Tidak boleh mencela makanan

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukai maka beliau memakannya dan kalau tidak menyukai maka beliau tidak memakannya (tanpa mencela).

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :