HAZAD

10 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

1 1

1.

1.

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. Hazad  1.1. Hazad 

Hazad adalah apa s

Hazad adalah apa sahaja secara sendirian atau bersaling ahaja secara sendirian atau bersaling bertindak antara satubertindak antara satu dengan yang lain mampu mengakibatkan kemudaratan. Kemudaratan ini

dengan yang lain mampu mengakibatkan kemudaratan. Kemudaratan ini

termasuklah daripada yang mengakibatkan kecederaan kecil sehinggalah kepada termasuklah daripada yang mengakibatkan kecederaan kecil sehinggalah kepada kematian. ³Occupational Safety and Health Assessment Series, 18002´ (OHSAS kematian. ³Occupational Safety and Health Assessment Series, 18002´ (OHSAS 18002) dan ISO/EC Guide 51:1999 mentakrifkan hazad sebagai punca atau 18002) dan ISO/EC Guide 51:1999 mentakrifkan hazad sebagai punca atau keadaan yang mempunyai

keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kpotensi mengakibatkan k emudaratan dalam konteksemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia, kerosakan harta benda, kerosakan kecederaan dan penyakit kepada manusia, kerosakan harta benda, kerosakan persekitaran tempat kerja, atau gabungannya.

persekitaran tempat kerja, atau gabungannya.

1.2. Risiko 1.2. Risiko

Menurut OHSAS 18002, risiko adalah gabungan kemungkinan (kebarangkalian) Menurut OHSAS 18002, risiko adalah gabungan kemungkinan (kebarangkalian) dan akibat sesuatu peristiwa berhazad berlaku. Risiko juga boleh ditakrifkan sebagai dan akibat sesuatu peristiwa berhazad berlaku. Risiko juga boleh ditakrifkan sebagai gabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya sesuatu peristiwa malang,

gabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya sesuatu peristiwa malang,

dedahan dan impak kernalangan tersebut. Kebarangkalian di sini bermaksud adanya dedahan dan impak kernalangan tersebut. Kebarangkalian di sini bermaksud adanya peluang kemalangan itu ber

peluang kemalangan itu berlaku. Adanylaku. Adany a peluang boleh ditentukan daria peluang boleh ditentukan daripada statistikpada statistik kemalangan. Misalnya, 2 kecederaan berat berlaku di dalam 1 juta jam kerja atau kemalangan. Misalnya, 2 kecederaan berat berlaku di dalam 1 juta jam kerja atau 400 kemnalangan nyaris di dalam 1 juta jam kerja. Dedahan bermaksud kekerapan 400 kemnalangan nyaris di dalam 1 juta jam kerja. Dedahan bermaksud kekerapan pekerja terdedah kepada

pekerja terdedah kepada hazad. Seseorang itu mhazad. Seseorang itu mungkin ungkin terdedah kepada hazadterdedah kepada hazad kimia setiap masa, kadang-kadang, jarang sekali atau sangat jarang sekali. Kesan kimia setiap masa, kadang-kadang, jarang sekali atau sangat jarang sekali. Kesan kemalangan pula bermaksud magnitud atau impak kemalangan. Di dalam konteks kemalangan pula bermaksud magnitud atau impak kemalangan. Di dalam konteks kecederaan, impak kemalangan boleh melibatkan kematian, kecederaan besar, kecederaan, impak kemalangan boleh melibatkan kematian, kecederaan besar, kecederaan kecil atau kemalangan nyaris. Kesan kemalangan juga boleh

kecederaan kecil atau kemalangan nyaris. Kesan kemalangan juga boleh

bermaksud ekstensivitinya, misalnya, jumlah orang yang terlibat, keluasan kawasan bermaksud ekstensivitinya, misalnya, jumlah orang yang terlibat, keluasan kawasan terlibat atau kos kerugian dan sebagainya. Impak kemalangan boleh dianggap

terlibat atau kos kerugian dan sebagainya. Impak kemalangan boleh dianggap sebagai kuantiti vektor.

(2)

2

1.3. Bahaya

Bahaya lebih menerangkan dedahan relatif seseorang kepada hazad. Perkataan ini lebih bersifat perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sesuatu keadaan risiko. Misalnya, seseorang yang sentiasa terdedah kepada hazad berada di dalam keadaan lebih berbahaya berbanding dengan seseorang yang tidak terdedah

kepada hazad. Panduan ISO/IEC 51:1990(E) mencadangkan perkataan "BAHAYA" digunakan untuk menarik perhatian kepada keadaan berisiko tinggi. Secara

perbandingan perkataan "AMARAN" dan "AWAS" masing -masing digunakan untuk menarik perhatian kepada keadaan berisiko sederhana dan rendah.

1.4. Perhubungan Di Antara Hazad, Risiko dan Bahaya

Perhubungan di antara hazad, risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan contoh. Asid hidroklorik pekat adalah hazad kimia kerana sifat

intrinsik korosifnya yang berpotensi mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan kerosakan kepada setengah bahan. Risiko percikan asid ke muka pekerja adalah tinggi bagi mereka yang tidak memakai perisai mu ka berbanding dengan mereka yang memakainya. Bahaya jika mempipet asid hiroklorik dengan mulut.

(3)

3

2. HAZAD

Hazad terbahagi kepada LIMA (5) iaitu: a) FIZIKAL

Contoh: bunyi bising, sinaran, pengudaraan, tegasan haba, pencahayaan, elektrik

b) KIMIA

Contoh: Racun serangga, pelarut, logam berat. c) BIOLOGI

Contoh: Bakteria, virus, parasit d) ERGONOMIK

Contoh: Perantaraan manusia dan mesin, kedudukan / postur kerja e) PSIKOSOSIAL

Contoh: Tekanan kerja, hubungan sesama pekerja di dalam organisasi, bekerja terlalu lama, kerja shif 

(4)

4

2.1. HAZAD KIMIA

H

abuk Galian Dari Aktiviti Kuari Dan Pecah Batu

2.1.1. PENGENALAN

  Aktiviti kuari adalah salah satu aktiviti yang dijalankan di negara kita. Aktivi ti kuari melibatkan proses pemecahan batu kepada saiz yang lebih kecil. Aktiviti ini selalunya melibatkan proses peletupan. Akibat daripada aktiviti ini secara tidak langsung mendatangkan hazad. Antara hazad yang terdapat dalam aktiviti ini adalah partikel habuk yang terdapat di dalam udara. Hazad ini memberi kesan kepada ekosistem dan populasi setempat.

2.1.2. CARA DEDAHAN

- Individu akan mengalami impak kesihatan apabila individu ters ebut terdedah

kepada habuk galian tersebut.

- Individu boleh terdedah kepada hazard tersebut melalui:

Penyedutan atau pernafasan

o Individu tersebut boleh terdedah apabila berada berdekatan dengan

tempat aktiviti kuari dijalankan.

o Individu tersebut akan tersedut udara yang mengandungi partikel

-partikel kecil habuk pada kawasan tersebut.

o Udara yang mengandungi hubuk tersebut akan masuk ke dalam badan

(5)

5

Pengingesan (ingesi)

o Individu boleh terdedah kepada hazad tersebut apabila individu

tersebut termakan makanan yang telah dicemari oleh partikel habuk tersebut.

o Makan boleh tercemar oleh partikel habuk ini apabila makanan

tersebut terdedah kepada udara yang berdekatan dengan aktiviti kuari dijalankan.

2.1.3. POPULASI YANG BERISIKO

- Kebiasaannya populasi yang akan terdedah kepada hazad ini adalah:

1. Pekerja yang menjalankan aktiviti kuari tersebut.

2. Penduduk yang tinggal berhampiran dengan aktiviti kuari dijalankan. 3. Kanak-kanak

4. Orang tua

5. Mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah

. Mereka yang berpenyakit seperti :

* asma * bronkitis

* radang paru-paru

* penyakit paru-paru yang kronik  * jantung 

(6)

6

2.1.4. KESAN

 Antara kesan hazad tersebut kepada kesihatan adalah: 1. Pneumokoniosis

- Pneumokoniosis adalah sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh

penimbunan debu di dalam jaringan paru -paru.

- Gejala umumnya antara lain batuk kering, sesak napas, kelelahan, dan

berkurangnya berat badan.

- Debu masuk ke dalam paru-paru bersama udara yang kita hirup ketika

bernapas.

- Debu tersebut biasanya berukuran mini antara 1 -10 mikron. Debu berukuran

5 - 10 mikron akan ditahan oleh jalan napas bagian atas, sedangkan yang berukuran 3 - 5 mikron ditahan di bagian tengah jalan napas. Partikel-partikel yang berukuran 1 - 3 mikron ditempatkan langsung di permukaan jaringan dalam paru-paru.

- Pneumokoniosis terbahagi kepada tiga jenis, bergantung jenis debu

penyebabnya. Antaranya ialah:

o Silikosis yang disebabkan oleh debu silika bebas (SiO2) o Asbestosis disebabkan oleh debu asbestos

(7)

7

a) SILIKOSIS

- Pneumoconeosis yang disebabkan oleh silika dan paling sering berlaku. - Pendedahan

o Kuari granite, lombong arang batu, garam galian dan mencari batu

bata berharga di dalam pasir, proses menggunakan silika seperti sandblasting dan fettling.

- Tanda Dan Gejala

o Mengambil masa untuk menimbulkan gejala namun gejala akut boleh

berlaku jika menyedut debu silika dalam jumlah yang banyak.

o Tiada gejala langsung (ringan) o Batuk, sesak nafas

o Cyanosis, gangguan jantung dan pulmonary hypertension.

- Komplikasi

- Bronkitis

- Emphysenic (kembang paru-paru) - Kegagalan jantung berfungsi

b) ASBESTOSIS

- Penumoconeosis yang disebabkan oleh debu asbestos. - Pendedahan

o Tiada tanda dan gejala ringan

o Setelah beberapa tahun kemungkinan sesak nafas, jari menjadi

`clubbing¶ dan kegagalan jantung.

- Komplikasi

o Cov pulmonale

o Kanser bronkus - terutama jika asbestosis beserta merokok

(jangkamasa panjang)

(8)

8

2.1.5. LANGKAH KAWALAN

- Pengawalan ke atas pencemaran debu dari aktiviti penggerudian, peletupan dan

pemecahan/penapisan batu dapat dilaksanakan melalui:

KAWALAN PENTADBIRAN

i) menggunakan peralatan yang sesuai dan dilengkapi dengan sistem penyiraman air (water sprinkling system) di tempat -tempat strategik.

ii)   Alat-alat yang digunakan di tapak pemerosesan batuan akan ditutup (enclosed ) dan dilengkapi dengan sistem penyi raman air.

iii) Pembasahan permukaan tanah yang terdedah dan laluan tanah/laterite yang sering dilalui kenderaan menggunakan lori penyembur air juga membantu mengawal pencemaran debu.

iv) pengekalan tumbuhan di sekeliling tapak kuari dapat bertindak untuk mengurangkan pencemaran habuk, bunyi dan sebagainya.

v) Penyediaan takungan air untuk membasahkan tayar lori pengangkut yang keluar/masuk tapak juga digalakkan untuk mengurangkan penjanaan debu.

KELENGKAPAN PERLINDUNGAN DIRI i) Pemakaian topeng dan goggle

ii) Jenis yang betul , bersesuaian , diselenggarakan dengan baik dan dibersihkan

iii) Penggunaan perlindungan pernafasan ( respirator ) yang sesuai dan diiktiraf oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan .

iv) Penggunaan Pakaian kerja yang khas ditempat kerja dan mandi s ebelum pulang kerumah akan mengelakkan pendedahan asbestos kepada keluarga.

(9)

9

PENGAWASAN KESIHATAN i) Pemantauan pendedahan

ii) Pemeriksaan kesihatan/perubatan ( oleh doktor kesihatan pekerjaan) 1. Sejarah pekerjaan

2. Pemeriksaan klinikal

KESIMPULAN

Kesimpulannya, aktiviti kuari akan mendatangkan pelbagai kesan-kesan negatif terhadap populasi dan ekosistem. Oleh itu, kajian penilaian awal perlu dijalankan untuk mengenalpasti hazad-hazad yang mungkin terjadi semasa aktiviti kuari dijalankan. Langkah kawalan perlu diambil bagi mengurangkan kesan -kesan hazad pada populasi dan ekosistem.

(10)

10

RUJUKAN

HAZARD UTAMA DITEMPAT KERJA

http://www.niosh.com.my/download/oshtalk%20KVC/NIOSH%20 -%20kvc.pdf 

PAGOH QUARRY EXECUTIVE SUMMAR

http://www.doe.gov.my/dmdocuments/Johor/PagohQuarry_ExecutiveSummar  y.pdf 

PERHUBUNGAN DI ANTARA HAZAD, RISIKO DAN BAHAYA

http://oshthejourney.blogspot.com/2008/03/perhubungan -di-antara-hazad-risiko-dan.html 

PENYAKITPARU-PARU AKIBAT PEKERJAAN

http://docs.docstoc.com/orig/1320577/fe73d7ed -8cec-44f1-97a9-d5e5 6 5830c84.ppt 

NOTA SUBJEK HIGEN INDUSTRI, BAB 2: HAZAD FIZIKAL DI TEMPAT

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :