SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 Kertas 2 Okt/Nov /3 jam Satu Jam Empat Puluh Minit PERATURAN PEMARKAHAN

Teks penuh

(1)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 4 Kertas 2

Okt/Nov 2016

1 2/3 jam Satu Jam Empat Puluh Minit

PERATURAN PEMARKAHAN

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

(2)

PERATURAN PEMARKAHAN PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

Soalan Jawapan Markah

1 (a) (i) Maksud perkara ghaib:

Sesuatu yang tidak dapat dikesan oleh pancaindera/ mata/ akal manusia biasa (1m) tetapi hanya boleh diketahui melalui al-Quran, hadis dan penyelidikan/ wahyu (1m)

(1 isi x 2m = 2 m)

(ii) Dua bahagian perkara ghaib beserta contoh.

- Perkara yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t. Contohnya :masa berlaku kiamat,ajal,jodoh..dll - Perkara yang telah berlaku.

Contohnya:kemusnahan kaum terdahulu - Perkara yang akan berlaku Contohnya : dajal - Sesuatu yang wujud tetapi tidak dapat dilihat

Contohnya :syurga,neraka,malaikat

- Perkara yang diketahui melalui penyelidikan Contohnya: logam,minyak dll 2 isi x2m = 4m Catatan; 1 isi= 1m 1 contoh=1m Catatan:contoh yang munasabah diterima

(iii) Dua pengajaran ayat ialah :

Umat Islam/ kita/ masyarakat hendaklah :

Isi/ Fakta Kata Hubung Huraian

1. wajib menyakini bahawa para rasul merupakan

penyampai wahyu Allah

kepada manusia

2. wajib mentaati rasul Kerana mereka

utusan Allah 3. berfikir berdasarkan Wahyu Supaya hidup selamat di dunia dan di akhirat

( mana-mana jawapan yang munasabah diterima )

2 isi x 2 markah =4 markah

(3)

(b) (i) Dua sebab doa tidak dimakbulkan: - memakan makanan yang haram - tidak beramal soleh

- tidak membuat kebaikan - memakai pakaian yang haram

2 isi x1m = 2m

(ii) Rubrik penskoran:

Deskriptor Skor

Menyatakan fakta sahaja 1m

Menyatakan fakta berserta huraian yang ringkas

2m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap serta disokong dengan hujah

3m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap, disokong dengan hujah yang mantap dan bernas dan ada kesimpulan atau rumusan / olahan menarik

4m

Contoh jawapan:

Pengambilan makanan yang halal dan suci sangat penting dalam kehidupan seseorang (1m) kerana ianya merupakan asas kepada penerimaan sesuatu ibadat.(1m). Sehubungan dengan ini kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam memilih makanan dengan mengenalpasti isi kandungan makanan terssebut dan terdapat logo tanda halal. Salah satu sebab doa seseorang tidak dimakbulkan Allah adalah berpunca daripada pengambilan makanan yang haram. Oleh itu umat Islam perlu prihatin menentukan makanan agar tidak melanggar batas-batas syarak.(1m) Jelaslah

menunjukkan bahawa ibadat yang kita lakukan

mempunyai kaitan rapat dengan cara pengambilan makanan.(1m)

4m

Iii Rubrik penskoran:

Deskriptor Skor

Menyatakan fakta sahaja 1m

Menyatakan fakta berserta huraian yang ringkas

2m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap serta disokong dengan hujah

3m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap, disokong dengan hujah yang mantap dan bernas dan ada kesimpulan atau rumusan / olahan menarik

4m

(4)

Contoh jawapan:

Umat Islam diharamkan makan makanan dan minuman yang haram seperti bangkai, arak dan arak (1m) walaubagaimanapun dalam keadaan darurat umat Islam diharuskan makan dan minum yang haram dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. (1m) Rukhsah yang diberikan oleh Islam ini adalah bertujuan untuk menjaga nyawa seseorang dan / bahawa Islam mewajibkan umatnya menjaga nyawa sebagai sesuatu yang sangat berharga. (1m) Sebagai kesimpulannya jelas menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang tidak membebankan penganutnya. (1m)

2 (a) (i) Dua golongan orang tidak mendapat hidayah: - Kafir/ orang yang kufur/orang yang tidak

bersyukur

- Fasik/ orang yang berdosa/ orang yang tidak mahu bertaubat

- Asi/derhaka/ lalai - Pengkhianat - Orang yang zalim

- Pendusta/ orang yang mempersendakan agama - Orang yang sesat/ putus asa dengan rahmat Allah - Murtad

- Mulhid/atheis

- Munafik/ ciri munafik (contoh; cakap bohong) - Musyrik/ ujub/takbur/ sombong

- Orang yang jahil

2 isi x 1m= 2m Catatan: Semua jawpan hendaklah ditulis dengan golongan @ orang untuk tajuk perkara yang mbatalkan iman @ dosa besar (contoh: kufur x diterima. Orang kufur diterima (ii) Dua peranan hidayah dalam kehidupan seseorang:

- menjadi benteng memantapkan keimanan - mendorong individu ke arah melakukan amal

kebajikan/ melakukan kebaikan

- sebagai perisai daripada maksiat/ meninggalkan kejahatan

- pendorong semangat jihad

- sebagai acuan/ pendorong bagi membentuk akhlak - pendorong peningkatan ibadah/ membantu

manusia mendekatkan diri kepada Allah

- mendorong untuk berfikir/ waspada/ berhati-hati sebelum bertindak

2 isi x 2m =4m Catatan: Ayat lengkap

(5)

(iii) Pengajaran ayat

- kita wajib menyakini hanya Allah pemberi hidayah/agar tidak hidup dalam kesesatan - kita hendaklah bersyukur dgn nikmat Islam /

iman/supaya sentiasa mendapat hidayah

- kita mesti yakin org yg mendapat hidayah hatinya tenang/kerana melaksanakan perintah Allah - kita hendaklah berusaha mendapat hidayah

Allah/dengan membanyakkan doa

- kita hendaklah yakin bahawa hidayah mampu ubah cara hidup/ke arah kebaikan

(1 isi x 2m=2m) Isi=1m Huraian=1m

(b) (i) Dua sifat negatif tersebut : - Dengki

- Menipu

- Berpaling muka - Benci membenci

- Jual beli di atas jualan orang lain

(2 isi x 1m=2m)

(ii) Usaha saya untuk memupuk semangat setiakawan dalam kalangan rakan sekolah:

- menasihati rakan-rakan/agar sentiasa bekerjasama - menunjukkan contoh teladan/dengan sentiasa

tolong menolong

- membantu rakan-rakan/ yang memerlukan pertolongan

- bersedia menerima teguran/walaupun berbeza pendapat

- membimbing @ menunjuk ajar rakan/agar hubungan bertambah baik

(1 isi x 2m=2m) Isi=1m Huraian=1m

(iii) Rubrik penskoran:

Deskriptor Skor

Menyatakan fakta sahaja 1m

Menyatakan fakta berserta huraian yang ringkas

2m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap serta disokong dengan hujah

3m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap, disokong dengan hujah yang mantap dan bernas dan ada kesimpulan atau rumusan / olahan menarik

4m

(6)

Contoh jawapan:

Kita hendaklah saling hormat-menghormati dan saling sayang menyayangi antara satu sama lain (1m)untuk menggelakkan daripada pergaduhan dan persengketaan. (1m). Seandainya amalan dan sikap negatif berterusan dan tidak diatasi dengan baik, umat Islam akan berpecah belah dan perpaduan tidak dapat dibina dengan kukuh. (1m)Oleh itu setiap umat Islam bertanggungjawab mengamalkan sikap yang positif bagi menjamin keharmonian masyarakat dan negara. (1m)

(c) Isi tempat kosong

Jawapan: i - B ii - C iii - A iv - D (4 isi x 1m=4m)

3 (a) (i) Dua ciri mukmin berjaya selain daripada menjauhi perbuatan sia-sia:

1. Solat dengan khusyuk 2. Mengeluarkan zakat

3. Menjaga kemaluan

4. Menjaga amanah dan janji 5. Menjaga waktu solat

(1 isi x2m=2m)

(ii) Dua contoh perbuatan sia-sia: 1. Melepak di pasar raya 2. Merempit/ berlumba haram

3. Berbual-bual kosong/ tidak berfaedah 4. Membaca bahan-bahan lucah

5. Merokok/ shisha/pil khayal/ hidu gam/ minum air ketum

6. Vandalism/contoh 7. Hiburan berlebihan 8. Ponteng sekolah

9. Menghabiskan masa di siber kafe/ pusat hiburan/karaoke

10.Melayari laman web/ sosial yang tidak berfaedah 11.Pergaulan bebas/ berfoya-foya

(7)

(iii) Rubrik penskoran:

Deskriptor Skor

Menyatakan fakta sahaja 1m

Menyatakan fakta berserta huraian yang ringkas

2m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap serta disokong dengan hujah

3m Menyatakan fakta berserta huraian yang jelas

dan lengkap, disokong dengan hujah yang mantap dan bernas dan ada kesimpulan atau rumusan / olahan menarik

4m

Contoh jawapan:

Saya menyokong pernyataan di atas kerana apabila kita Memanfaatkan masa dengan melakukan perkara- Perkara yang berfaedah disamping menjauhi diri Daripada melakukan perbuatan yang sia-sia /sebagai Contohnya bersabar dalam perjuangan menuntut ilmu Sebagaimana sabarnya Rasulullah di dalam

Menyebarkan dakwah./justeru, seseorang itu akan lebih Tekun,cekal dan mempunyai keazaman yang kuat Untuk mencapai kecemerlangan akademik dan akhlak.

4m

(b) (i) 2 contoh perbuatan menghina di kalangan pelajar: - memanggil dengan gelaran yang buruk

- memandang rendah hasil kerja / pendapat - mengejek keperibadiannya / keluarganya

(2 isi x 1m=2m)

(ii) Dua sebab Islam melarang perbuatan menghina di dalam masyarakat

- menimbulkan pergaduhan

- memutuskan silaturrahim / perpaduan terjejas / disisih masyarakat / pecah belah

- mewujudkan perasaan dendam / benci membenci - menjatuhkan maruah Islam / imej / martabat - dibenci Allah / masuk neraka / mendatangkan dosa

(2 isi x 2m=4m) Catatan: Ayat lengkap

(8)

(iii) Pengajaran hadis

- kita hendaklah menjauhi sifat dengki dan pulau memulau kerana /menghancurkan perpaduan ummah - kita hendaklah mengekalkan perpaduan kerana/ sangat penting kepada kestabilan bangsa dan Negara

- kita hendaklah sentiasa bekerjasama / hormat

menghormati / tolong menolong bagi menjamin keutuhan perpaduan

( mana-mana jawapan munasabah berdasarkan hadis diterima) (1 isi x 2m=2m) Isi=1m Huraian=1m (c) Susun ayat: 2, 3, 4, 1 @ 4 1 2 3 4m

4 (a) (i) Dua cara anda berbuat baik kepada kedua ibu-bapa: - menyahut panggilan mereka

- merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka / bercakap lemah lembut

- mendengar nasihat mereka / hormati mereka / sayangi mereka

- mendoakan kesejahteraan mereka / baca yasin / tahlil

- menghormati sahabat mereka - menolong dan membantu mereka - menjaga mereka ketika tua - merawat mereka ketika sakit

- mengembirakan mereka / beri hadiah / wang / ziarah / layan

- lakukan upah haji / umrah - langsaikan hutang

- menunaikan wasiat

(9)

(ii) Dua kebaikan di dunia yang diterima oleh anak yang berbuat baik kepada kedua ibu-bapa:

- disayangi / dikasihi oleh ibu bapa / direstui - dikasihi Rasul

- mendapat ketenangan jiwa

- mendapat keberkatan hidup / dirahmati / diredhai / dikasihi Allah /

- dipandang mulia oleh masyarakat - berjaya dalam hidup / bahagia di dunia - diberi ganjaran pahala

- dimurahkan rezeki - maruah terpelihara - mendapat hidayah (2 isi x 2m=4m) Catatan: Ayat lengkap

(iii) Dua sebab Islam memberi penghormatan yang tinggi kepada kedua ibu bapa:

- ibu yang melahirkan kita

- Jasa dan pengorbanan ibu bapa tidak dapat dinilai dengan wang ringgit

- ibu bapa telah bersusah payah mendidik - ibu telah mengandungkan kita

- ibu telah menyusukan kita

- ibu bapa telah mengasuh dengan kasih saying - ibu bapa telah membesarkan dengan kasih sayang - ibu bapa menyediakan keperluan asas

makan/minum/pakaian/nafkah/rezeki

- memberi kasih sayang perhatian dengan sempurna

(2 isi x 2m=4m) Catatan: Ayat lengkap

(b) Pilihan jawapan

i) B ii) A iii) A iv) B (4 isi x 1m=4m)

(c) Menjawikan :

رارغ

اوهب ولطرشهم ملاسإ .سلج قديت يترارب

تاوسس

و

يءوجوتسرفد غي كاترنوك واتا ينجهجرف دقع

قهيف اراتناد

سلج هليتسم ينجهجرف تاوبمم غي قهيف

.وكدقعد غي اراكرف غتهت

Perkataan M 1 – 4 1 5 – 8 2 9 – 12 3 13 – 16 4 17 – 20 5 21 -25 6

(10)

5 (a) i.

Dua nasihat Lukman al Hakim selain bersabar ketika ditimpa bencana berdasarkan ayat:

- mendirikan solat

- menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran

(2 isi x 1m=2m)

(ii) Dua contoh bersabar terhadap bala bencana yang menimpa (berdasarkan ayat):

- sentiasa tenang menghadapi musibah - terus berusaha bersungguh-sungguh - redha dengan takdir Allah

- tidak mudah cepat berputus asa - sentiasa berdoa kepada Allah s.w.t. - sentiasa bertawakal

- sentiasa berhati-hati dalam tindakan

(2 isi x 2m=4m) Catatan: Ayat lengkap

(iii) Dua pengajaran daripada ayat di atas :

-kita hendaklah mendirikan solat/supaya mencegah kita daripada melakukan kemungkaran

-umat Islam hendaklah bersabar menghadapi ujian kerana Allah s.w.t. sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar

- kita hendaklah bersama-sama menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran kerana ianya adalah tanggungjawab bersama

(2 isi x 2m=4m) Isi=1m Huraian=1m

(11)

(b) Hukum tajwid:

Potongan ayat yang mengandungi hukum mim mati dan cara bacaan:

Kalimah Cara bacaan

tidak dengung /terang/

jelas/ nyata

tidak dengung /terang/

jelas/ nyata



Dengung



tidak dengung /terang/

jelas/ nyata



tidak dengung /terang/

jelas/ nyata



tidak dengung /terang/

jelas/ nyata





Dengung

Catatan: kalimah dan cara bacaan betul = 2m Kalimah betul, cara bacaan salah =1m Kalimah salah, cara bacaan betul = 0m

3 isi x 2m =6m) Kalimah= 1m Cara bacaan= 1m

(12)

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT (c) Merumikan pernyataan

i. Amalan akikah dilakukan sebagai tanda bersyukur kepada Allah.

ii. Hikmah pengharaman arak ialah mengekalkan kesihatan fizikal dan mental. iii. Sai mendidik manusia supaya tabah dan cekal dalam melakukan sesuatu

pekerjaan.

iv. Umat Islam mestilah perihatin terhadap makanan dan minuman yang halal dan berkhasiat.

Catatan:

Satu keratan = 1m

Salah melebihi 3 perkataan dari satu keratan= 0m Kesalahan dikira pada perkataan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di