KATA-KATA ALUAN DARI PENAUNG KOBANAS

61 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)
(2)

i

KATA-KATA ALUAN DARI PENAUNG KOBANAS

Ketua Eksekutif

Bank Simpanan Nasional

Merangkap Penaung KOBANAS

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Pengurusan KOBANAS kerana

diberi kesempatan untuk memberi kata-kata aluan dan menyampaikan amanat di dalam Buku Laporan

Tahunan 2016 ini.

Syabas dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada Anggota Lembaga, Pengurusan dan Perwakilan

KOBANAS khususnya, kerana dapat mengadakan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Kali Ke 24 pada

tahun ini di samping dapat mengekalkan prestasi keuntungan yang membanggakan untuk tahun 2016 dan

yang lebih penting dapat memberi pulangan dividen yang baik kepada Anggota KOBANAS.

Saya yakin prestasi ini akan dapat diteruskan untuk tahun-tahun akan datang sekiranya Pengurusan

KOBANAS sentiasa menjalankan tadbir urus koperasi yang lebih komited dan melaksanakan amanah yang

diberikan oleh anggota KOBANAS dan Pengurusan BSN. Ini akan memberikan imej yang baik kepada

BSN kerana KOBANAS merupakan koperasi yang ditadbir penuh oleh kakitangan BSN.

Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi

penghargaan kepada anggota KOBANAS di atas sokongan dan kepercayaan yang tuan/puan berikan selama

ini kerana sekiranya tiada sokongan tuan/puan selaku anggota KOBANAS mungkin KOBANAS tidak

berada di tahap sekarang.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat bermesyuarat kepada semua Perwakilan dan Pengurusan

KOBANAS.

Sekian, terima kasih.

(3)

ii

PERUTUSAN DARI PENASIHAT KOBANAS

Timbalan Ketua Eksekutif

Bank Simpanan Nasional

Merangkap Penasihat KOBANAS Berhad

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Saya ingin mengambil kesempatan di dalam Buku Laporan Tahunan 2016 Koperasi Kakitangan

BSN Berhad (KOBANAS) ini untuk sekali lagi mengucapkan tahniah kepada seluruh Anggota Lembaga

Koperasi, perwakilan serta wargakerja KOBANAS kerana telah berjaya mengadakan Mesyuarat Agung

Perwakilan Tahunan Kali Ke 24.

Tahniah juga kepada KOBANAS kerana masih lagi berjaya mengekalkan prestasi keuntungan yang

baik bagi tahun 2016. Saya selaku Penasihat kepada KOBANAS juga berharap prestasi ini akan dapat

dikekalkan untuk tahun-tahun seterusnya agar ianya secara tidak langsung dapat meyakinkan lagi

kakitangan Bank Simpanan Nasional untuk menjadi anggota KOBANAS dan kepada anggota-anggota

KOBANAS sedia ada akan terus kekal sebagai anggota KOBANAS.

Saya juga difahamkan KOBANAS telah menambah bilangan aset yang berpotensi samada untuk

kemudahan kepada anggota atau untuk tujuan perniagaan. Saya berharap pengurusan KOBANAS dapat

menguruskan aset ini dengan baik supaya ianya dapat memberikan pulangan yang lumayan dan berterusan

serta menjadi pencapaian yang boleh dibanggakan oleh semua anggota KOBANAS.

Kepada semua ALK dan Perwakilan KOBANAS saya mengingatkan agar melaksanakan tugas

serta amanah yang dipegang dengan penuh tanggungjawab disamping menggandakan usaha ke arah

kejayaan matlamat KOBANAS bagi memberi lebih banyak faedah, manfaat dan kebajikan kepada anggota

KOBANAS.

Kepada semua anggota yang lain, saya sekali lagi menyeru supaya terus memberikan sokongan

padu kepada KOBANAS agar matlamat yang dicitakan akan menjadi kenyataan dan seterusnya memberi

pulangan yang baik kepada anggota dalam bentuk dividen.

Sekian, terima kasih,

(4)

iii

PERUTUSAN PENGERUSI KOBANAS

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmatNya dapat kita berhimpun di dalam

Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOBANAS Kali Ke 24 bagi sesi 2017/2018 selaras dengan maksud

Seksyen 39 Akta Koperasi dan Peruntukan Para 27 Undang-undang Kecil KOBANAS.

Saya mewakili Anggota Lembaga Koperasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Perwakilan

yang hadir pada mesyuarat agung kali ini. Saya merasa bangga atas komitmen serta tanggungjawab yang

diberikan oleh tuan/puan selaku Perwakilan bagi memastikan mesyuarat agung kali ini berjalan dengan

lancar. Tidak lupa juga sokongan daripada anggota-anggota KOBANAS yang tidak berbelah bagi demi

memastikan KOBANAS terus maju.

Tahun 2016 memperlihatkan KOBANAS terus dapat mengekalkan prestasi cemerlang dalam usaha

mencapai objektif yang dirancang. Untuk tahun 2016 KOBANAS telah mencatatkan keuntungan dan ianya

menjadikan tahun ke 17 berturut-turut KOBANAS mengekalkan keuntungan ini. Lanjutan daripada prestasi

keuntungan ini KOBANAS mampu untuk mengekalkan pembayaran dividen kepada semua Anggota

sepertimana kadar yang diberikan pada tahun lalu iaitu pada kadar 10% atas syer dan 8% atas yuran bulanan.

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua anggota KOBANAS di atas kepercayaan yang

diberikan kepada saya dan rakan-rakan Anggota Lembaga Koperasi lain menerajui kepimpinan tertinggi

KOBANAS dan berjanji akan memastikan KOBANAS berada di landasan yang betul sepertimana saranan

kerajaan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima

kasih kepada pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan ANGKASA Wilayah Persekutuan dan ANGKASA

Pusat yang sentiasa memberikan kerjasama, bimbingan dan sokongan kepada KOBANAS. Tak lupa juga

kepada Pengurusan tertinggi BSN, pegawai serta kakitangannya yang selama ini memberi kerjasama dan

sokongan kepada pihak KOBANAS.

Sekian, terima kasih.

(5)

iv

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI SESI 2016/2017

Noor Azmi Ja’afar Pengerusi

Mohd Kamaruzaman Nor Setiausaha

Mazlan Darwis ALK

Harudin Asmal Haron ALK

Sy. Jamaludin Sy. jaafar Naib Pengerusi

Zainuddin Haji Ngah Rabu Bendahari

Mohamad Hidayat Mahmud ALK

Hamzah Ibrahim ALK

Nur Syazwini Zakaria ALK

Mohamad Khasnieddy Khasimi ALK

Aziz Hassan ALK

Mohd Ghazali Abu Zahid ALK

(6)

1

PENAUNG

1.

Datuk Adinan bin Maning

PENASIHAT

1.

Ahmad Latfan bin Mohd Amran

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

1.

Noor Azmi bin Ja’afar

Pengerusi

2.

Syed Jamaludin bin Syed Jaafar

Naib Pengerusi

3.

Mohd Kamaruzaman bin Nor

Setiausaha

4.

Zainuddin bin Hj Ngah Rabu

Bendahari

5.

Mazlan bin Darwis

Anggota Lembaga

6.

Mohamad Khasnieddy bin Khasimi

Anggota Lembaga

7.

Hamzah bin Ibrahim

Anggota Lembaga

8.

Mohamad Hidayat bin Mahmod

Anggota Lembaga

9.

Aziz bin Hassan

Anggota Lembaga

10.

Nur Syazwini binti Zakaria

Anggota Lembaga

11.

Harudin Asmal bin Haron

Anggota Lembaga

12.

Mohd Ghazali bin Abu Zahid

Anggota Lembaga

JAWATANKUASA AUDIT DALAM

1.

Abd Kadir bin Rasad

Pengerusi

2.

Al-Nazri bin Zulkefli

Setiausaha

3.

Zainuddin bin Nayan

Jawatankuasa

4.

Fadzil Azri bin Abd Samad

Jawatankuasa

5.

Mohd Abkahalisatul Rohaizad bin Abd Karim

Jawatankuasa

JAWATANKUASA BADAN PENELITI

1.

Kamaruzaman bin Abdul Kayum

Pengerusi

2.

Muhamad Faizal bin Ariffin

Jawatankuasa

3.

Mohd Riduan bin Hassan

Jawatankuasa

PENAUNG, PENASIHAT, ALK,

Jaw. Audit Dalaman dan Jaw. Badan Peneliti

(7)

2

IBU PEJABAT

1.

Megat Zulkifli bin Megat Mohamad

Perwakilan

2.

Abd Razak bin Ariffin Perwakilan

3.

Suzana binti Abdul Malik

Perwakilan

4.

Izham bin Ismail

Perwakilan

5.

Amran bin Yusof

Perwakilan

6.

Mohd Rizduan bin Ismail

Perwakilan

7.

Faizal bin Mohamed

Perwakilan

8.

Yasman bin Hamid

Perwakilan

9.

Jasni bin Mohamed Junid

Perwakilan

10.

Jamsari @ Ridzuan bin Mohd Noor

Perwakilan

11.

Sabri bin Yahia

Perwakilan

12.

Shamsinar binti Bahari

Perwakilan

13.

Mohd Fadzil bin Ismail

Perwakilan

14.

Tg. Saiful Azhar bin Tg. Mohd Nordin

Perwakilan

15.

Muhamad Zairi bin Abdullah

Perwakilan

16.

Mazlina binti Malik

Perwakilan

KUALA LUMPUR

1.

Mohd Saini bin Mohd Shariff

Perwakilan

2.

Mohd Nijam bin Johari

Perwakilan

3.

Sefullah bin Tauhed Ahmed

Perwakilan

4.

Mohamad Amin bin Asmawi

Perwakilan

5.

Anas Asri bin Othman

Perwakilan

6.

Anuar bin Ali

Perwakilan

7.

Rosafandi bin Hj Rusli

Perwakilan

SELANGOR

1.

Abdul Ghani bin Bulat

Perwakilan

2.

Asrul Nizam bin Abd Rahman

Perwakilan

3.

Roslan bin Kamid

Perwakilan

4.

Hamzah bin Ahmad

Perwakilan

5.

Mis Riah binti Ahmad

Perwakilan

6.

Ahmad Hashim bin Abdul

Perwakilan

7.

Mohd Zailin bin Ismail

Perwakilan

SENARAI PERWAKILAN NEGERI/KAWASAN

SESI 2017-2019

(8)

3

PERAK

1.

Kamal Bashah bin Said

Perwakilan

2.

Salmiah binti Zakaria

Perwakilan

3.

Mohammad Faizul bin Mat Noh

Perwakilan

4.

Padmaja A/P V P Menon

Perwakilan

5.

Fauziana binti Mohd Yunos

Perwakilan

6.

Soraya binti Adnan

Perwakilan

7.

Siti Salina binti Rasol

Perwakilan

8.

Sabarudin bin Hussin

Perwakilan

NEGERI SEMBILAN

1.

Nor Hizam bin Hashim

Perwakilan

2.

Normah binti Borhan

Perwakilan

3.

Ahmad Zamzuri bin Abdullah

Perwakilan

4.

Mohd Hisham bin Hashim

Perwakilan

5.

Noordin bin Abdul Talip

Perwakilan

MELAKA

1.

Sabah binti Badriuzzaman

Perwakilan

2.

Fatimah binti Salleh

Perwakilan

3.

Jeffri bin Kamaruddin

Perwakilan

4.

Jainal bin Muhidan

Perwakilan

5.

Mohd Faizal bin Hashim

Perwakilan

6.

Al Naim bin Jenal

Perwakilan

JOHOR

1.

Mohd Nizam bin Junait

Perwakilan

2.

Jumaat bin Sahari

Perwakilan

3.

Daud bin Mohd Jeni

Perwakilan

4.

Noor Aziha binti. Abd Aziz

Perwakilan

5.

Khalid bin Ibrahim

Perwakilan

6.

Zahari bin Limat

Perwakilan

7.

Rohizat Sulaiman

Perwakilan

8.

Nor Azizah binti Hadirman

Perwakilan

9.

Norhayati binti Jaafar

Perwakilan

(9)

4

PAHANG

1.

Zamrol bin Ariffin

Perwakilan

2.

Noor Aznieta binti Ibrahim

Perwakilan

3.

Mohd Syahiri bin Mohamed

Perwakilan

4.

Haywata bin Abdul Ghafar

Perwakilan

5.

Nor Hazizah binti Alwi

Perwakilan

KEDAH/PERLIS

1.

Mohamad Azwa bin Md Salleh

Perwakilan

2.

Mohd Zamani bin Salleh

Perwakilan

3.

Norsinar suria binti Ismail@Harun

Perwakilan

4.

Ade Noorazman bin Abd Tahir

Perwakilan

5.

Nor Rosidi bin Aziz

Perwakilan

6.

Mohamad Shukri bin Baharom

Perwakilan

7.

Mohd Zamir bin Azmi

Perwakilan

PULAU PINANG

1.

Ahmad Nizam bin Razak

Perwakilan

2.

Ariff bin Ahmad

Perwakilan

3.

Muhamad Zaidi bin Muhamed Noor

Perwakilan

4.

Anuar bin Omardin

Perwakilan

5.

Rohasidie bin Abd Rahim

Perwakilan

SABAH

1.

Judy D. Satiwang

Perwakilan

2.

Ali bin Salleh

Perwakilan

3.

Roseni Stephen

Perwakilan

4.

Junaidi bin Ali

Perwakilan

5.

Mohd Ahyar bin Ahmad

Perwakilan

6.

Jaounah Ompongoh

Perwakilan

7.

Asmadi bin Sidin

Perwakilan

SARAWAK

1.

Azman Shah bin Ismail Wang

Perwakilan

2.

Omeli bin Mun

Perwakilan

3.

Mohamed Rafik bin Mohamed Yoosuf

Perwakilan

4.

Napisah binti Marsit

Perwakilan

(10)

5

TERENGGANU

1.

Mohd Hadafi bin Ali

Perwakilan

2.

Ahmad Fauzi bin Yusof

Perwakilan

3.

Mohd Sofian bin Mohamad

Perwakilan

4.

Muhamad Fadli bin Long

Perwakilan

KELANTAN

1.

Shamsul Baharin bin Ab. Rahman

Perwakilan

2.

Kartini binti Husain

Perwakilan

3.

Mohamad Mokhtar bin Abd Wahab

Perwakilan

4.

Kamarul Zaman bin Yasin

Perwakilan

5.

Saiful Azman bin Semail

Perwakilan

(11)

6

KAKITANGAN PEJABAT

JAWATAN

1.

Azman bin Mohd Sidek

Pengurus Besar

2.

Noor Shabudin bin Shafie

Eksekutif Kredit

3.

Zetty Zulaiqa binti Badaruddin

Eksekutif Akaun

4.

Mohd Kamil bin Mustafa

Eksekutif Projek

5.

Siti Hawa binti Hoziri

Kerani Kredit

6.

Khazmi bin Abu Kasim

Kerani Kredit

7.

Mashila binti Md Som

Kerani Akaun

TEMPAT LETAK KERETA

1.

Muhammad Azliesham Samsul Naharudin

Atendan

2.

Muhammad Aszemi Alzahari

Atendan

3.

Muhammad Danial Muazam

Atendan

4.

Muhammad Nor Shahizuan Mohd Nor Shahid

Atendan

KANTIN WISMA BSN

1.

Mohd Toha Dawud

Juruwang

2.

Mohd Noorul Azam bin Mafti

Tukang Masak

3.

Mardiah binti Omar

Tukang Masak

4.

Adnan bin Abd Rahman

Juruwang

5.

Tinawati binti Sabirin

Pembantu Kantin

KANTIN PPBSN BANGI

1.

Ismail bin Mohd Noor

Penyelia

2.

Saenah binti Misdin

Tukang Masak

3.

Wan Suzana bin Wan Abas

Tukang Masak

4.

Mohd Saipuddin bin Mohd Noor

Pembantu Tukang Masak

5.

Mohammad Arsyad bin Jusoh

Pembantu Tukang Masak

6.

Sy Abd Aziz Sy. Hanifah

Ketua Pelayan

7.

Mohd Sufian bin Ab Wahab

Pelayan

8.

Liza binti Zainal Nabibi

Pembantu Kantin

9.

Siti Lela binti Yusof

Juruwang

10.

Elie binti Umar

Pembantu Kantin

LANSKAP PPBSN BANGI

1.

Kamaruzaman bin Yahya @ Nordin

Penyelia

2.

Irnawati binti Zainal Nabibi

Pekerja Am

3.

Adnan bin Datau

Pekerja Am

4.

Mohd Hafiz bin Sahad

Pekerja Am

5.

Aziz bin Md Yunus

Pekerja Am

6.

Baharuddin bin Mohd Wahi

Pekerja Am

PENGURUSAN/KAKITANGAN

KOBANAS

(12)

7

LAPORAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAGI TAHUN KEWANGAN 2016

Saya selaku Pengerusi Anggota Lembaga dengan rasa rendah hati dan sukacitanya membentangkan

Laporan Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad (KOBANAS) bersama Akaun Beraudit,

Laporan Juruaudit Luar dan Laporan Juruaudit Dalam bagi tahun kewangan 2016 serta ulasan dan

pandangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi tahun Kewangan 2015. Laporan ini dibentangkan untuk

mendapat kelulusan anggota perwakilan semasa Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan kali ke 24.

Bagi tahun kewangan 2016, KOBANAS telah memperolehi pendapatan berjumlah RM7,091,698

berbanding tahun 2015 berjumlah RM6,558,766 iaitu peningkatan sebanyak RM532,932 @ 8.13%. Hasil

daripada prestasi ini, KOBANAS berupaya meningkatkan keuntungan bersih sebanyak RM3,245,825 iaitu

pertambahan keuntungan sebanyak RM54,913 @ 1.72% berbanding tahun 2015.

(2016: RM 3,245,825 / 2015: RM 3,190,912)

Tahun Kewangan 2016 merupakan tahun ketujuh belas berturut-turut KOBANAS telah mencatat

keuntungan. Ini menunjukkan KOBANAS telah ditadbir urus dengan baik sepertimana yang dikehendaki

oleh anggota KOBANAS serta mengikut segala peraturan yang disarankan oleh pihak Suruhanjaya

Koperasi Malaysia.

PINJAMAN ANGGOTA

Pemberian pinjaman kepada anggota masih menjadi teras aktiviti KOBANAS dan amaun pinjaman

keseluruhan menunjukkan penurunan sebanyak RM1,028,788 iaitu 3.05%. Penurunan disebabkan ramai

anggota membuat pinjaman kakitangan BSN terutamanya atau membuat pinjaman luar yang menawarkan

skim pinjaman/pembiayaan yang lebih baik.

(2016: RM 32,695,607 / 2015: RM 33,724,396)

MODAL YURAN ANGGOTA

Pertambahan Modal Yuran Anggota akhir tahun Kewangan 2016 RM 809,860 @ 7.20%. Peningkatan ini

menunjukkan anggota terus yakin dengan prestasi KOBANAS semenjak kebelakangan ini terutama dari

segi pembayaran dividen setiap tahun.

(2016: RM12,064,802 / 2015: RM11,254,942)

MODAL SYER ANGGOTA

Pertambahan Modal Syer Anggota akhir tahun Kewangan 2016 RM 804,477 @ 27.58%. Peningkatan ini

juga menunjukkan keyakinan anggota bertambah dari tahun ke tahun ekoran prestasi KOBANAS yang

baik semenjak kebelakangan ini terutama dari segi pembayaran dividen setiap tahun.

(2016: RM3,721,541 / 2015: RM 2,917,064)

KEANGGOTAAN KOPERASI

Penurunan bilangan anggota adalah seramai 93 orang iaitu 2.23%. Penurunan disebabkan ramai anggota

telah bersara daripada perkhidmatan atau ditamatkan perkhidmatan.

(13)

8

AKTIVITI PROJEK

Projek

Untung Rugi (RM)

Perbezaan

(RM)

Peratusan

Catatan

2016

2015

Lanskap

31,475

26,009

5,466

21.02%

Peningkatan

Kantin Wisma BSN

52,103

104,613

(52,510)

50.19%

Penurunan

Kantin PPBSN

365,826

237,246

128,647

54.20%

Peningkatan

Tempat Letak Kereta

102,921

69,377

33,544

48.35%

Peningkatan

Tiga daripada empat aktiviti projek untuk tahun 2016 menunjukkan peningkatan keuntungan dan hanya

satu projek yang menunjukkan penurunan iaitu projek Kantin Wisma BSN. Penurunan ini banyak

disumbangkan oleh kenaikan harga barangan yang meningkat.

PELABURAN HARTANAH

Sepertimana mandat yang telah diberikan oleh Perwakilan pada mesyuarat agung sebelum ini KOBANAS

telah mengorak langkah membeli tambahan hartanah yang difikirkan sesuai dan memberi pulangan yang

baik kepada KOBANAS. Antara hartanah yang telah dimiliki oleh KOBANAS adalah sepertimana berikut:

Bil

Jenis Harta

Lokasi

Harga Belian /

Sumber

Anggaran

Harga

Pasaran

Semasa

Status

1

Rumah Kedai 3

tkt

Wangsa Melawati,

Kuala Lumpur

RM700,000 /

Tiada lagi

pinjaman

RM1.5 Juta

Disewakan RM3,100

sebulan

2

Rumah Kedai 4

tkt

Bandar Seri Putra

Bangi

RM1.987 Juta /

Tiada lagi

pinjaman

RM3 Juta

Disewakan

RM20,000 sebulan

3

Rumah Kedai 3

tkt

Wangsa Maju,

Kuala Lumpur

RM1.5 Juta /

Pinj. Affin

Bank

RM2 Juta

Disewakan RM7,100

sebulan

4

Rumah

Berkembar 1 tkt.

Pantai Batu Hitam,

Kuantan

RM270,000 /

Beli tunai

RM300,000

Dijadikan

Homestay

terutama untuk

anggota KOBANAS

5

Rumah Kedai 3

tkt

Bandar Meru Raya

lpoh, Perak

RM948,000 /

Beli tunai

RM1 Juta

Tkt. 1 bangunan

disewakan RM1,200

sebulan

6

Rumah

Berkembar 2 tkt.

Mukim Kuala

Nerus, Terengganu

RM290,000 /

Beli tunai

RM300,000

Dijadikan

Homestay

terutama untuk

anggota KOBANAS

7

Tanah serta

Bangunan Rumah

Kedai dua tkt

Cabang Tiga, Kuala

Terengganu

RM2,150,000 /

Beli tunai

RM2,300,000 Disewakan

RM12,000 sebulan

8

Rumah

Berkembar 2 tkt.

Mukim Bukit Piatu,

Melaka Tengah

RM310,000 /

Beli tunai

RM350,000

Dalam proses tukar

hakmilik. Cadangan

(14)

9

9

Dua unit

Apartment

Austin Hills, Johor

Bharu

RM400,460

seunit (selepas

diskaun 18%)

RM800,920

Dalam proses

pembinaan

10 Rumah Kedai 4

tkt

Jelatek Business

Park Kuala Lumpur

RM2,450,000

RM2,500,000 Kegunaan untuk

Pejabat Urusan

KOBANAS

11 Rumah Kedai 2

tkt

Larkin Jaya, Johor

Bharu

RM500,000

RM550,000

Dalam proses pindah

milik. Bahagian

bawah bangunan

disewa oleh pihak

BSN RM3,000

sebulan

Keseluruhan pendapatan sewaan yang diperolehi daripada penyewaan hartanah di atas pada tahun 2016

adalah sebanyak RM422,050.00 dan dijangka meningkat pada tahun 2017.

DIVIDEN

Dengan prestasi yang baik pada tahun 2016 Anggota Lembaga Koperasi bersetuju untuk mencadangkan

pembayaran dividen untuk akaun tahunan 2016 dikekalkan pada kadar 10% atas saham dan 8% atas

simpanan caruman sepertimana yang dibayar pada tahun 2015. Pembayaran dividen ini adalah bergantung

kepada pencapaian keuntungan KOBANAS, sekiranya ada keuntungan maka ianya akan dikembalikan

semula kepada anggota dalam bentuk dividen.

PENGHARGAAN

Saya mewakili Anggota Lembaga Koperasi KOBANAS dengan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi

penghargaan dan terima kasih kepada:

1.

Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia

2.

Pengurusan BSN, pegawai dan kakitangannya

3.

Perwakilan dan anggota KOBANAS yang setia memberikan sokongan dan kerjasama kepada

Anggota Lembaga Koperasi untuk mentadbir KOBANAS

4.

Semua kakitangan KOBANAS di atas sumbangan, usaha dan jasa mereka dalam melaksanakan

tanggungjawab bagi menjayakan operasi KOBANAS.

Sekian, terima kasih.

(NOOR AZMI B JAAFAR)

Pengerusi KOBANAS

(15)

10

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN BERKANUN ANGGOTA LEMBAGA MENGIKUT

AKTA KOPERASI, 1993 SEKSYEN 59 (1) (C)

Kami bagi pihak Lembaga Koperasi dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan

Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2016.

Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi, 1993 dan peraturan-peraturan di bawahnya, kami

bagi pihak Lembaga Koperasi melaporkan bahawa;

a)

Perjalanan Koperasi tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara luar biasa mengikut takrif Seksyen

59(4) Akta Koperasi, 1993;

b)

Koperasi bercadang untuk mengeluarkan dividen sebanyak 10% atas modal syer dan 8% atas yuran

anggota yang dianggarkan masing-masing berjumlah RM 400,000.00 dan RM 940,000.00 kepada

ahli-ahli Koperasi teıtakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Mesyuarat

Agung;

c)

Koperasi juga bercadang memindahkan keuntungan terkumpul ke Tabung Kebajikan Anggota

berjumlah RM 13,000.00, honorarium lembaga berjumlah RM 60,000.00 dan Kumpulan Wang

Penebusan Saham berjumlah RM 50,000.00;

d)

Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai aset dan liabiliti Koperasi yang digunakan

sekarang mengelirukan atau tidak sesuai;

e)

Dalam jangkamasa yang diliputi oleh penyata pendapatan, tiada liabiliti luar jangka yang

disanggupi oleh Koperasi yang belum diselesaikan;

f)

Anggota Lembaga juga berpendapat bahawa jumlah aset tetap, aset semasa, liabiliti semasa, liabiliti

jangka panjang, modal dan rizab yang ditunjukkan di kunci kira-kira adalah munasabah; dan

(16)

11

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN BERKANUN ANGGOTA LEMBAGA MENGIKUT

AKTA KOPERASI, 1993 SEKSYEN 59 (1) (C) (SAMBUNGAN)

g)

Anggota Lembaga bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 adalah seperti berikut;

Encik Noor Azmi bin Jaafar

-

Pengerusi

Tn Syed Jamaludin bin Syed Jaafar

-

Naib Pengerusi

Encik Zainuddin bin Hj. Ngah Rabu

-

Bendahari

Encik Mohd Kamaruzaman bin Nor

-

Setiausaha

Encik Mazlan bin Darwis

-

Anggota Lembaga

Encik Mohamad Khasnieddy bin Khasimi

-

Anggota Lembaga

Encik Hamzah bin Ibrahim

-

Anggota Lembaga

Encik Mohamad Hidayat bin Mahmod

-

Anggota Lembaga

Encik Aziz bin Hassan

-

Anggota Lembaga

Encik Harudin Asmal bin Haron

-

Anggota Lembaga

Encik Mohd Ghazali bin Abu Zahid

-

Anggota Lembaga

Puan Nur Syazwini binti Zakaria

-

Anggota Lembaga

Kami bagi pihak Anggota Lembaga mengaku bahawa selain dari perkara-perkara yang tersebut

di atas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang

dikehendaki oleh Akta Koperasi, 1993 Seksyen 59 (3).

(17)

12

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS

Kepada:

Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Anggota- anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Laporan Mengenai Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan yang terdiri daripada kunci kira-kira pada 31 Disember 2016,

dan penyata pembahagian keuntungan, akaun untung rugi dan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir

pada tarikh tersebut, dan ringkasan dasar-dasar perakaunan yang penting dan nota-nota penjelasan.

Tanggungjawab Lembaga ke atas Penyata Kewangan

Lembaga Koperasi adalah bertanggungjawab bagi penyediaan penyata kewangan untuk memberikan

pandangan yang benar dan saksama menurut peruntukan Akta Koperasi, 1993 dan piawaian perakaunan

yang diluluskan di Malaysia. Lembaga turut bertanggungjawab terhadap kawalan dalaman yang dianggap

perlu oleh Lembaga untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata

yang ketara, samada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat ke atas penyata kewangan, berdasarkan audit

kami. Kami telah mengendalikan audit kami menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia.

Piawaian-piawaian tersebut memerlukan kami patuh dengan keperluan beretika dan merancang dan

melaksanakan audit untuk mencapai kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan tersebut bebas

daripada salah nyata yang ketara.

Sesuatu audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur untuk memperolehi bukti audit mengenai

jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Pemilihan sesuatu prosedur adalah bergantung kepada

pertimbangan kami termasuk penilaian risiko salah nyata yang ketara di dalam penyata kewangan, samada

disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko, kami menimbangkan kawalan

dalaman yang relevan bagi penyediaan penyata kewangan Koperasi yang memberikan pandangan yang

benar dan saksama bagi membentuk prosedur audit yang sesuai berdasarkan keadaan, tapi bukan bagi

tujuan menyatakan pendapat terhadap keberkesanan kawalan dalaman Koperasi. Sesuatu audit juga

merangkumi penilaian terhadap kesesuaian dasar perakaunan yang digunapakai dan kemunasabahan

anggaran perakaunan yang dibuat oleh Lembaga, serta menilai pembentangan penyata kewangan secara

keseluruhannya.

(18)

13

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS (SAMBUNGAN)

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan ini memberikan pandangan yang benar dan saksama mengenai

kedudukan kewangan Koperasi pada 31 Disember 2016 dan prestasi kewangan serta aliran tunai Koperasi

bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut selaras dengan piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia.

Laporan Mengenai Keperluan Perundangan dan Badan Pengawasan Lain

Menurut keperluan dalam Akta Koperasi, 1993 di Malaysia, kami juga melaporkan yang berikut:

a)

Rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang sepatutnya, telah disimpan dengan sempurna menurut

peruntukan Seksyen 58 Akta Koperasi 1993;

b)

Penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset Koperasi dalam

tahun berakhir 31 Disember 2016 adalah menurut peruntukan Akta, Peraturan-Peraturan Koperasi

2010 di Malaysia dan peraturan-peraturan dan Undang-undang Kecil Koperasi; dan

c)

Aset-aset dan liabiliti-liabiliti, di dalam semua aspek yang material, dinyatakan dengan saksama

menurut dasar-dasar perakaunan.

Hal-hal Lain

Laporan ini disediakan hanya bagi anggota-anggota Koperasi sebagai satu badan, menurut Seksyen 63 Akta

Koperasi, 1993 di Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Kami tidak akan bertanggungjawab

kepada mana-mana pihak lain terhadap isi kandungan laporan ini.

(19)

14

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

KUNCI KIRA-KIRA

Pada 31 Disember 2016

2016 2015

Nota RM RM

HARTA TANAH, LOJI DAN PERALATAN

Tanah dan bangunan 3 8,010,351.21 4,982,766.30

Kenderaan 3 6,046.00 1.00

Komputer 3 31,062.51 20,592.86

Lengkapan dan lekapan 3 85,997.65 60,066.26

Ubahsuai bangunan 3 187,303.06 137,798.35

8,320,760.43 5,201,224.77 ASET BUKAN SEMASA

Pelaburan dalam saham siar harga 4 4,625.00 5,182.18

Pelaburan dalam saham tak siar harga 5 10,000.00 10,000.00

Pinjaman anggota 6 27,638,477.55 28,134,752.25 27,653,102.55 28,149,934.43 ASET SEMASA Pinjaman anggota 6 5,057,129.58 5,589,643.30 Penghutang perdagangan 7 960,671.19 608,234.79 Pelbagai penghutang 8 374,985.41 537,183.46

Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori 9 4,885,000.00 1,185,000.00

Simpanan tetap 10 180,000.00 - Wang di bank 11 1,493,081.75 3,569,893.85 Wang di tangan 12 5,225.82 2,514.75 12,956,093.75 11,492,470.15 LIABILITI SEMASA Pemiutang perdagangan 13 174,885.88 183,176.66 Pelbagai pemiutang 14 1,084,617.72 1,055,298.63 Dividen dicadangkan 15 1,340,000.00 1,155,000.00

Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 16 62,411.26 63,900.44 Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi 17 31,205.63 31,950.22

Pinjaman berjangka 18 1,682,462.48 1,231,834.46

4,375,582.97 3,721,160.41

Aset semasa bersih 8,580,510.78 7,771,309.74

44,554,373.76 41,122,468.94

(20)

15

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

KUNCI KIRA-KIRA (SAMBUNGAN)

Pada 31 Disember 2016

2016 2015

Nota RM RM

Dibiayai oleh:-

Modal Syer Anggota 19 3,721,541.18 2,917,063.81

Modal Yuran Anggota 20 12,064,801.80 11,254,941.92

Akaun Rizab Modal 21 326,000.28 326,000.28

Kumpulan Wang Penebusan Syer 22 96,950.00 46,950.00

Caruman Jimat Cermat 23 1,843,184.83 1,843,057.79

Tabung Kebajikan Anggota 24 100,000.00 100,000.00

Tabung Khairat Kematian 25 45,321.62 28,196.62

Tabung Kredit Kelompok 26 957,852.37 935,034.79

Tabung Penyelenggaraan Homestay 27 76,460.00 40,400.00

Akaun untung rugi terkumpul 10,602,833.61 9,850,409.43

KUMPULAN WANG ANGGOTA 29,834,945.69 27,342,054.64

Kumpulan Wang Rizab Statutori 28 6,489,951.83 5,803,427.93

LIABILITI BUKAN SEMASA

Pinjaman berjangka 18 8,229,476.24 7,976,986.37

44,554,373.76 41,122,468.94

(21)

16

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

2016 2015

Nota RM RM

Keuntungan bersih tahun ini 3,245,825.41 3,190,911.68

(Tolak)/ tambah: Pelarasan operasi 43 (125,262.24) 4,110.37 Untung bersih selepas pelarasan operasi 3,120,563.17 3,195,022.05 Tolak : Pembahagian berkanun

Pindahan ke Kumpulan Wang Rizab Statutori

(22 % / 2015: 22% ) 28 686,523.90 702,904.85

Pindahan ke Kumpulan Wang Amanah

Pendidikan Koperasi (2% / 2015: 2%) 16 62,411.26 63,900.44 Pindahan ke Kumpulan Wang Amanah

Pembangunan Koperasi (1% / 2015: 1%) 17 31,205.63 31,950.22 780,140.79 798,755.51

Keuntungan selepas pembahagian berkanun 2,340,422.38 2,396,266.54 Tolak:

Peruntukan cukai pendapatan 42 200,000.00 68,902.22

Tolak : Pembahagian Lain Cadangan dividen atas modal syer

(10% / 2015:10%) 15 400,000.00 295,000.00

Cadangan pulangan keuntungan atas yuran anggota

(8% / 2015: 8%) 15 940,000.00 860,000.00

Cadangan honorarium Lembaga 60,000.00 60,000.00 Kumpulan wang penebusan syer 22 50,000.00 50,000.00

Tabung Kebajikan Anggota 24 13,000.00 31,650.00

1,463,000.00 1,296,650.00 Baki keuntungan yang belum dibahagikan 677,422.38 1,030,714.32 Tambah: Pelarasan bukan operasi

Pelarasan tahun lepas 43 75,001.80 24,181.86

752,424.18 1,054,896.18

Keuntungan terkumpul pada awal tahun 9,850,409.43 8,795,513.25 Baki keuntungan terkumpul pada akhir tahun 10,602,833.61 9,850,409.43

(22)

17

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

AKAUN UNTUNG RUGI

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

2016 2015

Nota RM RM

PENDAPATAN

Pendapatan Daripada Aktiviti

Keuntungan faedah 29 3,879,228.48 3,729,933.68

Pendapatan perkhidmatan:-

Kontrak Landskap 30 155,540.19 142,306.79

Kantin Bank Simpanan Nasional 31 894,726.07 985,292.60 Kantin Pusat Latihan BSN 32 1,306,205.08 999,395.45

Unit Letak Kereta 33 234,354.66 218,498.06

Homestay 34 7,973.33 4,334.32

Komisen Insuran 36,494.12 949.24

Komisen Agen 80,241.59 31,881.97

Pelaburan 35 424,050.00 362,400.00

Pelbagai pendapatan:-

Caj pindahan syer 1,547.17 2,680.57

Caj pemprosesan pinjaman 16,422.34 19,244.50

Komisyen Ejen Bank BSN 659.50 806.52

Pendapatan insuran kredit 41,136.10 45,530.68

Pendapatan pelbagai 9,880.21 13,385.98

Yuran pendaftaran ahli 3,239.62 2,126.23

Jumlah Pendapatan 7,091,698.46 6,558,766.59

TOLAK: PERBELANJAAN

Kos Aktiviti

Kontrak Landskap 30 124,064.79 116,298.00

Kantin Bank Simpanan Nasional 31 842,622.60 880,679.38

Kantin Pusat Latihan BSN 32 940,379.42 762,149.07

Unit Letak Kereta 33 131,433.68 149,120.70

Homestay 34 5,385.85 6,528.30

Perbelanjaan Am

Perbelanjaan Lembaga 36 109,831.35 109,681.51 Perbelanjaan kewangan 37 512,887.42 246,248.19 Susutnilai Aset 38 159,364.17 102,550.37 Yuran Audit Luar 9,000.00 9,000.00

Yuran percukaian 9,900.00 7,513.01

Baki dihantar ke hadapan 2,844,869.28 2,389,768.53

(23)

18

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

AKAUN UNTUNG RUGI (SAMBUNGAN)

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

2016 2015

Nota RM RM

TOLAK : PERBELANJAAN (SAMBUNGAN)

Baki dibawa ke hadapan 2,844,869.28 2,389,768.53

Pelbagai Perbelanjaan

Bayaran Guaman 30,036.19 54,634.02

Caj bank 1,448.75 918.91

Caj proses pembiayaan 10.00 31,800.00

Cukai pintu 85,770.99 5,681.90

Denda dan penalti 20,821.67 6,436.22

Derma dan sumbangan 6,631.00 3,650.00

Hapuskira pinjaman 4,202.06 -

Khidmat pakar runding pematuhan Syariah 6,400.00 10,000.00

Perbelanjaan Audit Dalaman 4,862.80 8,557.90

Perbelanjaan kakitangan 39 454,477.21 390,790.79

Perbelanjaan pentadbiran 40 362,209.51 449,151.79

Penyelenggaraan aset tetap 41 23,576.41 16,077.85

Rosotnilai saham siar harga 557.18 387.00

Jumlah Perbelanjaan 3,845,873.05 3,367,854.91

Keuntungan bersih 3,245,825.41 3,190,911.68

(24)

19

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA ALIRAN TUNAI

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

2016 2015

RM RM

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI

Keuntungan bersih sebelum cukai 3,120,563.17 3,195,022.05 Pelarasan untuk:

Susutnilai bagi aset tetap 181,335.68 123,302.54

Perbelanjaan faedah 512,887.42 246,248.19

Peruntukan rosotnilai saham siar harga 557.18 (1,724.18)

Pelarasan operasi 79,857.56 (2,610.37)

Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja 3,895,201.01 3,560,238.23 Perubahan pada modal kerja:

Skim pinjaman anggota 859,687.82 (3,309,767.01)

Penghutang (151,137.75) 239,857.32

Pemiutang perdagangan (8,290.78) (437,899.43)

Pelbagai pemiutang dan akruan 29,319.09 270,304.79

Aliran tunai daripada operasi 4,754,779.39 322,733.90

Bayaran faedah (512,887.42) (246,248.19)

Bayaran cukai pendapatan (200,000.00) (109,992.95)

Aliran tunai bersih (digunakan dalam) / dihasilkan

daripada aktiviti operasi 4,041,891.97 (33,507.24)

ALIRAN TUNAI UNTUK BAYARAN BERKANUN DAN AGIHAN

Honorarium lembaga (60,000.00) (42,000.00)

Kumpulan Wang Amanah Pendidikan (63,900.44) (62,774.45) Kumpulan Wang Amanah Pembangunan (31,950.22) (31,387.22) Aliran tunai bersih untuk bayaran berkanun dan agihan (155,850.66) (136,161.67) ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN

Pembelian aset tetap (3,305,727.10) (228,064.70)

Terimaan jualan aset tetap - 750.00

Aliran tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan (3,305,727.10) (227,314.70)

(25)

20

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA ALIRAN TUNAI (SAMBUNGAN)

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

2016 2015

RM RM

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN

Pertambahan pinjaman berjangka 2,500,000.00 5,000,000.00 Pembayaran pinjaman berjangka (1,796,882.11) (2,094,565.16) Perubahan dalam modal syer anggota 804,477.37 797,200.00 Perubahan dalam modal yuran anggota 809,859.88 1,182,960.40

Perubahan dalam caruman jimat cermat 127.04 181,882.70

Penebusan syer ahli berhenti - (26,550.00)

Tabung kebajikan anggota (13,000.00) (31,800.00)

Tabung khairat kematian 17,125.00 17,295.00

Tabung kredit berkelompok 22,817.58 183,658.03

Tabung penyelenggaraan homestay 36,060.00 40,400.00

Dividen dibayar (1,155,000.00) (960,000.00)

Aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan 1,225,584.76 4,290,480.97 Lebihan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai 1,805,898.97 3,893,497.36 Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun 4,757,408.60 863,911.24 Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun 6,563,307.57 4,757,408.60 ANALISIS TUNAI DAN KESETARAAN

TUNAI:-Wang di bank 1,493,081.75 3,569,893.85

Wang di tangan 5,225.82 2,514.75

Simpanan tetap 5,065,000.00 1,185,000.00

6,563,307.57 4,757,408.60

(26)

21

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

1.

KEGIATAN UTAMA

Kegiatan utama Koperasi meliputi pemberian kemudahan pinjaman kepada anggota atau skim

perdagangan barang-barang keperluan anggota-anggota seperti alat elektrik, barang-barang kemas,

motorsikal dan sebagainya mengikut keperluan anggota-anggota, wakil insuran, menyediakan

perkhidmatan tempat letak kereta, kontrak lanskap, perniagaan kantin dan sewaan bangunan.

Jumlah anggota aktif yang menjadi ahli Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

sehingga 31 Disember 2016 adalah seramai 4,090 orang (2015: 4,090 orang).

Bilangan kakitangan pada akhir tahun adalah seramai 25 orang (2015 : 26 orang).

2.

DASAR- DASAR PERAKAUNAN

a.

Asas-asas perakaunan

i.

Penyata kewangan disediakan mengikut kelaziman kos sejarah dengan andaian

bahawa kegiatan Koperasi adalah berterusan. Pelarasan akan dibuat untuk

menyesuaikan dengan nilai-nilai saksama aset atau liabiliti.

ii.

Penyata kewangan Koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi Akta

Koperasi, 1993 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

b.

Yuran pendaftaran anggota

Yuran pendaftaran anggota dikreditkan ke akaun untung rugi sebagai pendapatan Koperasi

mengikut Undang-undang Kecil Koperasi 13(4).

c.

Harta tanah, loji dan peralatan

Hartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada harga kos setelah ditolak susutnilai terkumpul

dan kerugian rosotnilai terkumpul.

Susutnilai dikira dengan menggunakan kaedah garis lurus berdasarkan anggaran hayat

kegunaan aset-aset tersebut. Kadar susutnilai tahunan adalah seperti berikut:

Butiran

Kadar (%)

Tanah dan bangunan

2%

Kenderaan

15 %

Komputer

15 %

Lengkapan dan lekapan

15 %

(27)

22

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

d.

Pelaburan dalam saham tak siar harga dan saham

i.

Pelaburan dalam saham amanah dinyatakan pada kos asal dan nilai pasaran yang mana

lebih rendah.

ii.

Pelaburan dalam saham tak siar harga dinyatakan pada kos asal tolak peruntukan

rosotnilai pelaburan yang dianggap berkekalan.

e.

Penghutang perdagangan dan pelbagai

Penghutang dinyatakan pada nilai yang dijangka boleh direalisasi. Hutang lapuk dihapus kira

apabila dikenalpasti. Anggaran dibuat bagi hutang ragu berdasarkan kajian semula ke atas

semua jumlah yang belum dijelaskan pada tarikh kunci kira-kira.

f.

Tunai dan kesetaraan tunai

Bagi tujuan penyediaan penyata aliran tunai, tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada tunai

di tangan dan di bank, pelaburan tetap tidak bercagar dan pelaburan berkecairan tinggi yang

sedia ditukar kepada jumlah tunai yang diketahui dan tertakluk kepada risiko perubahan nilai

yang tidak ketara.

g.

Pemiutang perdagangan dan pelbagai

Pemiutang dinyatakan pada kos, iaitu pada nilai saksama balasan yang akan dibayar pada

masa hadapan untuk barang dan perkhidmatan yang diterima.

h.

Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan diiktiraf apabila berkemungkinan bahawa faedah ekonomi berkaitan dengan

urusniaga akan mengalir masuk kepada Koperasi dan jumlah pendapatan boleh dikira secara

munasabah.

i)

Keuntungan dari skim pembiayaan anggota dan bukan anggota

Pengiktirafan keuntungan atas skim pembiayaan anggota dan bukan anggota adalah

berdasarkan pada kaedah garis lurus atas penerimaan daripada potongan gaji

berjadual.

(28)

23

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

ii)

Jualan barangan dan perkhidmatan

Pendapatan ini diiktiraf bersih daripada cukai jualan dan diskaun ke atas

pemindahan risiko dan ganjaran kepada pembeli.

iii)

Pendapatan sewa dan komisen

Pendapatan sewa dan komisen diiktiraf secara akruan melainkan kemungkinan

untuk diperolehi dimansuhkan.

iv)

Dividen

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak menerimanya telah ditentukan.

i.

Percukaian

Cukai pendapatan atas keuntungan atau kerugian untuk tahun semasa terdiri daripada cukai

semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa mewakili cukai pendapatan yang di jangka akan

dikenakan ke atas keuntungan tahun semasa yang boleh dicukai dan dikira pada kadar cukai

yang berkuatkuasa pada tarikh kunci kira-kira

j.

Manfaat pekerja

i.

Manfaat jangka pendek

Upah, gaji, bonus dan caruman keselamatan social diiktiraf sebagai perbelanjaan

dalam tahun di mana perkhidmatan berkenaan diberi oleh pekerja Koperasi. Cuti

berbayar terkumpul jangka pendek seperti cuti tahunan berbayar diiktiraf apabila

perkhidmatan diberi oleh pekerja yang meningkatkan hak mereka kepada cuti

berbayar di masa hadapan, dan cuti berbayar tidak terkumpul jangka pendek seperti

cuti sakit diiktiraf apabila cuti berlaku

ii.

Rancangan caruman tertentu

Seperti yang termaktub di dalam undang-undang, Koperasi-koperasi di Malaysia perlu

membuat caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Caruman

berkenaan diiktiraf sebagai perbelanjaan di dalam penyata pendapatan apabila berlaku.

(29)

24

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

3.

HARTA TANAH, LOJI DAN PERALATAN

Kos Pada 1.1.2016 RM Tambahan RM Pelarasan RM Baki pada 31.12.2016 RM Tanah dan bangunan 5,321,000.00 3,150,620.00 (4,700.00) 8,466,920.00 Kenderaan 4,124.48 6,200.00 - 10,324.48

Komputer 114,155.00 18,940.00 (700.00) 132,395.00

Lengkapan dan lekapan 320,391.65 40,035.00

-

360,426.65 Ubahsuai bangunan 306,725.87 89,932.10

-

396,657.97 6,066,397.00 3,305,727.10 (5,400.00) 9,366,724.10 Susutnilai terkumpul Pada 1.1.2016 RM Susutnilai semasa RM Pelarasan RM Baki pada 31.12.2016 RM Tanah dan bangunan 338,233.70 118,459.33 (124.24) 456,568.79

Kenderaan 4,123.48 155.00 - 4,278.48

Komputer 93,562.14 8,190.35 (420.00) 101,332.49

Lengkapan dan lekapan 260,325.39 14,103.61 - 274,429.00 Ubahsuai bangunan 168,927.52 40,427.39 - 209,354.91 865,172.23 181,335.68 (544.24) 1,045,963.67

Nilai buku bersih Pada 31.12.2016 RM Pada 31.12.2015 RM Tanah dan bangunan 8,010,351.21 4,982,766.30

Kenderaan 6,046.00 1.00

Komputer 31,062.51 20,592.86

Lengkapan dan lekapan 85,997.65 60,066.26

Ubahsuai bangunan 187,303.06 137,798.35

8,320,760.43 5,201,224.77

Termasuk dalam Tanah dan bangunan adalah bangunan dalam kemajuan yang berjumlah RM567,620 (2015: RM805,000).

(30)

25

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

4. PELABURAN DALAM SAHAM SIAR HARGA

Bil Unit Kos Seunit 2016 RM 2015 RM RM

Pada harga kos

Amanah Saham Bank Simpanan Nasional

Saham siar harga 10,000.00 1.00 10,000.00 10,000.00 Dividen dipermodalkan 6,874.56 1.00 6,874.56 6,874.56 16,874.56 16,874.56 Peruntukan kejatuhan nilai saham :

Baki pada 1 Januari 11,692.38 6,542.00

Rosotnilai pelaburan saham 557.18 5,150.38

Baki pada 31 Disember 12,249.56 11,692.38

4,625.00 5,182.18

Harga pasaran 4,625.00 5,182.18

5. PELABURAN DALAM SAHAM TAK SIAR HARGA

Bil Unit Kos Seunit RM 2016 RM 2015 RM Pada harga kos

Koperasi MCIS Berhad:

Saham tak siar harga 10,000.00 1.00 10,000.00 10,000.00

Saham bonus 1,000.00 Percuma - -

10,000.00 10,000.00

(31)

26

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

6. PINJAMAN ANGGOTA Nota 2016 RM 2015 RM Barangan elektrik a 202,531.18 152,371.76 Barangan kemas b 68,103.81 79,019.03 Insuran c 52,354.61 40,339.06

Pinjaman Ehsan Kakitangan d (2,292.84) (2,313.84)

Kecemasan e 3,324,831.38 3,591,313.20

Motosikal f 16,938.71 21,141.75

Pelancongan g 220,795.23 140,967.77

Perabot h 91,104.94 32,368.21

Pinjaman Ehsan Anggota i 36,121.10 31,241.10

Telefon bimbit j 517,420.04 803,529.97 Tunai k 28,167,698.97 28,834,417.54 32,695,607.13 33,724,395.55 2016 RM 2015 RM Bayaran balik pinjaman adalah seperti berikut

Bayaran balik bagi tempoh 12 bulan 5,057,129.58 5,589,643.30 Bayaran balik bagi tempoh selepas 12 bulan 27,638,477.55 28,134,752.25

Baki pada 31 Disember 32,695,607.13 33,724,395.55

Bagi tahun 2016, penyata baki pinjaman telah diedarkan kepada 4,090 orang ahli daripada keseluruhan ahli berjumlah 4,090 orang melalui sistem talian internet. Ahli Koperasi dikehendaki mengesahkan baki pinjaman tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh notis dan sekiranya tiada jawapan diterima dalam tempoh tersebut baki pinjaman yang terdapat di dalam kawalan koperasi dianggap betul.

Keputusan edaran adalah seperti berikut:-

Bilangan RM

2016 2015 2016 2015 Penyata di hantar 4,090 4,162 32,695,607.13 33,724,395.55 Tidak hantar kerana bermasalah - - -

-

Tidak dikembalikan - - -

-

(32)

27

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

6. PINJAMAN ANGGOTA (SAMBUNGAN)

a) Barangan elektrik

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 152,371.76 246,086.55

Tambah : Tambahan Pinjaman 172,985.40 73,800.73

Pelarasan - -

325,357.16 319,887.28

Tolak : Bayaran Diterima (122,825.98) (167,515.52)

Baki pada 31 Disember 202,531.18 152,371.76

b) Barang kemas

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 79,019.03 115,130.68

Tambah : Tambahan Pinjaman 35,779.25 28,012.75

114,798.28 143,143.43

Tolak : Bayaran Diterima (46,694.47) (64,124.40)

Baki pada 31 Disember 68,103.81 79,019.03

c) Insuran

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 40,339.06 47,776.55

Tambah : Tambahan Pinjaman 98,355.33 81,766.27

138,694.39 129,542.82

Tolak : Bayaran Diterima (86,339.78) (89,203.76)

(33)

28

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

6. PINJAMAN ANGGOTA (SAMBUNGAN)

d) Pinjaman ehsan kakitangan

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari (2,313.84) (1,078.84)

Tambah : Tambahan Pinjaman 8,696.00 4,835.00

6,382.16 3,756.16

Tolak : Bayaran Diterima (8,675.00) (6,070.00)

Baki pada 31 Disember (2,292.84) (2,313.84)

e) Kecemasan 2016 RM 2015 RM

Baki pada 1 Januari 3,591,313.20 3,552,676.80

Tambah : Tambahan Pinjaman 2,354,054.83 2,394,194.69 5,945,368.03 5,946,871.49 Tolak : Bayaran Diterima (2,620,536.65) (2,355,558.29)

Baki pada 31 Disember 3,324,831.38 3,591,313.20

f) Motosikal

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 21,141.75 39,133.79

Tambah : Tambahan Pinjaman 12,143.74 - 33,285.49 39,133.79

Tolak : Bayaran Diterima (16,346.78) (17,992.04)

(34)

29

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

6. PINJAMAN ANGGOTA (SAMBUNGAN)

g) Pelancongan

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 140,967.77 212,594.29

Tambah : Tambahan Pinjaman 185,763.61 15,083.38

326,731.38 227,677.67

Tolak : Bayaran Diterima (105,936.15) (86,709.90)

Baki pada 31 Disember 220,795.23 140,967.77

h) Perabot 2016 RM 2015 RM

Baki pada 1 Januari 32,368.21 41,507.25

Tambah : Tambahan Pinjaman 86,283.34 8,000.00

118,651.55 49,507.25

Tolak : Bayaran Diterima (27,546.61) (17,139.04)

Baki pada 31 Disember 91,104.94 32,368.21

i) Pinjaman ehsan anggota

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 31,241.10 29,653.10

Tambah : Tambahan Pinjaman 40,119.00 16,183.00

71,360.10 45,836.10

Tolak : Bayaran Diterima (35,239.00) (14,595.00)

(35)

30

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

6. PINJAMAN ANGGOTA (SAMBUNGAN)

j) Telefon bimbit

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 803,529.97 1,303,637.32

Tambah : Tambahan Pinjaman 310,388.70 325,051.76

1,113,918.67 1,628,689.08

Tolak : Bayaran Diterima (596,498.63) (825,159.11)

Baki pada 31 Disember 517,420.04 803,529.97

k) Tunai 2016 RM 2015 RM

Baki pada 1 Januari 28,834,417.54 24,827,511.05

Tambah : Tambahan Pinjaman 7,665,098.31 9,060,972.88 36,499,515.85 33,888,483.93 Tolak : Bayaran Diterima (8,331,816.88) (5,054,066.39)

Baki pada 31 Disember 28,167,698.97 28,834,417.54

(36)

31

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

7. PENGHUTANG PERDAGANGAN 2016 RM 2015 RM

Bank Simpanan Nasional 944,559.19 591,384.79

Penghutang sewa bangunan 16,112.00 16,850.00

960,671.19 608,234.79 Tolak: Peruntukan hutang lapuk - -

960,671.19 608,234.79 8. PELBAGAI PENGHUTANG 2016 RM 2015 RM Deposit air/elektrik/pelbagai 100,587.55 83,527.55

Deposit pembelian bangunan - 29,000.00

Siberhutang pelbagai 100,191.68 285,915.21

Pendahuluan diri kakitangan 83,952.58 42,499.25

Pendahuluan Lembaga - 2,300.00

Pendahuluan projek 1,928.55 5,616.40

Pendahuluan cukai pendapatan 88,325.05 88,325.05

(37)

32

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

9. ASET KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI

2016 RM

2015 RM Simpanan tetap dalam bank berlesen:

Bank Simpanan Nasional 4,700,000.00 -

Bank Islam (M) Berhad 185,000.00 1,185,000.00

4,885,000.00 1,185,000.00 Pada 31 Disember 2016, perkongsian keuntungan akaun perlaburan berdasarkan Mudharabah adalah pada nisbah 35:36 (2015: 35:36) setahun.

Selaras dengan pekeliling SKM Bilangan 1 Tahun 2009, Koperasi telah mewakilkan sebanyak 75% (2014: 20%) Kumpulan Wang Rizab Statutori dalam bentuk asset cair.

10. SIMPANAN TETAP

2016 RM

2015 RM Simpanan tetap dalam bank berlesen

Bank Islam (M) Berhad 180,000.00 0.00

Simpanan tetap bercagar ini merujuk kepada perjanjian pinjaman berjangka dengan Bank Islam (M) Berhad di mana, pihak Koperasi dikehendaki mengeluarkan sejumlah RM15,000 setiap bulan sebagai cagaran keselamatan kepada pinjaman tersebut sepanjang tempoh pembiayaan berlangsung.

Sehingga tarikh 31 Disember 2016, pihak Koperasi telah membuat pengeluaran sebanyak 12 kali pembayaran bersamaan RM 180,000.00 (2015: Nil)

(38)

33

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

11. WANG DI BANK 2016 RM 2015 RM

Bank Simpanan Nasional 782,344.45 961,417.57

Bank Simpanan Nasional - Ejen BSN 1,108.33 1,661.35

Bank Simpanan Nasional - Homestay 2,925.93 1,796.44

Malayan Banking Berhad 325,265.98 71,406.09

Affin Bank Berhad - 23,612.40

Bank Islam (M) Berhad 381,437.06 2,510,000.00

1,493,081.75 3,569,893.85 12. WANG DI TANGAN 2016 RM 2015 RM Ejen BSN 1,857.69 645.17 Kantin BSN 1,273.20 318.60 KOBANAS 825.08 825.08 Pusat Pembelajaran BSN 1,123.35 150.90

Tempat Letak Kereta 146.50 575.00

5,225.82 2,514.75 13. PEMIUTANG PERDAGANGAN 2016 RM 2015 RM Pemiutang insuran 70,723.04 103,968.03 Pemiutang dagangan 104,162.84 79,208.63 174,885.88 183,176.66

(39)

34

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

14. PELBAGAI PEMIUTANG 2016 RM 2015 RM Deposit sewa 95,850.00 80,150.00 Peruntukan bonus 116,441.95 110,670.79

Faedah terakru pinjaman Maybank - 3,648.36

Faedah terakru pinjaman Affin Bank - 4,976.81

Gaji 4,457.50 362.13 Kastam - GST 45,038.15 38,178.08 KWSP 42,766.31 43,645.35 Pelbagai 689,670.50 647,560.71 Pemiutang gantung - 55,494.88 PERKESO 1,084.70 1,011.52

Peruntukan honorarium Lembaga 60,000.00 60,000.00

Yuran Audit Luar 9,600.00 9,600.00

Sipiutang pinjaman 16,203.45 - Sipiutang telefon 3,505.16 - 1,084,617.72 1,055,298.63 15. DIVIDEN DICADANGKAN 2016 RM 2015 RM

Baki pada 1 Januari 1,155,000.00 960,000.00

Tambah: Peruntukan dividen atas modal syer

(10% / 2015:10%) 400,000.00 295,000.00

Peruntukan dividen atas yuran anggota

(8% / 2015: 8%) 940,000.00 860,000.00

2,495,000.00 2,115,000.00 Tolak: Bayaran dalam tahun (1,079,998.20) (935,818.14) Pelarasan tahun lepas (Nota 43) (75,001.80) (24,181.86)

(40)

35

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

16. KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN KOPERASI

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 63,900.44 62,774.45

Tambah : Pindahan dari Penyata Pembahagian

Keuntungan 62,411.26 63,900.44

126,311.70 126,674.89

Tolak : Bayaran dalam tahun (63,900.44) (62,774.45)

Baki pada 31 Disember 62,411.26 63,900.44

17. KUMPULAN WANG AMANAH PEMBANGUNAN KOPERASI

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 31,950.22 31,387.22

Tambah : Pindahan dari Penyata Pembahagian

Keuntungan 31,205.63 31,950.22

63,155.85 63,337.44

Tolak: Bayaran dalam tahun (31,950.22) (31,387.22)

(41)

36

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

18. PINJAMAN BERJANGKA 2016 RM 2015 RM Bahagian perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan

Affin Bank Berhad 282,423.65 245,600.56

Bank Islam (M) Berhad 981,201.96 278,013.14

Maybank Berhad - 301,747.20

Suruhanjaya Koperasi Malaysia 418,836.87 406,473.56 1,682,462.48 1,231,834.46 Bahagian perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan

Affin Bank Berhad 458,947.68 736,209.34

Bank Islam (M) Berhad 5,991,198.03 4,721,986.86

Maybank Berhad - 320,622.77

Suruhanjaya Koperasi Malaysia 1,779,330.53 2,198,167.40 8,229,476.24 7,976,986.37 9,911,938.72 9,208,820.83 Kadar faedah bagi pinjaman adalah seperti berikut:

Kadar faedah

2016 2015

Affin Bank Berhad BLR (6.60%) – 2.0% BLR (6.60%) – 2.0% Bank Islam (M) Berhad BLR (6.85%) + 0.5% BLR (6.85%) + 0.5% Maybank Berhad BLR (6.60%) – 2.150% BLR (6.60%) – 2.150%

(42)

37

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

19. MODAL SYER ANGGOTA

2016 RM 2015 RM

Baki pada 1 Januari 2,917,063.81 2,119,863.81

Tambah : Tambahan dalam tahun 1,220,144.63 914,450.00 4,137,208.44 3,034,313.81 Tolak : Dipindahkan ke modal syer ditebus (415,667.26) (117,250.00)

Pelarasan - -

3,721,541.18 2,917,063.81 Bagi tahun 2016, pengesahan modal syer anggota telah diedarkan kepada 4,090 orang ahli daripada keseluruhan ahli berjumlah 4,090 orang melalui sistem talian internet. Ahli Koperasi dikehendaki mengesahkan baki pinjaman tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh notis dan sekiranya tiada jawapan diterima dalam tempoh tersebut baki pinjaman yang terdapat di dalam kawalan koperasi dianggap betul.

Keputusan edaran adalah seperti berikut:-

Bilangan RM

2016 2015 2016 2015

Penyata di hantar 4,090 4,162 3,721,541.18 2,917,063.81

Tidak dihantar kerana bermasalah - - - -

(43)

38

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

20. MODAL YURAN ANGGOTA

2016 RM 2015 RM

Baki pada 1 Januari 11,254,941.92 10,071,981.52

Tambah : Diterima 1,540,815.20 1,408,145.82

12,795,757.12 11,480,127.34

Tolak : Dikembalikan (730,955.32) (225,185.42)

Pelarasan - -

12,064,801.80 11,254,941.92 Bagi tahun 2016, pengesahan modal yuran anggota telah diedarkan kepada 4,090 orang ahli daripada keseluruhan ahli berjumlah 4,090 orang melalui sistem talian internet. Ahli Koperasi dikehendaki mengesahkan baki pinjaman tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh notis dan sekiranya tiada jawapan diterima dalam tempoh tersebut baki pinjaman yang terdapat di dalam kawalan koperasi dianggap betul.

Keputusan edaran adalah seperti berikut:-

Bilangan RM

2016 2015 2016 2015

Penyata di hantar 4,090 4,162 12,064,801.80 11,254,941.92

Tidak dihantar kerana bermasalah - - - -

(44)

39

KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2016

21. AKAUN RIZAB MODAL

2016 RM 2015 RM

Lebihan atas penilaian semula hartanah 326,000.28 326,000.28 22. KUMPULAN WANG PENEBUSAN SAHAM

2016 RM

2015 RM

Baki pada 1 Januari 46,950.00 73,500.00

Tambah: Pindahan dari Penyata Pembahagian

Keuntungan 50,000.00 50,000.00

Pelarasan 49,460.00 -

146,410.00 123,500.00

Tolak : Dikembalikan (49,460.00) (76,550.00)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :