Top PDF 3 Soal UKK/ UAS TIK Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 TIK8 ukk

Soal UKK / UAS SBK Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 / Genap

Soal UKK / UAS SBK Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 / Genap

Alat musik dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu, cara memainkan dengan digoyang adalah … nusantara disebut … a.. Alat musik yang terbuat dari logam, bagian tengah ada pencunya berasa[r]

5 Baca lebih lajut

3 Soal UKK  UAS PKN Kelas 7 SMP  MTs Semester 2 (Genap) - Kumpulin Soal UKKPKN7b

3 Soal UKK UAS PKN Kelas 7 SMP MTs Semester 2 (Genap) - Kumpulin Soal UKKPKN7b

Peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah – larangan, larangan - larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Magha Esa disebut... Sumber dari norma agama…..[r]

6 Baca lebih lajut

 Soal dan Kunci Jawab UKK/ UAS Semester 2 TIK Kelas 7

Soal dan Kunci Jawab UKK/ UAS Semester 2 TIK Kelas 7

a.menu bar c.tab slides b.tab outline d.slide pane 59. Aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM adalah…. a.xess c.microsoft excel b.lotus 1-2-3 d.abacus

33 Baca lebih lajut

3 Soal UKK  UAS TIK Kelas 7 Semester 2 (Genap) - Kumpulin Soal ukktikvii

3 Soal UKK UAS TIK Kelas 7 Semester 2 (Genap) - Kumpulin Soal ukktikvii

Perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan suatu data yang letaknya di dalam komputer dinamakan ..... Mengetik data berupa huruf/abjad pada keyboard dengan menggunakan tombol – tombo[r]

4 Baca lebih lajut

Soal UKK  UAS Al-Qur’an Hadits Kelas 8 SMP  MTs Semester 2  Genap

Soal UKK UAS Al-Qur’an Hadits Kelas 8 SMP MTs Semester 2 Genap

a. Bekerjalah kamu b. Beramallah kamu c. Bermainlah kamu d. Belajarlah kamu II Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas ! 1. Jelaskan pengertian dari pengumpat dan pencela pada surat Al Humazah? 2. Jelaskan maksud dari ayat ketiga surat Al Kausar?

3 Baca lebih lajut

Soal UKK  UAS TIK Kelas X XI Semester 2 (Genap) - Kumpulin Soal UKKTIKklasXI

Soal UKK UAS TIK Kelas X XI Semester 2 (Genap) - Kumpulin Soal UKKTIKklasXI

36. Yang dimaksud dengan ekspresi logika bertumpuk adalah…. a. memiliki 3 rumus , 3 pernyataan benar dan 1 pernyataan salah b. memiliki 1 rumus, 1 pernyataan benar dan 1 pernyataan salah. c. Memiliki 3 rumus, 1 pernyataan benar dan 3 pernyataan salah d. Memiliki 1 rumus, 2 pernyataaan benar, 1 pernyataan salah e. Memiliki 3 rumus, 3 pernyaan benar dan 3 pernyataan salah.

8 Baca lebih lajut

Latihan Soal UKK Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Lengkap || kurikulumsekolahku TIK UKK TIK Kelas 7

Latihan Soal UKK Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Lengkap || kurikulumsekolahku TIK UKK TIK Kelas 7

Perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan suatu data yang letaknya di dalam komputer dinamakan ..... Mengetik data berupa huruf/abjad pada keyboard dengan menggunakan tombol – tombo[r]

4 Baca lebih lajut

50 Contoh Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 7 SMP MTs dan Kunci Jawaban

50 Contoh Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 7 SMP MTs dan Kunci Jawaban

1. D 11. B 21. D 31. C 41 D 2. B 12. C 22. C 32. A 42 B 3. B 13. A 23. B 33. B 43 C 4. A 14. A 24. B 34. D 44 C 5. C 15. D 25. D 35. A 45 B 6. A 16. D 26. C 36. D 46 D 7. D 17. C 27. D 37. B 47 B 8. C 18. B 28. B 38. B 48 B 9. C 19. B 29. A 39. A 49 D 10. B 20. D 30. A 40. A 50 A

9 Baca lebih lajut

Soal UKK / UAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 / Genap

Soal UKK / UAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 / Genap

Rasulan iku ditindakake duwe ancas minangka sarana caos atur panuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa, amarga sasuwene setahun kepungkur wus diparingi kasarasan, keslametan, rejeki sarta di[r]

7 Baca lebih lajut

Soal UKK  UAS SKI Kelas 8 SMP  MTs Semester 2  Genap

Soal UKK UAS SKI Kelas 8 SMP MTs Semester 2 Genap

Salah satu ibrah yang dapat dipetik bagi seorang ulama dari perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah adalah ..... waspada terhadap upaya kristenisasi c.[r]

3 Baca lebih lajut

5 Soal UKK/ UAS IPS Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 ukk ips 8

5 Soal UKK/ UAS IPS Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 ukk ips 8

Harga yang di sepakati antara pembeli dan penjual, dimana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan disebut harga ..... Dibawah ini yang bukan termasuk faktor-[r]

12 Baca lebih lajut

2 Soal UKK/ UAS Penjaskes Kelas 8 SMP-MTs Semester 2 ukk 8 penjaskes

2 Soal UKK/ UAS Penjaskes Kelas 8 SMP-MTs Semester 2 ukk 8 penjaskes

Bagian tubuh yang tepat untuk menerima operan bola yang masih melambung di udara adalah … a.. Pukulan pertama untuk memulainya permainan bola voli adalah … a.[r]

5 Baca lebih lajut

2 Soal UKK/ UAS Penjaskes Kelas 8 SMP-MTs Semester 2 penjas ukk 8

2 Soal UKK/ UAS Penjaskes Kelas 8 SMP-MTs Semester 2 penjas ukk 8

Gerakan mencium lutut dari sikap duduk dengan paha kaki tetap menempel di lantai dalam 10 kali hitungan merupakan bentuk latihan ..... Bentuk gerakan sit up yang dilakaukan secara berpas[r]

3 Baca lebih lajut

3 Soal UKK/ UAS IPA Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 ukk ipa 8 smp

3 Soal UKK/ UAS IPA Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 ukk ipa 8 smp

Jika sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 35 cm dengan fokus 15 cm, maka perbesaran bayangan yang terjadi adalah ..... Perhatikan gambar![r]

4 Baca lebih lajut

SOAL UKK TIK KELAS 8

SOAL UKK TIK KELAS 8

Fasilitas untuk mengedit data yang telah masuk dalam lembar kerja Excel, adalah ..... Find and replace 38.[r]

4 Baca lebih lajut

Soal Kunci UKK kelas 8 TIK

Soal Kunci UKK kelas 8 TIK

Icon perintah pada menu Home yang berfungsi untuk mengatur penempatan teks atau angka rata tengah didalam suatu cell atau range adalah …... Icon perintah yang berfungsi untuk memformat F[r]

6 Baca lebih lajut

SMP Soal-UKK-Bahasa-Inggris KLS VIII

SMP Soal-UKK-Bahasa-Inggris KLS VIII

soalukk.com Contoh Soal UKK Bahasa Inggris Kelas VIII Tahun 2015 soalukk.com Halaman 1/3 Contoh Soal UKK Bahasa Inggris Kelas VIII Tahun 2015 Contoh Soal UKK Bahasa Inggris Kelas VIII [r]

3 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...