6. Kesihatan Diri dan Reproduktif

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 4 Tarikh

Kelas Masa

Modul KESIHATAN FIZIKAL

Tajuk KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran 1.1.7

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Mengenal pasti perubahan yang mungkin dialami semasa haid.

Aktiviti

1. Murid membaca e-mel daripada rakan di luar negara. 2. Murid berbincang mengenai kandungan e-mel.

3. Murid menyenarai perubahan kanak-kanak semasa haid.

4. Perbincangan dan rumusan.

EMK Kreatif dan Inovatif

BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian P&P Soalan (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...