Administrasi Ujian Nasional UN Lengkap Siap Pakai SK UN 2016

11  24 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 RAMBANG DANGKU

Jalan. Jenderal Sudirman Desa Lubuk Ramban Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim E_mail:smpn3rambangdangku@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 3 RAMBANG DANGKU Nomor: 420 / / SMPN3RD / 2016

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SMP NEGERI 3 RAMBANG DANGKU

KEPALA SMP NEGERI 3 RAMBANG DANGKU

Menimbang

Bahwa untuk mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar siswa kelas IX perlu diadakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.

Bahwa untuk menentukan keberhasilan siswa kelas IX dalam menempuh pembelajaran di sekolah perlu diadakan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah.

Agar kegiatan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah dapat terlaksana dengan baik perlu dibentuk susunan kepanitiaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan No 0034/P/BSNP/ XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) tentang Ujian Nasional tahun 2015/2016

.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilain Hasil Belajar Oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim Nomor: 420 / /III/Pend/2015 tentang jadwal Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tahun 2016

Berdasarkan kalender akademik SMPN 3 Rambang Dangku tahun pelajaran 2015/2016 seperti tercantum dalam lampiran I s.d V Surat keputusan ini.

Panitia segera menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah melaporkan secara tertulis kepada kepala sekolah .

Segala beban biaya akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rambang Dangku Pada tanggal : 30 Januari 2016 Kepala Sekolah

Zaenal Abidin,S.Pd.M.Si.

(2)

Lampiran I.

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Rambang Dangku 420 / / SMPN3 RD /2016

Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun 2015/2016

SUSUNAN PANITIA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL SMP NEGERI 3 RAMBANG DANGKU

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No NAMA NIP/ NUPTK JABATAN KET

Kedinasan Kepanitiaan

Zaenal Abidin, S.Pd,M.Si N a s r i, S.Pd

Tamsi, S.Pd Hendri Iskandar, SE Erpiana,S.Pd. Yuviter Pradeska.S.E. Supandi

Sutasdik, S.Pd Ikram Saputra,S.Pd. Made Arya Santosa Dra Ellora Magdalena Nur Irma Wiyanti, S.Pd Hj Emilia Sagita, S.Pd Neni Haryati, S.Pd Nyoman Suwija,S.Ag. Oktarina, S.Pd Ferianti Jeni Listiana Susi Mulherni, S.Pd

19600416 198302 2 002 19720122 199903 1 002 19680912 199802 1 001 19671205 201408 1 001

-2443766667200003 19601005 198603 1 016 19710413 199903 1 003 10645145188002

19670831 199512 2 001 19720520 199802 2 003 19750115 199903 2 006

-19641231 200003 2 024

-Kepala Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Guru Tata Usaha Guru

Penanggung jawab Ketua

Wakil Ketua Bendahara Sekretaris Perlengkapan Koord Penomoran Penomoran Koord Kebersihan Kebersihan

NIP 19700610 199703 1 004

(3)

II Nomor Tentang

:

: 420 / / SMPN3 RD /2016Pengawas Silang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016

PENGAWAS SILANG UJIAN NASIONAL

NO NAMA NIP/NUPTK KET

1

Sri Barokatun , S.Pd Fika Andriani , A.Pd Ermiati Febriantina S.Pd Supiyah,S.Pd.

Septiana,S.Pd. Cik Indah,S.Pd. Mistinah, S.Pd

Renita Hermalina,S.Pd. HJ Anzal Fajariah,S.Pd. Apriana Pradita, S.Pd Joni Rahardha,S.Pd. Made Arya Santosa,S.Pd.

19720626 199703 2 004 19720814 199903 2 003 19710213 199412 2 001 19700201 200801 2 004 19720915 199903 2 004 19701010 200604 2 011 19700925 200801 2 004 19711011 200604 2 010 19731115 200604 2 010

-19761124 200604 1 008

SMP Lematang Lestari SMP Lematang Lestari SMP Lematang Lestari SMP Lematang Lestari SMPN1 RD

SMP KUD Pesari Suni SMP KUD Pesari Suni

Ditetapkan : Di Rambang Dangku Pada tanggal : 30 Januari 2016 Kepala Sekolah

Zaenal Abidin,S.Pd.M.Si.

Pembina

NIP 19700610 199703 1 004

Lampiran III Nomor Tentang

: : :

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Rambang Dangku 420 / / SMPN3 RD /2016

(4)

KOREKTOR SILANG UJIAN SEKOLAH

NO NAMA MATA PELAJARAN KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nur Irma Wiyanti,S.Ag Nyoman Suwija,S.Ag. Joni Rahardha,S.Pd. Supiyah,S.Pd. Ermiati Febriantina S.pd

Anzal Fajriah,S.Pd. Sutasdik,S.Pd. Emilia Sagita,S.Pd. Cik Indah,S.Pd. Ikram Saputra, S.Pd Oktarina,S.Pd.

Agama Islam Agama Hindu PKN

Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris IPA

IPS

Seni Budaya Penjas Tikom

PENYUSUN NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH

NO NAMA MATA PELAJARAN KET

1 NUR IRMA WIYANTI, S.Ag AGAMA ISLAM/BTA 2 NYOMAN SUWIJA,S.Ag., M.Si AGAMA HINDU/BTW 3 SUPIYAH, S.Pd BAHASA INDONESIA 4 HJ. ANZAL FAJARIAH, S.Pd BAHASA INGGRIS 5 SUTASDIK, S.Pd I P A

6 OKTARINA, S.Pd T I K O M 7 IKRAM SAPUTRA, S.Pd PENJAS 8 MADE ARYA SANTOSA , S.Pd SENI BUDAYA

Ditetapkan : Di Rambang Dangku Pada tanggal : 30 Januari 2016 Kepala Sekolah

Zaenal Abidin,S.Pd.M.Si. Pembina

(5)

JADWAL UJIAN NASIONAL (UTAMA)

SMP NEGERI 3 RAMBANG DANGKU

TAHUN 2014 /2015

No

Hari dan Tanggal

Waktu/Pukul

Mata Pelajaran

1

Senin,

9 MEI 2016

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

2

Selasa,

10 MEI 2016

07.30 – 09.30

Matematika

3

Rabu.

11 MEI 2016

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

4

Kamis,

12 MEI 2016

07.30 – 09.30

IPA

Ditetapkan : Di Rambang Dangku Pada tanggal : 30 Januari 2016

Kepala Sekolah

Zaenal Abidin,S.Pd.M.Si. Pembina

(6)

JADWAL UJIAN NASIONAL (SUSULAN)

SMP NEGERI 3 RAMBANG DANGKU

TAHUN 2014 / 2015

No

Hari dan Tanggal

Waktu/Pukul

Mata Pelajaran

1

Senin,

16 MEI 2016

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

2

Selasa,

17 MEI 2016

07.30 – 09.30

Matematika

3

Rabu.

18 MEI 2016

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

4

Kamis,

19 MEI 2016

07.30 – 09.30

IPA

Ditetapkan : Di Rambang Dangku Pada tanggal : 30 Januari 2016 Kepala Sekolah

Zaenal Abidin,S.Pd.M.Si. Pembina

NIP 19700610 199703 1 004

JADWAL UJIAN SEKOLAH

(7)

TAHUN PELAJARAN 2015 /2016

No

Hari dan Tanggal

Waktu/Pukul

Mata Pelajaran

1

Senin,

25 APRIL 2016

07.30 – 09.30

10.00 – 12.00

Pendidikan Agama

Bahasa Indonesia

2

Selasa,

26 APRIL 2016

07.30 – 09.30

10.00 – 12.00

Bahasa Inggris

P K n

3

Rabu,

27 APRIL 2016

07.30 – 09.30

10.00 – 12.00

Matematika

I P S

4

Kamis,

28 APRIL 2016

07.30 – 09.30

10.00 – 12.00

IPA

Seni Budaya

5

Jum’at,

29 APRIL 2016

07.30 – 09.30

10.00 – 12.00

Penjaskes

T I K

6

Sabtu

30 APRIL 2016

07.30 – 09.30

Prakarya

Ditetapkan : Di Rambang Dangku Pada tanggal : 30 Januari 2016 Kepala Sekolah

Zaenal Abidin,S.Pd.M.Si. Pembina

(8)

JADWAL UJIAN PRAKTIK SISWA KELAS IX (SEMBILAN) TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NAMA PENGAWAS HARI/ TGL WAKTU K E L A S K E T

Nur Irma Wiyanti, S.Ag

I Nyoman Suwija, S.Ag

Sutasdik S.Pd Mistinah, S.Pd Anzal Fajariah S.Pd Neni Hariati,S.Pd. Apriana Pradita,S.Pd. Renita Hermalina, S.Pd

Supiyah, S.Pd Ikram Saputra, S.Pd Made Aria Santosa , S.Pd

Cik Indah,S.Pd Oktarina,S.Pd. Susi Mulherni,S.Pd.

Senin

18 April 2016

07.30 –

09.00 Bhs Indonesia A g a m a IPA TIK 09.30 –

12.00 B.Inggris Prakarya S.Budaya

Selasa

19 April 2016

07.30 – 09.00

Penjas

Bhs Indonesia A g a m a IPA 09.30 –

12.00 B.Inggris Prakarya S.Budaya

Rabu

20 April 2016

07.30 –

09.00 TIK Penjas Bhs Indonesia A g a m a 09.30 –

12.00 B.Inggris Prakarya

Kamis

21 April 2016

07.30 –

09.00 IPA

TIK Penjas

Bhs Indonesia 09.30 –

12.00 S.Budaya B.Inggris

Jum’at

22 April 2016

07.30 –

09.00 A g a m a IPA

TIK Penjas 09.30 –

12.00 Prakarya S.Budaya

Rambang Dangku, 30 Januari 2016

(9)

Zaenal Abidin,S.Pd.M.Si. Pembina

NIP 19700610 199703 1 004

DENAH RUANG

UJIAN SEKOLAH KELAS IX

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

R.0

R.0

R.0

WC

MUSHOLLA

H

R.

2

R.

1

LAB

BAHASA/SEKRETA

RIAT KANTOR PERPUSTAKAAN/

R. 5

R.6

R.0

R.0

LAP

BOLA

VOLL

EY

R.0

R.0

LAPANGAN BULU TANGKIS

LAB IPA

(10)

DAFTAR HADIR PENGAWAS UJIAN PRAKTIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NAMA PENGAWAS HARI/ TGL WAKTU K E L A SIX. 1 IX. 2 IX. 3 IX. 4 IX. 5 K E T

Nur Irma Wiyanti, S.Ag

I Nyoman Suwija, S.Ag

Lenda, S.Ag Sutasdik S.Pd Mistinah, S.Pd Anzal Fajariah S.Pd Dessiana, S.Pd Renita Hermalina, S.Pd

(11)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...