DOA SEMPENA HARI SUKAN doc

114  Download (0)

Teks penuh

(1)

DOA SEMPENA HARI SUKAN

Allahumma Ya Rahman Ya Rahim ,

Kami berhimpun pada pagi ini kerana-Mu untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepada-Mu sesuai dengan

firman-Mu yang mulia :

. نن ييمملنَاعنلا بب رن هملل يتَاممو يَايحمو يكسنو يي تملن صن نن إم لي قق

Sesungguhnya solatku , ibadahku , hidupku , dan matiku semata-mata hanya untuk-Mu Allah.

Allahumma , Ya Muhaiminu Ya Aziz Ya Jabbar ,

Sejahterakanlah tubuh badan kami , sejahterakanlah pendengaran kami , sejahterakanlah penglihatan kami serta

pimpinlah kami kepada hidayah-Mu.

Allahumma , Ya Hayyu Ya Qayyum ,

Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut dan akhlak

terpuji, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan.

Allahumma , Ya Faarijal Hammi wa Ya Kaashifal Ghamm ,

Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan kami menjadi insan yang cemerlang samada dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia mahupun di

akhirat .

(2)

رانّلا بَ اذَ عَ انَقِوَ ةنَسَ حَ ةِرَخِلا يفِوَ ةنَسَ حَ ايَنْدد لا يفِ انَتِاءَ انَبّرَ

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :