (1m) seterusnya menjadi contoh kepada negara lain (1m)

- Negara Islam akan bebas dari pergantungan kepada negara luar dalam pelbagai bidang (1m) kerana mempunyai kekuatan tersendiri (1m)

2 isi X 2m [ 4 markah ]

(10)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 7.

a )

(a) (i) Keistimewaan institusi kekeluargaan Islam

- Kesucian keturunan, maruah dan kehormatan manusia terpelihara. - Meramaikan zuriat manusia kerana Rasulullahs.a.w. menggalakkan

umatnya meramaikanzuriat di kalangan mereka

- Memuliakan keturunan manusia dengan menjauhi perbuatan zina yang boleh merosakkan keturunan

- Menjadikanseseorangbertanggungjawabterhadaptugasmasing-masing. - Menyalurkannalurisekssecarasahdanteratur

- Memupukhubungansilatulrahimsesamamanusia

2 isi X 2m [ 4 markah ]

(ii) Tanggungjawab ibubapa terhadap anak-anak;

- Bertolakansur dan berunding sebelum membuat sebarang keputusan - Mendidik anak-anak dengan didikan yang baik dan sempurna - Memberi kasihsayang

- Memberi layanan yang baik dan saksama kepada semua ahli keluarga

2 isi X 2m [ 4 markah ]

(b) Perkara yang mengukuhkan ibadat seseorang

- Mengingati Allah swt semasa melakukan pekerjaan (1m) dengan mengambilkira segala peraturan dan batasan yang telah ditetapkan oleh agama (1m)

- Meningkatkan pengetahuan tentang sesuatu ibadat (1m) supaya mencapai kesempurnaan dan menepati tujuan ibadat (1m)

- Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh (1m) dengan mengikut segala amalan kebaikan serta mendalami ilmu daripada mereka (1m) - Ibadat yang dilakukan mestilah dengan tenang dan sabar (1m) biarpun

menghadapi kesesusahan dan cabaran (1m)

- Melakukan ibadat secara berterusan (1m) tanpa terpengaruh dengan perubahan yang negatif (1m)

2 isi X 2m [ 4 markah ]

Isi + H

(c) (i) Perbuatan yang dilakukan oleh perosak alam: - Penebangan pokok secara berleluasa - Melakukan pembakaran terbuka - Membuang sisa toksid ke sungai/ laut

- Memburu/ membunuh binatang yang dilindungi - Menarah bukit tanpa kawalan

- Penggondolan hutan

4x1m=4m

(ii) Tindakan yang perlu dilakukan untuk membenteras perkara tersebut: - Menggelakkan diri dari terjebak dengan perbuatan tersebut (1m) agar

keindahan alam dapat dikekalkan (1m)

- Melaporkan kepada pihak berkuasa (1m) sekiranya terserempak dengan pelaku perbuatan tersebut (1m)

- Bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk memulihara alam (1m) agar kerosakan dapat dipulihkan (1m)

- Memberi pendidikan tentang pentingnya menjaga alam (1m) agar dapat dinikmati oleh generasi akan dating (1m)

- Membuat kempen/ iklan di media massa tentang kesan kerosakan alam (1m) agar masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab/ prihatin (1m)

3x2m=6m

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di