• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bakit Karamihan sa mga Estudyante ay Mayroong Mababa at Bagsak na Marka sa Eskwelahan [Pananaliksik]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Bakit Karamihan sa mga Estudyante ay Mayroong Mababa at Bagsak na Marka sa Eskwelahan [Pananaliksik]"

Copied!
29
0
0

Teks penuh

(1)

DAHON NG PAGPAPATIBAY

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino IV,

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay

pinamagatang, “Bakit Karamihan sa mga Estudyante ay Mayroong

Mababa at Bagsak na Marka sa Eskwelahan”. Inihanda at iniharap ang

pananaliksik na ito sa aming guro sa asignaturang Filipino na si Bb. Jessilyn

Ranges ng mananaliksik na nagmula sa seksyon na IV - St. Titus ng Flos

Carmeli Institution of Quezon City, SY 2010-2011

Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at

inihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan.

Tinanggap bilang proyekto sa Filipino IV bilang isa sa mga pangangailangan

sa nabanggit na asignatura ni Bb. Jessilyn B. Ranges:

_____________________

Gng. Brenilda Medina

(Punong-Guro)

_____________________________

Bb. Jessilyn Ranges

(Guro sa Filipino)

(2)

PASASALAMAT

PASASALAMAT

Ang sulating pananaliksik na ito ay hindi maisasagawa kung hindi dahil sa

ilang taong tumulong sa abot ng kanilang makakaya.

Nais kong pasalamatan ang aming guro sa Filipino na si Bb. Jessilyn Ranges,

na gumabay sa aming mga estudyante habang isinasagawa ang

pananaliksik. Sa lahat ng oras ay alam naming lahat na nariyan siya upang

kami’y tulungan.

Ibig ko ring pasalamatan ang lahat ng estudynate at mga kapwa ko

mag-aarala na laging nariyan para tumulong sa akin. Dahil sa kanilang mga

mungkahi, talaga namang nakatulong sila sa aking pananaliksik at para

mapabuti ito.

Nais ko ring magpasalamat sa aking mga magulang na walang sawang

sumusuporta sa akin. Nais ko rin silang pasalamatan sa patuloy nilang

pag-gabay sa akin.

At matapos ang lahat ng ito, isang malaking pasasalamat sa Diyos ang nais

kong ibigay. Ang pagkakagawa ng sulating pananaliksik na ito ay hindi

(3)

TALAAN NG NILALAMAN

TALAAN NG NILALAMAN

P

ASASALAMAT

KABANATA 1 “A

NG

S

ULIRANIN O

S

ALIGAN

N

ITO

A. I

NTRODUKSYON

B. L

AYUNIN NG

P

AG

-

AARAL

C. P

AGLALAHAD NG SULIRANIN

D. M

GA SULIRANIN

E. K

AHALAGAHAN NG

P

AG

-

AARAL

F. S

AKLAW AT HANGGANAN NG PAG

-

AARAL

KABANATA 2 “M

GA

K

AUGNAY NA

P

AG

-

AARAL O

L

ITERATURA

KABANATA 3 “D

ISENYO AT

P

ARAAN NG

P

ANANALIKSIK

A. DISENYO NG PANANALIKSIK

B. METODOLOHIYA

C. INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK

D. MGA RESPONDENTE

E. TRITMENT NG DATOS

KABANATA 4 “P

RESENTASYON

, P

AGSUSURI AT

I

NTERPRETASYON NG MGA

D

ATOS

KABANATA 5 “K

ONKLUSYON

(4)
(5)

KABANATA I

(6)

A. I

NTRODUKSYON

Ang kaalaman tungkol sa iba’t-ibang bagay, personalidad, at

kaganapan, sa ating kapaligiran ay mahalaga. Kahit na ang impormasyon ay

tumatalakay sa isang simpleng bagay, ito pa rin ay binibigyang importansya.

Kadalasan, ang mga nakakalap nating impormasyon ay nag-mumula

sa mga libro, dyaryo, telebisyon, radyo, at mga sulating pananaliksik tulad

na lamang nito.

Ang sulating pananaliksik, ay isinasagawa upang bigyang patunay at

palawakin ang isang napiling paksa. Sa ganitong paraan ay mas

naliliwanagan ang kaisipan ng isang mambabasa at natututo sa nasabing

paksa. Makatutulong din ito upang bigyang linaw at itama ang ilang paksa,

kung saan ang nalalaman lamang ng mga tao tungkol dito ay mga maling

sabi-sabi lamang.

Ang sulating pananaliksik na ginawa ko ay may layuning bigyan ng

kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa mga suliranin ng isang estudyante

sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng pananaliksik na ito ang mga

kaalaman tungkol sa ilang suliranin ng mga estudyante.

Ang pokus ng sulating pananaliksik na ito ay ang tinatawag na, “Bakit

karamihan sa mga estudyante ay may mababa na marka o grade sa

eskwelahan?” Ito ay mga dahilang kadalasang nagagawa ng mga mag-aaral

kapag sila’y nasa eskwelahan.

Ang mga impormasyong mababasa sa loob ay base sa mga

impormasyong nakalap namin sa internet at sa sarbey na aking ginawa.

Bakit karamihan sa mga estudyante ang bumabagsak sa mga Major

subjects? Anu-ano ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? - ang

lahat ng kasagutan ay nasa nilalaman ng pananaliksik na ito.

(7)

B. L

AYUNIN NG

P

AG

-

AARAL

Ang mga pangkalahatang layunin ng pag-aaral na ito ay:

1. Mahikayat ang mga kabataang gumawa ng mga bagay na nakakabuti

sa kanila sa pag-aaral sa loob man o labas ng paaralan.

2. Maging mapili sa lipunang papasukan dahil maaring

makaimpluwensiya ito sa mga kabataan na nag-aaral. Maaring ang

mga impluwensya na ito ay masama o makakabuti.

Ang mga tiyak na layunin ng pag-aaral na ito ay:

1. Malimitahan ng mga mag-aaral ang ibang bagay sa pag-aaral sa

tamang oras.

2. Mamulat ang kanilang (mga mag-aaral) mga mata sa mga maaaring

masamang maidulot ng mga bagay, kaibigan, lipunan, at marami pang

iba sa kanilang pag-aaral.

3. Malaman ng mga mag-aaral ang masama at mabuting naidudulot ng

mga ginagawa nila habang sila ay nag-aaral sa kanilang sarili.

C. P

AGLALAHAD NG SULIRANIN

Isa sa mga posibleng maging kahalagahan nito ay ang mahikayat an

gang mga estudyante na mag-aral ng mabuti. Mahalagang malaman din nila

ang ilang mga kasagutan nila katulad ng:

Ano nga ba ang pag-aaral?

Ano ang kahalagahan ng pag-aaral?

Paano ko masisimulan muli ang mabuting pag-aaral?

Paano ko mapapataas ang aking mga marka?

Anu-anong mga bagay ang nararapat kong gawin para hindi na ako

bumagsak pang muli?

Paano ko mababago ang sarili ko?

Ilan lamang yan sa mga posibleng masagot ng pananaliksik na ito.

Ang isa pang posibleng kahalagahan ng pananaliksik na ito ay ang mahubog

ang mga mag-aaral na panatilihing maging maayos ang kanilang pag-aaral.

(8)

D. M

GA SULIRANIN

1. Di pagseseryoso ng estudyante sa kanyang pag-aaral

Ilan lamang sa mga mg-aaral ang nag seseryoso sa kanilang

pag-aaral, ang iba naman ay hindi. Ilan sa kanilang dahilan: “tinatamad”,

maraming humahadlang sa kanila katulad ng computer games,

panliligaw, walang interest sa pag-aaral, interesado sa ibang bagay, may

problema sa pamilya at kung anu-ano pa.

Madalas itong nangyayari sa mga pampublikong paaralan na mas

mababa pa sa section 5 (lima), ngunit hindi lamang ito nangyayari sa

mga pampublikong paaralan dahil nararanasan din ang ganitong suliranin

sa mga pribadong paaralan.

Sa pampubliko isa sa mga dahilan ay ang pagkakaroon ng mga

bagay na umaagaw sa kanilang atensyon sa kanilang pag-aaral at sa

parehong pribado at pampubliko ang dahilan nila ay katamaran.

2. Katamaran sa Pag-aaral

Karamihan na nga sa mga mag-aaral o sa mga estudyante ang tamad

at isa sa kanilang dahilan ay ang mahirap na subject.

Ayon sa mga nakalap kong impormasyon sa mga eskwelahan (4

th

year) ang pinakamahirap na subject sa kanila ay ang Math.

(9)

P in a k a m a h ira p n a s u b je c t 1 0 % 4 0 % 3 0 % 1 0 % 1 0 % F ilip in o M a th S c ie n ce E n g lis h M A P E H/M S E P T L E A P /His to ry C L E C o m p u te r

Hindi na lingid sa kaalaman ng mga guro sa Math ang ganitong

sitwasyon. Sa aking palagay, wala namang mahirap na subject kung

pagbubutihan lang ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral at kung

pagtutuunan natin ng pansin ang mga subject na nahihirapan tayo.

-Isang artikulo mula sa “Ang Blag ni Sarimau”

WALANG TAONG BOBO… TAMAD, MERON

Marahil ay kahit papaano’y nabuhayan kayo ng loob sa nabasa ninyong pamagat lalo na iyong mga taong hindi biniyayaan ng angking talino, sabihin na rin nating iyong mga taong natutulog noong nagsabog ang Diyos ng mga talento, galing at karunungan sa mundo. Iyong mga taong hindi pinapansin ng karamihan, mga taong hindi masyadong pinahahalagahan. Iyong mga taong ni minsan sa buhay nila ay hindi nagkamit ng karangalan dahil sa nakamamanghang kakayahan. At daqhil saw ala silang natatanggap na kahit na ano, at puro kapalpakan na lamang ang kanilang natatamo, naweawalan na sila ng pag-asang tumayo sa pinagkakalagpakan nilang putik na madikit at may amoy na animo’y luom ng kabiguan. Pilit nilang isinasara ang kanilang mga isipan sa mga bagay na hindi nila aakalaing kaya at magagawa nila, mga bagay na magagawa nila para sa sarili nila. Ayaw na nilang pilitin pang alisin ang dikit ng putik sa kanilang katawan at ang amo’y na hindi matanggal-tanggal at magpursiging abutin ang mga pinapangarap nilang magawa at upang makuaha ang karangalan na lagi nilang pinagdarasal.

Habang ako’y nag-i-internat sa aming bahay, may nabasa akong mga blogs sa isang forum site tungkol sa talino ng isang tao. Nasasabi doon na lahat ng tao’y matalino, nakukuha ang talino ng tao depende sa kung paano niya ito

(10)

gagamitin. Sabi ng mga matatanda noon, kumain dawn g mani during exams para pumasa. Meron namang naniniwala na kapag ipinagbubuntis ka pa lang at alaga ka na habang nasa tiyan ka pa lamang, lalabas din daw ang katalinuhan pag isinilang. Meron namang likas talaga ang talino o tinatawag na gifted child. May naniniwala din na sa genes ng angkan nanggagaling ang talino na tao kaya swerte mo kapag ang pamilya mo’y matatalino at mga nakatapos na at professionals na ngayon. Pero tunay nga ba ang mga ito o sadyang pamahiin lang nating mga Pilipino dala ng sarili nating kultura?

Sa mga nalaman kong iyonj, ang tao na rin ang nagsabing walang taong bobo, mayroon tayong angling mga talino. At kahit sa genes man o sa kinakain o sa kahit ano pa mang pamahiin nating pinaniniwalaan nanggagaling ang katlinuhan nating tinataglay, tayo pa rin ang mgasasabi kung kaya ba natin ang isang bagay o hindi. Nasa sa ating mga kamay kung patuloy tayong magbubulag-bulagan o magigising na sa katotohanan na kaya din natin yan.

Kilala mo ba iyong batang estudyante sa third year na kasama sa honor roll ng section 1? Siya ay isang mag-aaral na puro talento ang napapaloob sa kanyang pagiging isang indibidwal. Marunong siyang mag-sketch at mag paint gamit ang kanyang maliit na lapis. Kasama siya sa mga pumupunta ng school tuwing Miyerkules ng umaga sa principal’s office upang mag-ensayo ng mga awitin sa kadahilanang miyembro siya ng choir. Nakasama na rin siya minsan sa mga quiz bees gaya ng Science Quiz Bee noong Riprisa Meet noong second year siya, First Angono Quiz Bee tungkol sa History nito at sa iba’t-ibang kumpetisyon na idinaraos sa magkakaibang lugar. Ngayon ay nagsusulat siya sa school paper na hindi niya malaman kung marereject ba ang gawa niya. Marunong din siya sa pagbuo ng rubik’s cube at konting pitik lang aybuo na niya ito kaagad . ANo pa? Lahat na ay abot kamay na niya sa dami ng kaya niyang gawin. Maiisip nating isa siya sa mga gising na nakakuha ng maraming perlas ng kahusayan noong nagsabog ang Diyos nito mula sa kanyang paraiso.

At ngayon, natutuhan na niya ang ilang mga bagay dahil sa mga naranasan niyang pagsubok sa buhay na kung saan siya sumuko at natikman ang kalupitan ng kabiguan.

Minsan na siyang nawalan ng ganang magpursigi sa tanging yaman na maipapamana ng kaniyang magulang sa kanya.

“Ayoko na..puro kamalian ang aking nakukuha. Ang hirap naman kasi…” Nawalan na siya ng ganang mag-aral dahil sa alam niyang nagagawa naman niya ang mga bagay-bagay ngunit nagkakamali pa siya. Ang mga tao ay ganyan, nagkamali lang, umaayaw na. Nbigo lang, ayaw nang ipagpatuloy ang nasimulan. Diyan niya natutunan na isa lamang iyang pagsubok para mas lalo pa niyang maintindihan ang halaga ng buhay.

Minsan na siyang nawalan ng pag-asa at bumangon ulit gamit ang sarili niyang mga paa.

(11)

“Bahala na nga kung ano ang kalalabasan niyan. Ewan. Wala na siguro kong magagawa pa…”

Ganyan ang mga tao. Madaling sumusuko, Kapag nakaramdam na siya ng pagkareject, pang-aapi at kamalasan, hindi na niya magawa pang tapusin ang mga bagay na dapat niyang matutuhan. Kaya humahantong tayo sa mga sitwasyong ito, hindi bukas ang ating mga isipan sa mga bagagay na kayang gawin Diyos. Hindi kasi tayo nagdadasal. Magpasalamat tayo sa kaniya at lagi natin siyang unahin sa lahat ng bagay at puro tagumpay an gating matatamo. Effective yan.

Minsan na siyang nabigo at nalungkot dahil sa resulta ng kanyang pagsisikap na nauwi lamang sa wala.

“Wala na.. Natalo na ako kaya next time na lamang ako babawi…”

Ang pagkabigo ay hindi hudyat ng pagsuko bagkus ay hudyat ng mas malaki pang tagumpay. Noong nasa gradeschool pa lamang siya ay hindi siya nagkamit ng kahit anong posisyon sa outstanding pupils ng Angono Elementary School. Pero sa kasalukuyan, ay pilit niya ngayong ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili niya ang mga karangalan na kaniyang natatamo. Tandaan natin na ang kabiguan ay pinaparanas sa atin upang tayo’y maging matatag sa pagharap ng mas matindi pang mga problema at upang mas lalo pa nating maintindihan ang buhay at ang mga bagay-bagay na sumusunod dito.

Minsan na niyang naramdaman na wala na siyang magagawang tama sa lahat ng oras. Naging sarado ang isip niya katulad ng mga taong wala ng pakialam dahil sa tingin nila ay wala na silang kayang gawin. Ito ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa isang tao. Kapag isinara na niya ang kanyang isipan sa lahat ng bagay, hindi na niya maiintindihan ang kahulugan ng mga ito. Lalo pa niyang makakalimutan ang nasa taas at hindi rin niya malalaman ang dahilan kung bakit nangyayari iyon.

Ngayong kasalukuyan, naintindihan na ng batang iyon ang mga bagay na hindi niya lubusang matanto kung papaano niya natutuhan ang tunay na kahulugan niyon. Mga bagay na dapat nating isaisip, isapuso at higit sa lahat, isagawa. Mga bagay na nagdala sa atin sa isang kaliwanagan na pilit Niyang ipinapamukha. Ang batang iyon ay masaya na sa kanyang buhay kahit sa kung ano lamang ang mayroon siya at kuntento na siya sa kung anon a siya ngayon. Maraming kaibigan. At ikaw, sana’y kahit papaano ay maintindihan mo ang tunay sa buhay ng tao. WALANG TAONG BOBO…TAMAD LANG!!! Nawawalan lang ng ganang mag-aral, parang baril, nauubusan din ng bala. Iba na kasi kapag tinablan ka na ng katamaran. Nadadamay na ang lahat ng bagay. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, kapatid, at sa mga taong nawawalan ng pag-asa at sa mga taong sumusuko na, mag-aral ka lang ng mabuti. Kung walang dumarating na achievements, ibig sabihin lamang ay kulang pa ang pagpupurisgi sa pag-aaral.

(12)

Kilala niyo ba ang batang iyon? Hindi niya nais na magyabang bagkus ay gusto niyang ipaalam sa inyo ang pinagdaan niya sa pagtahak sa buhay at magsilibi na rin aral sa mga kabataan ngayon.

-Mga bagay na pinagkaka-abalahan ng mga estudyante na walang

kinalaman sa pag-aaral

Isang artikulo mula sa mga estudyante:

EPEKTO NG IPOD, LAPTOP, CP, AT PSP SA

KABATAANG PILIPINO

Marami sa mga kabataan ngayon ang may mabababang marka. Hindi ito dahil sa hindi nila maintindihan ang mga itinuturo sa klase. Ito ay dahil marami silang pinagkakaabalahan bukod sa pag-aaral. Talagang napakalayo na ng narating ng teknolohiya sa paggawa ng mga makabagong kagamitan. Ang mga makabagong kagamitang ito ay ang mga kinalolokohan ngayon ng marami sa mga mag-aaral ng Pilipinas. Ito an gaming o ang paglalaro sa computer na piniling pagtuunan ng pansin sa kadahilanang kapansin-pansin, lalo na sa klase, na imbes libro at bolpen ang dala ng mga mag-aaral, ang mga dala nila ay PSP, iPod, Laptop at Cellphone.

Ang K-Zone ay isang pambatang magasin. Sa loob ng magasin na ito malalaman ang mga makabagong kagamitan na mabibili sa mga malls ngayon. Ang magasin na io ay may buwanang sipi na may titulong “What’s Hot?” na nagpapakita ng mga sikat na makabagong kagamitan ngayon at mga nalalaos na. Mapansin na kung maglilibot tayo sa bilhan ng mga magasin, maraming kabataan ngayon ang bumibili ng K-Zone dahil na rin sa “What’s Hot?” naiimpluwensyahan ang mga kabataan na makiuso sa kung anung bagong kagamitan ngayon. Ang mga naunang pag-aaral patungkol sa mga kadahilanan kung bakit mabababa ang mga grado na nakukuha ng mga mag-aaral sa eskwelahan ay may kinalaman lamang sa problema sa pamilya, lugar kung saan nakatira ang mag-aaral, ang tinatawag na study habit, etc. Ngunit dahil ngayon lamang lumabas ang PSP, iPod, Laptop at Cellphone, wala pang pag-aaral ang naglayong alamin ang mga epekto ng mga makabagong kagamitang ito sa mga mag-aaral.

Ang kanilang atensyon at oras sa paglalaro o paggamit ng makabagong kagamitan imbis sa pag-aaral. Dati ay sinasabing ang edukasyon lamang ang hindi mananakaw sa isang tao. Ngunit sa pagsulpot ng mga makabagong kagamitan ngayon, hindi ba’t ninanakaw na nito ang oras na dapat sana’y sa edukasyon nakalaan?

(13)

KABATAAN ---> ORAS SA PAG-AARAL---> PAGPAPAHINGA | TEKNOLOHIYA | MAKABAGONG KAGAMITAN |

MASAMA AT MABUTING NAIDUDULOT

Tungkulin ng mga kabataan ang mag-aral. Kapag ang kabtaan ay napagod na sa kanilang pag-aaral, sa pagrerebyu halimbawa sa kanilang pagsusulit, dalawa ang maaaring gawin nila. Una ay ang magpahinga o matulog para may lakas sila upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa kabilang banda, maaari silang maglaro gamit ang PSP, Laptop at Cellphone o di kaya’y makinig ng musika sa iPod. Ang mga makabagong kagamitang ito na hatit ng teknolohiya ay maaaring magdulot masama at mabuting epekto. Ang laptop at cellphone ay maaaring magdulot ng mabuting epekto dahil ang laptop at cellphone ay magagamit pandagdag sa kaalaman ng mga mag-aaral. Maaari namang magdulot ng masamang epekto ang iPod at PSP sa kadahilanang maaari itong maging sanhi ng pagkatamad ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ang maglaro na lamang sila buong hapon imbis na mag-aral.

Sa pag-aaral na ito, kami ay nagsagawa ng sarbey sa tatlong institusyon sa Metro Manila. Sa Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay, Espaňa. Dahil ito ay pampblikong paaralan, nais malaman ng pag-aaral na ito kung naaapektuhan ba ang pag-aaral nila ng mga makabagong kagamitan. Sa St. James College of QC. Isa itong probadong paaralan at nais malaman ng pag-aaral na ito kung ano ang epekto ng mga makabagong kagamitan sa mga mag-aaral ng hayskul. At ang huli naming pinagkuhanan ng sarbey ay ang mga mag-aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas, Kolehiyo ng Komersyo sa seksyon ng 1H-am. Dahil karamihan ng mga mag-aaral sa seksyong ito ay nagdadala ng mga makabagong kagamitan sa mismong paaralan.

Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw lamang sa mga mag-aaral ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay, Espaňa, St. James College of QC, at Unibersidad ng Santo Tomas, Kolehiyo ng Komersyo sa seksyon ng 1H-am na may edad 13 hangang 19. Mga nasa ikalawang taon sa hayskul hanging unang taon sa kolehiyo.

Isa sa mga patok na gamit teknolohiya ngayon ay ang cellphone. Ito ang isa sa mga maraming bagay na napapabilis ang mga gawain kapag ginagamit. Marami rin itong modelo na mas lalong naghihikayat sa mga kabataan upang bilhin at tangkilikin. Isa sa mga features ng cellphone ay ang usong-usong text messaging. Sa ngayon kasi ito na ang pinaka-mabilis na komunikasyon. Naipapadala sapamamagitan nito ang lahat ng gusto mong sabihin sa iyong kausap kahit saan at kahit kailan. Ang cellphone din ay mayroon na ngayong multimedia. Na kung saan pati litrato ng mga tao

(14)

ay pwede na rin maipadala sa kausap nito. Talagang marami nang magagawa ngayon kapag mayroon kang cellphone. Lalo na ngayon na kung anu-ano ang mga nauuso na features ng mga lumalabas na mga bagong modelo nito. Nandyan na ang tv phone na kung saan live mong mapapanood ang bawat palabas sa telebisyon. Ang I-Phone na kung saan all in one cellphone na ang gamit. Mayroong i-pod, internet, at telepono sa iisang modelo. At video phone na kung saan magagamit mo ito na parang video camera. Ito ang mga ilang positibong bagay na naidudulot ng pagkakaroon ng cellphone. Pero mayroon din naming negatibo itong dala sa bawat isa sa atin. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, nagiging dahilan o mitsa na ng buhay natin ang cellphone. Marami na kasi ang mandurukot na gagawin ang lahat makuha lang ang kagamitan na ito. Madali kasing mabenta. Isa pa sa mga negatibong bagay ay ang pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa cellphone kasi lagi napupunta ang halos lahat ng oras nila na sana’y sa pag-aaral na lang. ginagamit kasi ang cellphone sa hindi mabuting paraan kagaya na lamang ng panliligaw. Madali kasi na paraan ang naidudulot nang paggamit ng cellphone. Ang pangalawang patok na gamit teknolohiya ay ang kompyuter. Halos lahat ata ng mga tahanan ay mayroong kompyuter. Marami kasing gamit ang isang kompyuter lalo na sa mga kabataan ngayon. Isa sa mga gamit nito ay ang pagbibigay ng internet. Alam naman nating lahat na halos lahat ng impormasyon ay nakukuha na ngayon sa internet. Bukod sa mga libro na ginagamit ng mga estudyante, dito rin sila kumukuha ng dagdag ng impormasyon. Ang kompyuter din ay mayroong mga Microsoft Word, Powerpoint, Excel at marami pang iba na tumutulong sa paggawa ng mga research work, reports sa eskwelahan o trabaho. Mas napapabilis kasi ang paggawa ng mga sulatin kapag kompyuter ang ginamit. Ang kompyuter din ay nagagamit sa mga paglalaro ng mga video games. Ito’y patok na patok lalo na sa mga kabataan. Nadadownload na kasi ang halos lahat ng mga laro sa kompyuter kaya maraming kabataan ang nahihikayat na maglaro nito. Ngunit, may masamang epekto rin ang paggamit ng kompyuter. May mga kabataan na masyadong nalululon sa mga gamit nito kaya madalas ay puro laro na lamang sila at nakakalimutan na ang pag-aaral. Ang iba din naman ay masyado na ring dumedepende sa pagkuha ng impormasyon sa internet kaysa sa mga libro. Na nagdudulot minsan ng plagiarism o pagkopya ng ibang gawain.

Ang PSP o Portable PlayStation ay isa pa sa mga gadgets na nauuso sa mga kabataan ngayon. Malamang ay maraming kabataang katulad ko na pilit kinukulit ang mga magulang na bilhin ito. Marahil isang dahilan kung bakit marami ang nagkakamit na magkaroon nito dahil sa marami itong “features” na nakakaakit sa mga kabataan. Ang ilang “features” nito ay ang Multimedia Playback kung saan ay maaaring makapanood ng mga pelikula. Audio Player kung saan ay may maaaring makinig ng mga musika. Camera kung saan ay maaaring makakuha ng litrato. Wireless Networking dahil ang PSP ay nakakakonekta sa “wireless network” sa pamamagitan ng W-IFI na kung saan ay nagagawa nitong magkaroon ng network para sa isang “multiplayer gameplay”. Maaari rin itong makapagpadala ng mga litrato

(15)

mula sa isang PSP papunta pa sa isa pang PSP. Internet Connectivity na kung saan ay nagagawa nitong makagamit ng internet sa pamamagitan ng wireless connection at maaaring makapanood ng live television broadcast. At Games kung saan maaaring makapaglaro ng iba’t- ibang klase ng laro. Ito rin ay nagbibigay aliw sa mga gumagamit nito at nakakatangal ng pagkabagot. Halimbawa nalamang kung ikaw ay isinama ng magulang mo sa isang selebrasyon na wala kang kainteres interes ay maaari mo itong gamitin. Ang PSP ay napakadaling dalhin kung saan saan. Napaka user-friendly nito kaya madaling gamitin. Hindi rin naman mawawala na may mga magaganda at masasamang dulot ang gadget na ito. Ang isa sa mga mabuting naidudulot nito ay nagiging responsable at maingat ang may-ari sa kanyang kagamitan dahil ayaw nitong mawala at alam nitong mahal ang kagamitan na ito. Natututo na magipon at magtipid para makabili nito. Sa ngayon ay hindi natin maikakaila na maraming kabataan ang mayroon ng PSP, tulad na lamang sa mga eskwelahan at unibersidad. Dahil sa madalas na paglalaro ng PSP ay masasabi din nating may naitutulong ito. Tulad ng pagpapatalas ng isip sa pagiisip ng mga estratehiya na gagamitin upang matapos ang laro. Ang isang halimbawa ay ang mga RPG games. Magandang tulong din ng PSP ay nakakabuo ng pagkakaibigan dahil sa kaalaman sa gadget na ito o dahil sa mga bagong lagay na laro, kanta o pelikula sa PSP. At higit sa lahat ay nakakaiwasang mga kabataan sa impluwensiya ng droga dahil mayroon silang pinagkakaabalahan. Kung mayroong magandang dulot… Malamang ay may masama rin ito. Tulad ng dahil sa sobrang paggamit ng mga kabataan ay nagiging adik ang mga ito. Adik sa paraan ng lubos na paggamit ng kagamitan na ito. Maaaring kalabasan nito ay magkaroon ng malaking posibilidad ng maging obese ang mga kabataan. Nakakasira sa kalusuagan lalo na sa mata. Alam nating maraming kabataan ang nagaasam at naghahangad na magkaroon nito… Dahil dito ay nagdudulot ito ng sakit sa ulo sa mga kabataan sapagkat sa kagustuhan nilang magkaroon nito ay minsan nagiging dahilan ito ng pagnanakaw. At higit sa lahat ay naisasantabi nila ang kanilang pagaaral. Halimbawa nalamang na mas inuuna nila itong gawin kesa sa paggawa ng kanilang takdang aralin o kaya naman magaral para sa mga pagsusulit. Isa pang gadget na patok sa mga kabataan ay ang IPOD na tila ay hindi nila maiwan iwan sa bahay kapag umaalis o bumabyahe. Tulad ng PSP ay may magagandang “features” ito kaya sobrang lakas ng hatak nito sa kabataan. Ang mga “features nito ay Games na kung saan ay nakakapaglaro ng iba’t-ibang klaseng laro. Contacts kung saan ay maaaring mailagay ang mag numero ng mga tao. Notes kung saan maaaring ilagay ang mga importanteng gawain. At ang iba pa ay Calendar, Alarm Clock/Clock, Photos kung saan ay makikita ang mga ilang larawan na inilgay at Stopwatch. At ang pinakamahalagang feature nito ay ang Music, dito nakalagay ang madaming genre ng musikang pinapakinggan ng mga kabataan. Hindi natin matatanggal sa mga Pilipino na kung mayroon kang kagamitan na ganito ay masasabi nilang sunod ka sa uso kaya marami din ang naghahangad na magkaroon nito. Nakakaalis din ito ng pagkabagot at nagsisilbing libangan. Napakadali din nitong dalhin at gamitin. Madalas ay ginagamit ito upang magsilbing paraan ng pagpapahinga, pantanggal ng stress at magkaroon ng

(16)

oras ang mga kabataan sa kani-kanilang sarili. Ang mga kabataang mayroon nito ay naaappreciate ang mga iba’t-ibang genre ng musika at sila ay lubusang nahihilig sa musika kaya nakakatulong sa pagangat at pagpapaunlad ng industriya ng musika. Masasabing isa yan sa mga magandang dulot sa mga kabataan. Tulad ng PSP ay natututong magipon ang mga kabataan upang makabili ng ganitong kagamitan o nagiging dahilan ng pagnanakaw ng mga kabataan at nagiging maingat at responsable ang mga kabataan sa pagaalaga ng gamit. Nakakabuo ng pagkakaibigan at nakakadagdag sa paghahalubilo sa iba’t-ibang tao. Ang mga masamang dulot naman ng IPOD sa mga kabataan ay nagdudulot ito ng pagkabingi sa dahil sa malakas na volume. Nagiging adik din ang mga ito sa sobrang paggamit. Hindi alam ng mga kabataan na dahil sa paggamit ng IPOD ay lumiliit ang kita ng mga Flipino at Foreign artist dahil imbes na bumili ng orihinal na album o cd’s ay nagdadownload nalang ang mga kabataan sa limewire o itunes.

Bilang konklusyon, masasabi natin na napakarami ng naitulong ang teknolohiya sa ating buhay. Lahat ng sektor sa ating komunidad ay madarama ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya sa pang araw-araw na pamumuhay. Kahit na ang mga trabahador na nasa ibang bansa ay madali lamang makausap ang kanilang mahal sa buhay, at madali ding makaratingang pera para sakanilang mga pamilya. Ang mga imposible dati ay kaya nang gawin ngayon. Ang mga sakit na dati ay napaka hirap gamutin ay madali lamang mapagaling dahil sa sobrang bilis ng teknolohiya sa medisina. Kailangan lamang ay magkaroon ng disiplina ang bawat isa upang lalo tayong umunlad. Sa ngayon ay marami pa tayomg gusting gawin na teknolihiya kagaya ng kloning. Nagawa na natin ito sa hayop subalit gusto pa natin magkloning ng tao mismo. Kung magtatagumpay ang paggawa ng tao sa pamamagitan ng cloning, ano nalamang ang mga mangyayari sa mundo. Kaya ang Vatican ay nagsabi na ito ay malaking kasalanan sapagkat ang mga tao ay para nang gusting lampasan ang Diyos. Kaya ang tao ay kailangan magkaroon ng hangganan ang pagiisip ng mas abgong teknolohiya, isipin natin kung ito ay may itutulong bas a ating kapwa at sa ating mga kapaligiran.

(17)

E. K

AHALAGAHAN NG

P

AG

-

AARAL

Ang pag-aaral na ito ay kinakailangan ng mga estudyante, lalo na sa

mga estudyanteng hindi alam ang kanilang ginagawa.

Sa pananaliksik na ito maaring malaman nila ang dapat gawin sa kanilang

pag-aaral.

Ang edukasyon ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng

karununang sa araw-araw na pamumuhay.

Mahalagang mapag-aralan nating ang mga bagay na nasa paligid natin

lalo na sa ating mga paaralan o eskwelahan.

Ang kahalagahan din nito ay ang maipa-intindi sa bawat mag-aaral na

hindi biro ang pag-aaral.

Isang posibleng kahalagahan nito ay ang maipaalam sa bawat

estudyante na hindi dapat nila bale walain ang pag-aaral, dahil para sa akin,

bilang isang mag-aaral ang edukasyon ay ang pundasyon ng ating buhay

kaya tayo nakakapag-isip at nakakagawa ng kung anu mang kaya nating

gawin.

F. S

AKLAW AT HANGGANAN NG PAG

-

AARAL

Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa mga bagay na may kaugnayan

sa pag-aaral na ito katulad ng mga pangyayari sa eskwelahan at sa

estudyante.

Ang hangganan nito ay sa mga estudyante, sa mga magulang at mga

taong hindi matanto ang tunay na kahulugan ng edukasyon.

Ang hangganan nito ay pumapaligid sa paaralan at tahanan ng bawat

mag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa mga estudyanteng hirap sa

pag-aaral kaya sila bumabagsak. Ang pinakapunto o ang sentro ng pag-aaral

na ito ay ang mga bagay na pumapaligid sa mga mag-aaral.

Limitasyon na nito ay ang buhay na kinakaharap ng estudyante

habang sila ay nasa paaralan o nasa eskwelahan.

(18)

KABANATA II

(19)

KABANATA III

DISENYO AT METODOLOHIYA NG

PANANALIKSIK

(20)

A. D

ISENYO NG

P

ANANALIKSIK

Ang pag-aaral o pananaliksik na ito ay gumamit ng deskriptibong

metodolohiya ng pananaliksik. Napili ng mga mananaliksik na gamitin ang

Survey Research Design, na gumagamit ng talatanugan (survey

questionnaire) para makakuha ng mga datos. Naniniwala nag-aaral ng

pananaliksik na ito na angkop ang disenyong ito para dito dahil mas

mapapadali ang pagkuha ng datos mula sa mga naging respondent o sa mga

sumagot ng sarbey na isinagawa. Sa ginawa kong sarbey nagtanong ako sa

mga estudyante ng Flos Carmeli, Sta. Lucia High School, at sa ilang

estudyante na nasa kolehiyo na.

B. M

ETODOLOHIYA

Nagbigay ako ng sampung (10) tanong sa bawat tao para sa

isinasagawang pananaliksik. Sa 100 talatanungan,hindi lahat ay umangkop

sa aking pag-aaral. Ang talatanungan ay nagpokus sa pananaw ng

mag-aaral tungkol sa mga marka ng mga estudyante. Unang tanong nito ay

tungkol sa mga mababang grado ng mga estudyante at sa kung anong

subject sila merong ganitong grado o marka. Nagtanong din ako kung sa

anong paraan nakakaapekto ang pagiging mababa ng grado ng estudyante,

kung sa paaralan, sa pamilya at mga kaibigan o sa lipunang kanyang

ginagalawan, at ang kanilang dahilan kung bakit nila nasabing naapektuhan

ang mga bagay na ito. Huli, tinanong ko kung may ginagawa bang hakbang

ang mga estudyante upang masmapabuti pa nila ang kanilang pag-aaral.

(21)

C. I

NSTRUMENTONG

P

AMPANANALIKSIK

Isinagawa sa pamamagitan ng mga gabay na tanong ang pag-aaral na

ito. Naghanda ng sarbey ang mananaliksik na naglalayong din makangalap

ng mga datos upang malaman ang persentaston at damdamin ng mga

respondente sa pagkuha ng mga datos tungkol sa mga salik na

naka-aapekto sa pagaaral ng mga estudyante at kung anu-anong mga suliranin

ang maaring makaapekto sa kanila.

Bukod dito, ay nagsagawa din kami ng pangangalap ng impormasyon

sa internet upang makakuha pa ng iba pang mahahalagang karagdagang

impormasyon ukol sa iba pang mga suliranin.

Kasabay nito, nakakakuha din ang mananaliksik ng mga impormasyon

tungkol sa iba’t-ibang kalagayan sa ibang eskwelahan.

D. M

GA

R

ESPONDENTE

Ang napiling mga respondente ng grupo ay ang mga mag – aaral ng

iba’t-ibang paaralan sa kasalakuyang taon ng 2010.

Ang mga estudyanteng napili ay ang mga taong madalas nakakaranas

ng mga nasabing suliranin. Ang mga estudyante ay nabibilang sa iba’t-ibang

antas.

Mga paaralan na pinagkuhanan ng datos:

Flos Carmeli Institution

Sta. Lucia High School

(22)

E. TRITMENT NG MGA DATOS

Ang pamanahong papel ay isa lamang paglalahad ng epekto kung

bakit mababa o bagsak ang mga grado ng estudyante sa iba’t-ibang

asignatura, kaya naman hindi ito nangangailangan ng mga numerikal na

datos sa paglalarawan. Nangangailangan lamang ang pamanahong papel ng

wastong pagsuri sa mga datos na nakuha mula sa interbyu at sarbey na

sinagutan ng mga respondente.

Mula sa mga sagot na makukuha sa mga respondente, pipiliin lamang

ang mga sagot na mahalaga at may kinalaman sa pananaliksik o sa

ginawang pag-aaral at mula dito ay titignan ang mga pagkakapareho at

pagkakaiba ng mga sagot. Sa pamamagitan ng pagkukumpara ng mga datos

at impormasyon ay mabubuo ang konklusyon at maaring mga maging

(23)

KABANATA IV

PRESENTASYON, PAGSUSURI AT

INTERPRETASYON NG MGA DATOS

(24)

Mga bagay na umaagaw sa atensyon ng mga estudyante

Legend: 1: Kompyuter - 20% 2: Cellphone- 20% 3: Makabagong Teknolohiya- 10% 4: Mga Kaibigan- 30% 5: Telebisyon- 10% 6: Pag-ibig- 5% 7: Problema sa pamilya- 5%

Sa limampu(50) na estudyanteng binigyan ng sarbey, halos lahat sila

ay nagsasabing kompyuter ang madalas umagaw ng kanilang atensyon. Sa

dami ng mga computer addict at parami ng parami ang mga nagiging

computer games ‘di nakapagtatakang Kompyuter ang unang bagay na

umaagaw sa atensyon ng estudyante.

Mga dahilan kung bakit nahihirapan sa pag-aaral ang

ilang estudyante

1. katamaran sa pag-aaral

2. maraming bagay na kumukuha ng atensyon nila

3. hindi naiintindihan ang tinuturo ng mga guro

4. (sa kolehiyo) hindi nagtuturo ang ilang propesor

5. may mga problema silang kinakaharap

6. hindi kayang balansihen ang kanilang oras

<

(25)

Ayon sa talaan na nasa itaas, makikita dito na ang nauunang dahilan

ng mga estudyante ay ang katamaran. Mas nagiging tamad dang ilang

estudyante ngayon kaysa noon. Hindi maaring maging dahilan ang

katamaran sa pag-aaral.

Ilan pang mga katanungang nakapaloob sa sarbey:

Tanong:

BAKIT MARAMING ESTUDYANTE ANG

TAMAD MAG-ARAL?

Sagot:

Boring approach ng educators

Pakiramdam nila wala silang natututunan

Dahil may iba silang iniisip

Absent-minded

Depende sa guro kung paano magturo

Inuuna ang mga mahal nila

Mas masayang maglaro

Walang makabuluhang nangyayari

Tanong:

BAKIT MARAMING ESTUDYANTE ANG

HINDI NAKIKINIG SA MGA GURO NILA PAG

NAGTUTUTRO?

Sagot:

Nakakatamad ang leksyon

Hindi makontrol ng estudyante ang

sarili na magdaldal

Hindi interesado ang mga estudyante

sa tinatalakay

Nakakaantok

(26)

Kadalasang dahilan ng mga estudyante ang mga guro pag nasa harap

na sila ng kanilang mga magulang. Pero sa opinyon ko, Walang guro ang

hindi ginagawa ang kanyang propesyon.

(27)

KABANATA V

(28)

A. K

ONKLUSYON

Ipinapakita lamang dito sa pag-aaral na ito ang mga bagay o mga

dahilan kung bakit ang mga marka o ang mga grado ng mga estudyante

ngayon ay mababa.

Nais lamang maipahayag ng pag-aaral na ito sa mga estudyante ang

importansya sa pag-aaral. Bilang estudyante rin na gumagawa ng ganitong

pag-aaral, nakikita ko sa aking sarili ang mga bagay na ginagawa ko na

hindi dapat gawin habang nag-aaral.

Napakahalaga ng eduksyon at pag-aaral sa ating buhay dahil kung

walang edukasyon siguro’y mangmang o walang alam ang bawat tao ngayon

sa kanilang buhay.

Ginawa ko ito para maipalabas ang tunay na kahulugan ng edukasyon

bilang isang pundayon na bumubuo sa ating buhay. Kahit ito’y isang

konkreto lamang napakalaking bagay na sa atin ang matutunan ang bawat

detalye na maari nating gamitin sa araw-araw.

Ang pag-aaral na ito ay nagtatapos sa konklusyong “Ang estudyante

na mismo ang gumagawa ng dahilan kung bakit bagsak o mababa ang

kanilang mga marka.”

(29)

BIBLIOGRAPIYA

BIBLIOGRAPIYA

“Walang taong bobo…tamad lang” – Ang blag ni Sarimau

“Epekto ng ipod laptop cp at psp sa kabataang Pilipino”- mula sa mga

estudyante

Ano ang pangunahing problema ng mga estudyante? - Pinoy Henyo.mht

Referensi

Dokumen terkait

Dahil marami nang naisasagawang pag-aaral tungkol sa ugnayan ng festival, relihiyon, at kasaysayan ng ating bansa at kakaunti pa lamang ang mga pag-aaral

Mahalaga ang pag-aaral na ito sa mga working students sapagkat nailalahad sa pag-aaral na ito ang mga saloobin tungkol sa kalagayan sa buhay at kung papanong nagagawang

Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw lamang sa mga estudyante ng Pamantasan ng Silangan- Kalookan na kasalukuyang nag-aaral ngayong ikalawang semestre taong

Ang bawat mag – aaral ay susulat ng isang talatang naglalarawan sa masining na paraan na tumatalakay sa mga pangyayari sa kanilang buhay o sa buhay ng iba na pumapaksa tungkol

Pero nang dumating si ligayay nagging pangit na ang kanyang buhay nagkanda lokoloko dahil sa ginawa ng asawa nya sa kanyang pag tataksil eh nasira ang kanyang buhay at ang

ay nakauubos ng oras para sa pag-aaral, kung kaya’t naii-stress ako sa posibleng magkapatong-patong ng mga gawain sa paaralan dahil hindi ko pa ito masimulan.” —ito ang nangungunang

Ayon sa kanila, tinuturuan nito ang mga mag-aaral na maging tamad sapagkat alam nilang naroon na ang sagot kung kaya’t hindi na sila mag-aaral at kokopyahin na lamang ang mga ito, dahil

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong alamin ang sosyo-demograpikong katangian ng mga manggagawa ng GAICO, ang positibong naidulot ng GAICO sa kanilang a pamumuhay b sariling kasanayan, c