BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 1 KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Teks penuh

(1)

1223/1 (PP Set 1) @ 2015 HakCipta BPI KPM 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 1 Peraturan Pemarkahan 2015

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 1

KERTAS 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta BPI KPM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

(2)

1223/1 (PP Set 1) @ 2015 HakCipta BPI KPM

KERTAS JAWAPAN UNTUK JAWAPAN SET 1 BAHAGIAN A

1 A B C D 21 Qudum / Sunat / Wada’ 2 A B C D 22 Qudum / Sunat / Wada’ 3 A B C D 23 Qudum / Sunat / Wada’ 4 A B C D 24 Tafsir Al-Azhar / Falsafah hidup

5 A B C D 25 Khafi 6 A B C D 26 Ibnu Khaldun 7 A B C D 27 80 sebatan 8 A B C D 28 Wajib 9 A B C D 29 Ibnu Sina 10 A B C D 30 Avicenna 11 A B C D 31 A’si 12 A B C D 32 Khuluk 13 A B C D 33 Belakang 14 A B C D 34 Taubat 15 A B C D 35 Harbi 16 A B C D 36 Iman 17 A B C D 37 Sa’ie 18 A B C D 38 Imam Syafie

19 A B C D 39 Imam Ahmad b. Hanbal 20 A B C D 40 Imam Malik

(3)

1223/1 (PP Set 1) @ 2015 HakCipta BPI KPM

BAHAGIAN B No.

Soalan Peraturan Pemarkahan Markah

1 a) (i) Maksudkan dengan ajaran sesat :

Ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam / (1m) sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah.(1m)

[2 isi X1M = 2 M]

(ii) Dua contoh ajaran sesat di Malaysia ialah - Qadiani

- Bahai - Taslim

[2 isi X1M = 2 M]

(iii) Dua kesan negatif ajaran tersebut terhadap orang yang mengamalkannya ialah :

- Rosak akidah kerana tidak mempercayai keesaan Allah

- Masa terbuang kerana melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat - Minda tertutup kerana dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa

mendapat wahyu

- Kehidupan tidak stabil kerana mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri atau ibubapa.

[2 isi X2M = 4 M]

b) (i) Dua jenis riba beserta contohnya

- Riba Al-Fadlu : Contoh Pertukaran beras dengan beras

- Riba An-Nasiah : Contoh menangguhkan tempoh pembayaran hutang

[2 isi X 2M = 4 M]

(ii) Dua faktor yang menyebabkan seseorang itu terlibat dengan riba : - Jahil tentang hukum pengharaman kerana tidak menuntu ilmu - Lemah iman kerana terpengaruh dengan kemewahan dunia

[2 isi X2M =4 M]

(iii) KBAT – Ramalkan keadaan ekonomi negara jika semua pihak menjauhi amalan riba.

Isi

(1m) Ekonomi negara akan kukuh Huraian

(1m)

Kerana semua pihak mengamalkan muamalah yang berlandaskan syariat.

Huraian Lengkap

(1m)

Sebagaimana firman Allah yang bermaksud “ Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba” Kesimpulan

(1m)

Oleh itu, kita mengharapkan pihak berwajib mengambil tindakan tegas keatas orang yang mengamalkan riba agar ekonomi negara berada dalam yang stabil.

Catatan : Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

(4)

1223/1 (PP Set 1) @ 2015 HakCipta BPI KPM

2 a) (i) Maksud wukuf

Berada di Padang Arafah walaupun hanya sekejap di antara gelincir matahari pada 9 zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 zulhijjah.

[2 markah]

(ii) Dua rukun haji selain daripada wukuf - Niat ihram - Tawaf - Sa’ie - Bercukur - Tertib [2 isi X1M =2 M]

(iii) Dua hikmah wukuf ialah :

- Mengigati tempat pertemuan semula antara Nabi Adam dengan Hawa. - Memberi kesedaran kepada manusia bahawa semua manusia adalah

sama di sisi Allah.

- Untuk mengambarkan keadaan manusia di Padang Masyar.

[2 isi X2M =4 M]

b) (i) Maksud fasakh ialah

Pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah / (1m) atau disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumahtangga./ (1m)

[2 M]

(ii) Dua sebab yang mengharuskan isteri menuntut fasakh ialah : - Suami tidak memberi nafkah

- Suami berpenyakit yang sukar diubati - Suami melakukan kezaliman terhadap isteri - Suami hilang selama 4 tahun

- Keluar daripada agama Islam

[2 isi X1M =2 M]

(iii) Dua kesan fasakh terhadap suami isteri ialah :

- Suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah

- Mereka boleh berkahwin semula dengan akad nikah dan mahar yang baru.

[1 isi X2M =4 M]

(iv) Proses fasakh yang akan dihadapi oleh Aminah ialah :

- Aminah pergi ke mahkamah untuk membuat aduan. (1m)

- Pihak mahkamah akan menyiasat alasan dan bukti yang dikemukakan oleh Aminah. (1m)

- Jika sabit kesalahan, dan tiada jalan untuk perdamaian, mahkamah akan membubarkan perkahwinan mereka secara fasakh. (1m)

[4 isi X1M =4 M]

(5)

1223/1 (PP Set 1) @ 2015 HakCipta BPI KPM

- Jika aduan Aminah palsu, pihak mahkamah tidak akan membubarkan perkahwinan mereka. (1m)

3 a) (i) Dua sumber ekonomi kerajaan Bani Umaiyah ialah : - Kharaj - Jizyah - Zakat - Usyur - Ghanimah - Fai [2 isi X 1M = 2 M]

(ii) Dua usaha yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umaiyah untuk mengukuhkan bidang ekonomi negara ialah :

- Pembinaan jalanraya dan pelabuhan bagi kemudahan persinggahan kapal.

- Kapal perang khas dibina untuk mengawal lautan dan membenteras lanun yang merompak barang dagangan.

- Perusahaan kraftangan dijalankan seperti membuat kiswah Kaabah, permaidani dan sutera

- Mengemaskini pentadbiran Baitul Mal bagi memantapkan lagi kewangan negara.

[2 isi X2M = 4 M]

b) (i) Dua sebab beliau digelar Abu Hanifah ialah :

- Beliau mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Hanifah. - Rajin beribadah dan berminat dengan agama bermaksud Hanif. - Suka membawa tempat dakwat, dalam bahasa Iraq disebut “Hanifah”

[2 isi X1M = 2 M]

(ii) Jasa Abu Hanifah terhadap perkembangan ilmu pada zamannya ialah : - Ulama’ pertama menyusun kitab fekah mengikut bab dan fasal dengan

baik dan tersusun.

- Seorang yang amat teliti dalam menentukan hukum mengikut martabat hadis

- Menyusun cara mengerluarkan hukum berdasarkan kepada kaedah-kaedah tertentu.

- Antara kitab yang ditulis oleh beliau ialah Al-Fiqh Al-Akbar dan kitab Al-Faraid

- Seorang yang amat teliti terhadap hadis, beliau hanya menerima hadis sohih dan kuat sanadnya.

[2 isi X 2M = 4 M]

(6)

1223/1 (PP Set 1) @ 2015 HakCipta BPI KPM

c) (i) Dua adab menggunakan kemudahan awam ialah :

- Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. - Bertimbang rasa dengan pengguna lain.

- Melaporkan kerosakkan kepada pihak yang bertanggungjawab. - Mengguna mengikut keperluan tanpa pembaziran.

- Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. - Menasihati pengguna yang tidak mematuhi peraturan kemudahan

awam.

- Menjaga kebersihan sekitar kemudahan awam.

[2 isi X 1M = 2 M]

(ii) KBAT – Ramalkan apa yang akan berlaku jika perkara ini berterusan. Isi

(1m) Pengguna akan berada dalam kesusahan Huraian

(1m)

Kerana tidak dapat menggunakan kemudahan tersebut terutama ketika dalam kecemasan

Huraian Lengkap

(1m)

Seperti untuk menghubungi pihak polis, hospital atau bomba, menyebabkan mereka tidak mendapat bantuan disaat mereka sangat memerlukan.

Kesimpulan (1m)

Oleh itu, hendaklah kita menggunakannya dengan sebaik mungkin agar ia dapat digunakan oleh orang ramai. Tindakan tegas perlu dikenakan keatas mereka yang melakukan vandalisme tersebut.

Catatan : Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

4 a) (i) Dua contoh peralatan yang digunakan selain daripada pedang, panah dan lembing ialah :

- Menjanik (Ballista)

- Dabbabah (Kayu pelantak) - Barud (Gunpowder) - Kapal perang

[2 isi X 1M = 2 M]

(ii) Dua faktor kejayaan tentera Abbasiyah ialah :

- Dasar ketenteraan yang terbuka kepada orang bukan arab.

- Pemimpin yang berkaliber seperti Abu Jaafar Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid

- Peralatan ketenteraan yang canggih seperti manjani, dabbabah dan dan barud.

[2 isi X 2M

= 4 M]

b) (i) Latar belakang pendidikan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ialah : - Nama sebenar : Muhammad Jamaluddin Al-Afghani Al-Husaini - Tarikh lahir : 1838 masihi / 1254 hijrah

[2 isi X 1M

(7)

1223/1 (PP Set 1) @ 2015 HakCipta BPI KPM

- Tempat lahir : Bandar Asad, Kabad, Kabul, Afghanistan - Tarikh meninggal dunia : 1897 masihi / 1314 hijrah - Umur : 60 tahun

- Jamaluddin Al-Afghani mempunyai pertalian darah dengan periwayat hadis yang terkenal iaitu Imam At-Tarmizi dan seterusnya Saidina Ali bin Abi Talib

- Beliau adalah seorang yang suka mengembara. Beliau telah

mengembara ke beberapa tempat seperti Najaf, India, Mekah, Tehran dan Khurasan.

- Jamaluddin banyak menghabiskan masa dan usianya dengan menuntut ilmu pengetahuan dan berjuang untuk membebaskan umat Islam daripada kongkongan penjajah dari segi pemikiran dan tindakan.

(ii) Bentuk islah yang dibawa oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ialah : - Menyedarkan umat Islam tentang kewajipan mereka terhadap agama

dan melaksanakan syariat Allah.

- Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui gagasan Al-Jamiah Al-Islamiah

- Memperbetulkan penyelewengan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis.

[2 isi X 2M = 4 M]

c) (i) Dua keadaan yang mewajibkan umat Islam berjihad ialah : - Apabila agama Islam dicerca dan dihina

- Apabila negara kita diserang oleh pihak musuh

[2 isi X 2M

= 4 M]

(ii) KBAT -Pada pendapat anda bagaimanakah jihad yang dianjurkan oleh Islam dapat melahirkan remaja yang mempunyai jati diri dan istiqamah dalam menangami masalah di atas.

Isi

(1m) Jihad yang dianjurkan adalah jihad melawan hawa nafsu Huraian

(1m)

Iaitu mengawal diri daripada melakukan perkara maksiat dan mempunyai kekuatan menangkis segala godaan syaitan

Huraian Lengkap

(1m)

dalam mengharungi kehidupan terutama sebagai remaja perlu mendekatkan diri kepada Allah.

Kesimpulan (1m)

Oleh itu, remaja Islam perlu membina kekuatan dalaman dengan mendalami ilmu agama agar selamat di dunia dan akhirat.

Catatan : Mana-mana jawapan munasabah diterima.

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :