TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2013

Teks penuh

(1)

TASAWWUR ISLAM

Kertas 2

PERATURAN

PEMARKAHAN

(2)

No

Soalan Skima Pemarkahan Markah

1(a)(i)

Pengertian Insan ialah

P1 Makhluk istimewa yang boleh berfikir (2m)

P2 boleh menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak (2m) P3 Insan ialah manusia ( 1 m )

P4 Manusia istimewa (1)

• makhluk Istimewa tiada markah • Berkehendak tiada markah

[2 markah] ( 1 isi X 2 M )

1(a)(ii)

Dua Keistimewaan Insan ialah

P1 Memiliki akal fikiran (1m ) yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk (1m )

P2 Dilantik sebagai rasul (1m )untuk menyampaikan risalah Allah SWT (1m )

P3 Makhluk yang berbudaya / bertamadun (1m ) yang dapat mencipta kemajuan hidup (1m )

P4 Mempunyai fizikal yang sempurna / menarik (1m yang tidak terdapat pada makhluk lain (1m )

P5 Dilantik sebagai khalifah (1m ) untuk memakmurkan alam (1m ) ( Khalifah di muka bumi (2m) )

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

1(b)

Dua cara bersyukur dengan penurunan wahyu al-quran P1 Membaca / melazimi al-Quran

P2 Menghafal a-Quran

P3 Memahami / mengetahui al-Quran P4 Mentafsir al-Quran

P5 Mengamalkan perintah Allah SWT / berdoa / bertasbih P6 Meninggalkan larangan Allah SWT

P7 Mempelajari al-Quran / menuntut ilmu P8 Mengkaji / menyelidik / merujuk al-Quran P9 Mendengar al-Quran

P10 Menyebar / mengajar al-Quran P11 Menjaga / memelihara al-Quran

M1 Menghayati al-Quran

M2 panduan / iktibar / pengajaran

M3 mempercayai / menyakini / mengimani

[2 markah] ( 2 isi X 1 M )

(3)

1(c) Dua keistimewaan agama Islam

P1 Ajaran Islam lengkap / sempurna / bersifat syumuliyyah (1m ) memberi rahmat kepada sekelian alam (1m )

P2 Agama Islam menggalakkan pembangunan tamadun (1m ) untuk mencapai kesejahteraan hidup (1m )

P3 Agama Islam datangnya daripada Allah SWT/ Rasul / diredai oleh Allah SWT / bersifat Rabaniyyah (1m ) yang tiada sebarang kelemahan (1m )

P4 Agama Islam mudah diamalkan / tidak membebankan / bersifat Murunah (1m ) dalam kehidupan (1m )

P5 Sesuai dengan fitrah semulajadi manusia / bersifat waqiyyah (1m) tanpa mengira bangsa / keturunan (1m)

P6 Bersifat Alamiyyah (1m) tanpa mengira tempat / masa / zaman P7 Bersifat thabat / kekal ( 1m) hingga ke hari kiamat (1m)

P8 Adil / rahmat/ benar / mutlak / suci / indah / menarik / mulia (sifat positif ) (1m) 4. (1M)

P9 Bersumberkan al-Quran / hadis

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

1(d) Dua kepentingan hadis terhadap al-Quran

P1 Menguatkan hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran ( 2 m ) P2 Menghuraikan / menjelaskan / mentafsirkan / menerangkan/

memperincikan / membenarkan / menterjemah nas-nas al-Quran yang mujmal / umum / ringkas (2 m)

P3 Mentakhsiskan / mengkhususkan maksud nas yang umum (2m) P4 Membatasi hukum nas yang mutlak (2m)

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

2 : 0

1 (e) Empat contoh pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam

P1 Budaya punk P2 Black metal P3 Valentine’s day P4 Budaya rock P5 Skinhead P6 Gothic P7 Fahaman sekular P8 Riba P9 Monopoli [4 markah] ( 4 isi X 1 M ) P10 Manipulasi P11 Kapitalisme P12 Sosialisme P13 Materialisme P14 Komunisme P15 Liberalisme

P16 Sek bebas/ Pergaulan bebas / LBGT / bersekedudukan/ zina/ arak / perkahwinan sejenis / lain agama P17 Fahaman mulhid / athies

P18 Pluralisme P19 Iluminite

(4)

M1 fesyen pakaian yang tidak menutup aurat M2 video lucah / ganas

M3 lagu / hiburan yang melalaikan / shuffer / tarian M4 tatto / tindik hidung / lidah

M5 April fool

• Syiah x terima

• Rompak , curi x terima

Catatan : Mana-mana jawapan lain yang munasabah diterima

2 (a)

Dua prinsip syumuliyyah

P1 Kesempurnaan hanya milik Allah SWT (1m ) manakala manusia bersifah lemah (1m )

P2 Semua makhluk terikat dengan masa / tempat / ruang (1m ) oleh itu semua makhluk perlu mematuhi perintah Allah SWT (1m )

P3 Manusia sebagai khalifah Allah SWT (1m ) dengan mematuhi syariat yang telah ditetapkan (1m )

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

2 (b) Dua contoh ibadat yang menunjukkan Islam bersifat sederhana P1 Solat (1m ) diwajibkan hanya pada waktu tertentu sahaja (1m ) P2 Zakat (1m ) diwajibkan hanya kepada harta tertentu sahaja (1m ) P3 Puasa (1m ) diwajibkan hanya pada bulan Ramadhan sahaja (1m ) P4 Haji (1m ) diwajibkan hanya kepada yang mampu sekali seumur

hidup sahaja (1m )

P5 Semua contoh amalan sunat (1m) 4.. (1m)

P6 Contoh muamalat (1m) asalkan tidak mengabaikan kewajipan kepada Allah SWT (1m)

P7 Contoh munakahat (1m) asalkan menepati syarak (1m)

P8 Hukum dalam perundangan Islam / Hudud / qisas (1m) memberikan keadilan kepada kedua-dua belah pihak (1m)

P9 Contoh pekerjaan yang halal (1m) mengimbangi keperluan dunia dan akhirat (1m)

P10 Menutup aurat (1m) tidak melarang untuk berfesyen (1m)

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

(5)

2 (c) Dua bukti ajaran Islam bersifat Alamiyyah

P1 Perundangan Islam dapat diterima / diamalkan oleh seluruh manusia ( 2m)

P2 Islam meementingkan perdamaian / keadilan sejagat (2m)

P3 Keadilan Islam menyeluruh / samarata dan tidak terhad kepada kaum tertentu sahaja (2m)

P4 Kebebasan memiliki harta yang halal (2m)

P5 Kebebasan bersuara / mengeluarkan pendapat (2m)

P6 Setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya (2m) P7 Setiap amalan diberi ganjaran / balasan (2m)

P8 Membela kebenaran / menentang kezaliman / kebatilam (2m) P9 Hak perlindungan nyawa / kehormatan(2m)

P10 Tiada paksaan dalam memeluk Islam (2m)

P11 Kebebasan mengamalkan agama / budaya masing-masinh (2m) P12 Hak mendapat pendidikan (2m)

P13 Jaminan keselamatan / kesihatan (2m) P14 Menjaga hak asasi manusia (2m)

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

2 : 0

Huraian penyalahgunaan konsep murunah dalam a) Pakaian

Menutup aurat tidak mengikut syariat (1m ) seperti memakai baju ketat / jarang bagi wanita

[2 markah] ( 1 isi X 2 M ) 2 (d)(i)

b) Solat

Solat ketika musafir / sakit tidak mengikut syariat (1m ) seperti menjamak solat subuh dengan zohor

[2 markah] ( 1 isi X 2 M )

2 (d)(ii) Dua contoh perkaitan antara thabat dengan murunah

P1 Islam membenarkan menutup aurat (1m ) tetapi dibenarkan berfesyen (1m )

P2 Wajib menunaikan solat walaupun sakit (1m ) seperti solat dengan cara duduk / baring (1m )

P3 Kewajipan menunaikan ibadat haji (1m ) dengan memilih samada haji ifrad, tamatuk atau qiran (1m )

P4 Diwajibkan berpuasa Ramadhan (1m ) tetapi diharuskan berbuka dengan alasan syarii (1m )

P5 Wajib makan makanan yang halal (1m) kecuali darurat (1m) P6 Diwajibkan zakat fitrah (1m) samada dengan wang atau beras

-

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

(6)

3 (a) (i) Empat ciri pemimpin menurut Islam

P1 Memiliki keadaan fizikal yang sihat / sempurna

P2 Pengetahuan yang luas / bijaksana / berilmu / kreatif / inovasi P3 Mempunyai keyakinan diri / berwibawa / berkarisma / tegas / berani P4 Memiliki semangat yang kuat / jitu / jati diri / istiqamah

P5 Cekap membuat keputusan

P6 Dapat mengawal emosi / sabar / rasional / tenang

P7 Menguasai teknik berkomunikasi / berpidato / peramah / bijak berhujah

P8 Mampu berindak sebagai penasihat / pakar rujuk P9 Bersifat adil / saksama

P10 Bertanggungjawab / jujur / amanah / prihatin P11 Beriman / bertakwa / tawaduk / thiqah / warak P12 Berwawasan / pandangan jauh

[4 markah] ( 4 isi X 1 M )

3(a) (ii)

Dua sebab pemimpin perlu menunaikan tanggungjawabnya

P1 Menjamin keadilan sejagat (1m) tanpa mengira pangkat/darjat (1m ) P2 Meningkatkan kesedaran kepada cara hidup Islam (1m ) supaya

diberkati (1m )

P3 Supaya negara tidak diserang musuh / aman / rakyat selesa / tidak berpecah belah (1m ) kerana kebijaksanaan pemimpin (1m )

P4 Mencegah pelanggaran hukum / memastikan hukum Allah SWT terlaksana (1m ) yang boleh merosakkan negara (1m )

P5 Meningkatkan ekonomi negara (1m) supaya hidup selesa (1m) P6 Memastikan hak asasi / kebajikan rakyat (1m) supaya hidup aman

(1m)

P7 Sistem pemerintahan negara berjalan lancar (1m) tanpa gangguan

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

3 (b) Dua tanggungjawab manusia kepada Allah SWT

P1 Mematuhi perintah Allah SWT / sembah Allah SWT (1m ) seperti bersolat (1m )

P2 Menjauhi larangan Allah SWT (1m ) seperti tidak minum arak (1m ) P3 Sentiasa mengingati Allah / dekatkan diri / mengagungkan Allah

SWT (1m ) dengan cara berzikir / bertahlil / tahmid / tasbih / doa (1m )

P4 Bertawakal kepada AllahSWT (1m ) setelah berusaha bersungguh-sungguh (1m )

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

(7)

P5 Reda / sabar dengan ketentuan Allah SWT (1m) tanpa sebarang rungutan (1m)

P6 Bersyukur (1m ) dengan menggunakan nikmat ke jalan kebaikan (1m )

P7 Melaksanakan amalan sunat (1m) untuk mendapat keredaan Allah SWT (1m)

3 (c) (i) Matlamat sistem sosial Islam

P1 Mendapat keredaan Allah SWT (1m ) kerana mengikut syariat-Nya (1m )

P2 Merealisasikan keadilan sosial (1m ) tanpa mengira darjat / pangkat (1m )

P3 Melaksanakan hak / tanggungjawab dengan sebaik-baiknya (1m ) mengikut panduan syarak (1m )

P4 Memakmurkan alam (1m ) mengikut ajaran Islam (1m )

P5 Mencapai kesejahteraan hidup (1m) di dunia dan akhirat (1m ) kerana diberkati (1m )

P6 Memupuk semangat kerjasama / perpaduan / tolong menolong / ukhuwah / hormat menghormati (1m) antara anggota masyarakat

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

3 (c)(ii) Dua akibat mengabaikan tanggungjawab sosial

P1 Perpecahan keluarga (1m ) mengakibatkan terlerainya kasih sayang (1m )

P2 Penyelewengan / penipuan (1m ) melalui amalan rasuah / pecah amanah (1m )

P3 Bencana alam (1m ) kerana sumber alam diterokai secara berleluasa (1m )

P4 Kemunduran negara (1m ) menyebabkan kebuluran / dalam pelbagai aspek (1m )

P5 Masyarakat berpecah belah / perbalahan / huru hara (1m) .. (1m) P6 Gejala sosial / kemungkaran / jenayah berleluasa (1m) seperti

buang bayi (1m)

P7 Melahirkan individu yang bersifat negetif / pentingkan diri sendiri/ sombong / bongkak (1m) dalam masyarakat (1m)

M1 dibenci / disisih / dipulau / dihina ‘ di pinggir (1m) oleh masyarakat M2 berdosa / tidak diberkati / dilaknat / dibenci / tidak diredai / jauh dari

rahmat Allah SWT (1m) seperti hidup tidak tenang (1m)

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

4(a) Dua sebab harta adalah amanah Allah SWT kepada manusia

P1 Agar manusia menguruskan segala sumber harta dengan baik

(8)

Jalan Allah SWT (1m ) sebagaimana perintah Allah SWT (1m ) P2 Agar manusia berusaha bersungguh-sungguh mencari harta (1m )

untuk kehidupan (1m )

P3 Agar manusia tidak sombong / lalai / dengan harta yang dimilikinya (1m ) kerana ianya milik Allah SWT (1m )

P4 Agar manusia tidak menggunakan harta secara membazir / berhemah (1m ) sebagai mensyukuri nikmat Allah SWT (1m )

( 2 isi X 2 M )

4(b)

Dua sebab kanak-kanak tidak layak menguruskan harta

P1 Tidak mencapai tahap kematangan berfikir (1m ) jadi mudah ditipu (1m )

P2 Berlaku pembaziran (1m ) kerana berbelanja tanpa berfikir (1m ) P3 Tidak dapat membezakan kebaikan dengan keburukan/ tidak

mumayiz / tidak akhil baligh / tidak tahu guna wang / mentah (1m ) kerana pemikiran cetek (1m )

[4 markah] ( 2 isi X 2 M )

Peranan sistem muamalah islam berikut dalam kehidupan manusia (i) Al-Ijarah

P1 Memberi pertolongan kepada orang yang tidak mampu (1m) untuk mendapatkan sesuatu barangan dengan bayaran tertentu (1m ) P2 Menyewakan barangan (1m) kepada orang yang memerlukan (1m)

2 Markah 1 isi X 2m 4(c)

(ii) Al-Wadiah

P1 Memberi kemudahan kepada orang ramai untuk menyimpan / melaburkan wang (1m) mereka dalam bank / supaya selamat (1m ) P2 Menyimpan di bank (2m)

P3 Menyimpan wang (1m)

P4 Meletakkan sesuatu barang kepada pihaktertentu (1m) P5 Menyimpan kepada orang lain (2m)

P6 Simpan wang supaya selamat (2m)

[2 markah] 1 isi X 2m

4(d) Dua kebaikan pekerjaan yang halal

P1 Mendapat keredaan Allah SWT / rezeki bertambah (1m ) kerana mengikut syariat Allah SWT (1m )

P2 Mendapat pahala (1m ) kerana punca rezeki yang halal (1m ) P3 Mendapat ketenangan / kesejahteraan hidup (1m ) kerana tidak

dibelenggu rasa bersalah (1m )

P4 Mewujudkan perpaduan dalam masyarakat / negara aman (1m ) kerana tiada perasaan tidak puas hati (1m )

P5 Ekonomi negara meningkat / produktif / maju (1m ) kerana diberkati

[4 markah] 2 isi X 2 m

(9)

Allah SWT (1m )

P6 Disanjung / dihormati / disayangi / imej terpelihara / teladan oleh masyarakat (1m) 44. (1m)

P7 Dekatkan diri dengan Allah SWT (1m) kerana melakukan pekerjaan yang dituntut (1m)

Catatan : Mana-mana jawapan lain yang munasabah diterima

4(e) Dua etika kerja dalam Islam

P1 Bekerja denga niat ikhlas (1m ) kerana Allah SWT (1m )

P2 Beramanah / bertanggungjawab (1m) dalam melaksanakan kerja (1m ) yang dipertanggungjawabkan (1m )

P3 Bekerja dengan tekun / bersungguh-sungguh/ istiqamah (1m ) tanpa jemu (1m )

P4 Sentiasa mematuhi arahan ketua (1m) dari semasa ke semasa (1m) P5 Sentiasa meningkatkan produktiviti (1m ) yang berkualiti (1m ) P6 Perancangan / strategi yang betul (1m) supaya hasil menjadi (1m) P7 Berdisiplin / menepati masa (1m) agar kerja berjalan lancar (1m) P8 Menutup aurat / sopan (1m) 44 (1m)

P9 Jaga ibadat wajib (1m) seperti solat (1m) P10 Jaga batas pergaulan (1m) 4.. (1m)

[4 markah] 2 isi X 2 m

5(a) Dua sebab al-Quran menjadi sumber rujukan utama perundangan Islam

P1 Al-Quran mempunyai kebenaran yang mutlak (1m ) tidak diragui kandungannya (1m )

P2 Kandungan al-Quran tidak dapat ditandingi (1m ) oleh pakar bahasa / sastera arab (1m )

P3 Sesuai diamalkan oleh manusia / bersifat alamiyyah (1m ) sepanjang zaman / tempat (1m )

P4 Kandungan al-Quran merangkumi semua aspek kehidupan / bersifat syumuliyyah (1m ) seperti akhlak, muamalah, munakahat dan sebagainya (1m )

P5 Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran kekal / terjamin / terpelihara (1m ) sehingga hari kiamat (1m )

P6 Bersifat rabaniyyah (1m) datangnya daripada Allah SWT (1m) P7 Bersifat waqiiyyah (1m) sesuai dengan fitrah semulajadi manusia

tanpa mengira bangsa / keturunan (1m)

[4 markah] 2 isi X 2 m

5(b) Pengertian Qadha beserta contohnya sekali

P1 Penghakiman/ keputusan yang diputuskan oleh pihak mahkamah /

(10)

hakim / qadi (2m )

P2 Keputusan hakim / qadi (2m )

Contoh :

Hakim memutuskan supaya suami menceraikan isteri (2m) setelah suami tidak melaksanakan tanggungjawab (2m)

Catatan :

Pengertian : 2 markah Contoh : 2 markah

1 isi X 2 m

2 : 0

5(c) Dua keperluan fatwa

P1 Menyelesaikan masalah (1m ) yang tiada hukumnya secara nyata dalam al-Quran (1m )

P2 Menghilangkan keraguan masyarakat / berinformasi (1m ) terhadap sesuatu hukum / isu (1m )

P3 Umat Islam lebih yakin (1m ) dengan hukum agama (1m )

P4 Mengelakkan hukum dikeluarkan sesuka hati (1m ) oleh setiap individu (1m )

P5 Memastikan umat Islam patuh / berdisiplin / benteras gejala maksiat / elakkan lakukan larangan Allah SWT (1m) pada setiap masa (1m) P6 Mengelakkan pertikaian / perselisihan pendapat (1m) dalam

masyarakat (1m)

[4 markah] 2 isi X 2 m

5(d) Huraian dua kepentingan memelihara keturunan

P1 Supaya hidup diberkati Allah SWT (1m ) kerana mematuhi undang-undang Allah SWT (1m )

P2 Mengukuhkan keimanan manusia (1m ) kepada Allah SWT (1m ) P3 Elakkan maksiat yang merosakkan keturunan (1m ) seperti zina /

liwat / homoseks (1m )

P4 Melahirkan zuriat yang halal (1m ) menerusi perkahwinan yang menepati syarak (1m )

P5 Memelihara kehormatan diri / keluarga (1m ) dari pandangan masyarakat (1m )

P6 Hubungan silaturahim bertambah kukuh (1m ) kerana mematuhi tuntutan Islam (1m )

P7 Supaya disanjung tinggi (1m) oleh masyarakat (1m)

P8 Menjaga hak pewarisan pesaka (1m) kepada yang berhak (1m) P9 Jaga imej agama (1m) 44.. (1m)

[4 markah] 2 isi X 2 m

(11)

P10 Ketenangan / kesejahteraan hidup / bahagia / berjaya dunia dan akhirat (1m) 44.(1m)

5(e)(i)

Maksud hukum wajib ialah

P1 Perintah Allah SWT yang mesti dilaksanakan (2 m)

P2 Jika ditunaikan mendapat pahala jika ditinggalkan mendapat dosa (2m )

[2 markah] 1 isi X 2 m

2 : 0

5(e)(ii) Dua Contoh hukum wajib

P1 Mengerjakan solat 5 waktu P2 Berpuasa di bulan ramadhan P3 Mengeluarkan zakat P4 Mengerjakan haji P5 Menutup aurat [2 markah] 2 isi X 1 m 6(a)(i)

Dua cadangan anda untuk mengatasi masalah remaja lari dari rumah P1 Ibu bapa / penjaga menunaikan tanggungjawab / perhatian (1m )

seperti memberi kasih sayang (1m )

P2 Memberikan pendidikan agama / cara hidup Islam (1m ) supaya dapat membezakan antara dosa dan pahala (1m )

P3 Menguatkuasakan undang-undang (1m ) seperti mengenakan hukuman yang berat kepada perosak generasi muda (1m )

P4 Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah (1m ) agar tidak dipengaruhi gejala tidak sihat (1m )

P5 Pihak sekolah mempunyai hubungan baik dengan penjaga (1m ) seperti memaklumkan perubahan tingkah laku pelajar (1m )

P6 Memberi ceramah / kempen / motivasi (1m) agar memberikan kesedaran (1m )

P7 Memberi nasihat / kaunseling (1m ) tentang keburukan lari dari rumah (1m )

P8 Mengamalkan sikap prihatin (1m ) agar gejala tersebut dapat dibendung (1m )

P9 Melaporkan kepada pihak berkuasa (1m ) jika melihat kejadian tersebut berlaku (1m )

P10 Mengamalkan cara hidup Islam / kuatkan iman (1m) dalam kehidupan

[4 markah] 2 isi X 2 m

6(a)(ii) Tiga kebaikan jika masalah remaja lari dari rumah dapat di atasi P1 Melahirkan keluarga bahagia / maruah keluarga terjejas (1m )

(12)

kerana anak-anak yang mentaati / mengasihi ibu bapa (1m )

P2 Masyarakat / negara hidup aman damai (1m ) kerana saling bekerjasama (1m )

P3 Dapat membendung gejala sosial (1m ) kerana remaja terdidik dengan akhlak mulia

P4 Melahirkan modal insan yang berkualiti / menyumbang tenaga (1m ) hasil daripada didikan yang sempurna (1m )

P5 Melahirkan pemimpin yang berakhlak / bersifat amanah (1m ) pada masa hadapan (1m )

[6 markah] 3 isi X 2 m

6(b) Tiga sebab perlunya penyelesaian masalah berasaskan Islam

P1 Islam agama yang lengkap / sempurna / bersifat Syumuliyyah (1m ) meliputi semua aspek kehidupan manusia (1m )

P2 Setiap perbuatan manusia akan diberi balasan (1m ) samada di dunia atau akhirat (1m )

P3 Islam mengutamakan keadilan (1m ) tanpa mengira pangkat / kedudukan (1m )

P4 Berpandukan wahyu Allah SWT / bersifat Rabaniyyah (1m ) yang sesuai dengan fitrah manusia. (1m )

P5 Mewujudkan perpaduan ummah / aman damai / elak pergaduhan (1m ) kerana mendapat rahmat / keberkatan Allah SWT (1m )

P6 Menyelesaikan masalah secara praktikal / bersifat waqiiyyah (1m ) sesuai dengan kehidupan manusia (1m )

P7 Sesuai/mampu menyelesaikan masalah pada semua masa / tempat / zaman / bersifat Alamiyyah (1m ) pada bila-bila masa (1m )

P8 Mampu menyelesaikan masalah mengikut keadaan / situasi / bersifat murunah (1m ) tanpa melanggar hukum syarak (1m )

P9 Elakkan masalah berpanjangan / lebih baik / mudah / teratur / berkesan (1m) 4.. (1m)

[6 markah] 3 isi X 2 m

6(c)

Empat langkah penyelesaian masalah menurut Islam P1 Mengenalpasti masalah

P2 Mengenalpasti punca masalah

P3 Mengenalpasti kaedah/ strategi / cara penyelesaian masalah P4 Menguji kaedah / strategi / cara

P5 Membuat penilaian / muhasabah / analisis / post mortem / refleksi

[4 markah] 4 isi X 1 m

7(a)

Empat bentuk pencerobohan harta

P1 Mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah / ambil harta orang lain

P2 Mendapatkan harta dengan cara pecah amanah / makan harta

[4 markah] 4 isi X 1 m

(13)

anak yatim

P3 Mengabaikan hak-hak yang wajib ke atas harta P4 Menyalahgunakan kuasa

P5 Tidak mengeluarkan zakat P6 Mencuri

P7 Merompak / menyamun / meragut / merampas P8 Menipu / memanipulasi

P9 Memberi / menerima rasuah P10 Monopoli

P11 Riba

Catatan : Mana-mana jawapan lain yang munasabah diterima

7(b) Dua kesan buruk kepada masyarakat yang mengabaikan muamalah Islam

P1 Melahirkan individu yang tamak (1m ) kerana ingin mencari untung yang berlebihan (1m )

P2 Hidup dalam kegelisahan (1m ) kerana memperolehi harta daripada hasil penipuan (1m )

P3 Melahirkan tindakan kurang kreatif (1m ) kerana terikat dengan muamalah konvensional / peluang terbatas(1m )

P4 Masyarakat mementingkan diri sendiri (1m ) kerana mengabaikan sikap tolong menolong (1m )

P5 Masyarakat dibelenggu masalah rasuah / riba (1m ) berlakunya penindasan kerana ingin cepat kaya (1m )

P6 Sistem ekonomi akan rosak / merosot (1m ) kerana kekayaan berlegar kepada orang tertentu sahaja (1m )

P7 Berlakunya pergaduhan / perbalahan / huru hara (1m ) dalam masyarakat (1m )

P8 Hidup berdosa / dilaknat / dimurkai / tidak diberkati (1m ) kerana melanggar perintah Allah SWT (1m )

P9 Dibenci / dihina / disisih oleh masyarakat (1m)

[4 markah] 2 isi X 2 m

7(c) (i) Empat contoh perkara makruh

P1 Membasuh anggota wuduk lebih daripada tiga kali P2 Memakai pakaian yang busuk ketika solat berjemaah P3 Badan berbau busuk

P4 Memakan makan yang berbau busuk / petai / bawang

P5 Berkumur-kumur secara berlebihan selepas gelincir matahari pada bulan puasa

[4 markah] 4 isi X 1 m

(14)

7(c)(ii)

Dua implikasi sekiranya umat Islam melakukan perkara makruh P1 Menyebabkan seseorang tidak disukai oleh masyarakat (1m )

kerana berbau busuk (1m )

P2 Menghalang seseorang mendapat pahala (1m ) sebab tidak meninggalkan perkara makhruh (1m )

P3 Menghampirkan seseorang dengan perbuatan sia-sia (1m ) seperti menghisap rokok (1m )

P4 Terlibat dengan pembaziran (1m ) seperti menggunakan air tanpa berhemah (1m )

P5 Terdedah kepada perkara kejahatan (1m ) kerana melakukan perbuatan yang digalakkan untuk ditinggalkan (1m )

Catatan : Mana-mana jawapan lain yang munasabah diterima

[4 markah] 2 isi X 2 m

7(d)

Dua perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional

Secara Islam Secara konvensional P1 Bersumberkan Quran dan

al-Hadis / ijmak / qias

Bersumberkan akal fikiran manusia / tiada sumber P2 Matlamat menyelesaikan

masalah dunia dan akhirat

Bermatlamatkan dunia sahaja

P3 Menambahkan ketakwaan / dekatkan diri kepada Allah SWT

Menjauhkan diri daripada rahmat Allah SWT

P4 Penyelesaian masalah berteraskan nilai-nilai akhlak yang baik

Lebih kepada sentimen dan emosi / perasaan

P5 Lengkap / menyeluruh Terhad / kekurangan P6 Adil kepada semua Berlaku zalim

P7 Bersifat kekal / tetap Sementara / berubah-ubah

[4 markah] 2 isi X 2 m

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :