Quick Installation Guide

13  Download (0)

Full text

(1)

Quick Installation Guide

VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.

|T: +886-2-82455282| F: +886-2-82455532| E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131

|T: 408-773-8686| F: 408-773-8298| E: salesusa@vivotek.com

5MP • 30M IR • Smart Focus System • Smart IR • IP66 • IK10

All specifications are subject to change without notice. Copyright 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved. c

P/N:625027400G Rev. 1.0

FD8381-EV

Fixed Dome

Network Camera

English 繁中 簡中 日本語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dansk

Nederlands Indonesia

(2)

Dansk

Bahasa Indonesia

Advarsel inden installation / Peringatan Sebelum Melakukan

Instalasi

Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Segera matikan Kamera Jaringan bila terdeteksi adanya asap dan bau yang tidak biasa.

Hold netværkskameraet væk fra vand. Afbryd øjeblikkelig strømmen, hvis netværkskameraet bliver vådt. Jauhkan Kamera Jaringan dari air. Jika Kamera Jaringan basah, segera matikan. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden

af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Jangan menempatkan Kamera Jaringan di sekitar sumber panas, seperti televisi atau oven.

Zie de gebruikershandleiding voor de gebruikstemperatuur.

Lihat panduan pengguna untuk informasi suhu pengoperasian.

Plaats de Netwerk Camera niet in direct zonlicht.

Jauhkan Kamera Jaringan dari sinar matahari langsung.

Plaats de Netwerk Camera niet in vochtige omgevingen.

Jangan menempatkan Kamera Jaringan di lingkungan yang berkelembapan tinggi.

1

Package Contents

(3)

2

Fysisk beskrivelse / Deskripsi Fisik

IR-LED'er (4 enheder, effektive op til 30m) LED Inframerah (4 unit, efektif hingga 30m)

Vari-fokal linse

Lensa fokus variabel

Justeringsskrue til hældning Sekrup Penyetel Kemiringan Ethernet 10/100 RJ45 stik Soket RJ45 Eternet 10/100 Audio/Video ud (grøn) Audio/Video Out (hijau) Mikrofon ind (lyserød) Mikrofon In (merah muda)

Generel I/O klemrække Blok Terminal I/O Umum

Jumpere

Jumper

NTSC 60Hz PAL 50Hz

2

Focus- & zoom-knapper Tombol Fokus & Perbesaran 0002D10766ADFD8381-EV MicroSD/SDHC/SDXC kontakt Soket MicroSD/SDHC/SDXC Nulstillingsknap Tombol Reset

Indvendig visning / Pandangan Dalam

Video-output Video Output

Noter MAC-adressen, under bunden af kameraet, før installation af kameraet Catat alamat MAC di bawah landasan kamera sebelum memasang kamera

(4)

Dansk Bahasa Indonesia Kuppeldæksel Penutup Kubah Holder til kuppeldæksel Penahan Penutup Kubah Kameratester Penguji kamera AV ud AV Out Set ovenfra Pandangan Atas

Anvend det medfølgende AV-kabel til at tilslutte til en kameratester eller til en LCD-monitor for at begynde startkonfigurationen.

Gunakan kabel AV yang disertakan untuk menghubungkan ke penguji kamera atau monitor LCD untuk memulai pengaturan awal.

Udskift sidedækslet med den medfølgende udgangsbøsning hvis du ønsker at føre kablerne ud fra siden af kameraet. Ganti penutup lubang samping dengan selongsong stopkontak samping yang disertakan jika Anda ingin merutekan kabel dari sisi kamera.

3

Installation af hardware / Instalasi Perangkat Keras

Anvend først den medfølgende T20 indstiksnøgle til at løsne de fire skruer og aftag kuppeldækslet fra kameraets base.

Pertama-tama, gunakan kunci L T20 yang disertakan untuk mengendurkan empat buah sekrup lalu lepas penutup kubah dari landasan kamera.

VIGTIGT:

Kuppeldækslet skal aftages, da det kan forårsage skade på dig og dine medhjælpere, hvis det skulle falde ned under installationen.

PENTING:

Penutup kubah harus dilepas, karena bila jatuh selama proses pemasangan bisa menyebabkan cedera fisik pada rekan kerja Anda.

(5)

8 7 6 5 4 3 2 1 Pin Definitions 1 DC 12V-2 DC 12V+ 3 AC24V_2 4 AC24V_1

5 DI- (JORD) / DI- (GND) 6 DI+ 7 DO-8 DO+ (+12V) Til Ethernet-kabel Untuk Kabel Eternet Til strøm- & IO-kabler Untuk Kabel Listrik & IO

Strøm- og IO-kabler skal føres igennem en vandtæt konnektor. Ethernet-kablet bør føres igennem en gummiforseglingsprop. Alle kabler skal brugeren selv anskaffe.

Kabel listrik dan IO melewati konektor tahan air. Kabel Eternet harus dirutekan melalui sumbat perapat karet. Semua kabel disediakan oleh pengguna.

Kabelsamling / Rakitan Kabel

Tilslut netledningen, og hvis du har eksterne enheder så som sensorer og alarmer, tilslut dem til den generelle I/O-klemrække.

Hubungkan kabel listrik dan jika Anda memiliki perangkat eksternal seperti sensor dan alarm, buat koneksi dari blok terminal I/O umum.

Maks. effektbelastningen for effektudgangsstift 8, 12V DO, er 50mA. Maksimum beban untuk output listrik pin 8, 12V DO, adalah 50mA.

(6)

Dansk

Bahasa Indonesia

1. Adskil komponenterne i den vandtætte konnektor i delene (A) ~ (F) som vist ovenfor.

Bongkar komponen konektor tahan air ke bagian (A) ~ (F) seperti ditunjukkan di atas.

2. Placer skruemøtrikken (E) på strøm- og GPIO-åbningen.

Tempatkan mur sekrup (E) pada lubang Listrik dan GPIO.

3. Før strømkablet igennem den vandtætte kon-nektor (F --> E --> D --> B --> A) som vist på illustrationen. Tilslut netledningen til strømkilden. Bemærk: Der er 8 huller i pakningen (D), og de største huller med en revne i siden, er beregnet til strømkablerne.

Salurkan kabel listrik melalui konektor tahan air (F --> E --> D --> B --> A) seperti ditunjukkan dalam ilustrasi. Kemudian hubungkan kabel listrik ke sumber listrik. Catatan: Terdapat 8 buah lubang pada perapat (D), dan lubang terlebar dengan celah di bagian samping dikhususkan untuk kabel listrik.

Trin i samlingen / Langkah Perakitan

Pakningsmøtrik (A) Mur Perapat (A) Kabinet (B) Rumahan (B) Seals (C) Seals (C) Pakning (D) Perapat (D) Skruemøtrik (E) Mur Sekrup (E) Net-møtrik (F) Mur Jaringan (F) (A) (B) (D) (E) (F) 4. Hvis du har eksterne enheder så som

sen-sorer og alarmer, før kablerne igennem den vandtætte konnektor (F --> E --> D --> B --> A), som tidligere beskrevet. Der henvis-es til stift-bhenvis-eskrivelsen, for tilslutning af dem til den generelle I/O-klemrække. Bemærk: Den anbefalede kabeldimension er 2,0 ~ 2,8 mm.

Jika Anda memiliki perangkat eksternal seperti sensor dan alarm, salurkan kabel melalui konektor tahan air (F --> E --> D --> B --> A) seperti dijelaskan sebelumnya. Lihat definisi pin untuk menghubungkannya ke blok terminal I/O. Catatan: Ukuran kabel yang disarankan adalah 2,0 ~ 2,8 mm.

5. Skub pakningen (D) ind i kabinettet (B). Dorong perapat (D) ke dalam rumahan (B). 6. Indsæt pakningen (C) i de ubrugte huller i

pakning (D) for at undgå fugt. Masukkan perapat (C) ke dalam lubang yang tidak terpakai pada perapat (D) untuk menghindari kelembapan.

7. Fastspænd pakningsmøtrikken (A) og møtrik-ken (F) fra bunden af kameraet.

Pasang mur perapat (A) kuat-kuat dan mur segi-enam (F) dari bagian bawah kamera.

Vandtæt konnektor / Konektor Tahan Air

(7)

2

1

1. Bor et hul i gummiforseglingsproppen og før et Ethernet-kabel igennem åbningen.

Buat lubang pada sumbat perapat karet menggunakan bor dan masukkan kabel Eternet melalui lubang tersebut.

2. Fjern en del af Ethernet-kablets kappe. Kupas bagian selubung dari kabel Eternet.

Gummiforseglingsprop Sumbat Perapat Karet

4

3

o O g B b G br BR 1 2 3 4 5 6 7 8 o: white/orange stripe O: orange solid g: white/green stripe B: blue solid b: white/blue stripe G: green solid br: white/brown stripe BR: brown solid

3. Du skal bruge et RJ45 crimpværktøj til at montere Ethernet-ledningerne i et stik. Når det er gjort, tilslut kablet til kamer-aets Ethernet RJ45-bøsning. Anda akan memerlukan alat krimpa RJ45 untuk memasang kabel Eternet ke konektor. Setelah selesai, hubungkan kabel ke soket RJ45 Ethernet kamera.

4. Tryk Ethernet-kablet ind i kabelrillen i bunden af kameraet, så kablet ikke kommer i vejen når metalmonteringspladen fastgøres.

Tekan kabel Eternet ke dalam jalur perutean di bagian bawah kamera sehingga kabel tidak akan masuk bila pelat dudukan logam terpasang.

Tilslutning af RJ45 Ethernet-kabel / Menghubungkan Kabel Eternet RJ45

RJ45 kabeldimensioner / Dimensi Kabel RJ45

Anbefalet kabeldiameter: 5 til 8 mm

Diameter kabel yang disarankan: 5 sampai 8 mm

Samling / Langkah Perakitan

o: hvid/orange stribe o: setrip putih/jingga O: Orange helfarvet O: jingga solid g: hvid/grøn stribe g: setrip putih/hijau B: blå helfarvet B: biru solid b: hvid/blå stribe b: setrip putih/biru G: grøn helfarvet G: hijau solid br: hvid/brun stribe br: setrip putih/coklat BR: brun helfarvet BR: coklat solid

(8)

Dansk Bahasa Indonesia 1 2 3 A 4 B

Montering af kameraet / Memasang Kamera

1. Fastgør den medfølgende justeringsmærkat på loftet. Pasang stiker pelurus yang disertakan pada plafon.

2. Brug cirkelmærkerne på mærkaten, og bor mindst 2 prøvehuller symmetrisk på hver side i loftet. Bank herefter de fire medfølgende rawlplugs ind i hullerne.

Dengan menggunakan tanda lingkaran pada stiker, buat sedikitnya 2 buah lubang pandu menggunakan bor secara simetris di tiap sisi ke plafon. Kemudian pukul empat angkur plastik yang tersedia ke dalam lubang.

3. Indsæt de medfølgende skruer gennem tre eller fire huller i monteringspladen i de tilsvarende huller, og fastgør monteringspladen med en skruetrækker.

Melalui tiga atau empat buah lubang pada pelat dudukan, masukkan sekrup yang tersedia ke dalam lubang yang sesuai dan kencangkan pelat dudukan menggunakan obeng.

4. Før kablerne igennem den trekantede udskæring A eller sideåbningen B. Hvis du ønsker at bruge hul B, fjern sidedækslet med en skruetrækker. Fastgør kameraet til monteringspladen med de tre medfølgende skruer. Salurkan kabel melalui potongan segitiga A atau sisi lubang B. Jika Anda ingin menggunakan lubang B, lepas penutup samping menggunakan obeng. Kencangkan landasan kamera ke pelat dudukan dengan tiga sekrup yang disediakan.

(9)

1 2

Justeringsskruer til hældning Sekrup Penyetel Kemiringan

Horisontal

panorering 348°

Geseran Horisontal 348°

Vertikal hældning 65°

Kemiringan Vertikal 65°

Linse horisontal

panorering 350°

Geseran Horisontal Lensa 350°

4

Tildele en IP-adresse / Menetapkan Alamat IP

1. Installeer de “Installatiewizard 2.”

Instal “Installation Wizard 2.” (Wizard Instalasi 2).

2. Het programma zoekt videoreceivers, videoservers en Netwerk Camera’s van VIVOTEK op hetzelfde lan.

Program akan mencari Penerima Video, Server Video dan Kamera Jaringan VIVOTEK pada LAN yang sama.

3. Dubbelklik op het MAC-adres van de camera om een browserbeheersessie met de camera te openen.

Klik dua kali pada alamat MAC kamera untuk membuka sesi manajemen browser dengan kamera.

5

Justering af linsen / Menyetel Lensa

Stel de cameralens af op de gewenste kijkhoek: Setel lensa kamera ke sudut pandangan yang diinginkan:

1. Maak de schroeven voor de kantelaanpassing los aan beide zijden. Kendurkan sekrup penyetel kemiringan di kedua sisi.

2. Draai de lensmodule in de gewenste richting. Putar modul lensa ke arah yang Anda inginkan. 3. Draai de bevestigingschroeven vast.

(10)

Dansk

Bahasa Indonesia

Focus window

Untuk menyetel faktor perbesaran dan jangkauan fokus

For at justere zoom-faktoren og fokusområde

1. Kameraet er udstyret med et motordrevent vari-fokallinsemodul. Med et web-konsol kan du gå på siden, Configuration > Media > Image > Focus for at justere billed-zoom og fokus.

Kamera dilengkapi dengan modul lensa fokus variabel yang digerakkan oleh motor. Dengan konsol web, Anda dapat masuk ke halaman Konfigurasi> Media > Gambar> Fokus untuk menyesuaikan perbesaran dan fokus gambar. 2. På denne side kan du trække zoom- og

fokusmarkører, opsætte et fokusvindue, og bruge autofokusknappen til automatisk at opnå et optimalt fokuseringsresultat. Du kan også manuelt finjustere zoom og fokus ved at bruge de forskellige funktionsknapper. Der henvises til din brugermanual for mere information.

Di halaman ini, Anda dapat menarik pointer Perbesaran dan Fokus, mengatur jendela Fokus, dan menggunakan tombol Lakukan fokus otomatis untuk mendapatkan hasil fokus yang optimal secara otomatis. Anda juga bisa menyempurnakan perbesaran dan fokus secara manual menggunakan berbagai tombol fungsi. Silakan lihat Panduan Pengguna untuk informasi selengkapnya.

3. Du kan også trykke på autofokuserings- & zoom-knappen på kameraet for at opnå det samme resultat, specielt hvis du bruger en kameratester til justering på stedet.

Anda juga dapat menekan tombol Fokus & Perbesaran Otomatis pada kamera untuk mendapatkan hasil yang sama terutama saat Anda menggunakan penguji kamera untuk penyetelan di lokasi.

(11)

2 1

2

6

Afslutning / Penyelesaian

1. Monter kuppeldækslet på kameraet ved at forbinde det til holderen og justere det med monter-ingshullerne.

Pasang penutup kubah pada kamera dengan mengombinasikannya ke penahan dan meluruskannya dengan lubang dudukan.

2. Fastspænd de fire kuppelskruer med den medfølgende indstiksnøgle. Kontroller at alle dele af kamer-aet er sikkert på plads.

Kencangkan empat buah sekrup kubah menggunakan kunci L yang disertakan. Pastikan semua bagian kamera terpasang dengan kuat.

BEMÆRK:

Der er fastgjort en pose med tørremiddel til kuppeldækslet. Udskift posen der fulgte med kameraet, med den der er medsendt tilbehørsposen.

CATATAN:

Anda akan menemukan kantong pengering yang melekat pada penutup kubah. Ganti kantong pengering yang ada pada kamera dengan yang ada dalam tas aksesoris.

(12)

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or

workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from

the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any

other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace

any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please

check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION

OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-SION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.

2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan.

(13)

Quick Installation Guide

VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.

|T: +886-2-82455282| F: +886-2-82455532| E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131

|T: 408-773-8686| F: 408-773-8298| E: salesusa@vivotek.com

5MP • 30M IR • Smart Focus System • Smart IR • IP66 • IK10

All specifications are subject to change without notice. Copyright 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved. c

P/N:625027400G Rev. 1.0

FD8381-EV

Fixed Dome

Network Camera

English 繁中 簡中 日本語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dansk

Nederlands Indonesia

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in