i akaun ahli BM 17062017

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Maklumat terkini mengenai

i-Akaun Ahli boleh didapati

di laman web rasmi KWSP

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSPBuzz

Untuk maklumat lanjut, sila layari

www.kwsp.gov.my

03-89226000

atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP

i-Akaun Ahli

Semudah 1, 2, 3

Bagaimana Mengaktifkan?

1. Layari www.kwsp.gov.my dan klik pada ikon seperti di bawah

2. Isikan ID Penggunasementara yang diterima melalui SMS dan klik ‘Teruskan’

9. Skrin pengaktifan berjaya akan dipaparkan. Ahli boleh terus login untuk menggunakan i-Akaun 4. Baca dan pilih ‘Setuju’ pada Terma dan Syarat. Kemudian, klik ‘Seterusnya’

5. No. ID Pengguna sementara yang diterima melalui SMS akan terpapar di ruangan ID Pengguna (ID Pengguna boleh dipinda hanya semasa proses pengaktifan sahaja).

6. Cipta Kata Laluan menggunakan gabungan abjad dan nombor. Kata Laluan mestilah 8-20 aksara. Masukkan Kata Laluan sekali lagi untuk pengesahan 7. Pilih satu imej online

8. Cipta Frasa Rahsia menggunakan abjad sahaja atau nombor sahaja atau kombinasi abjad dan nombor, tidak melebihi 1O aksara.Klik ‘Hantar’

3. Isikan Kata Laluan sementara yang diterima melalui SMS dan klik ‘Login’

(2)

Kenapa i-Akaun?

Melalui i-Akaun, anda boleh:

• Memohon e-Pengeluaran

• Menyemak Penyata KWSP tahun terkini dan

tahun sebelumnya

• Menyemak status permohonan pengeluaran

dan sejarah pengeluaran

• Menyemak maklumat penamaan

• Mengira anggaran jumlah layak untuk

pengeluaran, simpanan dan pelaburan

• Mengemaskini profil termasuk alamat

surat-menyurat

• Menyemak transaksi caruman KWSP terkini

• Menyemak log aktiviti i-Akaun

• Dapatkan ID Pengguna dan kata laluan

sementara i-Akaun melalui:

• Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP

(03-8922 6000)

; atau

• Kios KWSP; atau

• Kaunter KWSP

• Aktifkan i-Akaun di

www.kwsp.gov.my

menggunakan

ID Pengguna dan kata laluan

sementara

tersebut dalam tempoh 30 hari

• Login & akses

Layari laman web KWSP dan gunakan fungsi

‘Lupa ID Pengguna / Kata Laluan’

Nombor telefon bimbit perlu didaftarkan dahulu melalui pusat pengurusan perhubungan KWSP atau mana mana kios atau kaunter KWSP bagi membolehkan TAC (transaction Authorisation Code atau kod pengesahan transaksi) dihantar melalui SMS (sistem pesanan ringkas)

Bagaimana Mendaftar?

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :