• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bahan Penukaran unit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Bahan Penukaran unit"

Copied!
48
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

3 times table

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1.Buat jadual tic toe

2.a.Baris pertama tulis

Nombor ‘0’

b.Baris kedua tulis

Nombor ‘1’

(3)

2.a.Baris pertama tulis

Nombor ‘0’

b.Baris kedua + 2 setiap baris pada

digit puluh’

4 times table

0

4

+ 2

+ 2

+ 2

2 4

+ 2

2

8

3

2

3

6

(4)

7 time table

0

0

1

2

2

3

4

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Buat jadual tictoe

4.Tulis turutan no1-9

secara menurun & menaik

Ikut anak panah

(5)

5 time table

0

1

1

2

2

3

3

4

0

5

0

5

0

5

0

5

6 time table

1

2

3

4

5

6

7

8

(6)

x 5

x 6

6

x 7

7

12

x 8

x 9

8

9

14

16

18

18

21

24

27

24

28

32

36

30

35

40

45

36

42

48

54

42

49

56

63

48

56

64

72

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

0

1

1

2

2

3

3

4

0

5

(7)

9 time table

0

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

9

8 time table

0

1

2

3

4

4

5

6

4

6

(8)

x 1 8 =

10

20

3

0

4

0

50

60

70

80

8

16

24

32

40

48

56

64

=

18

+ = 36

+ =

54

+ = 72

+ = 90

+ =

108

+ =

126

+ =

x 5 1 =

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

=

51

+ =

102

+ =

153

+ =

204

+ =

255

(9)

NOMBOR BULAT

Tulis dalam perkataan :

254 –dua ratus lima puluh empat

132 – satu ratus tiga puluh dua

Teknik

jawab:Buat satu garis lurus selepas rumah ribu.

ribu

2 5 4 1 3 2

(10)

Tuliskan dalam angka

Satu juta lima ratus enam puluh

tujuh ribu enam

Juta ribu

(11)

PENUKARAN UNIT

Length x1000 x 100

x 10

Km m

cm mm

1000

100

(12)

Mass/Berat

x 1000

Kg g

(13)

Volume of Liquid/Isipadu Cecair

x1000

l ml

(14)

PERTUKARAN UNIT MASA

x 60

60

(15)

PERTUKARAN UNIT MASA

x 24

24

(16)

PERTUKARAN UNIT MASA

X 7

7

(17)

PERTUKARAN UNIT MASA

X 10

10

(18)

4

TUKARKAN 4 --- KEPADA PECAHAN TAK

WAJAR=

5

4

4

---= 5 X 4 + 4=24

(19)

9

TUKAR ---- KEPADA NO BERCAMPUR.

5

9

--- =

5

---5 ) 9

1

- 5

---4

(20)

Kaedah Pembatalan

32

4

= 8

8

2 1 0

5

4

10

2

= 42

6 0 0

4 0

2

1

30

15

(21)

1 5 1

--- + --- - --- =

3 6 2

4

---

6

2 5 3

--- + --- - --- =

6 6 6

7 3

--- - --- =

6 6

x 2

x 2

x 1

x 1

x 3

x 3

2

3

(22)

3 1

7

--- + --- - ---- =

5 2 10

x 2

x 2

x 5

x 5

x 1

x 1

6 5 7

--- + --- - --- =

10 10 10

11 7 4

2

2

2

A

5

3

B

10

1

C

5

(23)

3 1

7

--- + --- - ---- =

5 2 10

4

x 2

x 5

x 1

2

A

5

3

B

10

1

C

5

6

8

10

10

---- + ---- - ---- =

6

5

7

4

---

2

(24)

5 2

3 --- + --- =

9 3

x 3

11

= 3 ---

9

Penambahan Pecahan Nombor

Bercampur

x 3

5 6

3--- + ---

9 9

= 4 ---

2

9

3 +

---9 ) 11

1

(25)

---Kaedah Silang

2 1

-- + -- =

7 2

11

= ---

14

4 + 7

---

14

2 1

(26)

3

9 - 1---

=

5

8

= 7

2

--5

5

-5

3

1

---

(27)

5 3

3 - 1 --- + --- =

8 4

1

x 2

x 2

x 1

x 1

5 6

3 - 1 --- + --- =

8 8

8

2---

8

= 2

3

1---

6

+ ---

= 1 ---

9

(28)

1

2 --- x 320 =

4

x

8

8

9

4

x 320

+

= 720

A 648

C 720

0

(29)

= 640

1

1

2--- x 320

4

80

+ 80

720

PENDARABAN NO BERCAMPUR DAN NOMBOR BULAT KAEDAH LAIN

2 X 320

(30)

PERIMETER

8 cm

5 cm

5 cm

(31)

AREA

3 cm

5 cm

(32)

VOLUME

3 cm

volume =

l

x b x h

= 3cm x 5cm x 3cm

5 cm = 45

cm

(33)

Divided by ten

6 277

10 =

6 277 627

(34)

Divided by 100

6 277

10 0 =

(35)

Divided by 1000

6 277

10 00 =

(36)

DECIMAL

- Place value and digit value

- use place value chart

30

26

Tens

ones

d. p tenths hundredths

3 0

2 6

(37)

Addition and subtraction

1. 23 + 5.38

2

2

8

.

3

8

0

8

+

3

0

.

.

(38)

Ingat pasangan saya!

Peratus

(39)

Ingat pertukaran unit saya!

1

4 jam

= 15

minit

1

2 jam

= 30

minit

3

4 jam

(40)

Ingat pertukaran unit saya!

1 kg

4

= 250 g

1 kg

2

= 500g

3 kg

4

(41)

Ingat pertukaran unit saya!

1 kg

5

= 200 g

2 kg

5

= 400g

3 kg

5

= 600g

(42)

Ingat pertukaran unit saya!

1

tahun

3

= 4 bulan

2

tahun

3

= 8 bulan

(43)

Ingat pertukaran unit saya!

1 hari

4

= 6 jam

1 hari

2

= 12 jam

3 hari

4

(44)

Average/Purata

PURATA =JUMLAH NILAI ITEM

BILANGAN ITEM

CONTOH Cari purata bagi 1.53,1.60,1.42 dan 1.57

Cara penyelesaiaan = 1.53 + 1.60 + 1.42 + 1.57

4

(45)

Bentuk dan Ruang

2 DIMENSI

(46)

PIRAMID

SILINDER

Bentuk dan Ruang

(47)

KUBUS

KUBOID

(48)

JENIS-JENIS SEGITIGA

SEGITIGA KAKI SAMA

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Hasil penerapan uji diagnostik pada contoh mengenai pengaruh dan pengalaman seseorang terhadap status penggunaan mammography (Hosmer and Lemeshow, 1989) didapatkan bahwa

[r]

Tahapan ini merupakan tahapan klimaks, seseorang mengalami serangan panik (panic attack) dan perasaan takut mati. Tidak jarang orang yang mengalami stres tahap VI ini

Jawab:   Pengujian substantif %Substantie Test& adalah perosedur yang digunakan untuk  menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung

Lokasi Kegiatan : Dispenda Kota Bogor Keluaran : Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak dan.

Rajah 25 ialah graf yang menunjukkan hubungan antara beza keupayaan dengan arus bagi empat konduktor yang berlainan jenis J,K,L dan M.. In the following circuits, all the

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan

Dalam mengelola usaha perdagangan atau suatu kegiatan usaha lainnya diperlukan berbagai macam izin yang harus dimiliki oleh pengusaha karena tanpa adanya izin,