PELAPORAN KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN

43  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

KOMPONEN

TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN

SEKOLAH

/

/

/

PENTAKSIRAN PAJSK

/

/

/

PENTAKSIRAN

PSIKOMETRIK

/

/

PENTAKSIRAN PUSAT

/

PELAPORAN

(4)

DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran Pusat merupakan satu

pendekatan pentaksiran yang

dilaksanakan di sekolah dengan

peraturan pentaksiran, instrumen

pentaksiran, tugasan, garis panduan,

peraturan penskoran dikeluarkan oleh

(5)

Strategi Pelaksanaan PP Penjaminan Kualiti Kepelbagaian Instrumen Format dan tugasan disediakan oleh LP Peraturan penskoran ditetapkan oleh LP Jadual pelaksanaan ditentukan oleh LP Ditadbir oleh sekolah Ditaksir oleh sekolah Diskor oleh sekolah Laporan disediakan oleh LP

(6)
(7)

BAHASA MELAYU

BAHASA

INGGERIS

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

SCIENCE

BAHASA IBAN

BAHASA

(8)

SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGA-NEGARAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KEMAHIRAN HIDUP PENDIDIKAN KESENIAN

(9)

MATA PELAJARAN

BERTUTUR

MENDENGAR

1. Bahasa Melayu

(10)

KOMPONEN

TINGKATAN 1 TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN

SEKOLAH

/

/

/

PENTAKSIRAN PAJSK

/

/

/

PENTAKSIRAN

PSIKOMETRIK

/

/

PENTAKSIRAN PUSAT

/

(11)

DOKUMEN

SUMBER

MAKLUMAN

1. JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS

LAMAN WEB LP PENTADBIRAN UJIAN BERTULIS

2. PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN PUSAT

(PPPP)

LAMAN WEB LP PENTADBIRAN PP

3. PANDUAN PENJAMINAN KUALITI (PPK)

LAMAN WEB LP PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN

(12)

SEKOLAH KERAJAAN SEKOLAH BANTUAN

KERAJAAN SM PENDIDIKAN KHAS

SEKOLAH DI BAWAH AGENSI KERAJAAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI (SMAN) SEKOLAH MENENGAH AGAMA RAKYAT (SMAR) SEKOLAH SWASTA YANG BERDAFTAR DENGAN KPM SEKOLAH SWASTA YANG TIDAK BERDAFTAR DENGAN KPM TETAPI MENGIKUTI KURIKULUM KEBANGSAAN

(13)

UJIAN BERTULIS

OKTOBER

UJIAN LISAN

OKTOBER

PELBAGAI INSTRUMEN

(14)

INSTRUMEN

BULAN

J F M

A

M J

J O S

O

N D

Pelbagai

Instrumen

GEO SEJ PI/P M & PS/ MUZ SIV PJK & KHB

Ujian Bertulis

BM, BI, BC,BT, BA, BI, BKD, SC, MAT (7 - 9)

Ujian Lisan

BM BI

(15)
(16)

KOMPONEN TANGGUNGJAWAB WAKTU PERKARA

Pementoran Ketua Panitia Sebelum memulakan tugasan

Memberi kefahaman mengenai

pengurusan tugasan Menyediakan keperluan

melaksana tugasan Pemantauan Pentadbir Sekolah Semasa

pelaksanaan tugasan Semasa penyelarasan penskoran Memantau pelaksanaan

ujian/tugasan dan penskoran menepati prosedur yang

ditetapkan oleh LP

Penyelarasan Ketua Panitia Semasa

penyelarasan penskoran

Menyelaras pemeriksaan skrip menepati peraturan

pemarkahan yang ditetapkan oleh LP

(17)

INSTRUMEN

BULAN

J F M A M

J

J O S

O

N D

Pelbagai Instrumen GEO SEJ PI/PM & PS/

MUZ

SIV PJK & KHB

Penjaminan kualiti

Ujian Bertulis BM, BI, BC, BT,

BA, BIb, BKD, SC, MAT

Penjaminan kualiti

Ujian Lisan BM & BI

(18)

DALAM

LUAR

Guru yang dilantik oleh:

Pegawai yang dilantik oleh:

Pengetua

Lembaga Peperiksaan (KPM)

Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Pejabat Pendidikan Negeri (PPD)

(19)

DALAM

LUAR

Guru yang dilantik oleh:

Pegawai yang dilantik oleh:

Pengetua

Lembaga Peperiksaan (KPM)

Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Pejabat Pendidikan Negeri (PPD)

(20)

DALAM

LUAR

Ketua Panitia

Pegawai Lembaga Peperiksaan

Guru Cemerlang

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)

Jurulatih Utama

Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

Pentaksir Kawasan

(21)

PENTAKSIR

PERINGKAT

PELANTIKAN

Ketua Pentaksir

Kebangsaan (KPK)

Kebangsaan

Lembaga

Peperiksaan

Ketua Pentaksir Negeri

(KPN)

Negeri

JPN

Ketua Pentaksir Kawasan

(KPKw)

Daerah

JPN/Daerah

(22)

PENTAKSIR

BILANGAN

Ketua Pentaksir

Kebangsaan (KPK)

1

Peringkat

Kebangsaan

Ketua Pentaksir Negeri

(KPN)

1

Setiap Negeri

Ketua Pentaksir Kawasan

(KPKw)

1

Setiap Daerah

Pentaksir Kawasan (PKw)

1

Setiap 5 sekolah di

Semenanjung

Setiap 3 sekolah di

Sabah dan Sarawak

(23)

PENTAKSIR

BILANGAN

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)

1

Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

16

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

144

Pentaksir Kawasan (PKw)

2,794

(24)

PENTAKSIR

BILANGAN

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)

21

Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

308

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

2,794

Pentaksir Kawasan (PKw)

15,855

(25)

PENTAKSIR

BAYARAN

Bayaran Ikhtisas KPK

RM 150.00

Bayaran Ikhtisas KPN

RM 100.00

Bayaran Ikhtisas KPKw

RM 75.00

Bayaran Ikhtisas PKw

RM 50.00

Bayaran Penyelarasan Skrip

(10 skrip setiap sekolah)

(26)

PENTAKSIR

BAYARAN

Bayaran Ikhtisas KPK

RM3,150

Bayaran Ikhtisas KPN

RM30,800

Bayaran Ikhtisas KPKw

RM209,550

Bayaran Ikhtisas PKw

RM792,760

Bayaran Penyelarasan Skrip ( 10 skrip

setiap pusat)

RM1,897,820

Bayaran Perbatuan

RM2,236,720

(27)

KEBANGSAAN

DAERAH

MENGAPA

 Menyampaikan maklumat mengenai pentaksiran pusat

 Memberi latihan pemeriksaan dan penyelarasan

SIAPA

KPK, KPN, KPKw

PKw

BILA

Mac 2014

Mac 2014

DI MANA

Zon Tengah

Daerah

BAGAIMANA Taklimat berpusat di zon

tengah megikut mata

pelajaran

Taklimat berpusat di

daerah megikut mata

pelajaran

(28)

KEBANGSAAN

DAERAH

MENGAPA

 Memeriksa skrip murid

 Menyelaraskan skor muriD

SIAPA

KPK, KPN, KPKw

PKw

BILA

Mulai April 2014

Mulai April 2014

DI MANA

Zon Tengah

Daerah

BAGAIMANA

Taklimat berpusat di zon

tengah mengikut mata

pelajaran

Taklimat berpusat di

daerah mengikut mata

pelajaran

(29)

1

• Menjalankan pemeriksaan berdasarkan peraturan pemarkahan LP dan menjalankan penyelarasan

2

• Menghantar markah secara atas talian ke Lembaga Peperiksaan mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh LP.

3

•Menghantar satu salinan lembaran markah bagi semua mata pelajaran yang telah disahkan oleh Pengetua ke Lembaga Peperiksaan mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh LP.

(30)

INSTRUMEN

BULAN

J F M A M

J

J O S O N D

Pelbagai Instrumen

Pentadbiran GEO SEJ PI/PM

& PS/ MUZ SIV PJK & KHB Penjaminan Kualiti Kemasukan Markah

Ujian Bertulis Pentadbiran 7-9 Penjaminan

Kualiti

7-9

Kemasukan Markah

Ujian Lisan Pentadbiran BM

BI Penjaminan Kualiti Kemasukan Markah Keputusan

(31)

1

• Menguruskan penerimaan kertas soalan daripada LP dan menyimpan di bilik kebal yang telah ditetapkan sehingga hari ujian bertulis.

2

• Melantik Ketua Pengawas dan Timbalan Ketua Pengawas bagi melaksanakan pengawasan ujian bertulis.

3

• Menyerahkan kertas soalan kepada Ketua Pengawas dan Pengawas yang dilantik oleh JPN pada hari ujian bertulis.

4

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian bertulis di peringkat negeri

5

• Menguruskan penghantaran skrip jawapan ke LP pada tarikh yang ditetapkan

(32)

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian bertulis di peringkat daerah.

(33)

1

• Menyediakan keperluan fizikal pelaksanaan ujian bertulis di sekolah.

2

• Melantik guru di sekolah sebagai pengawas ujian bertulis.

(34)

1

• Memastikan sekolah memuat turun tugasan dari portal LP

2

• Menyelia dan memantau pelaksanaan tugasan pelbagai instrumen di peringkat negeri.

3

• Melantik Ketua Pentaksir Negeri dalam kalangan guru mata pelajaran untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan dan memantau Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

(35)

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan tugasan PP di peringkat daerah.

2

• Membantu JPN dalam pelantikan Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan

3

• Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Penskoran bersama Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan.

(36)

1

• Memuat turun tugasan dan peraturan pemarkahan dari portal LP. • Mentadbir tugasan berdasarkan arahan dan jadual LP.

2

• Memeriksa jawapan murid berpandukan peraturan pemarkahan yang disediakan oleh LP

3

• Menjalankan penyelarasan skor berdasarkan peraturan pemarkahan.

(37)

1

• Menguruskan penerimaan CD dan kertas soalan daripada LP dan menyimpan di bilik kebal yang telah ditetapkan sehingga hari ujian .

2

• Menyerahkan CD dan kertas soalan kepada Ketua Pengawas dan Pengawas yang dilantik oleh JPN pada tarikh yang telah ditetapkan.

3

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan mendengar di peringkat negeri

• Melantik Pentaksir Luar dalam kalangan guru mata pelajaran untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan.

(38)

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan mendengar di peringkat daerah

2

• Membantu JPN dalam pelantikan Pentaksir Luar untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan

3

• Menyelia dan memantau penyelarasan ujian lisan mendengar di peringkat daerah

(39)

1

• Menerima instrumen pentaksiran

• Menyediakan keperluan tugasan berdasarkan arahan LP.

2

• Menjalankan ujian lisan mendengar berdasarkan jadual dan panduan pelaksanaan yang ditetapkan oleh LP.

3

• Memeriksa jawapan murid berpandukan peraturan pemarkahan yang disediakan oleh LP

• Menjalankan penyelarasan skor dengan Pentaksir Luar berdasarkan peraturan pemarkahan.

(40)

1

• Memastikan sekolah memuat turun kertas soalan dari portal LP

2

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan bertutur di peringkat negeri

3

• Melantik Pentaksir Luar dalam kalangan guru mata pelajaran untuk menyelaras pemberian skor.

(41)

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan bertutur di peringkat daerah

2

• Membantu JPN dalam pelantikan Pentaksir Luar untuk menyelaras pemberian skor

(42)

1

• Memuat turun instrumen pentaksiran dari portal LP

• Menyediakan keperluan tugasan berdasarkan arahan LP.

2

• Menjalankan ujian lisan bertutur berdasarkan jadual dan panduan pelaksanaan yang ditetapkan oleh LP.

3

• Memberi skor berpandukan peraturan pemarkahan yang disediakan oleh LP

(43)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in