RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 3 - Sumber Pendidikan 28. Seia dan sekata

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Tema Hidup Positif

Tajuk Buku skrap saya

Standard Kandungan 2.3 Standard Pembelajaran 2.3.5

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan.

Aktiviti

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Sesi soal jawab: i) Mengamalkan aktiviti sihat

bersama rakan.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreatif dan Inovatif

BBM Buku teks, buku latihan/buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...