KASALUKUYANG KALAGAYAN NG MGA SENIOR HIGH SCHOOL STUDENT SA LOOB NG SAMPUNG (10) BUWAN

45 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Kabanata I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

I. Introduksyon

Ang K-12 program ay sinimulan ng ipinatupad ng pamahalaan noong school year 2012 na naglalayong baguhin ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Sa buong asya tanging ang Pilipinas na lamang ang mayroong sampung taon na basic education kaya naman ipinatupad ng pamahalaan at ng kagawaran ng edukasyon ang K-12 Curriculum. Sa programang ito, ginawang mandatory ang pagpasok ng mga batang kindergarten,

nagkaroon din ng junior high school (grade 7-10) at senior high school (grade 11-12).

Naglalayong tulungan ang ating kabataan at pantayan ang sistema ng edukasyon, hindi lamang sa buong Asya, kung hindi sa buong mundo.

Isa sa mga layunin nito ay mas ihanda ang mga kabataan sa pagtatrabaho , kapag sila ay nakapagtapos na sa senior high school makakakuha na sila ng certificate of competency level 1 na igagawad ng TESDA. Magsisilbi itong pasaporte para makapagtrabaho na sila , magandang balita ito lalo na sa mga kabataang walang pantustos sa kolehiyo. Para kay kalihim Bro. Armin Luistro at dating Pangulong Noynoy (Aquino III) ang K-12 ay ang pagbibigay ng basic competencies na kailangan upang makapagtrabaho ang mga kabataan, kahit Junior High School pa lamang ay maaari ng makakuha ng certificate of competency level 1 basta mapunan ang mga kinakailangang

(2)

papeles ng TESDA at kapag nakapagtapos na ng Senior High School ay maaari na silang mamasukan ng trabaho.

Sa kasalukuyan, maraming tao ang nagtatanong kung ano na nga ba ang estado ng mga indibidwal na estudyante sa kanilang pag-aaral? Malaki ba ang naidagdag ng Kurikulum na ito sa kani-kanilang kaalaman. Pisikal, mentalidad at sosyal na aspeto man.

Ayon kay Gng. Rolyn M. Yandug, nagtuturo ng asignaturang Filipino sa Butuan City School of Arts and Trades (BCSAT), “Sa K-12 curriculum , maganda ang layunin ng kurikulom na ito para mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral, madagdagan ang kakayahan at para maihanda sila pagdating ng kolehiyo. Dito sa sitwasyon ng mga mag-aaral sa Butuan City School of Arts and Trades madalas sa estado ng pamumuhay ay hindi ganoon karangya, marami sa kanila o iilan sa mga kabataan ang humihinto na sa pag-aaral dahil sa kakapusan ng pamasahi o kaya sa pambayad sa paaralan kahit wala naman masyadong babayarin. Kaya sa tingin ko imbis na hindi naman karamihan ay nakadagdag sa problema ng ibang pamilya pero in terms of skills siguradong mahahasa sila dahil merong specific na larangan o kurso na kanilang pinipili at doon sila magpu-pukos sa dalawang taon.”

2. Layunin ng Pag-aaral

Ang pamanahong papel na ito ay naglalayong maipabatid sa mga mambabasa tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga Senior High sa loob ng sampung (10) buwan at naglalayon ding masagot ang mga sumusunod na katanungan:

(3)

a. Anu-ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga Senior High sa loob ng sampung buwan?

b. Anu-ano ang pangunahing problema ng mga Senior high sa loob ng sampung buwan?

c. Anu-ano ang mga epekto nito sa kanilang akademikong pagganap?

3. Kahalagahan ng Pag-aaral

Mahalaga ang mga datos at impormasyong naglalahad dito sapagkat itoy nakakatulong sa mga estudyanteng papasok pa lamang sa Senior High School.

Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito ay malalaman din ng mga estudyanteng papasok pa lamang sa Senior High School kung saan at sa anong asignatura sila mahihirapan upang sa gayon mapaghandaan na nila ang mga nasabing suliranin.

Ang mga mananaliksik ay buong lakas at buong pusong isinagawa ang pag-aaral na ito upang makapagbigay bahagi sa mga mambabasa kung anong suliranin ang kinakaharap ng isang mag-aaral sa Senior High School.

(4)

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa kalagayan ng mga mag-aaral sa senyor hayskul sa loob ng sampung buwan. Saklaw nito ang mga estudyante sa ika-labing isang baitang ng senyor hayskul.

Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa ika-labing isa hanggang ika-labing dalawang baitang sa senyor hayskul. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa kasalukuyang panahon ay kinakailangang magkaroon ng ganitong pag-aaral upang magkaroon ng sanggunian at masagot ang mga katanungan at makapagbigay ng karagdagang impormasyon at kaalaman sa mga susunod pang mananaliksik.

5. Depinisyon ng mga Terminolohiya

Upang mas maging madali at ganap ang pagkakaintindi ng mga mambabasa, minarapat ng mga mananaliksik na bigyan ang mga sumusunod na terminolihiya batay sa kung paano ginagamit ang bawat isa sa panahong papel.

Ang basic education ay isang teknikal na termino na natukoy sa pamamagitan ng

Washingtone State Legistature, sinadya upang makuha ang kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang makalahok sa ekonomiya at sa ating demokrasya at sinadya upang sumunod sa konstitusyonal, mahalaga sa lahat ng tungkulin ng ating estado.

(5)

Ang junior high school ay paaralang panggitna (Ingles: middle school at junior high school) ay ang mga kaantasan ng pag-aaral na nasa pagitan ng elementarya at ng mga hayskul.

Ang mandatoryay ipinag-uutos na o nauukol sa utos.

Ang multimodal ay isang estilo na kung saan ang mag-aaral ay natututo sa pamamaraan ng iba’t-ibang paraan.

Ang system ay set ng mga bagay o bahagi na magkakaugnay.

Ang senior high school (shs) ay ang dalawang huling taon ng K12 Program. Sa ilalim ng Senior High School, lahat ng mag-aaral ay makikinabang sa isang Core Curriculum o mga paksang pangkalahatan at mga paksang kapares sa pinili nilang track.

(6)

KABANATA II

MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Ang K-12 Curriculum ay isinagawa taong 2012, na kung saan ang old curriculum

ay nadagdagan ng dalawa pang taon sa hayskul. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa pagpapatupad nito, may mga magulang na umaangal dahil bukod sa madadagdagan ng dalawang taon sa hayskul ang pag-aaral ng kanilang mga anak ay madagdagan din ang kanilang mga gastusin. Ngunit ang hindi nila alam ang K-12 Curriculum ay magpapaunlad sa kaalaman ng bawat mag-aaral na kung saan nag-bibigay ito ng mainam at makabagong pamamaraan ng pagtuturo na madaling magamit ng mga estudyante ang kanilang natutunan sa pag-aaral.

Ayon kay Ornstein (1990).” An effective teacher possesses the quality of classroom management, a gradual process of competitive and efficient learning until reaching the goal and a quality time that can assure the student a quality learning.”

Kinakailangan ng mga guro ang iba’t-ibang paraan ng pagtuturo sa klase. Ang mabisang guro ay nagtataglay ng mahusay na pangangasiwa sa klase. Dapat alam nila ang gusto ng estudyante. Kinakailangan sa mga guro ang may malinaw at sistematikong pamamaraan ng pagtuturo para mas madaling maintindihan nito ng mga estudyante. Sisimulan nila ang kanilang pagtuturo sa maliliit na hakbang, pagbibigay ng mabisang paliwanag bago pumunta sa susunod na hakbang. Ang pagbibigay ng mga gawain sa estudyante ay kinakailangang naaayon sa paksa ng pinag-aralan para makita na ang mga estudyante ay nag-uukol ng sapat na oras para sa mga kaalamang gawain.

(7)

Ayon kay Matre (2015). The Adrene of 21st Century created a lot of possibilities for teachers to conduct reading strategies using various methods including the use of information technology. The multimedia and internet, having offered easy-access to information in veins forms can be provided multimodal strategies that are hard to manipulate for the non-centers of the 21st century yet the present generation are at how with it. The different kinds of multimodal strategies include digital storytelling, power point and reading online.”

Ang pagkakaroon ng makabagong teknolohiya ay nakatulong sa mga guro para makagawa ng iba’t-ibang stratehiya sa kanilang pagtuturo. Importanteng maging epektibo ang kanilang pagtuturo para mas madaling maintindihan ng mga estudyante ang kanilang mga pinag-aralan. Halimbawa ng kanilang binigyang pansin sa pagtuturo ay ang pagsagawa ng estratehiya sa pagbabasa. Sa tulong ng internet ay mas napapadaling mahatid sa mga estudyante ang mga impormasyon na kailangan nilang malaman. Nakakatulong ang pagkakaroon ng mga “multimodal strategies” sa mga guro at estudyante para mas mapagaan ang pag-aaralan. Ang mga halimbawa ng mga ito ay ang “PowerPoint” na kung saan ginagamit ito sa pagpresenta ng mga kinakailangang pag-aralan ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng powerpoint, aktuwal na makikita ng mga mag-aaral ang nais iparating ng mga guro sa tulong ng pag-presenta ng mga larawan o datos na may kaugnayan sa kanilang paksa. Reading Online ay may malaking tulong rin sa mga studyante dahil sa pamamagitan nito ay mas nagkakaroon sila ng kaunting ideya sa kanilang pag-aaralan bago ito talakayin ng guro sa kanilang klase.

Ayon naman kay Cruickshank (2009). “There are two dominated styles of teaching: Direct and Indirect. Direct referred as an expository teaching, occurs when

(8)

teachers, dominate by presenting information to students giving students direction and using criticism. Indirect is used by teachers who prefer to draw things out from the students”.

Sinabi dito ng awtor na may dalawang klase ng pagtuturo ang direkto at indirektong klase ng pagtuturo. Ang direktong pagtuturo ay may mga ekspositoring estratehiya ng pagtuturo at mas gusto at nangingibabaw ang paglalahat ng mga impormasyon sa mga estudyante para sa paggamit ng mga direksyon at kritisismo. Ilan sa mga halimbawa ng direktong pagtuturo ay ang pagiging “teacher centered at teacher controlled” nito. Gumagamit ng mga nakabalangkas at nangangailangan ng mga materyales pangkaalaman. Binabantayan at minomonitor ang mga estudyante kung may progreso ba ang mga estudyante tungo sa layunin nito at nagbibigay komento at nagbibigay katugunan sa anuman ang narating o nagawa ng mga estudyante. Ang indirektong pagtuturo naman ay ang pagpapairal ng mga sari-saring uri ng pagkatuto ng mga estudyante o kumbaga “out-of-the-box”. Malaya at demokratikong pagtuturo para sa mga estudyante sa uri nito. Isa sa mga halimbawa nito ay ang paggamit ng mas marami at iba’t ibang materyales sa pag-aaral. Tinuturuan ang mga estudyante kung paano tapusin ang isang gawain at may tagapayo na handang tumulong kung may nangangailangan ng tulong.

Sa kabuuan, napagtanto ng mga mananaliksik na ang estado ng mga Senior High School students sa panahong ito ay naaayon sa kung ano ang nangyayari sa sistema ng edukasyon sa bagong kurrikulum ngayon. Mas naging masinsinan ang mga guro sa pagtuturo gaya ng nailathala ni Cruickshank tungkol sa mga uri ng pagtuturo at tiyak

(9)

naman na nakikita ito sa kurrikulum ngayon bilang paghahanda sa estudyannte patungong kolehiyo o anuman ang tatahakin nito sa SeniorHigh School Curriculum.

(10)

KABANATA III

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Masusi at itinangkang ilarawan at sinuri ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ang kaalaman at pananaw ng mga mag-aaral sa kalagayan ng kanilang edukasyon sa napapanahong Senior High School Curriculum.

2 Mga Respondente

Ang mga napiling respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral ng Grade 11 senior high ng Agusan National High School at ng Father Saturnino Urios University BP. Pueblos Senior High.

Ang mga respondente ay mayroong apat na grupo: labing-dalawa (12) ay mula sa ABM, labing-dalawa (12) sa GAS, labing-apat(14) sa STEM at labing-dalawa (12) sa HUMMS. Upang magkaroon ng pantay na representasyon ang bawat grupo gumamit ng

(11)

TALAHANAYAN 1

Distribusyon ng mga Respondente sa Ikalabing- isang taon sa Senyur Hayskul

ABM GAS HUMMS STEM Kabuuan

Saint Joseph Institute of Technology

12 12 12 14 50

3 Instrumentong Pananaliksik

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng sarbey-kwestyoner upang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng mga Senior High sa loob ng sampung buwan. Upang lalong madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa nasabing paksa ay nag-interbyu sila ng isang dalubhasang guro at nagpunta sa iba’t-ibang paaralan upang magsagawa ng sarbey sa mga Senior High na studyante. Nangalap din ng mga imporamsyon ang mga mananaliksik sa mga libro, magasin, dyaryo at iba pa upang mas patibayin ang ginawang pamanahong papel.

4 Tritment ng mga Datos

Ang pamanahong papel na ito ay ginawa ng isang grupo ng mga mananaliksik na estudyante upang matamo ang mga wastong sagot sa mga datos at pagsasaliksik na

(12)

ginawa sa pamamagitan ng masinsinan at masidhing pagsusuri gamit ang kompleks na istatistika. Tanging pagtatally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinailangang gawin ng mga mananaliksik.

(13)

KABANATA IV

PRESENTASYON AT INTERPRITASYON NG MGA DATOS

Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon. Ipinakita sa grap 1 ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang kasarian. Sa limampung (50) respondente, tatlumpo’t pito (37) sa kanila ay babae at labing tatlo (13) naman ay lalaki.

Grap 1

Distribusyon ng mg Respondente Ayon sa Kasarian

Babaeng Respondente; 74% Lalaking Respondente; 26%

(14)

Apatnapu (40) sa limampung (50) respondente ay may edad na 16-17. Sampu (10) naman ang may edad 18-19. At wala naman sa edad na 20-21 at 22 pataas.

Grap 2

Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa Edad

16-17 18-19 20-21 22 pataas 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(15)

Sa limampung (50) respondente, tatlumpung siyam (39) ang nahihirapan sa Matematika. Wala naman sa asignaturang Filipino. Dalawa (2) naman sa Ingles. Siyam (9) naman sa Agham.

Grap 3

Asignatura kung saan nahihirapan ang mga mag-aaral

Matematika Filipino Ingles Agham At iba pa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A. Matematika D. Agham B. Filipino E. At iba pa C. Ingles

(16)

Ipinapakita ng grap 4 na mayroong siyam (9) na respondente ang sumagot na ang kadahilanan ng kanilang problema ay dahil sa guro. Pito (7) na respondente naman ang sumagot na ito ay dahil sa kakulangan ng pasilidad o materyales. Labing siyam (19) ang sumagot na ito ay dahil sa kapaligiran at impluwensya. Bukod pa rito, labing limang (15) mag aaral ang sumagot na ito ay dahil sa hindi binibigyang pansin ang sarili.

Grap 4

Mga kadahilanang problema ng mga mag-aaral

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 A. Dahil sa guro

B. Dahil sa kakulangan ng pasilidad at materyales C. Dahil sa kapaligiran at impluwensya

(17)

Ipinapakita ng grap 5 na mayroong dalawampu’t-anim (26) na respondente ang nagsabi na dahil sa pinansyal ang problemang kinakaharap nila bilang isang senior high school student. Walong (8) respondente naman ang nagsabing ito ay dahil sa sosyal o ang pakikisalamuha sa ibang tao. Anim (6) naman ang nagsabing ito ay dahil sa kanilang mental na kapasidad. Ang natirang sampung (10) respondente naman ay dahil sa emosyonal na aspeto.

Grap 5

Problemang Kinaharap bilang isang Senior High Student

26 8

6 10

Pinansyal Sosyal Mental Emosyonal

A. Pinansyal C. Mental

(18)

Ipinapakita ng Grap 6 na mayroong dalawampu’ dalawa (22) na mga respondente ang sumagot na dahil sa sistema ng Gobyerno kaya hindi nila nagustuhan ang makabagong kurikulum. Dalawampu’t-pito (27) naman ang sumagot na ito ay dahil sa sistema ng paaralan at isa (1) naman ang sumagot batay sakanyang sariling opinion.

Grap 6

Mga Hindi Nagustuhan sa K-12 Kurikulum

Sistema ng Gobyero Sistema ng Paaralan Sariling Opinyon 0 5 10 15 20 25 30 A. Sistema ng Gobyerno B. Sistema ng Paaralan C. Sariling Opinyo.

(19)

Tungkol naman sa epekto ng akademikong pagganap (performance task) may dalawampung (20) mga respondente ang sumagot na ang pinansyal at emosyonal na aspeto ay nakakaapekto sa kanilang akademikong pagganap. Ang natirang sampung (10) respondente naman ay sumagot na nakakaapekto ang sosyal na aspeto sa kanilang akademikong pagganap.

Grap 7

Mga Epekto ng Akademikong Pagganap

20

20 10

Pinansyal Emosyonal Sosyal

A. Pinansyal B. Mental C. Sosyal

(20)

Ipinapakita sa Grap 8 na mayroong apatnapu’t-apat (44) na respondente ang sumagot ng oo, nakakatulong ito sa sosyal na aspeto. Tatlo (3) naman ang sumagot sa oo, dahil mas lalong maisasaisip dahil nagawa na ito ng iba. Dalawa (2) naman ang sumagot ng hindi, dahil mas gusto niyang mapag-isang gumawa at mas gaganahan siyang mag-aral. Isa (1) naman ang sumagot ng hindi, dahil maganda sa mga may gustong pangkatang gawain o tulungang pagkatuto.

Grap 8

Natututunan sa Paaralan sa Larangan ng Akademikong Pagganap sa Pakikipag Salamuha sa Ibang Estudyante.

44 3 2 1 Oo, nakakatulong ito sa sosyal na aspeto.

Oo, dahil mas lalong maisasaisip dahil nagawa na ito ng iba.

Hindi, dahil mas gusto niyang mapag-isang gumawa at mas gaganahan siyang mag-aral.

Hindi, dahil maganda sa mga may gustong pangkatang Gawain o tulungang pagkatuto.

(21)

A. Oo, nakakatulong ito sa sosyal na aspeto.

B. Oo, dahil mas lalong maisasaisip dahil nagawa na ito ng iba.

C. Hindi, dahil mas gusto niyang mapag-isang gumawa at mas gaganahan siyang mag-aral.

D. Hindi, dahil maganda sa mga may gustong pangkatang gawain o tulungang pagkatuto.

(22)

KABANATA V

LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

I. Lagom

Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ang damdamin, pananaw at kaalaman ng mg estudyanteng nag-aaral sa Senior High School hingil sa Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan.

Gamit ang disenyong deskriptib-analitik, ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng sarbey-kwestyuner na pinasagutan sa limampung (50) respondente, labing dalawa (12) mula sa ABM, labing dalawa (12) sa GAS, labing dalawa (12) sa HUMMS at labing apat (14) mula sa STEM na nag-aaral sa Saint Joseph Institute of Technology.

II. Kongklusyon

a. Sa asignaturang matematika mas pinaka nahihirapan ang mga respondente at sa asignaturang Filipino naman ang pinakamababa.

b. Kapaligiran at impluwensya ang pinakaunang dahilan kung bakit hindi nila nakikitang madali ang asignaturang matematika.

c. Sistema ng gobyerno ang hindi naaayahan ng mga respondente tungkol sa kanilang kurikulom bilang isang estudyante ng Senior High School.

d. Malaki ang epekto ng pinansyal na aspeto sa akademikong pagganap (performance task).

(23)

e. Napagtanto ng mga respondente na kahit nakakatulong ang akademikong pagganap sa kanila, hindi parin nila ito gaanong naisaisip dahil naako o nagawa na ito ng kanilang ka grupo

III. Rekomendasyon

Kaugnay ng mga kongklusyong nabanggit, buong pagpapakumbabang na inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusnod:

a. Dapat mas bigyan ng pansin ng Department of Education ang pagpapalago, pagpapalaki, at pagpapa-abot kamay sa sangay ng agham at matematika bilang isang mas epiktebo at madaling asignatura sa mga Senior High School students gaya ng mga intensive na pagtuturo at makabulohang paligsahan at pagdiriwang na nauukol sa agham at matematika.

b. Bigyang pansin dapat ng mga paaralan ang kanilang kapaligiran na mas maging maginhawa at maaliwalas ito para sa kapakanan ng pag-aaral ng estudyante.

Listahan ng mga Sanggunian:

• Tecson.(2014).K-12 Kurikulum.DEPed K12 Publisher

(24)

• Matre,A.(2015).Epikeia: The Interdisciplinary Journal of Alternative Education and Formation. Angelicum School Iloilo (ASIL).122 MJ Cuenca St; Quezon City Philippines.

• CruickShank,R.(2009) The act of teaching 5th edition published by MC Graw-Hill, an imprent of the MC Graw-Hill Companies,Inc;1221 Avenue of the Americans,New York,NY10020

• Ornstein,A.(1990)."Identifying Effective in Teaching", Strategies for Effective Teaching,National Bookstore.

APENDIKS A

PORMULARYO NG PAGPAPATIBAY NG PAKSA AT PAMAGAT NG PAG-AARAL

(25)

Departamento ng Filipino Bp. Pueblos Senior High

Mga Pinagpipitagang Miyembro ng Lupon,

Buong paggalang naming ipinapasa ang paksa at aming tentatibong pamagat-pampananaliksik ng aming pamanahong papel sa Filipino 122 para sa inyong ebalwasyon at pagsang-ayon.

Larangan: Edukasyon Paksa: Kalagayan ng mga Senior High Mungkahing Pamagat:

Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa loob ng Sampung Buwan

Lubos na gumagalang, Binigyang pansin

JOHNAMAE G. DENSING RYAN V BALOLOT, MAFP

Lider ng Pangkat Propesor

_______________________________________________________________________ Pasya ng Lupon:

_______ Tinaggap at sinang-ayunan ang pamagat _______

_______ Tinanggap at sinang-ayunan ang pamagat _______ nang may rebisyon _______ Iminumungkahing mag-disenyo ng ibang pamagat hinggil sa paksang napili _______ Iminumungkahing palitan ang paksa at pamagat ng pag-aaral.

G. Ryan V. Balolot, MAFP Guro

APENDIKS B

LIHAM SA PAGHINGI NG PAHINTULOT SA PAG-INTERBYU

Ika-15 ng Marso, 2017 Gng. Rolyn M. Yandug

(26)

Filipino Teacher

Butuan City School of Arts and Trades

Mahal naming Guro, Maalab na Pagbati!

Kaugnay ng isinulat naming pamanahong-papel sa Filipino 122 tungkol sa Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan, ay nais po sana naming humingi sa inyo ng pahintulot upang kayo ay aming makapanayam sa petsa, oras at lugar na inyong itatakda.

Lubos po ang aming paniniwala na ang inyong pagkadalubhasa sa nasabing paksa ng aming pag-aaral ay makatutulong sa amin ng lubos tungo sa matagumpay na pagsusulat ng aming pamanahong papel.

Dalangin po naming ang inyong pagpapahintulot sa aming pakiusap.

Lubos na gumagalang, JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat

Binigyang Pansin Ryan V. Balolot, MAPF Guro

APENDIKS C

TRANSKRIPSYON NG INTERBYU KAY GNG. ROLYN M. YANDUG

(27)

Mga Interbyuwer:

Johnamae G. Densing Yarah Imam

Johnamae: Magandang umaga po, Gng. Rolyn M. Yandug. Ano po ang masasabi niyo sa K-12 curriculum?

Gng. Yandug: Sa K-12 curriculum , maganda ang layunin ng kurikulom na ito para mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral, madagdagan ang kakayahan at para maihanda sila pagdating ng kolehiyo. Dito sa sitwasyon ng mga mag-aaral sa Butuan City School of Arts and Trades madalas sa estado ng pamumuhay ay hindi ganoon karangya, marami sa kanila o iilan sa mga kabataan ang humihinto na sa pag-aaral dahil sa kakapusan ng pamasahi o kaya sa pambayad sa paaralan kahit wala naman masyadong babayarin. Kaya sa tingin ko imbis na hindi naman karamihan ay nakadagdag sa problema ng ibang pamilya pero in terms of skills siguradong mahahasa sila dahil merong specific na larangan o kurso na kanilang pinipili at doon sila magpu-pukos sa dalawang taon. Yarah: Sa anong asignatura po nahihirapan ang mga mag-aaral?

Gng. Yandug: Sa anong asignatura sila nahihirapan ay siguro sa mathematics like statistics dahil per observation ay maraming bumabagsak o mababa ang grado sa nasabing asignatura. Gayun din sa kanilang

technical vocational dahil ang Butuan City School of Arts and Trades ay isang vocational school so marami ang nahihirapan sa pagkomplay ng kanilang requirements on academic subjects.

Johnamae: Ma’am sabi niyo po kanina na sa asignaturang matematika sila nahihirapan, ano ang maibibigay niyong solusyon para hindi mahirapan ang mga estudyante?

Gng. Yandug: Ang solusyon para hindi mahirapan ay nasa kanila mismo. Ang mga mag-aaral ay mas pagsikapan pa nila para makapasa at

(28)

gayun din sa mga guro na mag-apply ng mga stratehiya para ang mga mag-aaral na hindi gaanong interisado sa mga sabjek na mahihirap ay magkaroon ng intires at pumasok sa kanilang mga klase.

Yarah: Sa inyo pong palagay ma’am, nakatutulong po ba talaga ang K-12 curriculum sa mga estudyante?

Gng. Yandug: Oo nakatutulong dahil ang mga sunjects na sa first year college

dapat gaya ng ginawa ninyong research paper ay nasa college yan pero ngayon ay napa-advance for sure ang CHED ay mag-aalign sa curriculum ng K-12. Sa pagdating ng college you have the idea

na like sa mga topics, anong dapat gawin, or ano ang mga dapat paghandaan gaya ng kung ano ang research at meron na kayong

initial na ideya tungkol sa mga ganitong gawain o pangangailangan sa college. So, paghahanda talaga siya para sa kolehiyo at yung mga kabataan naman na walang pantustos sa kolehiyo ay meron na silang skills na magagamit para mag-apply ng trabaho.

Yarah: Sa kabuuan ma’am mentally malaki ang naitutulong pero sa pinansyal ay hindi masyado

Gng. Yandug: Oo malaki ang naitulong sa mga senior high school students.

Johnamae: Maraming salamat po ma’am kasi pinahintulutan niyo po kaming mag interbyu sa inyo at salamat din sa pagsagot sa mga katanungan namin.

(29)

APENDIKS D

LIHAM SA PAGHINGI NG PAHINTULOT SA PAGSARBEY

Ika-17 ng Marso, 2017

Dr. Irish N. Villamor

Principal, Senior High School Saint Joseph Institute of Technology

Mahal naming Punong Guro,

Maalab na Pagbati!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa BP. Pueblos Senior High na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino 122. Isa po sa mga pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan.

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami ay makapamahagi ng sarbey-kwestyoner sa limampung (50) mag-aaral mula sa senior high students.

Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makakatulong po nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan.

Lubos na gumagalang,

JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat

(30)

Ika-17 ng Marso, 2017

Engr. Joel C. Lobrino

Dean, Stem Senior High School Saint Joseph Institute of Technology

Mahal naming Punong Guro, Maalab na Pagbati!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa BP. Pueblos Senior High na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino 122. Isa po sa mga pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po, kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan.

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami ay makapamahagi ng sarbey-kwestyoner sa labing-apat (14) na mag-aaral mula sa STEM Strand.

Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makakatulong po nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan.

Lubos na gumagalang,

JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat

(31)

Ika-17 ng Marso, 2017

Gng. Josefa M. Canoy, PhD

Dean, ABM Senior High School Saint Joseph Institute of Technology

Mahal naming Punong Guro, Maalab na Pagbati!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa BP. Pueblos Senior High na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino 122. Isa po sa mga pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan.

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami ay makapamahagi ng sarbey-kwestyoner sa labing-dalawang (12) mag-aaral sa ABM Strand.

Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makakatulong po nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan.

Lubos na gumagalang,

JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat

(32)

Ika-17 ng Marso, 2017

Marilou H. Mella

Dean, ABM Senior High School Saint Joseph Institute of Technology

Mahal naming Punong Guro, Maalab na Pagbati!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa BP. Pueblos Senior High na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino 122. Isa po sa mga pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan.

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami ay makapamahagi ng sarbey-kwestyoner sa labing-dalawang (12) mag-aaral sa GAS Strand.

Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makakatulong po nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan

Lubos na gumagalang,

JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat

(33)

Ika-17 ng Marso, 2017 Marjune Millones

Punong Guro (HUMMS) SHS Saint Joseph Institute of Technology

Mahal naming Punong Guro, Maalab na Pagbati!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa BP. Pueblos Senior High na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino 122. Isa po sa mga pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan.

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami ay makapamahagi ng sarbey-kwestyoner sa labing-dalawang (12) mag-aaral sa HUMMS Strand.

Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makakatulong po nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan.

Lubos na gumagalang,

JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat

(34)

APENDIKS E SARBEY-KWESTYONER

Mahal naming Respondente, Maalab na Pagbati!

Kami po ay mga mag-aaral ng Filipino 122 na kasalukuyang nagsusulat ng isang pamanahonang papel tungkol sa Kasalukuyang Estado ng mga Senior High School sa loob ng sampung buwan.

Kaugnay nito, inihanda namin ang kwestyoner na ito upang makatanggap ng mga datos na kailangan namin sa aming pananaliksik.

Kung gayon, mangyari po lamang na sagutan nang buong katapatan ang mga sumusunod na aytem. Tinitiyak po naming magiging kumpidensyal na impormasyon ang inyong mga kasagutan.

Maraming salamat po!

-Mga Mananaliksik

Direksyon: Punan ng angkop na impormasyon o datos ng mga kasunod na patlang. Kung may pagpipilian, lagyan ng tsek ang kahon na tumutugma sa inyong sagot.

Pangalan (opsyunal): __________________________________

Kasarian: Lalaki Babae

1. Edad: 16-17 18-19

20.21 22-pataas

2. Sa anong asignatura ka nahihirapan? Matematika

Filipino Ingles Agham

(35)

3. Ano-ano ang mga problemang kadahilanan? Dahil sa guro

Dahil sa kakulangan ng facilities o materyales Kapaligiran at impluwensya

Di binibigyang pansin ang sarili

4. Ano-ano ang mga problemang kinakaharap mo bilang isang Senior High Student?

Pinansyal Mental

Sosyal Emosyonal

5. Ano-ano ang mga hindi mo nagustuhan sa kurikulum na ito bilang estudyante? Sistema ng Gobyerno

Sistema ng paaralan (ie. grading system, paghahanay o pagtuturo, atbp.) Sariling opinyon _______________________________________________ 6. Pumili sa tatlo kung saan may mas malaking epekto ang akademikong pagganap? (Performance task)

Pinansyal Mental Sosyal

7. Nakakatulong ba ang mga natutunan mo sa paaralan sa larangan ng akademikong pagganap sa pakikipag salamuha mo sa ibang mga estudyante

Oo, nakakatulong ito sa akin mas lalo akong makikipag salamuha sa ibang tao at mas marami pa akong malalaman.

Oo, ngunit hindi ko masyadong maisaisip ang mga nagawa dahil halos lahat na ng gawain ay nagawa na ng ibang ka grupo.

Hindi, mas gusto kong mapag-isang gumawa ng gawain at mas gaganahan akong mag-aral dito.

Hindi, ngunit maganda na ito sa mga gustong pangkatang gawain o tulungang pagkatuto.

(36)

APENDIKS F

LIHAM PAANYAYA SA PANELIST

Ika-27 ng Marso 2017 Bb. Marybeth Diabordo

Guro

Father Saturnino Urios University

Mahal naming Propesor,

Mabunying pagbati!

Kaugnay ng pasalitang interpretasyon ng aming grupo ng pamanahong papel namin na may pamagat na Kasalukuyang Kalagayan ng mg Senior High sa Loob ng Sampung Buwan, ay nais po namin kayong anyayahan upang maging panelist na pinaniniwalaan naming makapagbibigay ng mga propesyunal at kapakipakinabang na input tungo sa lalong ikatatagumpay ng aming pananaliksik.

Gaganapin po ang aming presentasyon sa Marso 27, 2017, Lunes, sa ganap na 1:00 ng hapon, sa CBS-308, ikatlong palapag.

Dalangin po namin ang inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya.

Kalakip po nito ang kopya ng aming pamanahong papel at pormularyo sa pag-eebalweyt ng pasalitang presentasyon para po sa maaga ninyong paghahanda kung tatanggapin ninyo ang aming paanyaya .

Marami pong salamat at patuloy nawa kayong pagpalain ng Poong Maykapal!

Lubos na gumagalang, JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat Binigyang pansin: G. Ryan V. Balolot Guro

(37)

Ika-27 ng Marso 2017

G. Jesson Andales Guro

Father Saturnino Urios University

Mahal naming Propesor,

Mabunying pagbati!

Kaugnay ng pasalitang interpretasyon ng aming grupo ng pamanahong papel namin na may pamagat na Kasalukuyang Kalagayan ng mg Senior High sa Loob ng Sampung Buwan, ay nais po namin kayong anyayahan upang maging panelist na pinaniniwalaan naming makapagbibigay ng mga propesyunal at kapakipakinabang na input tungo sa lalong ikatatagumpay ng aming pananaliksik.

Gaganapin po ang aming presentasyon sa Marso 27, 2017, Lunes, sa ganap na 1:00 ng hapon, sa CBS-308, ikatlong palapag.

Dalangin po namin ang inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya.

Kalakip po nito ang kopya ng aming pamanahong papel at pormularyo sa pag-eebalweyt ng pasalitang presentasyon para po sa maaga ninyong paghahanda kung tatanggapin ninyo ang aming paanyaya .

Marami pong salamat at patuloy nawa kayong pagpalain ng Poong Maykapal!

Lubos na gumagalang, JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat Binigyang pansin: G. Ryan V. Balolot Guro

(38)

Ika-27 ng Marso 2017

Bb. April Lea Olaivar Guro

Father Saturnino Urios University

Mahal naming Propesor,

Mabunying pagbati!

Kaugnay ng pasalitang interpretasyon ng aming grupo ng pamanahong papel namin na may pamagat na Kasalukuyang Kalagayan ng mg Senior High sa Loob ng Sampung Buwan, ay nais po namin kayong anyayahan upang maging panelist na pinaniniwalaan naming makapagbibigay ng mga propesyunal at kapakipakinabang na input tungo sa lalong ikatatagumpay ng aming pananaliksik.

Gaganapin po ang aming presentasyon sa Marso 27, 2017, Lunes, sa ganap na 1:00 ng hapon, sa CBS-308, ikatlong palapag.

Dalangin po namin ang inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya.

Kalakip po nito ang kopya ng aming pamanahong papel at pormularyo sa pag-eebalweyt ng pasalitang presentasyon para po sa maaga ninyong paghahanda kung tatanggapin ninyo ang aming paanyaya .

Marami pong salamat at patuloy nawa kayong pagpalain ng Poong Maykapal!

Lubos na gumagalang, JOHNAMAE G. DENSING Lider ng Pangkat Binigyang pansin: G. Ryan V. Balolot Guro

(39)

APENDIKS G

PORMULARYO SA PAG-EEBALWEYT NG PAMANAHONG PAPEL

Pamagat: Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan

Mananaliksik: Johnamae G. Densing Yarah A. Imam

Josie Harrah G. Forseulo

Princess Philine C. Pasague

Angeles Commendador

Julius Ceazar A. Piencenaves Floyd B. Manalapaz

Denise Dale C. Lazarte Maria Edilyn Burdeos

Taon at Pangkat: XI – St. Joseph Semestre: Ikalawang Semestre Taong Akademiko: 2016-2017

Sistema ng Pagmamarka:

Apat (4) na puntos ang pinakamataas na maaaring ibigay sa bawat aytem. Maaaring magbigay ng puntos na may decimal (halimbawa: 1.7, 2.3, 3.5) ayon sa paghuhusga ng ebalweytor. Pagsama-samahin ang mga nakuhang sub-total ng puntos upang makuha ang kabuuang marka.

A. Paksa at Suliranin

1. Signipikant at napapanahon ba ang paksa ng pananaliksik? _____

2. Sapat ba ang pagtalakay sa introduksyon? _____

3. Malinaw at sapat ba ang saklaw at limitasyon ng paksa

Upang makalikha ng mga valid na paglalahat? _____ 4. Maayos at malinaw ba ang pamagat at angkop ba iyon

sa paksa ng pag-aaral? _____

(40)

ng pag-aaral? _____ 6. Sapat at matalino ba ang pagpili sa mga terminong

binigyan ng depinisyon at malinaw ba ang pagpapakahulugan

sa bawat isang termino? _____

Sub-total: _____ B. Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

1. Sapat at angkop ba ang mga pag-aaral at literaturang tinalakay? _____ 2. Malinaw at maayos ba ang pagtalakay sa mga pag-aaral

at literaturang iyon? _____

3. Wasto at maayos ba ang dokumentasyon ng mga pag-aaral

sa iba pang hanguang ginamit? _____

Sub-total: _____

C. Disenyo ng Pag-aaral

1. Angkop ba sa paksa ang pamamaraan/metodong ginamit

sa pananaliksik? _____

2. Malinaw ba ang disenyo ng pananaliksik at naaayon ba iyon

sa sayantipik na metodo ng pananaliksik? _____

3. Sapat at angkop ba ang respondeng napili sa paksa

ng pananaliksik? _____

4. Malinaw at wasto ba ang disenyo ng instrumentong ginamit

sa pangangalap ng datos? _____

Sub-total: _____

D. Presentasyon

1. Sapat, valid at relayabol ba ang mga datos na nakalap? _____ 2. Maingat ba ang nasuri at nalapatan ba ng wastong istatistikal

(41)

tritment ang mga datos? _____ 3. Wasto at sapat ba ang naging interpritasyon ng mga datos? _____ 4. Malinaw, maayos at konsistent ba ang tekstwal at

tabular/grapikal na presentasyon ng mga datos? _____

Sub-total: _____

E. Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon

1. Mabisa at sapat ba ang pagkakalagom sa mga datos? _____ 2. Lohikal at valid ba ang mga kongklusyon? Nakabatay ba iyon

sa mga datos na nakalap? _____

3. Nasagot ba sa kongklusyon ang mga ispesipikong

katanungan sa layuning ng pag-aaral? _____

4. Lohikal, pisibol, praktikal at ateynabol ba ang mga inilahad na rekomendasyon? Makalulutas ba ang mga iyon sa mga

suliraning natukoy sa pag-aaral? _____

5. Malinaw, tuwiran at maayos ba ang paglalahad ng mga lagom,

kongklusyon, at rekomendasyon? _____

Sub-total: _____

(42)

APENDIKS H

PORMULARYO SA PAG-EEBALWEYT NG PASALITANG PRESENTASYON

Pamagat: Kasalukuyang Kalagayan ng mga Senior High sa Loob ng Sampung Buwan

Mananaliksik: Johnamae G. Densing Yarah A. Imam

Josie Harrah G. Forseulo

Princess Philine C. Pasague

Angeles Commendador

Julius Ceazar A. Piencenaves Floyd B. Manalapaz

Denise Dale C. Lazarte Maria Edilyn Burdeos

(43)

Taon at Pangkat: XI – St. Joseph Semestre: Ikalawang Semestre Taong Akademiko: 2016-2017

Sistema ng Pagmamarka:

Apat (4) na puntos ang pinakamataas na maaaring ibigay sa bawat aytem. Maaaring magbigay ng puntos na may decimal (halimbawa: 1.7, 2.3, 3.5) ayon sa paghuhusga ng ebalweytor. Pagsama-samahin ang mga nakuhang sub-total ng puntos upang makuha ang kabuuang marka.

A. Masteri

1. Naipamalas ba ng bawat miyembro ng pangkat ang masteri at kahandaan sa pagtalakay ng paksang

naitakda sa bawat isa? _____

2. Sapat, malinaw at mapanghikayat ba ang pagtalakay

na bawat isa? _____

3. Sapat at malinaw ba ang mga inilahad na paliwanag

at halimbawa ng bawat miyembro? _____

4. Wasto, sapat at mapanghikayat ba ang pagsagot

ng bawat isa sa mga katanungan ng mga panellist? _____ 5. Obhetibo at valid ba ang mga pahayag ng bawat isa

sa mga katanungan ng mga panelist? _____

Sub-total: _____

B. Pamamaraan

1. Lohikal ba ang presentasyon ng buong pangkat? _____ 2. Gumamit ba sila ng nga kailangang kagamitang awdyo-biswal? _____ 3. Angkop at epektib ba ang kagamitan ng pangkat? _____ 4. Epektib at kompitent ba ang pangkat sa manipulasyon

(44)

5. Angkop at epektib ba ang pamamaraan o istratehiyang

ginamit ng pangkat? _____

Sub-total: _____

C. Artikulasyon

1. Sapat ba ang lakas ng tinig ng bawat miyembro ng pangkat

sa pagsasalita? _____

2. Malinaw at wasto ba ang kanilang bigkas sa mga salita? _____ 3. Angkop at epektib ba ang kanilang galaw, kumpas at

iba pang non-verbal clues? _____

4. Wala ba silang mga nakadidistrak na mannerism sa pagsasalita? _____ 5. Wasto at angkop ba sa diwa ng mga pahayagan ang kanilang

bilis sa pagsasalita, tono, diin at hinto/pausing? _____

Sub-total: _____

D. Disiplina

1. Nagsimula at natapos ba sa takdang oras ang presenatsyon

ng pangkat? _____

2. Naging malinaw, matapat at magalang ba sila sa pagsagot

ng mga tanong ng panelist? _____

3. Naipamalas ba nila ang pagkakaisa at kooperasyon sa presentasyon? Hindi ba monopolisado ng isa o ilan

ang mga gawain? _____

4. Naipamalas ba ng bawat isa ang tiwala sa sarili? _____

5. Angkop ba ang anyo, ayos at kasuotan ng bawat isa? _____

Sub-total: _____ Sub-total: _____

(45)

Kabuuan/Katumbas na Marka: _____

Mga Puna at Mungkahi:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...