7. (1.2)Kesihatan Diri dan Reproduktif

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 4 Tarikh

Kelas Masa

Modul KESIHATAN FIZIKAL

Tajuk KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan 1.2

Standard Pembelajaran 1.2.1, 1.2.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Menyatakan cara menghargai perubahan fizikal pada diri sendiri.

2. Menyatakan cara menghormati perubahan fizikal individu lain.

Aktiviti

1. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi 1 kad situasi

3. Berdasarkan kad situasi, setiap ahli kumpulan memberi jawapan.

4. Perbincangan dan pembentangan.

EMK Kreatif dan Inovatif

BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian P&P Soalan (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :