• Tidak ada hasil yang ditemukan

SISTEM STRUKTUR KERANGKA ( TIANG DAN RASUK SERTA JEJULUR)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "SISTEM STRUKTUR KERANGKA ( TIANG DAN RASUK SERTA JEJULUR)"

Copied!
25
0
0

Teks penuh

(1)

Objektif Khusus

: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:

Menyatakan definisi struktur Tiang dan Rasuk serta Jejulur.

Menerangkan contoh Sistem struktur Tiang dan Rasuk serta

Jejulur.daripada alam semula jadi.

Menerangkan sebaran beban bagi Tiang dan Rasuk serta

Jejulur.

Melakarkan daya yang bertindak ke atas struktur Tiang dan

Rasuk serta Jejulur.

Melakarkan kestabilan bagi Sistem struktur Tiang dan Rasuk

serta Jejulur.

Menerangkan mengenai analisis reka bentuk struktur bangunan

(2)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 2

2.0

Pengenalan Sistem Struktur Kerangka.

Struktur Kerangka menyebarkan beban ketanah melalui komponen mendatar (seperti Rasuk,Jejulur dan Papak) dan melalui komponen pugak (seperti Tiang dan Tembok Galas) dimana ianya mampu mengatasi beban lenturan dan tekanan, hasil daripada reaksi momen dalaman.

Struktur Kerangka Kekuda pula terdiri dari Kerangka Ruang,Geodesik dan Kabel Gantungan yang berada didalam keadaan tegangan.

2.1

Definisi Tiang dan Rasuk serta Jejulur.

TIANG DAN RASUK JEJULUR

 Struktur yang menyebarkan beban ke penyangga melalui komponen pugak dan mendatar.Komponen yang pugak(tiang) mengatasi daya mampatan manakala komponen yang mendatar mengatasi lenturan.

(3)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 3

AKTIVITI 2.1

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN

BERIKUTNYA.

SOALAN 2.1- 1 Berikan definisi :

i. tiang dan rasuk ii. jejulur.

Isikan tempat kosong di bawah.

SOALAN 2.1-2

.Komponen yang pugak(tiang) mengatasi daya _________________ manakala komponen yang mendatar mengatasi ______________________.

SOALAN 2.1-3

(4)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 4

MAKLUM BALAS 2.1

SOALAN 2.1-1

i. Definisi Tiang dan Rasuk

Struktur yang menyebarkan beban ke penyangga melalui komponen pugak dan mendatar.Komponen yang pugak(tiang) mengatasi daya mampatan manakala komponen yang mendatar mengatasi lenturan.

ii. Definisi Jejulur

Struktur yang menyebarkan beban melalui komponen yang diunjurkan kepada sangga yang terdapat pada pangkal struktur tersebut.Daya yang terhasil di dalam Jejulur ialah lenturan dan ricihan.

SOALAN 2.1-2 i. mampatan ii. lenturan.

(5)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 5

2.2 Contoh

TIANG DAN RASUK JEJULUR

Rajah 2.2.1 Batang pokok

Rajah 2.2.3 Pokok Bayan

Rajah 2.2.2 Pokok

(6)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 6

AKTIVITI 2.2

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT

SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI

HALAMAN BERIKUTNYA.

SOALAN 2.2-1

a) Lakar dan namakan DUA contoh dari alam yang ada hubung kait dengan struktur Tiang dan Rasuk.

(7)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 7

MAKLUM BALAS 2.2

a) (i) Pokok Bayan (ii) Batang pokok

b) (i) Pokok

ATAU

(ii) Sesangga batu

(8)

paling berkesan ialah secara terus (direct).

 Merujuk Rajah 2.3.1 Sistem Tiang dan Rasuk ini memindahkan setengah daripada beban secara mendatar kepada hujung rasuk yang akan memindahkannya kepada tiang dan kemudian ke tanah.

 Setiap tiang menyangga berat yang sama dan mempunyai saiz tiang yang serupa.

Rajah 2.3.1 Beban tiang yang sama

 Rajah 2.3.2 menunjukkan beban teragih di sepanjang Rasuk.

 Beban ini dinamakan sebagai beban seragam ke atas Rasuk.  Beban seragam diagihkan dengan

sama kepada kedua- dua tiang, oleh itu tiang-tiang mempunyai saiz yang sama.

(9)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 9

TIANG DAN RASUK RAJAH

 Rajah 2.3.3 pula menunjukkan beban tidak seragam ke atas rasuk.  Ini akan menyebabkan agihan

pada tiang tidak seragam dan saiz tiang juga berbeza.

Rajah 2.3.3 Beban tidak seragam ke atas rasuk

 Sebaran beban dalam sistem ruang dapat dilihat pada Rajah 2.3.4,di mana terdapat ruang berganda melalui gabungan .

 Di dalam sistem ruang yang digabungkan, setiap balak menyangga dua kawasan.  Terdapat dua saiz tiang kerana

menyangga beban yang tidak sama.

 Setiap tiang di bahagian hujung menyangga satu kawasan,

manakala tiang di bahagian tengah menyangga dua kawasan.

(10)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 10

TIANG DAN RASUK RAJAH

 Pada Rajah 2.3.5,terdapat ruang yang ditingkatkan.

 Agihan beban kepada tiang adalah tidak sama.

 Setiap tiang di bahagian tengah pada tingkat atas menyangga dua kawasan dan di bahagian hujung menyangga satu kawasan.  Setiap tiang di bahagian tengah

(11)

 Di bawah tindakan beban,bahagian atas Jejulur mengalami daya tegangan manakala bahagian bawah Jejulur mengalami daya mampatan

 Daya-daya dalaman yang dihasilkan oleh beban adalah kecil pada bahagian hujung yang tidak disangga dan semakin membesar pada bahagian pangkalnya

Rajah 2.3.6 Jejulur sebentuk

 .Rajah 2.3.7 menunjukkan cara untuk mendapatkan tegasan yang sekata pada Jejulur,maka keluasan Jejulur adalah bergantung kepada daya dalamannya iaitu F = P/A, di mana:

F = daya P = tekanan

A =luas keratan rentas

 Ini akan menghasilkan Jejulur menirus.  Jejulur ini adalah lebih ringan dan

menggunakan bahan dengan lebih berkesan.

(12)

rasuk pada bahagian hujung dan tengah dapat dikurangkan.

 Jika struktur tidak mampu menanggung beban, kegagalan akan berlaku pada bahagian tengah.

 Tiang di kiri mengalami lebih daya mampatan, oleh itu ia mempunyai saiz yang lebih besar.

Rajah 2.3.8 Beban seragam jejulur tunggal

 Rajah 2.3.9. adalah sebaran beban seragam Jejulur kembar.

 Sistem ini lebih berkesan dari jejulur tunggal

 Penggunaan sistem Jejulur kembar membolehkan keluasan keratan lintang balaknya berukuran 1/3 daripada keluasan keratan lintang bagi rasuk dalam Tiang dan Rasuk

 .Saiz tiang bagi kedua-dua struktur

(13)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 13

AKTIVITI 2.3

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN

BERIKUTNYA.

SOALAN

Namakan sebaran beban bagi rajah berikut.

a) Rajah A

b) Rajah B

(14)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 14

MAKLUM BALAS 2.3

a) Beban Seragam Jejulur

(15)

bumi mengakibatkan kegagalan struktur seperti contoh pada Rajah 2.4.1

 Terdapat banyak cara untuk memberi kestabilan sisi,tetapi semuanya bertujuan untuk mengurangkan ataupun menghapuskan pergerakan selari ahli-ahli dalam sistem ini.

Rajah 2.4.1 Contoh- contoh kegagalan struktur

 Rajah 2.4.2 menunjukkan rod ikatan pepenjuru yang memindahkan daya sisi melalui tegangan kepada sangga tanpa menghasilkan lenturan pada tiang.

(16)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 16

TIANG DAN RASUK RAJAH

 Rajah 2.4.3 menunjukkan rembat berlutut di mana daya sisi boleh mengakibatkan lenturan pada tiang.

Rajah 2.4.3 Rembat Berlutut

 Rajah 2.4.4 menunjukkan isian batu-batan yang bertindak sebagai dinding ricihan dua dimensi yang menghalang pergerakan selari.

Rajah 2.4.4 Isian batu batan

 Rajah 2.4.5 menunjukkan dinding ricihan konkrit yang digunakan sebagai sauh tiga dimensi untuk sistem Tiang dan Rasuk.

 Dinding memberi kestabilan sisi tanpa menghasilkan lenturan di dalam Tiang

(17)

pugak stabil dengan membesarkan bahagian dasarnya.

 Jejulur ini dapat mengatasi lenturan dan memperolehi kestabilan sisi.

Rajah 2.4.6 Jejulur pugak stabil

 Rajah 2.4.7 menujukkan Jejulur bersiri :Penigasegian

 Ini berlaku bila dua atau tiga Jejulur disusun secara bersiri.

 Kestabilan terhasil daripada penigasegian

 .Oleh itu bahagian dasarnya tidak perlu dibesarkan.

Rajah 2.4.7 Jejulur bersiri: Penigasegian

 Rajah 2.4.8 Jejulur pugak asas dalam dapat mengatasi daya sisi luaran.

(18)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 18

AKTIVITI 2.4

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA.

SOALAN

Nyatakan cara untuk mendapatkan kestabilan bagi: a) Tiang dan Rasuk

(19)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 19

MAKLUM BALAS 2.4

Kestabilan sisi Tiang dan Rasuk adalah melalui a. Rembat berlutut

b. Rod ikatan penjuru c. Isian batu batan

d. Dinding ricihan konkrit

Kestabilan bagi Jejulur adalah melalui

a. Jejulur pugak yang stabil ( asas perlu dilebarkan) b. Jejulur bersiri : Penigasegian

(20)

Rajah 2.5.1 The Theseion.Athens 449 – 444 BC

 Rajah 2.5.1 menunjukkan Tokong Yunani yang memperlihatkan penggunaan Tiang dan Rasuk yang klasik.

 Diperbuat daripada batu.

 Batu adalah lemah dalam lenturan, oleh itu ini menghadkan rentangan bangunan ini.  Bentuk tiang yang bulat, merupakan bentuk

struktur yang berkesan utuk mendapatkan kestabilan sisi.

Rajah 2.5.2 Research Tower,Johnson’s Wax Building.

 Rajah 2.5.2 menunjukkan pengunaan jejulur pugak dan mendatar.

 Bahan yang digunakan adalah konkrit bertetulang yang boleh di buat dalam pelbagai bentuk.

 Ketebalan lantainya membesar pada bahagian sangga dan mengecil pada bahagian

hujungnya.

 Panjang jejulur adalah 15 kaki.

 Bangunan ini distabilkan dengan asas yang dalam untuk mengatasi masalah

(21)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 21

TIANG DAN RASUK JEJULUR

Rajah 2.5.3 Keldy Castle Forest Cabin 1979;Cropton,England;Hird and

Brooks,Architect.

 Rajah 2.5.3 menunjukkan kabin yang menggunakan binaan tiang dan rasuk yang mudah.

 Keluasan setiap kabin adalah 100 kaki persegi ( 30m2).

 Diperbuat daripada kayu.

 Saiz rasuk 4” x 12” ( 100mm x 300 mm),

terletak di atas konkrit rasuk dan tiang konkrit

Rajah 2.5.4 Bari Soccer Stadium,1989(Renzo Piano Building Workshop,Architects)  Rajah 2.5.4 menunjukkan stadium ini

terkenal dengan reka bentuk yang

 Jejelur terdiri daripada kanopi yang diperbuat daripada keluli lembut dan struktur

(22)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 22

AKTIVITI 2.5

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA.

SOALAN

Namakan bangunan- bangunan berikut:

BANGUNAN A BANGUNAN B

(23)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 23

MAKLUM BALAS 2.5

Bangunan A- The Theseion.Athens

Bangunan B -Research Tower,Johnson’s Wax Building Bangunan C- Keldy Castle Forest Cabin

(24)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 24

PENILAIAN KENDIRI

Anda telah menghampiri kejayaan.

Sila haasilkan satu kajian dalam penilaian kendiri ini dan semak hasil tugasan

anda dangan pensyarah.Selamat mencuba dan semoga berjaya.

TUGASAN

Arahan:

Setelah mengkaji struktur kerangka bagi

Tiang dan Rasuk serta Jejulur, hasilkan

satu kajian yang berhubungkait dengan

bangunan di Malaysia yang menggunakan

sistem sturuktur Tiang dan Rasuk serta

Jejulur.Kajian hendaklah terdiri

(25)

C2325 STRUKTUR SENIBINA 1 C2325/UNIT 2/ 25

MAKLUMBALAS

Referensi

Dokumen terkait

Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan... KERANGKA DASAR DAN

Kuat rencana suatu komponen struktur, sambungannya dengan komponen struktur lain, dan penampangnya, sehubungan dengan perilaku lentur, beban normal, geser, dan torsi,

analisis terhadap desain struktur dengan pengaruh beban gempa menggunakan metode statik ekivalen menunjukkan bahwa komponen struktur kuat dalam menahan beban

Pondasi adalah merupakan suatu struktur pendukung utama dari struktur bangunan yang berfungsi meneruskan dan menyebarkan beban yang diterimanya dari struktur atas bangunan ke

Beban-beban yang bekerja pada struktur, yang meliputi beban mati, hidup dan gempa serta beban kombinasi akibat beban gravitasi dan beban gempa akan mempengaruhi besarnya respon

Penganalisaan penulisan meliputi kapasitas daya dukung dan kemampuan pondasi dalam memikul beban struktur, serta besarnya settlement yang terjadi sebagai pengaruh dari

komponen yang telah melalui unit testing dan membangun suatu struktur program sesuai dengan disain yang telah dituliskan sebelumnya...  Terdapat kecenderungan untuk

Metode perencanaan komponen struktur jembatan didasarkan pada cara Perencanaan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT), sedangkan untuk kombinasi beban rencana digunakan kombinasi