Unit 5 Tolong Menolong

108  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Tolong-menolong

Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap; ii) suruhan

Aktiviti Ringan Tulang Amalan Mulia (Buku Teks: 27)

1. Murid mendengar dan memberikan respons terhadap suruhan. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid mendengar dan memahami suruhan untuk memberikan respons.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 29)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menghubungkait Interpersonal Pendekatan Tematik Kemasyarakatan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kerajinan BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Tolong-menolong

Kemahiran Bahasa Membaca Standard

Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.2 (ii)

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami; iii) frasa

Aktiviti Bersatu Hati (Buku Teks: 28)

1. Murid membaca dan memahami frasa.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid membaca dan memahami frasa serta memadankan frasa yang sesuai dengan gambar.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 30-31)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Mengecam

Pembelajaran Kontekstual Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Tolong-menolong BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Tolong-menolong

Kemahiran Bahasa Menulis Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1.

Membina dan menulis ii) frasa

Aktiviti Jiran yang Baik (Buku Teks: 29)

1. Murid membina dan menulis frasa berdasarkan gambar dengan betul.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid membina frasa berdasarkan gambar.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 32-33)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menjana idea

Pembelajaran Kontekstual Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Semangat bermasyarakat

BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

(4)

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema MASYARAKAT MUHIBAH

Tajuk Tolong-menolong

Kemahiran Bahasa Seni Bahasa – Melafazkan Pantun Standard

Kandungan

4.2, 4.3

Standard Pembelajaran

4.2.1 (i), 4.3.1 (i)

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1.

Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; i) pantun dua kerat

2.

Mencipta secara terkawal dan mempersembahkan; i) pantun dua kerat

Aktiviti Mari Berpantun (Buku Teks: 30)

1. Murid membina pantun dua kerat dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid membina pantun dua kerat secara terkawal dan

melafazkannya dengan sebuta yang betul dan intonasi yang sesuai.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 34)

(5)

-Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menganalisis Verbal Linguistik Pendekatan Tematik Kemasyarakatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Semangat bermasyarakat

BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……..

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...