RPH SAINS 2013 TAHUN 5 by Cikgu Azhar Aris Kuantan

95  15  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H

MASA 12.15 – 1.15 pagi

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP • menyatakan jenis-jenis mikroorganisma

HPK Murid dapat

 Menyatakan secara bertulis jenis-jenis mikroorganisma yang dipelajari Iaitu bakteria, virus, fungi dan protozoa dengan betul.

 Mengenalpasti bentuk-bentuk mikroorganisma yang dinyatakan. AKTIVITI

Murid menonton tayangan video berkaitan pelbagai jenis mikroorganisma, contoh, bakteria, virus, fungi dan protozoa.

Murid melihat gambar bentuk-bentuk mikroorgnisma

Murid membuat perbandingan kualitatif di antara saiz mikroorganisma dengan manusia dan membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma adalah sangat halus. KPS/BBM Memerhati / Video IMPAK MINGGU 2 HARI AHAD TARIKH 5 JANUARI 2014

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 2 HARI SELASA TARIKH 7 JANUARI 2014 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 9.45 – 10.15

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP • menyatakan bahawa yis adalah satu contoh mikroorganisma.

• menyatakan bahawa mikroorganisma bernafas.

HPK Murid dapat…

• menyatakan bahawa yis adalah satu contoh mikroorganisma.

• menyatakan dengan lisan bahawa mikroorganisma bernafas.

AKTIVITI

Murid berbincang yis adalah satu contoh mikroorganisma.

Murid memerhati kesan yis terhadap doh dan membuat inferens mikroorganisma bernafas dan menyebabkan doh mengembang.

Murid menjalankan aktiviti dan memerhati kesan apabila sebuah tabung uji diisi dengan dua sudu teh yis, satu sudu teh gula dan setengah tabung uji air. Mulut tabung uji dilekatkan pada belon.

KPS/BBM Memerhati / Video

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H

MASA 12.15 – 1.15

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP

• menyatakan bahawa mikroorganisma membiak

HPK Murid dapat…

 menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pembiakan mikroorganisma berpandukan buku amali sains.

 Menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

AKTIVITI Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan buku amali sains, murid menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pembiakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.

Murid menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

KPS/BBM Buku Amali Sains

IMPAK

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 2 HARI KHAMIS TARIKH 10 JANUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 8.10 – 9.10 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP

• menyatakan bahawa mikroorganisma membiak

HPK Murid dapat…

 Menjalankan eksperimen tentang pembiakan mikroorganisma seperti yang dirancangan didalam buku amali dengan mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan.

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti dengan merenjiskan air ke atas sekeping roti. Murid meletakkan roti ke dalam beg plastik dan membuat pemerhatian selama beberapa hari.

Guru mengingatkan murid memerhati dan merekod hasil dapatan dengan cara melukis selama beberapa hari.

KPS/BBM Bahan Eksperimen

(5)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 2 HARI JUMAAT TARIKH 11 JANUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 9.45 – 10.15

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP

• menyatakan bahawa mikroorganisma membiak

HPK Murid dapat…

 Menyatakan hasil pemerhatian eksperimen yang dilakukan dan membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma membiak.

AKTIVITI Guru meminta murid dari setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian eksperimen yang dilakukan.

Murid membentangkan laporan pemerhatian eksperimen

Guru membantu murid membuat kesimpulan eksperimen

KPS/BBM Komputer,LCD Projektor.

(6)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 3 HARI SELASA TARIKH 15 JANUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.00 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP

• menyatakan bahawa mikroorganisma bergerak

HPK Murid dapat…

 menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pergerakan mikroorganisma berpandukan buku amali sains.

 Menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

AKTIVITI Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan buku amali sains, murid menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pembiakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.

Murid menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

KPS/BBM Buku Amali Sains

(7)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 3 HARI KHAMIS TARIKH 17 JANUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 8.10 – 9.10 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP

• menyatakan bahawa mikroorganisma bergerak

HPK Murid dapat…

 Menjalankan eksperimen yang dirancang

 Membuat pemerhatian

AKTIVITI Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan buku amali sains, murid menjalankan perancangan eksperimen bagi melihat pergerakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.

Murid mengumpul sampel air dari kolam, sungai atau longkang dan memerhati pergerakan mikroorganisma menggunakan mikroskop. Murid merekod pemerhatian.

KPS/BBM Buku Amali Sains,Mikroskop,Penitis,Slaid Kaca

(8)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 3 HARI JUMAAT TARIKH 18 JANUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 8.40 – 9.40 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup HP

• merumuskan bahawa mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat oleh mata kasar.

HPK Murid dapat…

 berbincang dan menyatakan mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar

AKTIVITI Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan rekod pemerhatian buku amali sains,setelah murid menjalankan eksperimen bagi melihat pergerakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.Murid berbincang dan menyatakan

mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar

KPS/BBM Buku Amali Sains,

(9)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 4 HARI Selasa TARIKH 21 JANUARI 2014 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 10.45 – 11.45 PG ( 60 MINIT )

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.2 Memahami bahawa sesetengah mikroorganisma adalah berbahaya dan sesetengahnya berguna

HP • menyatakan contoh kegunaan mikroorganisma.

• menyatakan kesan-kesan buruk mikroorganisma

HPK Murid dapat…

• menyatakan sekurang-kurangnya dua contoh kegunaan mikroorganisma.

• menyatakan sekurang-kurangnya dua kesan buruk mikroorganisma

AKTIVITI Murid mengumpul maklumat berkaitan kegunaan mikroorganisma, contoh: a) membuat roti,

b) membuat tapai, c) membuat tempe, d) membuat baja.

Murid mengumpul maklumat berkaitan kesan buruk mikroorganisma, contoh: a) menyebabkan penyakit,

b) menyebabkan keracunan makanan, c) menyebabkan kerosakan makanan, d) menyebabkan pereputan gigi.

KPS/BBM Buku Teks

(10)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 4 HARI JUMAAT TARIKH 25 JANUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 10.45 – 11.45 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.2 Memahami bahawa sesetengah mikroorganisma adalah berbahaya dan sesetengahnya berguna

HP • memerihalkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh merebak dari seseorang ke seseorang yang lain.

HPK Murid dapat…

 memerihalkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh merebak dari seseorang ke seseorang yang lain secara lisan dengan betul.

AKTIVITI Murid mengumpulkan maklumat mengenai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma, contoh: sakit perut, demam campak, batuk, selesema, pereputan gigi, kudis buta, sakit mata, beguk dan AIDS.

Murid berbincang mengenai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma yang merebak dari seseorang kepada seseorang yang lain.

KPS/BBM Buku Teks

(11)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 5 HARI Rabu TARIKH 22 JANUARI 2014 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 12.15 – 1.15 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 1 Mikroorganisma

OP 1.2 Memahami bahawa sesetengah mikroorganisma adalah berbahaya dan sesetengahnya berguna

HP

• menerangkan cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma.

HPK Murid dapat…

• menerangkan secara lisan cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma.

AKTIVITI Murid berbincang bagaimana penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh dicegah daripada merebak, contoh:

a) mencuci tangan sebelum mengendalikan makanan, b) memasak air sebelum diminum,

c) menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, d) membasuh tangan selepas menggunakan tandas,

e) mengkuarantinkan pesakit yang menghidapi penyakit cacar, sakit mata atau beguk,

f) membalut luka.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang bagaimana penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh dicegah daripada merebak

Murid menerangkan secara lisan cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma.

KPS/BBM Buku Teks

(12)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 5 HARI AHAD TARIKH 26 JANUARI 2014 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 12.15 – 1.15 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HP

• memberi contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya.

HPK Murid dapat…

• menyenaraikan 4 contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya.

AKTIVITI Guru menerangkan tentang Kemandirian Spesies

Guru meminta murid mengumpul maklumat tentang haiwan yang menjaga telur dan anaknya, contoh:

a) ayam, b) burung, c) kucing, d) lembu.

Murid menyenaraikan 4 contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya didalam buku latihan.

KPS/BBM Buku Teks

(13)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 5 HARI JUMAAT TARIKH 1 FEBRUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 11.45 – 12.15

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HP

• menerangkan cara haiwan menjaga telur dan anaknya.

HPK Murid dapat…

• menerangkan secara lisan cara haiwan menjaga telur dan anaknya.

AKTIVITI Murid menonton tayangan video bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak, contoh:

a) menyembunyikan anak di dalam mulut, contoh: ikan, b) memberi makan anaknya, contoh: burung,

c) menyerang untuk melindungi telur atau anaknya apabila diganggu, contoh: ular atau harimau,

d) mengeluarkan telur yang diselaputi lendir, contoh: katak, e) menyembunyikan telurnya, contoh: penyu

f) membawa anaknya di dalam kantung, contoh: kanggaru, g) hidup dalam kumpulan yang besar, contoh: gajah.

Berdasarkan tayang video,guru bertanyakan murid tentang cara bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak.

Murid menerangkan menerangkan secara lisan cara haiwan menjaga telur dan anaknya.

KPS/BBM Buku Teks,Tayangan Video

(14)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 6 HARI SELASA TARIKH 5 FEBRUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.00 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HP

• menerangkan sebab haiwan menjaga telur dan anaknya.

HPK Murid dapat…

• menerangkan secara lisan sebab haiwan menjaga telur dan anaknya.

AKTIVITI Murid menonton tayangan video bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak, contoh:

a) menyembunyikan anak di dalam mulut, contoh: ikan, b) memberi makan anaknya, contoh: burung,

c) menyerang untuk melindungi telur atau anaknya apabila diganggu, contoh: ular atau harimau,

d) mengeluarkan telur yang diselaputi lendir, contoh: katak, e) menyembunyikan telurnya, contoh: penyu

f) membawa anaknya di dalam kantung, contoh: kanggaru, g) hidup dalam kumpulan yang besar, contoh: gajah.

Berdasarkan tayang video,guru bertanyakan murid tentang cara bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak sebagai ulangan pelajaran sebelum ini.

Murid menerangkan menerangkan secara lisan sebab haiwan menjaga telur dan anaknya.

KPS/BBM Buku Teks,Tayangan Video

(15)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 6 HARI KHAMIS TARIKH 7 FEBRUARI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 H MASA 11.45 – 12.15 Pagi

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HP

• menyatakan pelbagai cara pencaran biji benih dan buah

HPK Murid dapat…

• menerangkan secara lisan pelbagai cara pencaran biji benih dan buah

AKTIVITI Murid menonton tayangan video melalui youtube bagaimana tumbuhan menyebarkan biji benih.

Berdasarkan tayang video,guru bertanyakan murid tentang cara bagaimana tumbuhan menyebarkan biji benih.

Murid mengkaji spesimen hidup, menonton tayangan video atau simulasi komputer untuk mengetahui bagaimana tumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya, contoh:

a) melalui air, b) melalui angin, c) melalui haiwan,

d) melalui mekanisme letupan.

Murid menerangkan menerangkan secara lisan pelbagai cara pencaran biji benih dan buah

KPS/BBM Buku Teks,Tayangan Video

(16)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 6

HARI JUMAAT

TARIKH 8 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 IBNU KHALDUN MASA 12.15 – 1.15 tengah hari

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HP

• menerangkan sebab tumbuhan perlu memencarkan biji benih atau buah.

HPK Murid dapat…

• melakukan perbincangan dan merumuskan bahawa tumbuhan perlu memencarkan biji benih dan buah untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

AKTIVITI Murid berbincang didalam kumpulan dan merumus bahawa tumbuhan perlu memencarkan biji benih dan buah untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM Buku Teks,

(17)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 IBNU KHALDUN MASA 11.45 – 12.15 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HP

• memberi contoh-contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui air,angin,haiwan dan mekanisme letupan.

HPK Murid dapat…

• menyenaraikan contoh-contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui air,angin,haiwan dan mekanisme letupan.

AKTIVITI Murid mengumpul maklumat untuk memberi contoh tumbuhan memencarkan biji benih dan buah melalui:

a) air, b) angin c) haiwan,

d) mekanisme letupan.

Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM Buku Teks,

(18)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 8 (7) HARI KHAMIS

TARIKH 21 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 10.45 – 11.45 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HP

• menghubungkaitkan ciri-ciri biji benih dan buah dengan cara mereka dipencarkan.

HPK Murid dapat…

• menyatakan ciri-ciri biji benih dan buah mengikut cara pencaran dengan betul.

AKTIVITI Murid mengkaji spesimen hidup atau menonton tayangan video dan

berbincang mengenai perkaitan di antara ciri-ciri biji benih dan buah dengan cara pencaran:

a) melalui air - ringan dan mempunyai rongga udara

b) melalui angin - ringan,struktur bersayap, kering, berbulu halus dan kecil

c) melalui haiwan - berisi, berwarna terang, boleh dimakan, berbau atau bercangkuk

d) mekanisme letupan - kering bila matang

Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM Buku Teks,

(19)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 8

HARI JUMAAT

TARIKH 22 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 12.15 – 1.15 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan BP 2 Kemandirian Spesies

OP 2.3 Menyedari kepentingan kemandirian spesies.

HP • meramal kesan jika sebahagian spesies haiwan dan tumbuhan tidak bermandiri.

HPK Murid dapat…

• menyatakan secara lisan ramalan kesan jika sebahagian spesies haiwan dan tumbuhan tidak bermandiri.

AKTIVITI Murid berbincang dan meramal kesan yang akan berlaku sekiranya spesies haiwan dan tumbuhan mengalami kepupusan, contoh:

a) kekurangan sumber makanan,

b) spesies lain turut mengalami kepupusan.

Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM Buku Teks,

(20)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 11.45– 12.15 PG

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan

BP 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan OP 3.1 Memahami rantai makanan.

HP • mengenalpasti haiwan dan makanannya

HPK Murid dapat…

• menyatakan secara lisan jenis haiwan dan makanannya dengan betul

• melengkapkan lembaran kerja yang diberi dengan jawapan yang betul.

AKTIVITI  Guru menayangkan video/gambar haiwan sedang makan

 Berdasarkan rangsangan yang diberi guru besroal jawab dengan murid berkaitan gambar/video

 Guru mengaitkan jawapan murid dengan PDP hari ini.

 Guru menampal beberapa gambar haiwan di papan putih secara rawak dan meminta murid yang terpilih untuk menyatakan makanan yang dimakan oleh gambar yang dipilih.

 Guru dan murid bersama-sama menilai jawapan yang diberi

 Guru menstruktur kembali idea murid dan meminta murid

mengelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan jenis kumpulan makanannya iaitu kepada Tumbuhan,Daging dan Kedua-duanya.

 Guru memberi peneguhan kepada hasil usaha murid.

 Murid mengaplikasi idea/pembelajaran pada hari ini dengan menjawab lembaran kerja yang diberi.

 Guru bersoal jawab dengan murid bagi merumus kembali isi pelajaran pada hari ini.

KPS/BBM Buku Teks,

IMPAK

(21)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 9 HARI JUMAAT

TARIKH 27 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 10.45 – 11.45 tgh

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan

BP 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan OP 3.1 Memahami rantai makanan.

HP • mengelaskan haiwan kepada herbivore,karnivor dan omnivore.

HPK Murid dapat…

• menyatakan 3 haiwan herbivore,3 haiwan karnivor dan 3 haiwan Omnivore dengan betul.

• melengkapkan lembaran kerja yang diberi dengan jawapan yang betul.

AKTIVITI Guru mengaitkan dengan pelajaran lepas

Guru menerangkan apa itu herbivore,karnivor dan omnivore.

Murid berbincang dan mengelaskan haiwan mengikut tabiat makanan: a) herbivor

b) karnivor c) omnivore

Murid menjawab lembaran kerja

Guru membimbing murid dan memmberi peneguhan

KPS/BBM Buku Teks,

(22)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 10 (9) HARI ISNIN

TARIKH 4 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 12.15 – 1.15 PAGI

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan

BP 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan OP 3.1 Memahami rantai makanan.

HP • membina rantai makanan • mengenalpasti pengeluar. • mengenalpasti pengguna.

HPK Murid dapat…

• membina rantai makanan berdasarkan habitat yang diberi dengan betul.

• mengenalpasti pengeluar didalam rantai makanan yang diberi dengan betul.

• mengenalpasti pengguna didalam rantai makanan yang diberi dengan betul.

AKTIVITI Guru mengaitkan dengan pelajaran lepas

Guru menunjukkan contoh rantai makanan

Murid membina rantai makanan untuk menunjukkan hubungan makanan antara organisma yang wujud dalam sesuatu habitat.

Murid mengenalpasti pengeluar dan pengguna dari rantai makanan yang dibina.

Murid menjawab lembaran kerja

Guru membimbing murid dan memmberi peneguhan

KPS/BBM Buku Teks,

(23)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 10.45 – 11.45 PAGI

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan

BP 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan

OP 3.2 Mensintesis rantai makanan untuk membina siratan makanan HP • membina siratan makanan.

• membina siratan makanan pada pelbagai habitat. HPK Murid dapat…

• membina siratan makanan berdasarkan habitat yang diberi dengan betul.

• membina siratan makanan pada pelbagai habitat yang dinyatakan dengan betul.

