• Tidak ada hasil yang ditemukan

PORTFOLIO SA FILIPINO IV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PORTFOLIO SA FILIPINO IV"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

PORTFOLIO SA

FILIPINO IV

( Unang Markahan )

Ni:

CHERYLL NIKKA Z.

GUPILAN

IV-Dandelion

(2)

EDUARDO D.

ELLARMA

Guro

Setyembre 1, 2010

II. MAHAHALAGANG TALA SA BUHAY NG MAG-AARAL

Kasabay ng malakas na ulan noong Agosto 21, 1994 ay isinilang ang isang babaeng sanggol. Abot taingang ngiti ang bunga nito sa mag-asawang Nixon at Cherry Gupilan sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay may

matatawag na silang “anak”. Ang sanggol ay pinangalanan nilang Cheryll Nikka.

Naging mabilis ang paglipas ng panahon. Nagsimulang mag-aral ng nursery si Nikka sa edad na tatlong taon. Nagpatuloy ng pag-aaral sa Early Skills Learning Center bilang kindergarten mula nang siya’y apat hanggang limang taong gulang. Nang mag-anim na taon ay tumuntong sa preparatorya at nagtapos bilang

valedictorian sa nasabing paaralan.

Kahit noong pumasok sa mundo ng elementarya sa Mamburao Central School ay patuloy pa rin sa

(3)

karangalan noong nasa unang baitang. Ikalawang karangalan naman mula nang siya ay tumuntong sa ikalawa hanggang ikalimang baitang subalit naging

pang-apat nong nasa ikaanim na baitang. Bukod pa rito, nagiging kinatawan rin siya ng MCS sa larangan ng

HEKASI, matematika at maging sa pagsulat ng balita. Nagpasya ang kanyang mga magulang na siya ay pag-aralin ng sekundarya sa Occidental Mindoro National High School. ipinagpatuloy niya ang pakikipagsabayan sa kanyang mga kamag-aral kaya naman nagkamit ng ikatlong karangalan mula una hanggang ikatlong taon. Sa ngayon ay nasa huling taon na siya sa hayskul kaya naman lubos niyang sinusulit ang oras na nalalabi sa pagsasama nilang magkakaibigan at magkakamag-aral. Dahil sa pagkakahilig sa matematika,ninanais niyng kumuha ng kursong BS Accountancy at nangangarap makapagtrabaho sa isang sikat na kompanya upang masuklian ang pagsisikap at pagmamahal ng kanyang mga magulang.

Para sa kanya, sipag,tiyaga at higit sa lahat, matinding pananalig sa Maykapal ang tanging susi upang makamit ang tuktok ng tagumpay.

At iyan ang nakagawiang buhay ni CHERYLL NIKKA ZALAVARIA GUPILAN.

III. Layunin ng Portfolio

Ang portfolio ay naglalaman ng mga mahahalagang

dokumento ng isang mag-aaral. Dahil dito,

masasabing ito ay naglalayon na mapangalagaan,

mapag-ingatan at maitago ng mag-aaral ang mga

bagay na dapat niyang pahalagahan. Bukod pa rito,

(4)

nakatutulong din ang portfolio sa paghubog ng mga

mag-aaral upang matutong magpahalaga ng

kanilang gamit at upang maging malikhain sa

paggawa nito.

Sumasalamin ang portfolio sa paghahalaga ng isang

mag-aaral kaya naman matinding pagtitiyaga ang

kailangan sa paggawa nito.

(5)

IV. Nilalaman

ng Portfolio

(6)

A. Mga Pagsusulit (Mahabang Pagsusulit

at Markahang Pagsusulit)

Sa katunayan ay nagulat ako sa

pagkakaroon ng mataas na iskor sa

Unang Markahang pagsusulit. Hindi ko

maipaliwanag ang aking naramdaman

nang sabihin sa akin na ako ang may

pinakamataas na nakuhang iskor.

Napakasarap sa pakiramdam na ang

pagpupuyat sa pagbabalik-aral ay

nagkaroon ng magandang bunga.

Ipagpapatuloy ko pa ng aking pagsisikap

upang sa susunod na mga pagsusulit ay

muli akong magkamit ng kaaya-ayang

iskor.

(7)

B. Mga Pasulat na Takdang Aralin

Lubos ko na namang ikinatuwa ang pagkakaroon ng

mataas na marka. Sa unang reaksyong papel na

ipinagawa sa amin,nakuha ko ang 100% na marka.

Bagaman naglaan ako ng sapat na oras sa paggawa

nito, hindi ko pa rin akalain na magkakamit ako ng

perfect na iskor sapagkat ito ang kauna-unahang

pagkakataon kong gumawa ng reaksyon papel. Sa

katunayan, noong una ay wala akong anumang ideya

kung paano ito gawin. Mabuti na lamang at nagbigay

si Sir ng ilang tips kung paano makagagawa ng isang

mahusay na reaksyong papel.

Sa ikalawa naming reaksyong papel na nagbigay

reaksyon sa akda ni Diosdado Macapagal na

Pabanua,nakakuha ako ng marking 97%. Sa

pagkakataong ito ay alam ko na kung paano gumawa

ng reaksyong papel. Ngunit, hindi maiiwasan ang

ilang pagkakamali na siguro’y naging dahilang ng

kabawasan sa aking marka. Hindi ko naman

pinagsisihan ang pagkakaroon ng pagkakamali

sapagkat sabi nga nila “sa bawat pagkakamali,tayo

ay may matututuhan”.

(8)

C. . Mga Pasulat na Awtput

Nasa unang taon pa lamang ako ay naging parte na ng aking pag-aaral ang mga pasulat na awtput. Sa katunayan, may mga oras na kinatatamaran ko na rin ang paggawa nito. May mga oras na walang pumasok na ideya sa aking isipan kung paano ko sisimulan ang awtput. Ngunit wala akong

magagawa,gaya ng sabi ko, parte ito ng buhay estudyante. Bukod pa rito, nahahasa ang aking kakayahan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng mga gawain.

Tandang-tanda ko pa ng ibigay ni Sir ang unang pasulat na awput. Marami ang naguluhan sapagkat hindi pa sa amin malinaw ang kaibahan ng sanaysay sa salaysay. Ngunit nang aming tanungin ang aming guro ay agad niya naman itong ipinaliwanag. Sa kabila ng pagpapliwanag ni Sir ay nahirapan pa rin ako, para sa akin kasi ay mas madali ang paggawa ng salaysay. Ito siguro ang naging dahilan kung bakit hindi

gaanong mataas ang nakuha kong marka (90%)sa unang pasulat na awtput.

Sa ikalawang pasulat na awtput naman, hindi ako gaanong nahirapan sapagkat tungkol ito sa pagsulat ng editoryal. Dahil ako ay myembro ng pahayagang pampaaralan,may mga nagawa na rin akong mga editoryal at may kaalaman na sa pagsulat nito. Lubos kong ikinatuwa ang pagkakaroon ng marking 95%.

Sa ikatlong awtput ay bahagya akong nahirapan. Kinailangan ko pa kasing mangalap ng impormasyon sa mga

nakatatanda tungkol sa seremonya ng kasal. Inilahad sa awtput na ito ang pagkakasunod-sunod na proseso ng pagkakasal. Dahil marami akong nakalap na

(9)

Lubha na naman akong nahirapan sa ikaapat na awtput. Ito kasi ay tungkol sa paggawa ng tula kung saan may mga tiyak na sukat, sesura at ganap na tugma. Mahabang oras ang aking nilaan sa paggawa ng awtput na ito. Ganoon pa man, ako ay nagtamo ng markang 93%.

D. Ulat Aklat/Reaksyong Papel

Ang proyekto ay isa sa may pinakamataas na porsyento na bumubuo sa grado ng isang mag-aaral. Ang paggawa nito ay hindi biro.

Mahabang oras,pagsisikap at tiyaga ang kailangan upang magtamo ng magandang grado sa bagay na ito.

Para sa unang markahan, ang proyekto na ipinagawa sa amin ay ang pagsusuri sa akdang Walang Sugat ni Severino Reyes. Tulad ng ibang mga proyekto, mayroon ding ibinigay na pormat an gaming guro sa pagsasagawa nito. Nakasaad doon ang iba’t ibang bahagina bubuo sa reaksyong papel.

Upang maisagawa ito ng maayos, dapat na nabasa ang buong akda at naintidihan ang bawat detalye nito. Nararapat ding unawain ang

mensaheng ipinararating nito sa mga mambabasa.

Naging masaya naman ako ng makita ko ang grado sa aking proyekto na isinulat ng aking guro:

96%

(10)

E. Pangkalahatang Repleksyon

Tunay na kay bilis ng paglipas ng panahon. Parang kalian lamang ay atat na atat ako sa pagbili ng aking mga gamit pampaaralan. Ngayon naman ay tapos na kaagad ang unang markahan.

UNANG MARKAHAN SA FILIPINO IV. Hindi nab ago pa sa mga estudyante ang mga salitang “busy,

madaming ginagawa, ano ang uunahin ko?, paano ko ito matatapos?”. Sa katunayan, iyan ang mga

katagang parating bukambibig naming magkakaklase. May mga oras kasi na nagkakapatong-patong ang

mga gawain. Subalit kailangan itong labanan,labanan sa pamamagitan ng pagpapasa sa tama at

nakatakdang oras upang hindi maipunan ng gawain. Napatunayan ko rin na kailangan ang mahusay na pagbabadyet ng oras upang lahat ay mapagtuunan ng pansin.

Sa paggawa ko ng portfolio na ito ay mayroon akong napansin. May ilang mababang marka at mayroon din naming mataas. Bawat nilalaman ng portfolio na ito ay nagbigay aral sa akin na aking dadalhin hanggang sa aking paglaki.

(11)

Referensi

Dokumen terkait

Maaaring masama sa pananaliksik na ito ang mga sanhi ng paninigarilyo ngunit ang paksang naibigay ay iikot lamang sa epekto ng paninigarilyo.. DALOY NG

Ang wika ay kaluluwa ng isang lahi dahil naitatala nito ang kasaysayan.. Ang wika ay

Layunin ng tesis na ito na alamin ang mga dahilan sa pagkaadik ng mga mag- aaral sa cellphone upang mabigyan ito ng kaukulang solusyon o hakbangin ng kanilang mga magulang na

Dahil nga sa nagiging matamlay, pagkakaroon ng negatibong pananaw sa buhay at kawalan ng interes o kasiyahan sa mga normal na nakasisiyang mga gawain ang isang mag-aaral, hindi na

Kami po ay mga mag-aaral na nasa unang taon sa Kursong Bachelor of Secondary Education mula sa Partido State University.Kasalukuyang po kaming gumagawa ng

Sa pag-aaral na ito a mag-kakaroon ng ideya ang mga guro kung anong pamamaraan ng kanilang pagtuturo ang pinaka epektibo para sa mga mag-aaral.. makapaghahatid ito na kaalaman para

Sa pagsasadiwa ng Patakarang Pangwika, isang bagong kategorya sa Gawad Chanselor ang binuo, ang “Natatanging Mananaliksik sa Filipino.” Pangunahing layunin nito na kilalanin ang mga

Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Sa puntong ito, mula sa binasang tula ano ang kahalagahan nito sa inyo bilang isang mag-aaral.. Ayan sige, ikaw