un fis 2014 benda benda benda mula

12  15 

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Figur

Gambar bcrikut
Gambar bcrikut. View in document p.10
Gambar berikut dengan tegangan melukiskan AC dan kumparan sekundernya dihubungkan densan sebuah lampu L-
Gambar berikut dengan tegangan melukiskan AC dan kumparan sekundernya dihubungkan densan sebuah lampu L . View in document p.10

Referensi

Memperbarui...