Karapatan Ng Mga Kababaihan

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Chapter I. Panimula

Tayong lahat ay isinilang nang may pantay-pantay na karapatan. Ang karapatang ito ay ang kalayaan na iginagawad sa mga kababaihan sa kahit anong edad.

Noon ang mga babae ay nananatili lamang sa bahay at hindi pinag-aaral dahil naniniwala silang ang babae ay para lamang sa bahay at ang mga lalaki ang bubuhay sa kanilang pamilya. Noon din ay hindi sila maaaring bumoto at tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan.

Ngayon, sa paglipas ng panahon ay marami na rin ang nagbago. Nagkaroon na rin ng karapatan ang mga kababaihan. Ngunit ngayon ang mga karapatang ito ay inaabuso.

Sa nobelang El Filibusterismo na ginawa ni Jose Rizal, may mga pangyayaring nagpapakita ng mga paglabag sa karapatan ng mga kababaihan.

Nais naming na mabasa ito ng lahat ng tao, lalo na ng mga kababaihan at ng mga taong nangaabuso sa anilang karapatan. Layunin ng pag-aaral na ito na maihatid sa mga mambabasa ang karapatan ng mga kababaihan at maging sensitibo sila sa mga nangyayaring paglabag nito. Layunin rin nito na mamulat tayo sa mga nangyayari ngayon at matuto tayong ipaglaban ang ating karapatan.

(2)

Chapter II. Background of the Study

Sa paggawa ng pag-aaral na ito, gumamit ang mga researcher ng mga posters at brochures mula sa iba’t –ibang grupo ng “women advocates”. Kumuha rin kami ng ibang impormsyon mula sa internet. Nagsagawa rin sila ng survey ng iba’t ibat klase ng tao, mula sa mga mag-aaral hanggang sa mga may asawa na.

Chapter III. Statement of the Problem

I. ANG MGA KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN

Ayon sa “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” o CEDAW, ito ang mga karapatan ng mga babae.

Karapatan na:

1.) Magkaroon ng maayos at dekalidad ng edukasyon 2.) Magkaroon ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan 3.) Makautang

(3)

5.) Magfamily planning

6.) Makibahagi sa pangangalaga sa pamilya

7.) Magkaroon ng magandang trabaho at benepisyo

8.) Magkaroon ng sweldo na naayon sa bigat ng kanyang trabaho

9.) Maging malaya sa anumang klase ng pananakit, emosyonal, mental, pisikal, at sexual 10.) Maging malaya sa prostitusyon, karahasan, at slavery

11.) Makaboto at humawak ng pwesto sa pamahalaan 12.) Irepresenta ang bansa sa ibang bansa

13.) Pumili, palitan at panatilihin ang kanyang nasyonalidad II. Mga Batas para sa Kababaihan

May mga Bill o batas rin na ipinatupad para sa mga kababaihan. Ito ay ang Magna Carta of Women Bill, Reproductive Health Bill, at ang Anti-Prostitution Bill.

Ang “Magna Carta of Women” ay ginawa para maalis ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan at makilala, marespeto, maprotektahan, magampanan at ipahayag ang karapatan ng kababaihan at fundamental freedoms.

Ang “Reproductive Health Bill” ay nagsaad na ang reproductive health ay isang basic na karapatan at obligasyon ng pamahalaan na protektahan ito.

(4)

prostitusyon. Bilang biktima, dapat ang mga taong gumamit sa kanila ang ikulong at ang mga taong pinagkakitaan sila.

III.Pangunahing Dahilan ng Hindi Pantay na Turing sa mga Kababaihan

A. Pangkulturang Rebolusyon (“Gender gap”)

Maraming nagsasabi na ang babae ay hindi mahina, kundi ang mga lalaki ay lubha lamang malakas. Ang “Gender gap” ay tumutukoy sa “systemic difference” sa sosyal at ekonomikong posisyon ng mga kalalakihan at kababaihan.

B. Sikolohikal (“Ego-tripping”)

Ang ilang mga kalalakihan ay nangangamba na isang insulto sa kanilang pagkalalaki kung magiging mas mataas ang posisyon ng ilang kababaihan sa kanila.

IV. Mga Paglabag sa Karapatan ng Kababaihan

Sa kasalukuyang panahon ay makikita natin ang iba’t ibang klase ng pang-aabuso sa mga kababihan. Ito ay ang mga sumusunod:

(5)

Ang gender ideology ay ang pagiisip na ang lalaki ay mas mataas sa mga babae sa lahat ng aspeto. Iniisip ng maraming tao na ang mga lalaki ay mas matalino, mas maabilidad, mas malakas at mas kapakipakinabang. Kaya ang mga babae ay madalas nahihirapan ng trabaho dahil sa mga ganitong kaisipan.

2. Prostitusyon / Sex Slavery

Ngayon ang mga babae ay biktima ng prostitusyon o ang paggamit sa kanila bilang pangaliw. Sila ay madalas na ginagamit sa mga magasin, dyaryo, billboard at mga kalendaryo at pinapapose ng nakahubad.

3. Trafficking

Ang trafficking ay ang pagrekluta, pag-aantala, o pagtatanggap ng mga tao sa pamamagitan ng pagpipilit, pandaraya, o pagbabanta ng pang-aalipin, di-kusang pagtatrabahao, o pagsasamantala sa isang di-kusang pagaasawa o pangkomersyong industriya, tulad ng pagsasaka, pagtatrabaho sa pabrika, konstruksyon, pagtatrabaho sa restaurant,pagsisilbi bilang katulong, or pangkomersyong seksuwal na pagtatrabaho.

4. Pang-aabuso sa mga Babae sa Ibang Bansa

Karamihan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay mga babae. Sila ay nagtatrabaho bilang “Domestic Helper” o minsan naman ay “entertainer”. Marami ng

(6)

13 14 15 16 17 18 O0 Hindi

pagkakataon na sila ay inaabuso na ng kanilang mga amo. Madalas ay pinagsasamantalahan o kaya naman ay sinasaktan.

5. Pananakit ng Asawa

Maging sa sariling tahanan ng mga babae ay inaabuso sila. Maraming mga babae ang binubogbog ng kanilang mga asawa. Ang mga babae naman ay nagtitiis dahil sa kanilang anak at pagmamahal sa asawa na hindi naman naibabalik sa kanya.

V. Pag-aaral

Tanong: Sa tingin mo nirerespeto pa rin ba ang mga karapatan ng babae ngayon?

Oo- 18

Hindi- 15

Batay sa pangangalap, konti lang ang pagkakaiba ng mga taong naniniwala na nirerespeto pa ang karapatan ng mga kababaihan sa mga taong hindi sumasangayon. Ibig sabihin dumarami na ang nagiging sensitibo sa mga nangyayaring paglabag sa mga karapatan.

(7)

Sitwasyon: May magkasintahan, Si Sheree at Jose at inaabuso ng Jose si Sheree ngunit hindi parin hinihiwalayan ni Sheree si Jose dahil mahal niya ito. Sa tingin mo tama lang ba ang ginagawa ni Sheree?

Oo- 4

Hindi- 25

Siguro- 8

Madalas, kasalanan rin ng mga babae kung bakit sila inaabuso. Tulad sa sitwasyon, pinili ng babae na maging magkarelasyon parin sila kahit na sinasaktan na siya. Siguro ay mahal na mahal niya talaga ang lalaki o di naman kaya ay may iba siyang dahilan. Sa panahon ngayon, marami ng mga babae ang biktima ng prostitusyon. Marahil

0 5 10 15 20 25 Oo Hindi Siguro

(8)

nakapagaral. Maraming bagay ang nakakaapekto kung bakit dumarami ang mga babaeng inaabuso.

Chapter IV. Significance of the Study

Ang aming pag-aaral na ito ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Ito ay may malaking epekto sa atin ngayon dahil hindi lahat ng tao ay alam ang kanyang karapatan. Nais namin na mamulat sila dito at maging ligtas sila sa pang-aabuso. Nais rin naming na maunawaan sa lahat na dapat respetuhin natin ang karapatan ng iba para sila ay respetuhin ng kanilang kapwa.

Chapter V. Konklusyon at Rekomendasyon

Sa panahon ngayon, hindi lahat ng tao ay nirerespeto parin ang karapatan ng mga kababaihan. Marami ng mga tao ang ginagamit ang mga kababaihan para kumita o para sa aliwin sila. Dumarami na ang mga taong nanakit ng mga babae. Pero meron parin naming mga tao na mababait at rumerespeto parin sa karapatan ng mga kababaihan.

Ang karapatan ng mga kababaihan ay dapat pangalagaan. Hindi ito dapat babuyin o yurakan. Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan mapababae man tayo o lalaki. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng kapwa natin ay respetuhin din natin an gating sarili at ang ating kapwa. Huwag tayo matakot na magsumbong sa mga kinauukulan kung may mga tao mang nangabuso sa atin para matigil na rin ang kanilang ginagawa.

(9)

Ang pamahalaan at mga “non-government units” ay dapat magkaroon ng mga seminars para ipaalam sa mga kababaihan ang kanilang karaptan. Dapat rin ay dumami pa ang mga organisasyong tutulong sa mga kababaihan kapag may nangabuso sa kanila.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...