Hidupan seni yang tidak dapat dilihat de

Teks penuh

(1)

Hidupan seni

yang

tidak dapat dilihat

dengan mata kasar

Perhubungan aktif

antara hidupan yang

saling bergantung

antara satu sama lain

Interaksi spesies

yang

berlainan

Interaksi spesies

yang

sama

Hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan

yang saling memberi manfaat antara satu

sama lain

Interaksi yang

membawa

manfaat

kepada

kedua-dua

haiwan

Interaksi yang hanya

memberi manfaat kepada satu spesies tetapi satu

spesies lagi tidak mendapat sebarang manfaat

mahupun kesan buruk

Interaksi yang

memberi manfaat

sebelah pihak sahaja dan

merugikan satu pihak

yang lain

Lenyapnya

atau

sudah tiada lagi

haiwan

di bumi ini

Bilangan spesies haiwan dan tumbuhan yang

semakin berkurangan

dari tahun ke tahun

Mengekalkan

keadaan

asal haiwan dan

tumbuhan daripada

musnah

Mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada

keadaan asal supaya dapat dinikmati oleh generasi

akan datang

Tarikan atau tolakan

yang bertindak ke atas sesuatu objek

Daya yang

menggerakkan objek

mendekati kita

Daya yang bergerak

menjauhi kita

Daya yang terhasil

apabila dua permukaan bersentuhan antara satu

sama lain

Ukuran cepat atau lambat sesuatu objek

yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat

yang lain

Kaedah pemprosesan makanan yang boleh

menghalang atau

melambatkan proses hidup mikroorganisma

Bahan buangan yang

boleh direputkan oleh mikroorganisma

Bahan buangan yang berasal daripada

cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian

Gugusan bintang yang kelihatan membentuk

corak tertentu di langit pada

waktu malam

Alat yang membolehkan kita melakukan kerja

dengan lebih mudah dan

cepat

Alat yang terdiri

daripada gabungan

lebih daripada satu

mesin ringkas

Mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak,

menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :