Kedudukan ekonomi Islam dalam struktur f

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

SYARIAT ISLAM

Aqidah (keyakinan dan kepercayaan)

Iman kepada Tuhan Yang Esa (Allah) Iman kepada Malaikat-Nya

Iman kepada wahyu yang

terkandung di dalam

kitab-kitab-Nya

Iman kepada Pesuruh-pesuruh-Nya Iman kepada Hari akhirat

Iman kepada Qadak dan Qadar

Ibadah (habluminall ah)

Taharah Solat, zakat Puasa, haji Wird, Selawat

Akhlak (budi pekerti dan

tasawuf)

Akhlak terhadap al-Khaliq

Taat ‘ubudiyyah Tawakal Taqwa zikrullah Ikhlas, sabar Ridwan Allah

Akhlak terhadap bukan manusia

Tidak melaku-kan fasad

Rahmat

Adil

Akhlak terhadap makhluk

Akhlak terhadap manusia

Diri sendiri

Jiran

tertangga

Masyarakat

Keadilan Kejujuran Ukhuwwah Syura Ta’awun Musawah al-takaful al-Ijtima Ihsan Feqh

(hukum amal)

Muamalat (perhubungan

se manusia)

Urusan

Periba

di

Urusan

jamaah

Faraid Munakahat Lain-lain

Hukum jinayah Hukum perniagaan Ekonomi, urusan harta

Hukum pemerintahan

Hukum

perhubungan

antarabangsa

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...