AKTIVITI Guru mengaitkan dengan pelajaran lepas

Guru menunjukkan contoh rantai makanan

Murid membina siratan makanan berdasarkan rantai makanan yang wujud didalam satu habitat

Murid menjawab lembaran kerja

Guru membimbing murid dan memberi peneguhan

KPS/BBM Buku Teks,

IMPAK

(24)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 10 HARI JUMAAT TARIKH 8 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 12.15 – 1.15 TGH

TEMA 1 Menyiasat Alam Kehidupan

BP 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan

OP 3.2 Mensintesis rantai makanan untuk membina siratan makanan HP • meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada

spesies tertentu dalam siratan makanan.

• menerangkan kesan terhadap spesies haiwan tertentu yang makan sejenis makanan sahaja

HPK Murid dapat…

• meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada spesies tertentu dalam siratan makanan dengan betul.

• menerangkan kesan terhadap spesies haiwan tertentu yang makan sejenis makanan sahaja dengan betul.

AKTIVITI Murid berbincang dan meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada sesetengah spesies dalam siratan makanan yang telah dikaji.

Murid menjalankan simulasi atau permainan berdasarkan siratan makanan.

Murid menonton tayangan video untuk mengetahui pelbagai spesies yang menghadapi ancaman kepupusan disebabkan mereka hanya makan sejenis makanan sahaja.

Murid membuat kesimpulan sesetengah spesies haiwan yang makan hanya sejenis makanan menghadapi kesukaran untuk bermandiri kerana sumber makanan mungkin kehabisan, contoh:

a) panda hanya makan pucuk buluh,

b) beruang koala hanya makan daun Eucalyptus, c) tenggiling hanya makan semut.

KPS/BBM Buku Teks, IMPAK

(25)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS

KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 11.45 – 12.15 PAGI

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.1 Memahami kegunaan tenaga

HP • menerangkan mengapa tenaga diperlukan.

HPK Murid dapat…

• menerangkan mengapa tenaga diperlukan dengan betul.

AKTIVITI Murid berbincang dan membuat kesimpulan tenaga diperlukan:

a) oleh benda hidup untuk menjalankan proses hidup seperti bergerak, bernafas, dan bertumbuh,

b) untuk menggerak, mendidih, melebur atau memantulkan benda bukan hidup.

KPS/BBM Buku Teks,

IMPAK

(26)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 11 HARI RABU TARIKH 13 MAC 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 7.40 – 8.10 PAGI

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.1 Memahami kegunaan tenaga

HP • memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan.

HPK Murid dapat…

• memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan dengan betul.

AKTIVITI Murid berbincang dan membuat kesimpulan tenaga diperlukan:

Murid mengumpul maklumat dan memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(27)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 11 HARI JUMAAT TARIKH 15 MAC 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 – 12.30 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.1 Memahami kegunaan tenaga

HP • menyatakan pelbagai sumber tenaga

HPK Murid dapat…

• menyatakan pelbagai sumber tenaga dengan betul.

AKTIVITI Murid mengumpul maklumat mengenai sumber tenaga, contoh: a) matahari,

b) makanan, c) angin, d) bahan api, e) sel kering/bateri.

Murid berbincang bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(28)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 12 HARI ISNIN TARIKH 18 MAC 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PAGI

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

HP • menyatakan pelbagai bentuk tenaga

HPK Murid dapat…

• menyatakan pelbagai bentuk tenaga dengan betul.

AKTIVITI Murid memerhati pelbagai peristiwa dan mengenalpasti bentuk tenaga yang terlibat, contoh:

a) kereta mainan yang bergerak menggunakan bateri, b) gelang getah yang diregang,

c) lilin yang menyala, d) telefon yang berdering.

Murid mengenlpasti bentuk tenaga yang wujud

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(29)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 12 HARI RABU TARIKH 20 MAC 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 7.40 – 8.10 PAGI

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

HP • menyatakan bahawa tenaga boleh berubah bentuk.

HPK Murid dapat…

• menyatakan contoh perubahan bentuk tenaga dengan betul.

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti dan berbincang tentang perubahan bentuk tenaga, contoh:

a) menyalakan lampu:

tenaga elektrik tenaga haba + tenaga cahaya.

b) lilin yang menyala:

tenaga kimia tenaga haba + tenaga cahaya.

c) menggunakan kalkulator tenaga suria:

tenaga suria tenaga elektrik tenaga cahaya

Murid berbincang bahawa tenaga boleh berubah bentuk. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Bateri,Wayar,Lilin

(30)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 12 HARI JUMAAT TARIKH 22 MAC 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 – 12.30 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

HP • memberi contoh-contoh peralatan yang menunjukkan berlakunya perubahan bentuk tenaga.

HPK Murid dapat…

• memberi contoh-contoh peralatan yang menunjukkan berlakunya perubahan bentuk tenaga dengan betul.

AKTIVITI Murid mengumpul maklumat dan mengenalpasti peralatan yang

menggunakan perubahan bentuk tenaga dan menyatakan perubahan bentuk tenaga yang terlibat, contoh:

a) seterika elektrik:

tenaga elektrik tenaga haba.

b) radio:

tenaga elektrik tenaga bunyi.

c) kipas siling:

tenaga elektrik tenaga kinetik + tenaga bunyi.

d) dapur gas:

tenaga kimia tenaga haba + tenaga cahaya. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Bateri,Wayar,Lilin

(31)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 13 HARI ISNIN TARIKH 1 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PAGI

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

HP • menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharui.

• menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. HPK Murid dapat…

• menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharui dengan betul

• menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan betul.

AKTIVITI

Murid berbincang bahawa tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang boleh diganti apabila telah habis digunakan dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah tenaga yang tidak boleh diganti apabila telah habis digunakan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Bateri,Wayar,Lilin

(32)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 13 HARI RABU TARIKH 3 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 7.40 – 8.10 PAGI

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

HP • menyenaraikan tenaga yang boleh diperbaharui.

• menyenaraikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. HPK Murid dapat…

• menyenaraikan tenaga yang boleh diperbaharui dengan betul.

• menyenaraikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan betul.

AKTIVITI

Murid mengumpul maklumat seperti berikut:

a) sumber tenaga yang boleh diperbaharui, contoh: solar, angin, biojisim.

b) sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, contoh; gas semulajadi, petroleum, arang batu.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(33)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 13 HARI JUMAAT TARIKH 5 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 – 12.30 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

HP

• menerangkan mengapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana.

HPK Murid dapat…

• menerangkan secara lisan mengapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana.

AKTIVITI

Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengapa kita perlu menggunakan tenaga dengan bijaksana, contoh:

a) sesetengah sumber tenaga tidak boleh diganti apabila telah habis digunakan,

b) menjimatkan kos,

c) mengelakkan pembaziran, d) mengurangkan pencemaran

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(34)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 14 HARI ISNIN TARIKH 8 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PAGI

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

HP

• menerangkan mengapa tenaga boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui.

HPK Murid dapat…

• menerangkan secara lisan mengapa tenaga boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan betul.

AKTIVITI

Murid berbincang mengapa tenaga yang boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(35)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 14 HARI RABU TARIKH 10 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 – 12.30 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

HP

• memberi contoh bagaimana tenaga boleh dijimatkan.

HPK Murid dapat…

• memberi contoh secara lisan bagaimana tenaga boleh dijimatkan.

AKTIVITI

Murid menjalankan sesi sumbangsaran bagaimana untuk menjimatkan tenaga dalam kehidupan seharian

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(36)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 14 HARI KHAMIS TARIKH 11 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 – 12.00 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 1 Tenaga

OP 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

HP

• mengamalkan penjimatan tenaga

HPK Murid dapat…

• memberi contoh bagaimana mengamalkan penjimatan tenaga

AKTIVITI

Murid menyenaraikan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjimatkan tenaga dan menggunakannya sebagai panduan dalam

kehidupan seharian

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(37)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 15 HARI SELASA TARIKH 16 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 2 Tenaga Elektrik

OP 2.1 2.1 Mengetahui sumber tenaga elektrik HP

• menyatakan sumber tenaga elektrik.

HPK Murid dapat…

• menyatakan 4 sumber tenaga elektrik dengan betul.

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti seperti menyalakan mentol atau membunyikan loceng elektrik untuk mengesahkan sumber berikut menghasilkan tenaga elektrik, contoh:

a) sel kering, b) akumulator, c) dinamo, d) sel solar.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(38)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 15 HARI RABU TARIKH 17 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 2 Tenaga Elektrik

OP 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari HP

• mengenalpasti simbol pelbagai komponen elektrik dalam litar ringkas • melukis gambarajah litar.

HPK Murid dapat…

• mengenalpasti simbol pelbagai komponen elektrik dalam litar ringkas dengan betul.

• melukis gambarajah litar dengan tepat.

AKTIVITI Murid membina seberapa banyak litar elektrik yang berbeza.

Murid diperkenalkan kepada simbol komponen litar elektrik, iaitu bateri, mentol, wayar penyambung dan suis.

Murid melukis gambarajah litar berdasarkan litar yang telah dibina

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(39)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 15 HARI KHAMIS TARIKH 18 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 2 Tenaga Elektrik

OP 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari HP

• mengenalpasti perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar selari.

• membina litar bersiri.

• membina litar selari.

HPK Murid dapat…

• mengenalpasti perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar Selari dengan betul.

• membina litar bersiri.

• membina litar selari.

AKTIVITI Murid memerhati pelbagai litar bersiri dan litar selari.

Berdasarkan pemerhatian, murid berbincang mengenai perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar selari.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(40)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 16 HARI SELASA TARIKH 23 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 2 Tenaga Elektrik

OP 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari HP

• membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari.

HPK Murid dapat…

• membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari Dengan betul.

AKTIVITI Murid melukis gambarajah litar bersiri dan litar selari dan membandingkan susunan mentol dalam litar tersebut.

Murid diberi beberapa bateri, mentol, suis dan wayar penyambung untuk membina litar bersiri dan litar selari.

Murid memerhati dan membandingkan kecerahan mentol dalam: a) litar bersiri,

b) litar selari,

c) di antara litar bersiri dan litar selari.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(41)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 16 HARI RABU TARIKH 24 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 2 Tenaga Elektrik

OP 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari HP

• membandingkan kesan pada mentol apabila pelbagai suis dalam litar bersiri dan litar selari ditutup

HPK Murid dapat…

• membandingkan kesan pada mentol apabila pelbagai suis dalam litar bersiri dan litar selari ditutup

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti dan membandingkan apa yang berlaku pada mentol dalam litar bersiri dan litar selari apabila pelbagai suis dalam litar ditutup.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(42)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 16 HARI KHAMIS TARIKH 25 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 2 Tenaga Elektrik

OP 2.3 Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik

HP

• memerihalkan bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik.

HPK Murid dapat…

• memerihalkan bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik.

AKTIVITI Murid berbincang tentang bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik, contoh:

a) kejutan elektrik, b) kebakaran, c) melecur,

d) renjatan elektrik.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(43)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 17 HARI SELASA TARIKH 30 APRIL 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 2 Tenaga Elektrik

OP 2.3 Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik

HP

• menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik.

HPK Murid dapat…

• menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik.

AKTIVITI Murid berbincang mengenai langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan peralatan elektrik, contoh:

a) tidak menyentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah, b) tidak menggunakan peralatan elektrik yang rosak atau yang mempunyai wayar penebat yang rosak ,

c) tidak membaiki sendiri peralatan elektrik,

d) tidak menyambung terlalu banyak peralatan elektrik pada satu palam soket.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,

(44)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 17 HARI KHAMIS TARIKH 2 MEI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 3 Tenaga Cahaya

OP 3.1 Memahami cahaya bergerak lurus. HP

• menyatakan cahaya bergerak lurus

• memberi contoh untuk mengesahkan bahawa cahaya bergerak lurus . • memerihal bagaimana bayang-bayang terbentuk.

HPK Murid dapat…

• menyatakan cahaya bergerak lurus dengan betul

• memberi contoh untuk mengesahkan bahawa cahaya bergerak lurus . • memerihal bagaimana bayang-bayang terbentuk dengan betul

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati bahawa cahaya bergerak lurus

Murid mengumpulkan maklumat dan memberi contoh peristiwa atau fenomena yang menunjukkan cahaya bergerak lurus.

Murid memerhati dan berbincang tentang pembentukan bayang-bayang untuk membuat kesimpulan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap atau lut cahaya.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Lampu Suluh,Kadbod

(45)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 18 HARI RABU TARIKH 8 MEI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 3 Tenaga Cahaya

OP 3.1 Memahami cahaya bergerak lurus. HP

 mengeksperimen untuk mengenalpasti apa yang menyebabkan saiz bayang-bayang berubah dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas

 mengeksperimen untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan perubahan bentuk bayang-bayang dengan menentukan

pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas.

HPK Murid dapat…

 mengeksperimen untuk mengenalpasti apa yang menyebabkan saiz bayang-bayang berubah dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas dengan betul

 mengeksperimen untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan perubahan bentuk bayang-bayang dengan menentukan

pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balasdengan betul.

AKTIVITI Muri dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil bagi menjalankan eksperimen mengikut dua stesen,

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat faktor yang menyebabkan perubahan bentuk dan saiz bayang-bayang .

Murid memerhati, berbincang dan membuat kesimpulan tentang: a) STESEN 1- apabila jarak di antara objek dan sumber cahaya

berkurang, saiz bayang-bayang bertambah dan apabila jarak di antara objek dan skrin berkurang, saiz bayang-bayang berkurang

b) STESEN 2-bentuk bayang-bayang berubah berdasarkan kedudukan sumber cahaya dan bentuk bayang-bayang berubah berdasarkan kedudukan sesuatu objek.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

(46)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

IMPAK

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 3 Tenaga Cahaya

OP 3.2 Memahami cahaya boleh dipantulkan

HP

 menyatakan cahaya boleh dipantulkan.

 melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya.

HPK Murid dapat…

 menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan betul.

 melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya dengan betul.

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat pantulan cahaya menggunakan : a) cermin muka,

b) kepingan aluminium.

Murid melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya dalam aktiviti di atas.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Lampu Suluh,Kepingan Aluminium,Cermin Muka

IMPAK

MINGGU 18 HARI KHAMIS TARIKH 9 MEI 2013

(47)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 19 HARI SELASA TARIKH 14 MEI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 3 Tenaga Cahaya

OP 3.2 Memahami cahaya boleh dipantulkan

HP

 memberi contoh kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian.

HPK Murid dapat…

• memberi contoh kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan Seharian dengan betul.

AKTIVITI Murid mengumpul maklumat mengenai kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian, contoh:

a) cermin sisi kereta,

b) cermin di selekoh tajam di jalan raya, c) cermin di kedai gunting,

d) periskop.

Murid mengaplikasikan prinsip pantulan cahaya untuk merekacipta peralatan, contoh:

a) periskop, b) kaleidoskop

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Lampu Suluh,Kepingan Aluminium,Cermin Muka

(48)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 19 HARI RABU TARIKH 15 MEI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 4 Haba

OP 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan.

HP • menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan. • menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. HPK Murid dapat…

• menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan. • menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

AKTIVITI Murid memanaskan 250 ml air selama 3 minit dan merasa perubahan suhu setiap beberapa saat semasa pemanasan.

Murid membiarkan air panas menjadi sejuk dan menyentuh air setiap beberapa saat.

Berdasarkan aktiviti di atas murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa:

a) peningkatan haba menyebabkan air menjadi panas, b) kehilangan haba menyebabkan air menjadi sejuk.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Bikar,Pemanas Air,

(49)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 4 Haba

OP 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan.

HP • menyukat suhu dengan teknik yang betul.

• menyatakan unit piawai untuk menyukat suhu. HPK Murid dapat…

• menyukat suhu dengan teknik yang betul.

• menyatakan unit piawai untuk menyukat suhu.

AKTIVITI Murid dibimbing untuk menggunakan dan mengambil bacaan termometer dengan betul.

Murid mengumpul maklumat tentang unit piawai untuk menyukat suhu.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Bikar,Pemanas Air,Termometer Makmal.

IMPAK

MINGGU 19 HARI KHAMIS TARIKH 16 MEI 2013

(50)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 21 HARI SELASA TARIKH 11 JUN 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 4 Haba

OP 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan.

HP • menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan meningkat apabila haba dibekalkan.

• menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan berkurang apabila kehilangan haba.

• membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat kepanasan

HPK Murid dapat…

• menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan meningkat apabila haba dibekalkan.

• menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan berkurang apabila kehilangan haba.

• membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat kepanasan

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti untuk menyukat suhu, contoh:

a) memanaskan air dan merekod suhu setiap beberapa minit,

b) penunu Bunsen dipadam dan merekod suhu setiap beberapa minit semasa air menyejuk

Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa suhu: a) meningkat apabila dibekalkan,

b) berkurang apabila kehilangan haba.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat kepanasan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

(51)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

IMPAK MINGGU 21 HARI RABU TARIKH 12 JUN 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 4 Haba

OP 4.2 Memahami kesan haba terhadap bahan.

HP • menyatakan bahan mengembang apabila dipanaskan.

• menyatakan bahan mengecut apabila disejukkan.

HPK Murid dapat…

• menyatakan bahan mengembang apabila dipanaskan dengan betul

• menyatakan bahan mengecut apabila disejukkan dengan betul.

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatikan, kesan haba terhadap bahan, contoh:

a) memanaskan bebola besi dan memasukkannya ke dalam gelung besi,

b) menyejukkan bebola besi yang dipanaskan dan memasukkannya ke dalam gelung besi,

Murid berbincang tentang pemerhatian berdasarkan aktiviti yang dijalankan dan membuat kesimpulan bahawa :

a) bahan mengembang apabila dipanaskan, b) bahan mengecut apabila disejukkan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,bebola besi,penunu Bunsen,pemetik api IMPAK

(52)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 2 Menyiasat Alam Fizikal BP 4 Haba

OP 4.2 Memahami kesan haba terhadap bahan.

HP • memberi contoh aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian.

HPK Murid dapat…

• memberi contoh aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian.

AKTIVITI Murid menonton video atau simulasi komputer mengenai pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian, contoh:

a) kabel elektrik dipasang kendur untuk mengelakkan dari terputus apabila berlaku pengecutan semasa cuaca sejuk,

b) terdapat ruang di antara landasan keretapi untuk membolehkan pengembangan berlaku semasa cuaca panas,

c) penutup botol yang ketat boleh dilonggarkan dengan merendamkannya ke dalam air panas,

d) kepingan konkrit di atas kaki lima mempunyai ruang untuk membolehkannya mengembang.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks,Tayangan simulasi video. IMPAK

MINGGU 21 HARI KHAMIS TARIKH 13 JUN 2013

(53)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 22 HARI SELASA TARIKH 18 JUN 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas

HP • mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk. HPK Murid dapat…

• mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk dengan betul.

AKTIVITI Murid mengklasifikasikan objek dan bahan kepada pepejal, cecair dan gas. Murid berbincang dan memberi sebab untuk pengelasan yang dibuat.

Objek dan bahan yang dicadangkan pada murid untuk dikelaskan ialah: belon berisi udara, belon tanpa udara, batu, minyak masak, susu, air, kertas, klip kertas, pembaris, gam dan pam tayar.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks, belon berisi udara, belon tanpa udara, batu, minyak masak, susu, air, kertas, klip kertas, pembaris, gam dan pam tayar.

(54)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 22 HARI RABU TARIKH 19 JUN 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas

HP • menyatakan ciri-ciri pepejal

HPK Murid dapat…

• menyatakan ciri-ciri pepejal dengan betul.

AKTIVITI Murid mengkaji ciri-ciri pepejal dengan: a) menimbang pelbagai jenis pepejal, b) penyukat isipadu pelbagai pepejal,

c) meletakkan pelbagai jenis pepejal dalam pelbagai bentuk bekas. Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri pepejal iaitu, pepejal: a) mempunyai jisim,

b) mempunyai isipadu tetap, c) mempunyai bentuk tetap.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku Teks, belon berisi udara, belon tanpa udara, batu, minyak masak, susu, air, kertas, klip kertas, pembaris, gam dan pam tayar.

(55)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas

HP • menyatakan ciri-ciri cecair.

• menyatakan sesetengah cecair mengalir lebih laju dari yang lain.

HPK Murid dapat…

• menyatakan ciri-ciri cecair dengan betul.

• menyatakan sesetengah cecair mengalir lebih laju dari yang lain.

AKTIVITI Murid mengkaji ciri-ciri cecair dengan: a) menimbang pelbagai cecair, b) menyukat isipadu cecair,

c) menuang cecair ke dalam bekas-bekas pelbagai bentuk. Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri cecair iaitu, a) mempunyai jisim,

b)mempunyai isipadu tetap,

c) tidak mempunyai bentuk tetap tetapi mengikut bentuk bekas.

Murid memerhati pengaliran pelbagai cecair yang dituang ke dalam pelbagai bekas.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Silinder penyukat,bikar dan pelbagai jenis bahan cecair,

IMPAK

MINGGU 22 HARI KHAMIS TARIKH 20 JUN 2013

(56)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 23 HARI SELASA TARIKH 25 JUN 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas

HP • menyatakan ciri-ciri gas. HPK Murid dapat…

• menyatakan ciri-ciri gas dengan betul.

AKTIVITI Murid mengkaji ciri-ciri gas melalui:

a) mengimbangkan dua belon yang mengandungi udara di atas sebatang kayu dan membocorkan salah satu belon,

b) mengisikan udara ke dalam belon pelbagai bentuk,

c) memerhati asap di dalam bekas tertutup dan diletakkan sebuah lagi bekas terbalik di atasnya. Alihkan penutup bekas pertama. Perhatikan pergerakan asap dari bekas pertama ke bekas yang diterbalikkan,

d) merasa tekanan gas di dalam picagari apabila omboh ditekan manakala muncungnya ditutup.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri gas iaitu, gas: a) mempunyai jisim,

b) tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi mengikut bentuk bekas, c) memenuhi ruang dan tidak mempunyai isipadu yang tetap,

d) boleh dimampatkan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks,belon,silinder penyukat

(57)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 23 HARI RABU TARIKH 26 JUN 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.2 Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

HP • menyatakan air boleh berubah bentuk.

• membuat kesimpulan air wujud dalam tiga bentuk. HPK Murid dapat…

• menyatakan air boleh berubah bentuk dengan betul. • membuat kesimpulan air wujud dalam tiga bentuk.

AKTIVITI Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati perubahan bentuk bahan: a) ais melebur,

b) memanaskan air hingga mendidih,

c) mengumpul wap air, membiarkan ia sejuk dan membekukannya. Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengenai:

a) air boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, b) air wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks,air paip,ais,penunu Bunsen,bikar.

(58)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.2 Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

HP • mengenalpasti proses yang terlibat bila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain.

HPK Murid dapat…

• mengenalpasti proses yang terlibat bila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dengan betul.

AKTIVITI Guru menunjukkan tayangan video mengenai proses yang terlibat apabila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain

Murid berbincang mengenai proses yang terlibat apabila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain iaitu:

a) peleburan, b) pendidihan, c) penyejatan, d) kondensasi, e) pembekuan

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks,air paip,ais,penunu Bunsen,bikar.Tayangan Video

IMPAK

MINGGU 23 HARI KHAMIS TARIKH 27 JUN 2013

(59)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 24 HARI SELASA TARIKH 2 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.2 Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

HP • mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air.

HPK Murid dapat…

• mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan betul.

AKTIVITI Murid menyiasat dan berbincang faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air, contoh:

a) cuaca yang panas, b) berangin.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks,kain tuala kecil.

(60)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 24 HARI RABU TARIKH 3 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.3 Memahami kitaran air

HP • memerihalkan bagaimana awan terbentuk. • memerihalkan bagaimana hujan terbentuk. HPK Murid dapat…

• memerihalkan bagaimana awan terbentuk. • memerihalkan bagaimana hujan terbentuk.

AKTIVITI Murid menonton simulasi komputer untuk mempelajari pembentukan awan dan hujan.

Murid diminta menceritakan dan memerihalkan bagaimana awan dan hujan terbentuk berdasarkan simulasi computer yang ditontonnya.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks,Simulasi computer@tayangan video

(61)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.3 Memahami kitaran air

HP • menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran.

HPK Murid dapat…

• menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran.

AKTIVITI Murid menonton simulasi kitaran air dalam persekitaran.

Murid diminta menceritakan dan memerihalkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran.berdasarkan simulasi computer yang ditontonnya.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks,Simulasi computer@tayangan video

IMPAK

MINGGU 24 HARI KHAMIS TARIKH 4 JULAI 2013

(62)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 25 HARI SELASA TARIKH 9 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.3 Memahami kitaran air

HP • menerangkan kepentingan kitaran air.

HPK Murid dapat…

• menerangkan kepentingan kitaran air dengan betul.

AKTIVITI Murid menonton video mengenai:

a) kepentingan air bagi benda hidup, Murid berbincang kepentingan kitaran air.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks, tayangan video

(63)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 25 HARI RABU TARIKH 10 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.4 Menghargai kepentingan sumber air.

HP • membuat inferens mengapa kita perlu mengekalkan kebersihan sumber air.

HPK Murid dapat…

• membuat inferens mengapa kita perlu mengekalkan kebersihan sumber air.

AKTIVITI Murid menonton video mengenai: kepentingan air bagi benda hidup,

kesan kegiatan manusia terhadap kualiti bekalan air. Murid membuat inferens mengapa kita perlu mengekalkan

kebersihan sumber air berdasarkan pemerhatian pada tayangan video.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

(64)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

KPS/BBM Buku teks, tayangan video

IMPAK

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 1 Keadaan bahan

OP 1.4 Menghargai kepentingan sumber air.

HP • memerihalkan cara untuk mengekalkan kebersihan sumber air.

HPK Murid dapat…

• memerihalkan cara untuk mengekalkan kebersihan sumber air

AKTIVITI

Murid mengumpul maklumat bagaimana mengekalkan kebersihan sumber air dan mempersembahkan dalam bentuk folio.

Murid melukis poster untuk menunjukkan penghargaan mengenai kepentingan sumber air.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks,

IMPAK

MINGGU 25 HARI KHAMIS TARIKH 11 JULAI 2013

(65)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

MINGGU 26 HARI SELASA TARIKH 16 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 2 Asid dan Alkali

OP 2.1 Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral

HP • mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus.

HPK Murid dapat…

• mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus.

AKTIVITI Murid diperkenalkan dengan kertas litmus dan cara penggunaannya. Murid menguji bahan untuk menentukan sama ada bahan itu berasid, beralkali atau neutral berdasarkan perubahan warna kertas litmus. Murid merekod dapatan ke dalam jadual.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

(66)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

IMPAK MINGGU 26 HARI RABU TARIKH 17 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 2 Asid dan Alkali

OP 2.1 Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral HP • mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali. HPK Murid dapat…

• mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali.

AKTIVITI Murid diminta merasa sampel makanan yang disediakan sahaja dan bukan bahan yang lain.

Murid menentukan sama ada sampel makanan itu adalah berasid atau beralkali dengan merasa sampel makanan dan menguji dengan menggunakan kertas litmus.

Murid merekod dapatan ke dalam jadual.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

(67)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

IMPAK

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 3 Menyiasat Alam Bahan BP 2 Asid dan Alkali

OP 2.1 Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral

HP • membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral.

HPK Murid dapat…

• membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral.

AKTIVITI Murid membuat perbincangan dan kesimpulan mengenai sifat-sifat bahan berasid, beralkali atau neutral berdasarkan rasa dan perubahan warna kertas litmus berdasarkan rekod penyiasatan terdahulu.

Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM Buku teks, Pelbagai jenis bahan,kertas litmus MINGGU 26

HARI KHAMIS

(68)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

IMPAK MINGGU 27 HARI SELASA TARIKH 23 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 – 10.10 TGH

TEMA 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta BP 1 Buruj

OP 1.1 Memahami buruj

HP • menyatakan maksud buruj.

HPK Murid dapat…

• menyatakan maksud buruj.

AKTIVITI Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer atau melawat planetarium untuk memerhati pelbagai buruj.

Murid berbincang buruj adalah sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu di langit.

Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

(69)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2014

KPS/BBM Buku teks, Tayangan Video IMPAK MINGGU 27 HARI RABU TARIKH 24 JULAI 2013 MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 – 11.30 PG

TEMA 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta BP 1 Buruj

OP 1.1 Memahami buruj

HP • mengenalpasti buruj.

HPK Murid dapat…

• mengenalpasti buruj.

AKTIVITI Murid memerhati buruj Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio di langit.

Murid membina model untuk mengkaji corak buruj Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio.

Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di