• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMBUATAN DAN PENGuJIAN PROTOTIPE PEMANAS AIR TENAGA SURYA DENGAN SKALA LABOR.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PEMBUATAN DAN PENGuJIAN PROTOTIPE PEMANAS AIR TENAGA SURYA DENGAN SKALA LABOR."

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

p4d-ca@4'a]l-dqh14

,eqM@eq. Ftuu dq' Fntu n

atut dmks P.Byliq a bbotuaD4 tuBu t&.!n,bet o,t,

L

(d.h.s1od.'91de'24..wbry

Pa. @ kv"v. h.a) @.o;.. bk

'uev. 31h4, @- tukta- a@. a?1tu da- p % zew klg]ek|bznqenufufutfut4afu.s4de|1d4d

kct trdesryLblLtsa tua 4t

t te@dr at@tb a\ 616

bq4 q& !e4do nds @ial Fc bddd b4a ds b4itu

ifu$.nl[q(!4 d.b@4e!rredi@cfuddfux

tu! ryr ded dilduni ldslq jdi &d* m6!r hi! ddF ris

res"a$l!pres!

teliolldd'ss]rhsd'.qldyqd

4e4t odd ddd1kl.ko! 3!rsnd! Frd dtu

ud rT.tqi 1 re ET$!ru

llsr=0,/',l,Pdadiryn.nsg!

(2)

deb'sldaPns]]!lu

hu ryslitrsi"@ o.hj dd4o@;

&kd.illnrruhtr!4nu@tud$6{

6464a rmd, D'Nbu xdE' owoh@,ruddeh'4 #hi 'Pfl@a4leddlch!@

htsqt4fua]rPldasd!@4dd$$J,qrdc

r r 46'olhq dqu FryM ( {L&,dup. d ea0drhu flc@r

2'Diigi&qelqul).r.@Tqfuu9,:jlPc

,'1fu1&obPaPddbldbilolsi

r

Dtui@idlqsdImprtul.sm.rde!tu

qiJcc

3',tdehl]4]@,ds@ld@udmdidi! 3jro]e}brl4aPddr:oddisolsi

l4xdlhrl4aFdfr6eL4]'d

!Dsilq]d4gdl@udo@TqefuU3'"4c.

4

' blrq hqd,q d5qrc, d@ tu d'i&!

5,Dihcjdq4lupu}.1r34T,@fud3,:Jtrc

5 r rdckort4dq,diseordd Fudhdiqin

5lkd.hfbplpddb!

5lbckub4aPqldbqds@ret&qadddi4i

xdekddiiryi&4{|@!hi]qeq

(3)

bo6u

iir ssryr!.Pedi

dtujtupdrmb{r.'

mi dibqi e da hsdq ynb

(4)

bo6@ iir ssl@r346ri drtuttupdpnb{r.r

midjb{ifudah4]qynb

shdeNrgsrydigdbfu

(5)

;;

s4egbhrserd.beb44ab@|i!ht,}4q$drdidi E!fu E{idi 4e4i yDr dpqr&q s

I

(ldti!b'dLo{,mdd

'ei4huddadldad.d.d'Di&fuqsd]dieidd'i

tu,

di

d

ru$q lqjldi 4!ai d.rrik sdftdl eldr mu@ c!s!hhlhuNililoldg@Fi4i
(6)

llk*bs4.

b,b p!@ b de! d jd 14 ti|d' 4T |hht 0!6'- (';o

de- F

d. b"r .."t_,

"4

'.tu"

""tr.,

.E''or"oI4ruus'bi4a

ryr @ r.iitr-.

d cr.tk vbr,

tu

ontu .q.ryq e

o"ffiplftsheeba6{qjyi4

( r, q d4a o. Pli o.d dlr .L&, d. ; & ;tu

d!r4'i bhh, ofu o; kr4i

'no.ko'(m|n

F@i@ rbs,n{, do d!!d Eqjdi e,4j &l@ deh ruii!

etrPMeb4;kbfubdisi@r

(4ju

p8ru etrbr @ dDmtu deh fthrin6r

dd

h .

/bap64j!disekihloleku,ds

FBii6

btu

s b@ o@r'd.&

lru

Rd"ri slm dn{"

dr'nE

rq

kud;hs r

(7)

x!c, leq

f.

da s.c Pda Peryj

dhcilEbqdh4lhli

db6ajkldnip'-6@ Lj!dhu (t ) - s,e36 @!/nj!

x{cPfu4;

tuGib c!h4.q Ee1{rui ldohr ( 4 F r4i,6t

r/dr

bdsln4(r)

=o,rnr

!.

&!,

aleiLi &l'fi DH r m 6tftd

(8)

q

(9)

om[

'adc h "@;

-; - q-

p-. 1e ,-ar--

P.atu

d; eiu r"ro

,1@4

+e

dlrl!ryji@

r4

n@kibdrm 4.Bl ildlsi jadi b4tu4

Bdd v4 dit'le

Dqdtj!b$'n4i4ia4n*hnbsdi!e4di'e64

4. = tu 4i ffniairu dilblh nmjdi

beBr dsi yua diuban ftojdi po

s6l4!4]5!u4i''

leil {,qi $lDjdF diq*@ @d

!.dql,6t4'fudldel'ftlod4b4io'4ihiy4trub!@

ed. bLk( /"tr e,ea 4! q d

a

= hju $!Ei y,u iiius

^

ai

q,

= hiu

ssiFsh@a/r'i

.',"@@-j-'pJ"b@"&P-d

se@&llijlsFd4dduyd*ude4sMsb{ili!inj:

4 = renpetu liisrqu

(10)

3.

d

,ir dinru sdlti ito, pmme (4r) rid.k PeFifupoaddd!466h,ddel$6h]

d@4a q. dftr' o@etudda;.

dgaqd4ddFrliPid4ddileld*

h- . 7.n'} /dr

4_c ktp,

q\

Ilnmibc'h4aPdaP@l6id4ikobhoi.d.la[

q, =u1s, twl '

rtutuuo drsicisi kohkq

dr4

/ibNsh

BedckEcoeJl!ru

?"bJ6q. ql J{+a ,@ db'd b4!.fuqh,@64irtrd'hold.'

Elisi (pd's!ke r r 6 r,) A&db{

hi!i'Ddk{yfu4oeddi4iffic.imlda4kisrbedd

dibi{i! r@tu riqthqa adar dr@ tul4at@ q{t pida p.tu. Pda\.cogP'Prtsillu'l

@ob4&gro r.dur.16r2 se$aesp4@@(j)i

BadiqbPd8lim

dlmj k4 bd$ Fdlp rea mmelaui ni p6a pda ds64: ydb

(11)

.d./p".{,-;4,@*;do/ he,hd .4d'dEdrru.trdt 14'd)fu !4b'' 6." ofu dpfu;-$@6r]s!rie@lbtff

trjd@{sos

c,!dl dqi dldn k

ur]l4i

esd'Fd'PJ.oe6sil4,.4ji'

'rhqaldu&' .4. "- dr id, tMto4fud&lofy4d'*i

duqbrhedbq!e.

d@a drt.rd bJ-r

h,@. hd D hrd,'!ru@@fii4L

bqefud$6q'!sk.P4bd@1e49@3b$'n{e@lio*bfrL j@ nd!! b,s $6i!@ rcs Pedd{bhnu'.,4h@]uFofu

etud,e mu Fn.e!fu eo' r,@

d'o * i| d"lbdb &@ F n! d!' '; c 0Lo, Ju Lb a.d,r

oidf,

furyj1"41ry

qh44 Fh:r' r'c a dr4 r,g s o.@ p-

qM p-dd

d ;68 de,

r

P4strd

y4

dihkle
(12)

5.PaubP@klerdfd.!scog*eie1t!4qjpesFdds'ng d@,n4d.ckrfuk&r

6Pt&r-!@d\ol.ho

?. sedede rqsh$ qF

d

bhkd bp' &vr p.isd &uii s@sd

b4!, h:M @i* Pqeiu4 qd c4tu !d !.q dd4d

o.'Iul@flbqlrulda

h@ighd$lo{d@ riqk44 sbls 4i qj pua ke riqh4q idjadi hbd isr

3!eo33E!4p,0b{]c€fuadg4i

!*dn!d4k,d{Fpni4ks@ dlbi.d*T.koMK'*@b@rnq:jlqndd

!d F4cDh@ hbm

'@jd @

did4d b6i1 ru h6ih bll]t E*a

1'!,b|nlid'Pdoh4i|ruhbihb,jr'sb,loyadi4.l@tmope| 2!i!t]1p4Lgi!!!b4eddrt4odbr.l.ldq&hdryc

dip*@ddpdiftiidhDdmre

cdp,&

i

w., PrbFPnr4 {o,Err,e4r, Frt3@ ri€d4 Dr.

Er.w*ir, M. [4 (i{d@ed Moim.t), kw?]ut 7tt4dt3s, Mchy.

zn &i4 Dlllil r, Msc, P?i3@rdl

ajllddiq'fu,h'[4s.,91a;?,.,'i,/,Uiil6i6sdds,Pd4

f ?arl N, $rd' fi,@ ?tr zobp rantu! en4

ecl

Deri<n, xryr!'{ D30

'm4'T.dj'r?holqi&'44de4,h'P@d4P@i'A].ldq19$6xebl,lll1m syfu! cMBll

sic,fuM'nlidrec|'di*'M.a

(13)

c

q

!

q

/.

'/

rt

,1.

l1

J!

ls

t;

x

d

3

Referensi

Dokumen terkait

Untuk mengoptimalisasi keamanan dan performa jaringan yang ada maka akan dibuat sebuah proxy server sebagai mekanisme untuk memberikan akses internet kepada

Lord, the Merciful and the Compassionates, who has given bless and the opportunity to the writer to finish writing the research paper entitled “THE APPLICATION

TELAAH PUISI JAWA

[r]

The aims of the present study were to investigate the ability of Lactobacillus paracasei SNP2 and Lactobacillus plantarum Dad 13 to ferment peanut milk and to produce acid, and

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga.. Tesis Pengaruh Aktivitas

Latar belakang masalah merujuk pada kendala pada pembelajaran IPS di SD, ketelitian dalam berfikir dan mengerjakan tugas atau soal harus sudah dilatih sejak dini agar

jalan bebas hambatan, yaitu jalan dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan,