kelas 2 Bahasa Jawa (Bu Indah)

329  Download (2)

Teks penuh

(1)

ULANGAN KENAIKAN KELAS

I. Pilihen salah siji wangsulan seng paling bener!

1. Kepriye rasane yen lara untu ?

a. Senut – senut b. Meriang c. Adem panas 2. Banjir nuwuhake lelara ....

a. Watuk b. Demam berdarah c. Panas 3. Yen resikan iku mesti nuwuhake....

a. Sehat b. Lara –laranen c. Aras – arasen 4. Saben dina jogan kudu di....

a. Sirami b. Saponi c. Lapi

5. Yen kancamu lara kuwe kudu ...

a. Ngandani b. Nyambangi c. Ngobati

6. Ibu adang ing ...

a. Latar b. Kamar c. Pawon

7. Simbah tuku kopi . tuku kromo aluse ...

a. Tumbas b. Mundhut c. Tukokne

8. Banyu sing mambeg nuwuhake ...

a. Susuh Nyamuk b. Susuh orong-orong c. Susuh mrutu 9. ...nyebabake lara demam berdarah.

a. Jangkrik b. Nyamuk c. Kaper

10.Wedhus iku kewan seng bisa ...

a. Ngendok b. Manak (laer) c. Netes 11.Sawise maem kudu ...

a. Raup b. Sikatan c. Adus

12.Omah resik bakal ...

a. Nyenengake b. Nyusahake c. Gawe perkara 13.Saiki mangsa ketiga, kali – kali banyune pada ...

a. Banjir b. Mambeg c. Sat

14.Panganan seng di rubung laler bisa nuwuhake ...

a. Lara panas b. Lara weteng c. Lara gatel 15.Suyono iku nduwe endhog akeh, dheweke ngingu ...

a. Wedus b. Sapi c. Pitik

16.Tika di thimbali menyang ruang dokter. Di timbali basa ngoko aluse ... a. Di kongkon b. Didhawuhi c. Di celuk

17.Pitik pakanane ...

a. Katul b. Suket c. Woh – wohan

18.Pakanane wedus yaiku ...

a. Sego b. Jagung c. Godhong-godhong

19.Yen buang uwuh (sampah) ana ing ...

a. Kali b. Got c. Panggonan sampah

20.Bocah sregep sinau dadi pinter, nanging yen ...dadine bodho. Kosok baline sregep yaiku ...

a. Kesed b. Nakal c. Becik

(2)

II. Jodohne !

1. ...regane klambimu seng anyar ? a. daging

2. ...seng numpuk bisa nekakake laler . b. Kayu preng

3. Banjir iku mangsa ... c. kecut

4. Asem iku rasane ... d. abang

5. Yen bubar manga kudu ...supaya resik e. Sampah

6. Kembang mawar iku rupane... f. sikatan

7. Layangan digawe saka ... g. pira

8. Urep ing lingkungan kudu gotong ... h. adang 9. Kewan seng duwe siung kuwi panganane ... i. royong 10.Pawon iku lumrahe digunakakke kanggo ... j. Rendeng

III. Isinen titik – titik ing ngosor iki kanti wangsulan seng bener !

1. Yen numpak sepur budale saka ....

2. Yen adus nganggo sabun, yen kramas nganggo ... 3. Kewan sikile papat, duwe tlale arane ...

4. Lombok rasane ...

5. Sak durunge sekolah nyuwun ...marang bapak lan ibu

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :