Top PDF Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI SOAL CERDAS CERMAT

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI SOAL CERDAS CERMAT

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI SOAL CERDAS CERMAT

Melaksanakan ibadah secara rutin dan terus menerus dinamakan dengan istilah..ISTIQOMAH 10.Makanan yang tidak boleh dimakan dan jika dimakan kita berdosa disebut makanan ....HARAM 11.M[r]

3 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI KALIMAT THAYYIBAH

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI KALIMAT THAYYIBAH

Astaghfirullah. Dalam Alquran surat Ali Imran ayat 135 Allah menyatakan prihal orang-orang yang mendapat mendapat kenikmatan setelah mereka bertaubat, "Orang-orang yang berbuat kekejian atau menzalimi dirinya lalu ingat kepada Allah, maka minta ampunlah untuk mereka atas dosa-dosa yang dilakukan." Sungguh Maha Suci Allah Yang Maha Sempurna, setelah Ia ciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang secara sunnatullah bisa berbuat khilaf, sekaligus Ia berikan penawar bagi kekhilafan tersebut. Bagi manusia yang pandai mengunakan penawar ini, maka manusia tidak akan terserang penyakit hati yang serius. Allah Maha Pengampun, terutama bagi siapapun yang segera bertobat begitu sadar telah berbuat khilaf. Orang-orang yang selalu membasahkan bibir mereka dengan istighfar, maka noda-noda berupa dosa yang sempat menempel sedikit demi sedikit setiap hari tidak segera menumpuk menjadi noktah hitam yang tebal. Semakin lama noda-noda ini
Baca lebih lanjut

3 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI MATERI LAIN

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI MATERI LAIN

“Artinya : Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba muncul ke arah kami seorang laki-laki, sangat putih pakaiannya, hitam pekat rambutnya, tidak tampak pada tubuhnya tanda-tanda sehabis dari bepergian jauh dan tiada seorangpun di antara kami yang mengenalnya. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan menyandarkan kelututnya pada kedua lutut beliau serta meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau, dan berkata : ‘Ya Muhammad, beritahulah aku tentang Islam’, maka beliau menjawab :’Yaitu : bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang haq selain Allah serta Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melakukan shiyam pada bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika kamu mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana’. Lelaki itu pun berkata : ‘Benarlah engkau’. Kata Umar :’Kami merasa heran kepadanya, ia bertanya kepada beliau, tetapi juga
Baca lebih lanjut

21 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI POST TEST B

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI POST TEST B

Istri Nabi Adam bernama ....HAWA 10.Nabi yang berdakwah kepada Fir’aun adalah ....NABI MUSA 11.Nabi yang terkenal dengan rupanya yang tampan adalah Nabi ....YUSUF 12.Nabi yang membuat[r]

3 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI Pembawa Acara - MC

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI Pembawa Acara - MC

Teman2, demikian tadi materi ketiga yang telah disampaikan oleh Bapak Hardiyanto sebagai materi terakhir pada hari ini, sekarang samapailah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup Kegiatan Pesantren Kilat pada hari ini dengan bacaan Hamdallah bersama-sama.

2 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI KISAH NABI AYYUB

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI KISAH NABI AYYUB

“Semua yang dimiliki manusia berasal dari Allah, dan akan kembali padaNya” Para iblis sangat kesal, segala usahanya untuk menghancurkan Nabi Ayyub belum berhasil.. Kemudian mereka[r]

25 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI MAKANAN HARAM

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI MAKANAN HARAM

Yaitu darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya: "Atau darah yang mengalir" (QS. Al-An'Am: 145) Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu apabila seorang diantara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan/minuman. Oleh karena itulah, Allah mengharamkan darah pada umat ini. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 3/23-24).

6 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI Kalimat Thoyyibah

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI Kalimat Thoyyibah

7. kalimat “TAKBIR” diucapkan ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk dan mengejutkan hati atau ke panikan, maka dengan kalimat ini kita menjadi tenang dan bersemangat untuk bangkit. Contoh ketika terjadi gempa atau ketika seorang muslim sedang berjuang (contohnya ketika Bung Tomo melawan penjajah)

1 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI CERAMAH OLEH ANAK

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI CERAMAH OLEH ANAK

Dewan juri yg saya hormati teman-teman seperjuangan yg budiman tema bahasan kali ini adalah menyayangi orang tua.hadirin kita diharuskan saling menyayangi diantaranya sayang ibu sayang a[r]

1 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI ADAB MAKAN

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI ADAB MAKAN

Adapun meng-akhirinya dengan Hamdalah, karena Rasulullah Subhannahu wa Ta'ala bersabda: “Sesungguhnya Allah sangat meridhai seorang hamba yang apabila telah makan suatu makanan ia [r]

8 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI TEPUK PESANTREN

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI TEPUK PESANTREN

Kalau kau sedang puasa jentik jari XX Kalau kau sedang puasa jentik jari XX Kalau kau sedang puasa mari kita lakukan Kalau kau sedang puasa jentik jari XX Kalau kau anak taqwa he[r]

3 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI hadits

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI hadits

Hadits tentang kejujuran membawa kebaikan ىللإإ ىدإههيل ررلبإلها نرلإإول ررربإ قلدهصرإلا نرلإإ ملسو هيلع هللا ىلص هإلرللا للوسلرل للاقل للاقل ددوعلسهمل نإبه هإلرللا دإبهعل نهعل ىللإإ ى[r]

2 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI TEPUK

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI TEPUK

Islamku yang kucintai Kujaga selalu Membuat aku bahagia dan ingin menyatu Tak akan ku lupakan tak akan bercerai Selalu kudambakan islam ku yang damai Aku anak sholeh lagu : aku ana[r]

14 Baca lebih lajut

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI WUDHU

Contoh Materi Pesantren Kilat untuk SD/MI WUDHU

Adanya sesuatu yang keluar dari perut melalui salah satu dari dua jalan kotoran, meskipun hanya angin.. Tidur atau tertidur yang tidak dengan duduk tetap.[r]

1 Baca lebih lajut

MATERI PESANTREN KILAT

MATERI PESANTREN KILAT

tadi dengan tanduknya dan memijak-mijak dengan tapak kakinya. Apabila lembu atau kambing yang pertama selesai dari menyiksanya, maka datang pula yang lain kepadanya. Keadaan ini terus-menerus terjadi dalam satu hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun, sehinggalah diselesaikan urusan umat manusia. Lalu dibentangkan jalan kepada umat manusia ke manakah mereka akan ditempatkan, apakah ke Syurga atau ke Neraka. Ditanyakan lagi: Wahai Rasulullah! Kuda itu ada tiga jenis: Sebagai beban bagi seseorang, sebagai pendinding bagi seseorang dan juga sebagai ganjaran bagi seseorang. Adapun kuda yang menjadi beban bagi seseorang pemiliknya iaitu kuda yang diikat untuk tujuan pameran, bermegah-megah dan memusuhi pendokong Islam. Kuda itu merupakan beban iaitu dosa bagi pemiliknya. Kuda yang menjadi pendinding bagi seseorang pula ialah kuda yang diikat oleh pemiliknya untuk keperluan perjuangan di jalan Allah, kemudian pemilik itu tidak melupakan hak Allah yang terdapat pada punggung dan leher kuda tersebut. Kuda itu merupakan pendinding iaitu penghalang pemiliknya dari api Neraka. Sedangkan kuda yang menjadi ganjaran bagi pemiliknya ialah kuda yang diikat iaitu dipelihara untuk perjuangan di jalan Allah, untuk pendokong Islam, pada tanah yang subur atau taman. Apapun yang dimakan oleh kuda itu dari tanah subur atau taman tersebut, pasti dicatat untuk pemiliknya kebaikan iaitu ganjaran sebanyak yang telah dimakan olah kuda itu dan dicatatkan juga kebaikan untuk pemiliknya sebanyak kotoran dan air kencingnya. Bila tali kekang terputus dan kuda itu meliar iaitu memberontak, ia lari sekali atau dua kali, maka Allah juga akan mencatatkan untuk pemiliknya kebaikan sebanyak langkah-langkah dan kotoran-kotorannya. Jika pemilik kuda itu membawa kudanya pada sebatang sungai, kemudian kuda itu minum dari air sungai tersebut, padahal sebenarnya dia tidak berniat memberi minum kudanya itu, maka Allah mencatatkan untuknya kebaikan sebanyak yang telah diminum oleh kudanya. Baginda ditanya lagi: Wahai Rasulullah! Bagaimana pula dengan kaldai? Rasulullah s.a.w bersabda: Mengenai kaldai, tidak ada sesuatu pun iaitu Wahyu diturunkan kepadaku, kecuali ayat al-Fazzah al-Jami'ah: Yang bermaksud: Sesiapa yang melakukan kebaikan sekalipun seberat zarah, nescaya dia akan mendapat balasannya dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan sekalipun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya juga.
Baca lebih lanjut

137 Baca lebih lajut

BAHAN CERDAS CERMAT SD

BAHAN CERDAS CERMAT SD

Rombongan Jama’ah Haji dari Mina akan kembali ke Makah sebelum tanggal 13 Dzulhijjah disebut ….. Tawaf yang dilakukan Jama’ah Haji akan meninggalkan Makah disebut …..[r]

1 Baca lebih lajut

Soal Cerdas Cermat Islam Indonesia

Soal Cerdas Cermat Islam Indonesia

22. Bacalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dibolehkan tayammum bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan air untuk besuci, baik itu dikarenakan memang tidak ada air ataupun tidak bisa menggunakan air! Jawab : اِئبّيَط ائدِْيِِعَص ا ْوُِمِّمَِيَِتَِف ئءاَم ا ْوُدِجَت ْمَل ْنِااَف

34 Baca lebih lajut

Soal Cerdas Cermat Pengetahuan Umum

Soal Cerdas Cermat Pengetahuan Umum

Nama kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia?. Kutai 19.[r]

6 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...